Amerikanske byer erklærer krig mot hjemløse og kristne som deler ut mat til hjemløse

Byer over hele USA innfører lover som gjør det lovstridig å gi mat og klær til fattige hjemløse Arven Barack Obama nå etterlater til Donald Trump er et stadig økende antall av fattige og hjemløse som lever og bor på gata. Dersom du ønsker å være en god Samaritan overfor hjemløse i ditt lokalmiljø, så må du først sjekke om det er tillatt for over hele USA innfører nå byer og kommuner lover som gjør det ulovlig å gi mat og tak over hodet til hjemløse. I denne artikkelen vil du høre om en menighet i Maryland som ble ilagt en bot på 12 000 dollar fordi menigheten tillot at hjemløse kunne sove utenfor kirken om natta.

“Denne reaksjonen mot hjemløse mennesker kommer i en tid der tallet på fattige og husløse i Amerika formelig eksploderer,” skriver Michael Snyder som viser til at tallet på hjemløse har økt i takt med den stigende renten. Stadig flere mennesker presset ut av boligen simpelthen fordi de ikke lenger greier å betjene avdragene på boliglånene. De økonomiske statistikker forteller ikke alt om tilstanden i amerikansk økonomi. Nylig kunne president Barack Obama slå seg selv på brystet fordi den formelle arbeidsledigheten var krøpet ned fra 4,9 til 4,6 prosent selv om det også ble opplyst at det var skapt færre nye jobber enn forventet. I følge U.S. Bureau of Labor ble det bare skapt 156 000 nye jobber i september, noe som var langt lavere enn forventet, men på tross av dette falt den formelle arbeidsledigheten med 0,3 prosent. Samtidig med at det amerikanske arbeidsdepartementet opererer med nedgang i ledigheten, hevder kritiske røster at arbeidsledigheten faktisk har steget siden mange faller utenfor statistikkene fordi de har mistet retten til arbeidsledighetstrygd. “Tallene president Obama roste seg av er rett og slett ikke reelle og i virkeligheten ligger arbeidsledigheten på rundt 13-14 prosent,” sier Mick Johnson som mener at Obama har lite å skryte av. Et annet moment som undergraver de tilsynelatende “gode” tallene er det faktum at tallet på dem som har satt frem krav om ledighetstrygd økte med 17000 til hele 268 000 individer i nest siste uke av november. Dette er det høyeste tallet på nye ledighetskrav siden juni i år.

Økt antall hjemløse i New York og bøtelagt for å hjelpe

“Jeg har tidligere skrevet at tallet på hjemløse i New York City nylig nådde “all time high” og krisen med hjemløse i California er blitt så alvorlig at Los Angeles City har bedt guvernør Jerre Brown om å erklære unntakstilstand. Men dessverre, istedet for å åpne våre hjerter for det raskt stigende tallet på amerikanere uten fast bopel, forsøker myndighetene ved hjelp av loven å tvinge dem bort. I nesten 2000 år har kirken vært i frontlinjen når det gjelder dette med å hjelpe fattige og utslåtte. Men nå søker lokale myndigheter å hindre nettopp dette. Litt tidligere i dag, ble jeg helt sjokkert da jeg leste en artikkel som fortalte om en kirke i Dundalk i Maryland som hadde blitt bøtelagt med 12000 dollar eller 100300 kroner fordi de tillot at hjemløse kunne sove utenfor kirken om natten. Det var menighetens prest, pastor Katie Grover, som er prest i Patasco forente metodistkirke som fant boten hengende på døren. I skrivet som fulgte boten gikk det frem at kirken gjennom å la hjemløse sove på kirkens område om natten, hadde forbrutt seg mot byens vedtekter.  “Vi føler her at vi som kirke har et bibelsk mandat til å hjelpe og ta våre på de minste, de fattige, de sultne og de som er uten håp,” sa den kvinnelige presten til en lokal tv-stasjon. De lokale bymyndighetene i Dundalk hevder videre at kirken driver et ikkegodkjent overnatting og pensjonat og størrelsen på boten viser at myndighetene ser alvorlig på kirkens virksomhet. “Dersom kirken blir tvunget til å betale boten vil det gi kirken betydelige økonomiske problemer og vi kan bli tvunget til å stenge, forteller menighetens prest.

Selvfølgelig er Dundalk ikke de eneste som søker å hindre at kristne tar bibelens budskap om å vise omsorg på alvor. Over hele USA blir det vedtatt og innført lover som vanskeliggjør situasjonen for det voksende tallet på hjemløse. I enkelte tilfeller er politiet blitt satt inn mot hjemløse som har fått sine eiendeler, sine telt,  sine tepper, soveposer og andre personlige eiendeler konfiskert fordi de har oppholdt seg og sovet på områder som ikke er tillatt. Videre har man innført forbud mot å tigge, man har forbudt grupper og enkeltindivider å dele ut mat på offentlig sted. En rekke kristne menigheter og organisasjoner har gjennom flere tiår delt ut mat og nødhjelp til hjemløse, og disse erfarer nå at de gjennom å hjelpe egentlig bedriver en illegal virksomhet. “Egentlig driver myndighetene en krig mot fattige og hjemløse og kristne som deler ut mat og klær til de fattige er kommet i myndighetenes skuddlinje, nettopp fordi myndighetene hevder at matutdeling på offentlig plass nærmest virker som en magnet på de menneskene man ønsker å fordrive fra bykjernen.

Kristne på begge sider

Den bibelsk kristne kirke har alltid vært opptatt av å hjelpe og støtte de fattige og svake. Men slik er det  nødvendigvis ikke lenger, for virkeligheten forteller oss at det finnes kristne på begge sider av konflikten. For en tid tilbake var et bestemt område i utkanten av Redding i California brukt som samling og overnattingssted for byens mange hjemløse. Så fikk myndighetene nok og besluttet å fordrive de hjemløse fra det skogholtet rett utenfor byen. Hvem fikk de hjelp av til å rydde bort de hjemløse og fattige? Jeg siterer fra gamle Søkelys: “Bethel Church i Redding som er den nye bastionen for karismatisk galskap er populær blant mange norske pastorer og kristenledere. Hundrevis av norske og europeiske pastorer og ledere valfarter i disse dager til USA for å la seg inspirere av karismatisk galskap som inkluderer hellig gullstøv, “fire-tunnel” og kjettersk lære som er inspirert av trosbevegelsens lærere.

Den kontroversielle menigheten som blant annet lærer at vi har krav på frihet fra sykdom, har også en annen lære om Jesus. Skal vi tro Bethel Church undervisning, måtte Jesus bli født på ny for å kunne frelse oss. “Bethel Church setter stor pris på utenlandske gjester med stinne lommebøker, men har desto mindre til overs for fattige og hjemløse,” skrev en leser på en amerikansk nettside som fortalte historien om hvordan medlemmer av Bethel Church bidro til å fordrive de hjemløse fra skogholtet hvor de holdt til. Og jeg siterer videre: “I sommer gjorde den kontroversielle kirken sin “plikt” ved å være med på å fordrive fattige hjemløse fra et område hvor disse fant beskyttelse og et sted å være. Kirkens oppførsel overfor områdets fattige vakte harme og sinne blant mennesker i området med sosialt hjerte som mente det var totalt uforståelig at en kristen kirke med Jesus i sentrum fikk seg til å fordrive hjemløse og fattige. “Dette er en av grunnene til at mange omtaler Bethel Church som en kult,” skrev en leser som fulgte saken. Jesu Kristi folk er satt til å hjelpe og beskytte de fattige og hjemløse, og når Bethel kirken i Redding faktisk bidrar til det motsatte, viser det oss at de ikke er en kristen kirke. For en sann Kristi kirke følger Guds ord og strekker ut sin hånd til de fattige, de farløse og hjemløse. Apostelen Jakob skrev dette: “En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres nød, og å holde seg uplettet av verden.” (Jak 1:27)

Et økende problem

Tallet på hjemløse har virkelig skutt fart i USA etter finanskrisen i 2008. Lite er blitt gjort for å hjelpe de fattige mens milliarder av dollar er blitt gitt til bank og finanssektoren for å redde det kapitalistiske systemet fra kollaps.Enorme summer er blitt pumpet inn i Wall Street og aksjemarkedet i form av kvantitative lettelser og billig kreditt. Dermed er pengene blitt gitt i hånden på de samme krefter som utløste krisen i 2008, mens de nederst på stigen er blitt forsømt. “Dersom vi ser på virkeligheten har tallet på hjemløse barn økt med 60 prosent siden finanskrisen i 2008. I de siste månedene har vi sett hvordan hele familier har blitt satt på gaten og blitt hjemløse fordi renten på boliglån har steget etter sommerferien. Samtidig med at stadig flere familier skyves vekk fra “middelklassen” og ut i en hjemløs tilværelse fordi de ikke taklet dyrere avdrag, har festen på Wall Street fortsatt med stadig nye “all time high”. Den oppgangen vi har sett i etterkant av valget, blir av media omtalt som “Donald Trump rally” -men virkeligheten er at tallet på fattige hjemløse også er “all time high” og her ser myndighetene ut til å svikte. Når så myndighetene i tillegg også kriminaliserer dem som vil hjelpe de fattige med mat, noe som skjedde med Joan Cheever som ble bøtelagt for å dele ut mat, betyr det en alvorlig utfordring for vår troskap mot Herren. Ved et annet tilfelle kunne media rapportere “at 90 åring og to pastorer kan få 60 dagers fengsel og 500 dollar i bot for å ha delt ut mat til hjemløse. Frem til helt nylig har de kristnes engasjement blant hjemløse og fattige blitt lovprist og fremhevet som noe prisverdig i samfunnet. Slik er det ikke lenger og mange kristne setter nå sin lit til at når president Donald Trump tiltrer, vil det innebære en stans i avkristningen av USA samt reversering av den destruktive endringen som skjedde under Barack Obama.

 

 

 

Én tanke om “Amerikanske byer erklærer krig mot hjemløse og kristne som deler ut mat til hjemløse

  1. Man har kommet langt når man ikke lenger ser til enker og farløse i deres nød. Når man ikke kan hjelpe det fattige i deres nød viser hvor langt man har kommer.
    Sodomas synd var overmot:
    “Se, dette var Sodomas, din søsters misgjerning: overmot; overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre; men den elendige og fattige hjalp hun ikke; 50de ophøiet sig og gjorde det som var vederstyggelig for mitt åsyn, og jeg ryddet dem bort da jeg så det. ” Esekiel 16:49-50

Det er stengt for kommentarer.