Amerikansk storbank spør sine ansatte om de er for eller i mot homoseksuel livsstil

JP Morgan Chase kartlegger hvorvidt deres ansatte har fordommer mot homofili

Mørkets og antikristens ånd er alt virksom i vantroens barn, heter det i Efeserbrevet og første Johannes brev. Sannheten og realitetene av at disse ord vil i stadig sterkere grad komme til å gjøre seg gjeldende i tidene som ligger fremfor oss. Vi som lever i et postkristent samfunn hvor kristne verdier og holdninger gradvis fortrenges vil stadig komme til å møte på utfordinger og problemer fra verdenssystemet som stadig tar lengre og lengre steg bort fra den kristne virkelighetsforståelsen.Bibelens budskap om den ene hellige og treenige Gud blir stadig mer og mer upopulært i den vestlige verden, og vi som et bibeltro folk, -vil i økende grad komme til å få føle på at prisen for å følge Jesus vil bli stadig høyere og høyere. Som kristne i et nytt årtusen der Bibel og Guds bud er forkastet vil yrkesforbud, innskrenkede rettigheter og mindre tros og ytringsfrihet bli blant noen av konsekvensene.

Flere kristne bankansatte sperret øynene opp da de så hva slags spørsmål deres arbeidsgiver, storbanken JP Morgan Chase stilte i et spørreskjema rettet mot bankens jpmorganchaseansatte. I følge en artikkel i Christian News Network måtte de ansatte i storbanken oppgi overfor sin arbeidsgiver hvorvidt de var tilhengere av homofil livsstil. JPMorgan Chase som har hovedkontor i New York City er USAs største bank med en enorm forvaltningskapital. Banken har tidligere åpenlyst støttet homoseksualitet gjennom flere år og representanter for banken opptrer i Gay Pride og tilbyr en rekke fordeler til ansatte som identifiserer seg som homoseksuelle, lesbiske, biseksuelle eller transeksuelle. Nå har banken tatt sin støtte til det homoseksuelle samfinnet et skritt lengre, for nå krever de nemlig at alle sine ansatte skal svare på hvorvidt de støtter det såkalte “LGBT samfunnet” (LGBM står for Lesbisk, gay, biseksuell og transseksuell) I følge Princeton University Professor Robert George, skal banken nylig ha kartlagt sine ansattes holdninger gjennom å be dem oppgi hva slags beskrivelse som passet på dem.

A) ..er en person med nedsatt funksjonsevne  B).. er en person med barn med nedsatt funksjonsevne C)..er en person med en ektefelle/samboer med nedsatt funksjonsevne. D)..er en person som er medlem av LGBT samfunnet  E)..er en person som er alliert av det homoseksuelle samfunnet, men som ikke personlig identifiserer seg som lesbisk, homo, biseksuell eller transseksuell. En ikkenavngitt person som har jobbet for den amerikanske storbanken i 11 år var den som først varslet professor Robert George om den oppsiktsvekkende undersøkelsen. Den tidligere ansatte uttalte til George som er leder av “U.S. Commission on International Religious Freedom” at spørreskjemaet fikk mange av oss ansatte til å riste på hodet. “Hva slags spørsmål var dette,” undret arbeidstagere: “allierte av homomiljøet?” -og hva er alternativet dersom du ikke velger det alternativet? Da er man altså ikke en alliert av det lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle samfunnet?”

Ikke en anonym undersøkelse

I følge den tidligere ansatte var dette ikke snakk om en anonym undersøkelse siden det ble krevd at alle skulle notere ned personlig informasjon. Implikasjonene av dette er skremmende, og slik tingene går nå og det faktum at homofile og lesbiskes rettigheter blir sammenlignet med 50 og 60 tallets borgerrettighetsbevegelse, -blir det å unnlate å si at man er for homorettighetene det samme som å si at jeg er i mot borgerrettighetene og dermed sier man på en måte at man er fordomsfull. Det som gjorde oss mest urolige var at dersom vi ikke krysset av på de to pro-gay punktene som for manges del ikke var relevante, var frykten at man kan komme på “spark den og den” først listen. -Dette gir en åpenbart grunn til frykt, banken kan lett registrere og sjalte ut dem som ikke svarer i overensstemmelse med bankens pro-gay standpunkt og som ikke støtter homoseksuell livsstil. Budskapet fra banken er egentlig krystallklart, å ikke samtykke i bankens “LGBT støtte” er ikke akseptabelt. Stille avvikelser fra bankens policy er ikke tillatt.

Flere bekreftelser

Etter at  Robert George ble gjort oppmerksom på JPMorgan Chase undersøkelsen har andre ansatte kontaktet han og bekreftet spørreundersøkelsen. “Jeg vil bekrefte JPMorgan Chase spørreskjemaet, sa en annen ansatt i banken. “Jeg fikk også disse spørsmålene og ble helt satt ut av spørsmålene og jeg har ingen ide om hva de tenkte når de stilte dem. At en arbeidsgiver kan stille spørsmål om sine ansattes holdninger til homoseksualitet burde vekke virkelig bekymring blant kristne,” sier Princeton professoren.

Fremtiden

euro-christianEtterhvert som den bibelsk-kristne forståelsen av ekteskapet og seksuelt samliv blir mindre og mindre akseptert i samfunnet vil kristne kunne oppleve yrkesforbud i mange settinger. Selv om det er vanskelig å si noe konkret om akkurat når, tror jeg likevel at vi som kristne i en ikke alt for lang fremtid vil komme til å oppleve at vår bibelbaserte tro vil gjøre at vi ikke er aktuelle kandidater til bestemte stillinger og selskaper. Allerede nå vil du dersom du promoterer din tro i mange selskaper oppleve motbør fra ledelsen på grunn av dine holdninger og min “profeti” er at mange bibeltro kristne i årene som kommer vil slite med å få de jobber og den arbeidsplass de ønsker. -Dette fordi bibeltro og kompromissløse kristne er i ferd med å bli hatere i samfunnet.