Amerikansk storbank spør sine ansatte om de er for eller i mot homoseksuel livsstil

JP Morgan Chase kartlegger hvorvidt deres ansatte har fordommer mot homofili

Mørkets og antikristens ånd er alt virksom i vantroens barn, heter det i Efeserbrevet og første Johannes brev. Sannheten og realitetene av at disse ord vil i stadig sterkere grad JPMorgan-Chase-Gay-Pride-300x255komme til å gjøre seg gjeldende i tidene som ligger fremfor oss. Vi som lever i et postkristent samfunn hvor kristne verdier og holdninger gradvis fortrenges vil stadig komme til å møte på utfordinger og problemer fra verdenssystemet som stadig tar lengre og lengre steg bort fra den kristne virkelighetsforståelsen.Bibelens budskap om den ene hellige og treenige Gud blir stadig mer og mer upopulært i den vestlige verden, og vi som et bibeltro folk, -vil i økende grad komme til å få føle på at prisen for å følge Jesus vil bli stadig høyere og høyere. Som kristne i et nytt årtusen der Bibel og Guds bud er forkastet vil yrkesforbud, innskrenkede rettigheter og mindre tros og ytringsfrihet bli blant noen av konsekvensene. Les videre