Amerikansk økonomi i fritt fall -hundretusener av bedrifter vil ikke overleve og millioner på millioner vil bli fattige

På tross av at den amerikanske sentralbanken nå skyter nyprintede dollars i alle retninger befinner amerikansk økonomi seg i fritt fall

Amerikansk økonomi har vært i fritt fall i hele 2020. Tegnene på nedturen begynte allerede i oktober 2019 da de første signaler på resesjon begynte å melde seg. Det som har vært en brølende økonomi basert på at amerikanske forbrukere lånte penger og brukte dem til forbruksvarer. Allerede under black friday begynte alarmklokkene å ringe fordi folk ikke la igjen så mange penger som man hadde forventet. Samtidig som julehandelen satte i gang i Europa og USA ble det klart at det kinesiske viruset vil kunne bli et større problem enn politikere i den vestlige verden ville innrømme. På tross av signalene fra Kina og det faktum at flere vestlige journalister ble kastet ut av Kina fordi de advarte verden om den gryende krisen, strømmet kinesiske turister til Europa og tok med seg smitten. Både i januar og februar forsøkte politiske og smittevern-eksperter å bagatellisere viruset og gjengangeren var at det hele ville oppleves som en mild influensa.

Men i mars begynte alarmklokkene å ringe for alvor og land etter land innførte restriksjoner og hel eller delvis nedstegning og konsekvensene for verdensøkonomien er katastrofale. Minst tjue millioner amerikanere har mistet jobben og tusener av bedrifter har allerede gått konkurs eller stengt dørene fordi kundene er borte. På tross av at sentralbanken nærmest blåser ut nyprintede dollar i form av kriselån til små og store bedrifter, vil dette neppe være nok til å redde økonomien. Tomme gater, tomme butikker og et stup i omsetningen på mer enn 80 prosent for enkelte bransjer bærer bud om at den kommende depresjonen blir verre enn den verden måtte gjennomleve på 1930 tallet. Når man ser bildene fra et nærmest folketomt New York forstår man hvorfor Donald Trump økonomien har kollapset..