“Alt som har en begynnelse har også en slutt” –

I tenkeboksen: Jeg var lørdag i menigheten og fikk høre pastor Terje Tveiten tale over en tekst som er kjent for de fleste kristne. I teksten som pastor Tveiten hadde fått å tale over, blir vi kjent med ti jomfruer eller “brudepiker” som tok med seg sine lamper og gikk for å møte brudgommen. Teksten som er hentet fra Matteus kapittel 25 er en lignelse om noe som skal skje i tiden før Jesus Kristus kommer tilbake. I denne lignelsen blir vi kjent med “ti jomfruer” som tok med sine lamper for å gå ut møte brudgommen. Imidlertid var det slik at brudgommen som i denne teksten er et bilde på Jesus, tok seg god tid og de ti jomfruene falt alle i søvn. 

Men midt i natten lød det er rop; “Se brudgommen kommer,  gå Ham i møte!” Og alle de ti våknet opp, grep sine lamper for å gjøre dem i stand. Og de jomfruene stod opp, tok sine lamper og løp for å møte brudgommen, mens jomfruene, en etter en fikk lys i sine oljelamper -oppdaget halvparten av jomfruene at de ikke fikk lys i sine lamper, fordi de ikke hadde med seg olje. I bibelens tekst blir disse fem omtalt  som “dårlige jomfruer” mens de fem som hadde olje blir omtalt som “kloke”. Terje Tveitens tale denne kvelden var om det som vi gjerne omtaler som “de siste dager” der budskapet om menighetens bortrykkelse eller Jesu gjenkomst er sentrum. Troen på at Jesus Kristus snart skal komme tilbake er en felleskristen sannhet som Guds folk over hele jorden finner trøst og glede i. “Og nu har jeg sagt eder det før det skjer, forat I skal tro når det Skjer,” sa Jesus i Joh 14,29. Tidens tegn er faktisk beskrevet på forhånd slik at vi, når de inntreffer skal finne levende tro og visshet om at Guds løfter og profetordet om de siste dager faktisk er sant. Når vi leser eller hører om jordskjelv og hungersnød, om krig og opprør, om pest og epidemier, om lovløshet og villfarelser -er dette bare noe som bekrefter at alt snart er forbi. At brudgommen har kommet for å hente sin brud!

Alt har sin slutt!

“Rykkes i skyer for møte Herren,” er ord vi finner i 1.Tess 4,15-17

Etter at Terje Tveitens gripende tale var ferdig, lovsangen og bønnene hadde tatt slutt -og etter at jeg selv hadde spist min siste pølse og drukket den siste skvett av kaffen i koppen, var det tid for å si “takk for i kveld” og så starte opp min gamle BMW og ta veien hjem. Med en 528i og 193 hester går det rimelig kjapt unna og bil etter bil passerer mot meg i motsatt kjørefelt, og der jeg sitter i egne tanker går tankene tilbake til kveldens møte -og Terje Tveitens budskap om at tiden snart er brukt opp, og at Kristus snart kommer tilbake. Selv om budskapet om Jesu gjenkomst og menighetens bortrykkelse i skyen er blitt forkynt blant Guds folk helt siden Paulus drevet av Den Hellige Ånd skrev ned avsnittet fra 1.Tess 4,15-18. Allerede på Peters og Paulus tid var det en sterk forventning om Jesu gjenkomst og når de troende kom sammen ble det ropt et Maran-ata -som en bønn til Herren: Kom snart! Vi i dag, kan med stor frimodighet proklamere dette “Maran-ata” i visshet om at vi i dag er nærmere den store dag enn vi var i går!

Trøst til Guds folk

“Ingen kjenner dagen eller timen” -er sitat vi ofte må ty til når noen forsøker å fortelle oss at bortrykkelsen av den kristne menighet vil skje 21 desember 2017, og opp gjennom historien har det vært mange profeter og profetiske røster som i all kraft har proklamert at Kristus vil komme på den eller den datoen. Inntil nå har samtlige av disse “profetiske røstene” tatt feil, og enhver forkynner, pastor, prest eller vanlig lekmann, bærer et stort ansvar når vedkommende forkynner et budskap som er strid med Bibelens og Jesu egne ord. Selv om det har vært og kommer til å komme flere slike “profetiske bomskudd” -behøver ikke dette gi oss grunn til å tvile på Guds ord eller fjerne vår forventning av at Jesus kommer snart. Faktum er at troen på Jesu gjenkomst og de siste dager faktisk er nedfeldt i de forskjellige oldkirkelige trosbekjennelsene -og bare dette bør oppmuntre oss til å holde frem gledesbudskapet om Kristi snare gjenkomst! Budskapet om Jesu komme og menighetens bortrykkelse er i følge Paulus brev til menigheten i Tessalonika, ord til trøst. Løftet om den store dagen kan vi ta med i alle slags dager, i glede og sorg, i latter og tårer og i sorg eller smerte. En dag og snart kommer Kristus tilbake for å hente oss hjem, og dette er et løfte vi kan holde fast i.

Og selv om vi ikke skulle -en aller aller siste……………..

I likhet med mange andre kristne lever jeg i en forventning av at vi er så nære den store dagen, -at dette er noe jeg vil få oppleve i min egen levetid. Men dersom min forventning ikke blir innfridd så vil livet på denne siden en dag få sin slutt. Derfor er det min bønn til Gud -at jeg forblir tro mot min frelser og Herre, Jesus Kristus -inntil siste slutt, til min dødsdag og siste time på jorden. -Det å tenke på vår egen dødsdag, er ikke akkurat en tanke vi liker å dvele med. Det å tenke på døden og alt en dag skal få sin slutt, er ikke behagelig -og derfor skyver vi gjerne slike tanker bort. Bibelen som er Guds evige Ord slår fast dette: “…  det er menneskenes lodd en gang å dø, og derefter dom, (Hebr 9,27) La meg si det kort og enkelt. Dersom ikke Jesus kommer i vår levetid for å hente sin brud, så vil både du og jeg, innen et vist antall år, -stå overfor vår siste time, vår siste middag, vår siste kopp kaffe, vår siste tur med bilen, vår siste iskalde cola eller vår siste pølse på snadderkiosken. Vi vil også på et eller annet tidspunkt ha lest Bibelen for siste gang, hørt vår siste preken eller bedt vår aller aller siste bønn til Gud. Det vil komme en dag da vi må møte den ubønnhørlige døden -og som skrevet tidligere, døden er ingen behagelig tanke…

Endelig punktum og menneskers siste setninger

At vi mennesker en gang må møte døden, er noe vi alle dypt bak i vår tanke er klar over. I videoen under som er hentet fra You Tube kanalen til Orthodox Church og viser det som skal være de siste minutter i livet til den ortodokse kristne munken “Euphimye of the Mount Athos” som ble født i 1915 og gikk ut av tiden i 2004.

Å være vitne til den gamle troendes siste øyeblikk her i dette livet, kan fortone seg både sterkt og ubehagelig på samme tid. Vi ser her en mann som går over fra livet til døden, en eldre munk som syntes å be sine siste bønner til den allmektige, som gjør korsets tegn, og så blir liggende urørelig. Den gamle bedende munken er gått ut av tiden og inn i evigheten. Det er et tankeveggende vitnesbyrd den gamle døende munken har etterlatt seg, og virkeligheten er slik at vi alle en eller annen gang vil stå overfor det som vil være vår siste time på denne jord. Det vil komme en dag da vi har spist vår siste tallerken med kjøttkaker, har drukket vår siste cola eller lest et kapittel i Bibelen for siste gang. I møte med døden står vi alle helt likt, og om vi er rike eller fattige på penger spiller egentlig ikke noen rolle. Det store spørsmålet Den Allmektige vil stille oss på den ytterste dagen er spørsmålet; “Hva gjorde du med Jesus” og kan vi som troende mennesker går over i døden med Jesus i hjertet og sinn og vil våre siste ord uttrykke fortrøstning til Jesus eller mismod og angst.

De aller siste ord

Skuespiller Joan Crawford skal ha gått ut av tiden og inn i evigheten med følgende ord på tungen: «Faen! Du våger ikke be Gud hjelpe meg!»

Som vi mennesker vet vil vi alle en dag stå overfor våre siste øyeblikk som levende individer. Bibelen sier i Predikens bok kapittel 9, vers 5 dette:  “for de levende vet at de skal dø, men de døde vet ikke nogen ting, og de får ikke lenger nogen lønn, for minnet om dem er glemt,” og denne vissheten om at vi engang skal trekke vårt siste pust og si vår siste ord, burde drive oss alle til omvendelse og tro: Den kjente popstjernen Michael Jackson aller siste ord skal ha vært “mer melk, mer melk,” før han deretter gled inn i evigheten og satanisten Aleister Crowley skal ha ropt “Jeg er forvirret, Satan kom deg ut!”, mens han gled inn i evigheten. Den forhenværende britiske statsministeren som ledet Storbritannia gjennom fem lange år med krig skal ha sagt: ” “Jeg er lei alt sammen”, mens prinsesse Diana skal ha spurt “Herre Gud, hva har skjedd?”. Dronning Elizabeth I av Storbritannia skal ha sagt: “Alt det jeg eier for et øyeblikk av tid” da hennes tid var i ferd med å være slutt. Hugo Chavez som var Venezuelas president fra 1999 til sin død den 5. mars 2013, skal ha gråtende ha sagt: “Jeg vil ikke dø. Vær så snill, ikke la meg dø.”  Forfatter , Edgar Allan Poe skal på sitt dødsleie ha ropt ut:  “Herre hjelp min fattige sjel” og Pave Johannes Paul II skal ha visket frem:  “La meg komme til Faderens hus”. Moder Teresa som mange har som ikon for godhet skal i sine siste øyeblikk ha proklamert  “Jesus, jeg elsker deg. Jesus, jeg elsker deg,” og mange kristne har nok på samme måte i sine siste øyeblikk ropt ut etter Herren Jesus. Ei som åpenbart ikke ville blande Gud inn i sitt liv selv i dødens øyeblikk var skuespilleren og divaen Joan Crawford. Hun ville ha seg frabedt bønner da hushjelpen begynte å be høylydt:  “Faen! Du våger ikke be Gud hjelpe meg!”  utbrøt hun før hun sovnet inn og gikk inn i evigheten.  Skribenten Eugene O’Neill var ikke mindre irritert da han døde i 1953: «Jeg visste det! Jeg visste det! Født på et hotellrom – og faen meg – død på et hotellrom.» -Og med disse og lignende ord har mennesker tatt farvel med det jordiske livet og gått ut av tiden.  I Hebreerbrevet 9,27 slår forfatteren fast at det er menneskets lodd og en gang dø, og deretter møte for en dom, og skal vi tro Skriftens ord om dommen, vil utfallet kunne bli “evig liv i Kristus Jesus” eller en “evig fortapelse” knyttet opp mot ord som “evig pine”, “evig ild”, “gråt og tenners gnidsel” eller om den ild som aldri slukner.

Bibelens løfter

Å tenke på døden eller de siste minutter her på jord er noe de aller fleste av oss ikke opplever som det mest givende her i livet. De aller fleste av, selv vi som tror på Jesus føler oss ikke altfor bekvemme med tanken på at vi selv en gang står overfor vår egen død. Mange kristne er redd for å dø, og når mørke tanker kommer, prøver vi raskt å skyve det hele bort. “Jesus sa til henne: Jeg er opstandelsen og livet; den som tror på mig, om han enn dør, skal han dog leve,” (Joh 11,25) Jeg skal helt til slutt formulere inn et trøstens ord til troende som er redde for å dø. Og det ordet er: Den Jesus som var med deg i livet og gav deg kraft til å leve, har selv smakt døden, og når du og jeg tar steget fra livet til døden, vil Jesus stå på andre siden og ta i mot oss som sine barn. Helt til sist en sang som proklamerer Kristi storhet og makt over døden! Her sunget av koret “Gledebud”

 

 

81 tanker om ““Alt som har en begynnelse har også en slutt” –

 1. Takk for disse alvorlige og sanne ord, som vi trenger i den tid vi lever i.
  Jeg har hørt forkynnere si i dag at lignelsen om brudepikene ikke er til oss kristne, men til jødene. For meg er det i alle fall en alvorlig lignelse, som jeg vil ta alvorlig og som minner meg om at det er viktig å leve nær Jesus og stadig bli fylt av DHÅ.

  • Om man forstår at Bibelen fremholder to klasser av mennesker, blir det lettere å forstå. 144000 kvinner og menn er kalt til liv i himlene som “Guds nærmeste familie – Hans sønner”. Dette er jomfruene som har olje på lampene.

   Men på den nye jord skal det også leve mennesker “talløse som sanden på havets bunn” – m.a.o. er ikke deres antall fastsatt.

   Det gamle testamentet ble skrevet for å få frem Kristus. Det nye testamentet ble skrevet for å få frem de 144000. Derfor står det mest om himmelsk liv der.

   Men for menneskene på “den nye jord”som overlever Harmageddon samt alle de “rettferdige og urettferdige” som får en oppstandelse som mennesker i tusenårsriket, skal det der “skrives nye bøker” – “en ny pakt for menneskene og alt levende på jorden”. Da får også jordmenneskene sin bibel.

 2. Sitat Søkelys:
  “Å tenke på døden eller de siste minutter her på jord er noe de aller fleste av oss ikke opplever som det mest givende her i livet. De aller fleste av, selv vi som tror på Jesus føler oss ikke altfor bekvemme med tanken på at vi selv en gang står overfor vår egen død.”

  Paulus sa at “døden for ham er en vinning”. Frykt for å dø er et sunt og sikkert tegn på at man ikke er kalt til himmelsk men jordisk fremtidig liv. Mennesker med et himmelsk håp er som Paulus inngitt å se “frem til å bli kvitt dette jordiske legemet”.

  Dette er selvsagt ikke lett å forstå for mennesker som er eslet for jordisk liv. Men slik er det når Gud “føder oss på ny”, for “kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike”. Vi med håp om himlene må dø for å komme hjem. Dette er helt naturlig for oss. Derfor slåss vi ikke for livet slik jordmenneskene gjør.

 3. “Evig pine” er (bevisst) feiloversettelse av det greske ordet “kolasis”, som direkte oversatt betyr “everlasting cutting off” – norsk “evig avskjærelse” FRA LIVET. Altså evig død uten håp om oppstandelse slik menneskene i sin alminnelighet har et berettiget håp om. Nemlig en oppstandelse til nytt menneskelig liv på den nye jord. Eller paradeisos som Jesus lovte røveren som hang ved siden av ham på pelen.

  Fariseerne er de eneste ved siden av Judas Iskariot som er dømt til “den annen død” – uten håp om oppstandelse. Det gjelder også de Jesus avliver i Harmageddon.

 4. Sitat Torstein Langesæter: “Diverre er det ei gruppe som aldri vil forstå(vakna)at dei er i djup søvn.”

  Torstein Langesæters søvn har vart i 2000 år. For i år 33 naglet Kristus Moseloven til pelen. Men noen vil gjerne fortsette å “trelle under loven”. Bak disse står Satan Djevelen som ønsker å nulle ut forsoningsverket Jesus Kristus tilveiebragte menneskeheten. Ikke la noen narre dere til påny å pelfeste Kristus. Det er dødens kjødelige veier som tilbys her.

  “Den som vil holde ett av budene må holde dem alle”,sa Jesus. Tre ganger i året må derfor Langesæter og hans likesinnede reise til tempelet i Jerusalem for å ofre i følge Moseloven. Men ikke er det noe tempel der, ikke finnes levitter eller aronitter til å frembære ofrene.

  Jesus oppfylte loven en gang for alle. At noen ikke verdsetter dette endelige ofret er ren satanisme. Men la de holde på. De får snart fasiten.

  • “Jakobs Gud” er Faderen Jehova.
   “Han kan ikke skue ondt”, så Han har overlatt roret til sin sønn Kristus som kan lære oss sine veier
   så vi kan ferdes på hans stier.
   For lov (DEN NYE PAKTS KRISTNE LOV) skal gå ut fra Sion,”

 5. Takk til redaktøren i Søkelys som tar opp et så alvorlig tema – og behandler det med både menneskelig og åndelig innsikt. Det er synd at denne nettsiden nå oversvømmes av innlegg fra en person som tydeligvis er blitt hjernevasket av Jehovas Vitner – og er fullstendig på villspor.
  Denne skriveren frykter ikke døden. Men jeg frykter smerter om jeg ikke får en brå død. Da tenker jeg stadig på den gamle graveren her i kommunen hvor jeg bor.
  Han startet med graving sammen sin far da han var 10 år gammel. De fikk da kr.10.- per grav her ute på Strilelandet. Han holdt på med graving til han var 80 år gammel – den siste tiden hadde de fått en liten gravemaskin i kommunen til hjelp.
  Undertegnede og graveren reiste sammen til Israel for ca 30 år siden og vi snakket mye sammen på denne 14-dagers turen. Han var en enkel og jordnær Guds mann som reiste til torget i Bergen og solgte sine egg.
  Han var 90 år – og reiste til torget som vanlig ; og tok bussen hjem til farsgarden -da salget var over denne dagen. På vei opp fra bussen til bolighuset ; segnet han om og var død. Går det an å få en bedre død ? Jeg utroper Jahves velsignelse over denne enkle Gudsmannen.

  • Det er mange meninger om ting og tang. Det er et alvorlig tema, og vi får inderlig håpe at noen tar til seg alvoret og ser nødvendigheten av å ha sin relasjon med Jesus i orden.
   Mennesker har mange tanker om Gud og for noen går tydeligvis veien gjennom det å studere og studere.
   Mitt og ditt forhold til Jesus er ikke bare noe vi teoretisk leser om og lærer, men det er en fortrolig relasjon med Jesus slik at vi lærer Jesus å kjenne gjennom vandringen i livet. Jesus er vårt håp og vår frelse. Utenom navnet Jesus finnes det ikke frelse.

  • Pussig.. “Hver den som påkaller JHVH’s navn skal bli frelst”, sier Peter i Apg. 2:21. Det sa Paulus også i Romerne 10:13. Begge siterte nemlig her GT.(Joel 2:32)

   “Jesus ropte og sa: Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg.” (Johannes 12:44) Hvem var det tro..? Kunne det være pappaen hans – JHVH?

   Hva kunnskap angår sier bokji: “Fordi du har forkastet kunnskapen forkaster jeg deg som prest”. Og “vær ikke dårer – forstå det du leser”. Om berøanerne sies det positivt: “De gransket skriftene daglig for å se at det stemte, det som ble fortalt dem”.

   Jeg har aldri hørt om en pappa som sender brev til barna han ikke vil at de skal lese nøye.

 6. Så du holder altså Moseloven? Da reiser du vel tre ganger i året til Jerusalem og ofrer i tempelet der via legitime levitt-prester? Ellers var det dødsstraff vet du. Upps – ikke det sier du.. Gjør ikke jødene det heller..? Men da må de vel dø de også da..?

  For du steiner vel medtroende som faller i fra..? Ikke det heller? Stygge brudd på Moselovene dette gitt.

  Men jeg er sikker på at din rettroenhet i alle fall driver deg til å forsøke å drepe Jesus når han kommer tilbake. Da får jeg bare replisere som amerikaneren – “be my guest”…

 7. Til Josef

  Du vil ikke svare meg på om du er et menneske. Ja , er du et menneske eller er du som JVs ” Sadoks sønn ” noe helt annet ? Svar meg på dette enkle spørsmålet !
  Det er viktig for oss vanlige mennesker å vite hva vi forholder oss til . Når du gjør det ; så vil jeg komme tilbake med flere detaljer.
  Dessuten er jeg skuffet over Søkelys som ikke våger å ta standpunkt mht Jehovas Vitner – men heller velger å skrive om ull og grønne skoger….
  Er det inntekter på internett det er snakk om for Søkelys ? I så fall har jeg skrevet mitt siste innlegg her.

 8. Trusselsitat fra Ture Andersen: “I så fall har jeg skrevet mitt siste innlegg her.”

  Truer du Søkelys Ture? De truet Jesus også. Heldigvis lot han seg ikke affisere. Heller ikke apostlene:

  “Og nå, Herre, hold øye med truslene deres og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet.” (Apgj. 4:29)

 9. Nei min godeste hr. Langesæter. Jødene var forpliktet til å holde HELE Moseloven. Det uttrykkes klart i GT. Også jøden Jesus sa uten motsigelser fra presteskapet: “Den som vil holde ett av budene må holde dem ALLE”.

  Så jøder som forkaster Jesus og vil holde Moseloven må dø når de ikke frembringer ofre for levitter i tempelet. Du kjemper en tapt kamp Langesæter. Lykke til i Harmageddon!

 10. Sitat Torstein Langesæter:
  “Det (Jesus red.anm.) var ein bra mann. Han gjorde så godt han kunne.”

  Langesæter tangerer her islam. Jeg traff en muslim som protesterte stort da jeg sa Jesus var Guds sønn.

  -Men han er en stoor profet, repliserte muslimen.

  -Men din stoore profet sier jo selv at han er Guds sønn. Juger’n da..? Hvis du mener din stoore profet er en løgner, kan det da være at den andre profeten din juger bittelitt han også..?

  • Jeg tror heller ikke at Gud er et trehodet monster fra Asbjørnsen & Moe. Men Han har en sønn. Gud ville ikke ha benyttet ordet sønn i sine brev til oss om Han mente seg selv.

 11. Til deg som kaller deg Josef , og ikke har mot til å bruke ditt eget navn – slik som oss andre . Har du nå mot til å bruke ditt eget navn ? Eller er du bare et nett-troll fra Jehovas Vitner ?

  Er du et menneske ; er du noe helt annet ? Har du mot til å svare meg på dette enkle spørsmål ? Tilhører du Jehovas Vitner ? Du er vel i sannheten slik sekten Jehovas Vitner stadig påpeker ?
  Ture Andersen

  • Ture: “I så fall har jeg skrevet mitt siste innlegg her.”

   Kjære Ture. Kan vi stole på deg denne gangen..? For jeg ville aldri drømme om at en militær bare er en kraftøs sinnatagg lik det norske Forsvaret? Det bor sikkert mye godt i deg Ture. Slipp heller det løs. Så kan vi sammen heller studere Bibelen.

 12. Jeg tror ikke menneskeheten går til himmelen når de dør. De Gud vil oppreise vekker han til liv i tusenårsriket etter at jorden er ryddet og paradiset er gjenopprettet. Det er bare et utvalgt fåtall som har håp om himmelsk liv.

  Moseloven kan selvsagt ikke praktiseres fullt ut i fangenskap, men nå er ødene i sitt tidligere hjemland, og heller ikke her praktiseres toraen. Israel er en fullt ut verdslig stat uten noen spesiell kollektiv gudsanerkjennelse. De er rett og slett goyim – hedninger.

 13. Man må stå på inntil døden innhenter deg. Jeg har stått på som offiser i Hæren gjennom mange år. Som ung kadett ved Krigsskolen , ble jeg utlånt til Setnesmoen ved Åndalsnes og ble sendt til Hjerkinn og finn ansvar for håndgranatkasting for 760 soldater på vinterstid. Disse US-Mills håndgranater hadde en brenntid på 4.8 sekund. En av disse granater gikk av etter bare ca ett sekund. Granaten dreper alt innefor en radius på 10 meter. At jeg sitter her og skriver på min PC ; er jo bare et stort under. Det var Yeshua som reddet meg !
  Da driver jeg ikke på med å diskutere med en uerklært representant for Jehovas Vitner – samt med en nettredaktør som ikke skjønner viktigheten av å ta avstand fra vranglære – og gjerne tjener penger på slikt tullprat. Du skjønner , herr Andersen ; du oppnår ikke salig evighet ved å tjene penger på denne framferden. Takk for meg !

  • Ture.
   Til din avskjed vil jeg bare si at jeg ikke har noe i mot deg. Jeg ønsker deg alt godt fremover og lykke til med bibellesning og liv.
   Selv samtaler jeg med alle som vil. Selv om jeg kan være dundrende uenig med enkelte. Fred være med deg.
   Vennlig hilsen Josef

  • Hr. Ture Andersen, jeg har hatt gleden av å lese dine innlegg, mange gode og reflekterte innlegg.

   Slik jeg har forstått det så er dette ett nettsted for debatt og meningsbrytning. Og det er en ærlig sak, vi har alle forskjellige meninger, på rett og galt.

   Men det er noe helt annet når noen går til angrep på person for dets meninger på rett og galt, da bærer det veldig galt av sted.

   Nå er det noen har som ikke har skjønt forskjellen på dette, og de må bære sin egen skam, for vi alle skal inn for Kristi domstol, for å svare på alle unyttige ord.

   Dette til ettertanke for de som kjenner at det gjelder “meg”.

   Jeg ser fortsatt frem til gleden av å lese deg.

   Mvh RJ

 14. Til sist :
  Redaktøren av denne nettsiden har skrevet uhyre mye ” dritt ” om meg ; og brukt ord og uttrykk som før var ukjente for meg. Da får vi håpe at disse karakteristikker holder mål mot sannheten. Jeg har aldri møtt ham – og han kjenner ikke meg. Du finner denne språkbruken mot meg på internett.
  Heldigvis er det Jahve og Yeshua som dømmer – ikke herr Andersen – men han må stå til ansvar for sine gjøremål og standpunkt og egne dommer på “dommens dag “. Da er det sannheten som teller.

  • Der er du igjen ja. Hyggelig. Så flott at du benytter Guds navn. Noen mener JHVH skal skrives Jahveh – atter andre sier Jehovah.

   For meg ble det et tankekors at vi sier JEsus, JEhoshuah eller JEshuah om Kristi egennavn på jorden. Jesus betyr jo ”JHVH er frelse”, på samme måte som mange andre hebraiske navn bruker prefixet – forstavelsen – i Guds navn JHVH.

   Så når en sier Jesus, Jeremia, Jesaja etc. bør man være navnekonsekvent og si JEhovah. Sier man JAhveh må man si JAsus, JAremia, Jesaja etc.

   Ettersom JAhveh-brukerne ikke er konsekvente i dette mistenker jeg dem for å mislike JEhovah fordi Vakttårnistene bruker det. Men da snakker vi følelser og ikke gramatikk.

  • Andersen har alltid behandla meg fint.
   Me er ikkje einige, men det skal han ha. Han er tolerant og held seg til sak.

  • Har heller ikke opplevd redaktøren som ufin. Men vi har jo alle våre dårlige dager. Han er sikkert rykende uenig med meg om mangt, men det har til nå tjent ham til ære at han våger å slippe annerledestenkende til. Ellers blir det kjapt et ekkokammer.

   Selvsagt vil det beste være om mange flere ville skrive her. Da fikk vi en større bredde og flere nyanser og vi få som kommenterer ville ikke oppleves så dominerende.

   Så Ture Andersen burde absolutt skrive mer om sitt bibelsyn og mindre om raringer og småfolk som meg. Da vil det virkelig bli nyansert og spennende her inne.

 15. Til dekknavnet “Josef ”

  Du er nok inne på noe uhyre viktig : Navnet på personer er viktig for Yeshua ; Han skiftet navnet på Simon til Peter. Paulus hadde navnet Saulus. Således : Navn er viktig. Undertegnede har verken studert hebraisk eller gresk ; men navnet Jesus kom fram i forbindelse med gresk oversettelse – sies det. Men navnet hans er Yeshua. Som kjent er det gamle testamentet skrevet på hebraisk , mens det nye testamentet er skrevet på gresk. For 55 år siden var jeg en av de siste bondestudenter i Bergen (ved Hordaland fylkeskommunale gymnas ) – og snakket da flytende engelsk , tysk og fransk .
  Jesus snakket arameisk ; som visstnok er svært likt hebraisk. Men her har jeg liten kunnskap.
  Til slutt : Har du vært på Harmagedon-sletten i Israel ? Her blir det et enormt stridsvogn- slag i framtiden ! På fagspråket heter dette panserlende – en enorm slette.

  • Fine tanker Sture. Selv tror jeg Megiddo og Josjafats dal er symbolspråk for en verdensomspennende krigssituasjon der Guds oppgjør med demoner og onde mennesker finner sted i Harmageddon-slaget. jeg har ikke personlig vært der, men fruen har vært der. Hun har tjent Jehova og Kristus i snart 50 år. Jeg har snart gjort det samme i 40 år etter dåpen 28/2-1978. Så kommer enden i påsken 2018 er jeg rede, om Gud vil.

  • Man snakker IKKE flytende engelsk, tysk og fransk etter gymnaset. Og slett, slett ikke for 55 år siden. Du er visst en skikkelig skrytepave, Herr Andersen….
   PS! Min 22 år gamle datter startet med engelsk i 1. klasse, hadde hatt det i 12 år da hun begynte på Universitetet i Trondheim. Hun hadde 6 i engelsk muntlig, skriftlig og på eksamen
   Hun har det siste året også forelest i engelsk i 30 % stilling ved NTNU til første års studentene
   Dette året kom hun gjennom nåløyet, og tar masteren i engelsk på universitetet i York!
   Poenget; først nå mener hun at hun snakker engelsk tilnærmet flytende.

   Og du snakket altså flytende engelsk, tysk og fransk etter gymnaset??

  • Kunnskapen oppblåser, kjærligheten oppbygger.
   Det handler ikke om hvor mye kunnskap vi har i skriften, men vårt forhold til frelseren.
   Står at ikke en dåre skal kunne fare vill. Og det handler om Åndens åpenbaring av Ordet.
   Grunnen til at det er mange forskjellige åndsretninger og sekter er mennsket og forførende ånder.
   Vi er alle èn i Kristus. Vi er på ett legeme. Og troende er kalt til enhet. Men der hvor de falske er, er det splittelser og masse kjødeligheter.

  • Andre Johansen: “Står at ikke en dåre skal kunne fare vill”.

   Dette er en feil oversettelse. Riktig oversettelse er: “Ingen dåre skal forville seg ut på den (veien)”. Dette er logisk ettersom “dåre” i skriften er synonym med “gudløs”.

  • Det er de falske kristne som er redd for at kunnskap fra Bibelen skal avsløre dem. Bibelen sier: “Vær IKKE DÅRER, forstå hva som er Guds vilje”.

  • Går kanskje litt på det samme.
   Og veien er jo Jesus Kristus. Og Han er også verdens lys. Er Gud som må åpne våre øyne slik at vi kan se.
   Bibelen sier også at uten at en blir født på ny så kan vi ikke se Guds rike.
   Står også at Ordet er en lykte for vår fot.
   Vi trenger Åndens Åpenbaring for å kunne se inn i evangeliet og Ordet.
   Handler ikke om hvor klok eller hvor mye en forstår. Uten Guds lys ser vi intet.
   Så en dåre skal ikke kunne gå seg vill. Er Herren som skal vise oss veien, Han som nettopp er Sannheten. Han er Sannheten, veien og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Ham.
   Han går gått veien for oss. Og Han har gått i forveien til Himmelen for å berede et sted for de troende. Det er gjennom Hans kjød vi når fram.

  • Det er ved Hans kjød vi blir helliget og kan stå rene for Gud og kan nærme oss den tre ganger hellige Gud.
   Alt gikk tapt ved syndefallet. Vi er syndere og fortapte i oss selv. Det bor intet godt i mennesket og er ingenting der vi kan bygge videre på.
   Jesu blod renser oss fra all synd. Vi blir helliget ved Hans offet. Jesus er mellom mannen mellom oss Gud.

  • Jesus Kristus, Guds Sønn har åpnet veien til paradis. Alt av vårt eget stenger oss ute.

  • Gud er kun fornøyd med hva som Jesus Kristus har gjort. Det alene frelser oss, altså kun det Jesus Kristus har gjort. Han levde det livet vi skulle ha levd. Han er den eneste rettferdige.
   Han døde på korsets tre for våre synder og stod opp igjen tredje dag til vår rettferdiggjørelse. Gud har akseptert Jesu Kristi offer på Golgata. Det alene frelser oss. Frelsen er ferdig. Det er fullbragt.

   Står i hebreerne at dem ikke kom inn pga sin vantro. Og den som har kommet til troen er kommet inn i Hans hvile. Man kan kun hvile i det som er ferdig.
   Evangeliet er gledens budskap til alle mennesker.

  • “Bibelen sier også at uten at en blir født på ny så kan vi ikke se Guds rike.”

   Det er helt sant, men gjelder de salvede kvinner og menn med himmelsk håp. Ettersom “kjøtt og blod ikke kan arve guds rike” må disse dø fra sitt jordiske liv og “fødes på ny” som åndeskapninger.

   For alle andre mennesker er håpet knyttet til et liv på jorden. Overlever disse Harmageddon trenger de ikke noe nytt legeme. Men det samme legemet vil bli ungt og friskt igjen i løpet av tusenårsriket.

 16. Jeg tror som deg at Guds hviledag varer 7000 år. Og at de seks første skapelsesdagene var 7000 år hver – like lange som ukens hviledag. Tror Vakttårnistene også tror det, men det må du ta opp med dem.

  Bibelforskere har nevnt høsten året 4026 f.v.t. som året for Adams skapelse når man regner seg bakover i Bibelen. Dette behøver jo ikke være helt korrekt. Men ettersom år 0 ikke finnes, bare 1 før og 1 etter, ender de 6000 årene siden Adams skapelse i så fall i 1975. (Høsten 4026 pluss 1975 minus år null = 6000 år + tusenårsriket = 7000 år.)

  Men Adam var jo ikke det siste Gud skapte. Han skapte Eva før Han begynte hviledagen. Slik bommet Vakttårnistene. Her står ikke årene eksakt, men om vi regner at Adam brukte 30 år på å gi dyrene navn mens han ble giftemoden kommer vi fra 1975 til 2005 som året i vår tid for de 6000 års ende siden den siste skapelsen – av Eva – før Han begynte å hvile.

  At Adam måtte vente en tid på Eva skjønner vi av uttalelsen “ENDELIG kjøtt av mitt kjøtt og ben av mine ben”. Når Bibelen sier at Jesus var “den siste Adam” og Adam selv den første bør jo likheten også omfatte de 3,5 årene Jesu offentlige tjeneste varte. Så om Adam var sammen med Eva i 3,5 år før de syndet og parallellforskyver dette til i dag, kommer vi til 2008 og et halvt år som minimums ventetid på enden for denne ordningen og innledningen av 1000-årsriket. Men da kom det jo ikke.

  Hviledagen startet selvsagt etter at Eva var skapt. Men det er ikke slik at tusenårsriket for vår del begynner helt parallelt med utløpet av de 6000 årene. Vi skulle jo “komme INN til Hans hvile” mens den pågikk. Så alle årene etter 2005 kommer trolig inn under skriftstedet “om det dryger, komme skal det”. “Drygingen” er for at alle som er ydmyke skal komme med og ikke minst at de salvede med himmelsk håp skal endelig besegles etter sine prøver her på jorden.

  Tusenårsriket viser at Gud setter en minste grense på tusen år for menneskene før Han erklærer dem retten til evig liv. For at dette skal samsvare med kronologien må den siste prøven der Satan atter slippes løs komme en stund etter de syv tusen hvileårene er omme ettersom vi først kommer inn et sted i de siste tusen år av den pågående hvilen.

  Dette kan jo fort bli ”tallmagi”. Det viktigste for vår forståelse av endetiden er ”tidenes tegn” som Jesus ba oss holde rede på. Å lese de synoptiske evangeliene nå er som å lese hedningenes medier. Alt går i oppfyllelse så det suser siden 1914 da ”folk reiste seg mot folk og rike mot rike” på en verdensomspennende måte. ”Den generasjon (fra 1914 og fremover) skal ikke forgå før enden kommer”, sier Jesus. Den generasjon som så dagens lys i 1914 er ennå ikke utdødd. Om denne forståelsen er korrekt er det imidlertid ikke lenge igjen før de siste dør ut. Men foreløpig er det noen titusener tilbake i live. Men stemmer dette er det like før det smeller.

 17. Til : Josef
  Jeg skjønner nå at du ikke er en yngre mann. Vi ønsker nok begge å være med når Yeshua kommer – og være på den rette siden.
  Trengelsestiden kommer snart – tror jeg. Videre har jeg mye å skrive om ; men holder det for meg selv så langt på denne nettsiden. Jeg er skribent i lokalavisene her på Strilelandet ; og har skrevet mye om endetiden i disse avisene.
  Gud ( Jahve ) velsigne deg og dine – det finnes tilgivelse for alt – med unntak av å tale spottende mot den Hellige Ånd.

  Hilsen

  Ture Andersen

  • Sture.
   Takk skal du ha og lige så. Jeg tror også trengselstiden ligger like foran oss. Det er hyper-spennende tider.
   Josef

 18. Innlegget til redaktøren av søkelys var og er tankevekkende, og minner oss om hvor skjør vi mennesker er i forhold til omstendigheter vi ikke kan kontrollere. Må dessverre si at nå synes jeg det råder veldig mye forvirrende tale om veldig mye her inne. Det har også vært veldig mye negativt i forbindelse med Christensen saken som diskuteres opp og ned og i mente. Søkelys formidler mange gode artikler, men det er synd det følger så mye negative debatter som ikke gagner noen verdens ting. Ha en fortreffelig lørdagskveld.

  • Ikke så merkelig at Søkelys omtaler den store Christensen-saken. Men det kan selvsagt bli i overkant mye. Men jeg tipper disiplene diskuterte en av de tolv inngående de også. Noe annet ville vært merkelig.

   Når ulike forståelser av Bibelens detaljer fremkommer i debatt kan det også selvsagt virke forvirrende på enkelte. Men slik var det på Jesu tid også. Jesus sa i Lukas 12:

   “…52For fra nu av skal fem være i strid i ett hus, tre mot to og to mot tre, 53 far mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.”

   Derfor gjelder det å holde debatten på et saklig og ikke personlig plan. Vi skal “stride troens gode strid” og ikke slik at det blir til undergang for svake som hører på.

   Men det er ikke til å komme bort i fra at trosspørsmål skaper følelser. I disse juletider tenker mange på et søtt og snilt lite Jesusbarn i krybben. De glemmer at hans ord forarget jødene i en slik grad at de myrdet ham.

   Og om de første kristne: “For vi vet i alle fall så meget om denne sekten at den overalt støter på motstand.” (Apg. 28:22)

   Når vi da legger til at “alt som før er skrevet er skrevet til olss til hvem de siste tider er kommet”, er det ikke å undres over at det blir debatt. “En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg så skal de forfølge dere”.

 19. Fint at du har synspunkter på dette. Vi lever uansett rett oppunder enden for denne tingenes ordning når “Gud skal ødelegge de som ødelegge jorden”.

  Å ødelegge jorden maktet de ikke i gamle dager fra 1800-tallet og bakover. Spyd, pil-og-bue, sverd eller ild var ikke nok til det. Men det kan de nå med sine termonukleære våpen og all forurensningen i havene etc.

  De fleste her inne ser ut til å kunne tyde “tidenes tegn” som Jesus oppfordret til. De skjønner at noe helt ekstraordinært er i ferd med i inntreffe. Og det behøver man ikke engang være kristen for å skjønne.

  Denne nettsiden presenterer et helt knippe av nyheter i så måte, slik at også kristne kan følge med uten å måtte hengi seg til nettaviser der porno og ateistpropaganda, antikristendom og islamofili florerer.

  Det som mangler nå er at mange flere skriver her og forteller om sin tro. Men jeg håper det er flere som leser enn de som skriver.

 20. Jeg ser at atomkrig er nevnt her. Som gammel K-offiser har jeg selvsagt en god del kunnskap omkring dette tema. Jeg blir slett IKKE hysterisk om en A-bombe eller ti blir detonert i Korea. Jeg har vært med på mange A-øvelser i Hæren i min tid – og her lærer man å overleve en atomkrig.
  Om en A-bombe blir detonert i nærheten , så : Tapp straks drikkevann i bøtter og spann , ha reservemat og batterier , og hold deg inne i 14 dager og lytt på radio.
  Elektrisk strøm er en luksus som forsvinner med en gang. Gjør du dette, så unngår du mye av den såkalte ” sekundær-strålingen ” som kommer fra omgivelsene.

  • Gode råd Ture. De første kristne ble oppfordret til å flykte til fjellene i Pella. I dag er det dine råd som gjelder. Vi bor ute i bushen, har aggregat som kan serve frysebokser, vedfyring, vedkomfyr og et rimelig lager av tørrmat samt årets avling på 150 kg. poteter tatt opp med gammaltraktor.

   På tomten har vi to oppkommer med friskt vann, og vi har dunkene klare for opptapping. Jodtabletter er det også lurt å ha. Selvsagt skal man ikke bli hysterisk, men litt forberedelse er like fullt smart. Det sier jo regjeringen også.

   Og nå tenker jeg ikke på den bibelske enden spesifikt, men på det utall av kriser som raskt kan oppstå i et sårbart samfunn basert på teknologi. Kona er gammel radio-offiser og vi har kortbølgesender på eget radiorom der vi holder kontakten med andre telegrafister over hele kloden.

   Vann,tørrmat/hermetikk og ved er et bra trekløver. Gud hjelper de som hjelper seg selv – og andre. Her er prioriteringslisten bibelsk klar. Først familien. ”Den som ikke tar seg av sin nærmeste familie er verre enn en vantro”. Dernest trosfeller. ”Først og fremst troens egne folk”. Og dernest de øvrige som måtte komme i ens vei.

 21. Til ; Josef

  Fornuftig tale ! Vettuge folk er alltid forberedt på fremtiden. Jeg er selv utdannet ved Befalsskolen for Hærens Samband på Jørstadmoen ( 62 ) og Krigsskolen ( 64 ).
  26 år gammel fikk jeg kapteins grad og var sambandssjef for 5000 soldater i Østerdalen ( Kombinert regiment nr. 5 ). Da jeg sa opp min stilling i Forsvaret i 1968 ; fikk jeg tilbud om gratis utdanning som sivilingeniør med full kapteins lønn. Jeg takket nei til tilbudet og gikk over i sivil stilling på Vestlandet – der jeg samarbeidet med samtlige lensmenn i tre fylker over nærmere 10 år. Samtidig var jeg leder for Vestlandsavdelingen til det største skadeforsikringsselskapet ( sivilt marked ) i landet.
  Så radiosamband har jeg en del greie på – som din kone.Ja, man må alltid være forberedt på fremtiden….

  • Spennende karriere du har hatt. Selv har jeg vært journalist og redaksjonssjef i Oslo. Nå er jeg pensjonist og har en rekke hobbyer. Blant annet birøkt i beskjeden størrelse. Faktisk er jeg også blitt radioamatør. Hver søndag klokken 10.00 møtes mange av oss på såkalt QSTLA på 3725 på 80-meteren. Er det gode kondisjoner i eteren snakker vi med både Nord-Norge og Skandinavia.

   Her vi bor er det lite støy og uro. Ja vi kaller det for asylmottak for gamle nordmenn med egg, ved, pottitter og gammaltraktor. Går vi på turer i skauen må vi se opp for Vassfar-bjønn, men det er en stoor velsignelse å bevege seg fritt i naturskjønne omgivelser og plukke bær og annet.

   Etter at vi begynte med bier har bærhøsten i nærområdet økt voldsomt, så det er tydelig at disse små “rakkerne” er viktige for naturen. I Tyskland hevdes det at insektene er redusert med 75 prosent. Høres mye ut, men like fullt alarmerende. Hosea kapittel 4 forteller jo om at dyrene skal bli færre takket være menneskelig vanstyre.

   Jeg føler at vi lever som “prinser i Egypt” – lik Josef – men vet at foran oss ligger meget store oppgaver og venter. Mens vi lader opp til dette trykker vi vår egen bibelske litteratur som vi leverer til de vi møter på vår vei.

  • Du var et eller annet i 10 år, mens du samarbeidet med lennsmenn og var leder for “sivilt marked”…
   Her var det mye rart, men for å ta det jeg har greie på i din mystiske CV;

   “Sivilt marked”, er ikke et begrep som benyttes i forsikringsbransjen, og har heller ikke blitt brukt.
   Det vet jeg etter mange år i privatmarkedet i Gjensidige og senere næring/landbruk i Storebrand!

 22. Kunnskapen oppblåser, kjærligheten oppbygger.
  Det handler ikke om hvor mye kunnskap vi har i skriften, men vårt forhold til frelseren.
  Står at ikke en dåre skal kunne fare vill. Og det handler om Åndens åpenbaring av Ordet.
  Grunnen til at det er mange forskjellige åndsretninger og sekter er mennsket og forførende ånder.
  Vi er alle èn i Kristus. Vi er på ett legeme. Og troende er kalt til enhet. Men der hvor de falske er, er det splittelser og masse kjødeligheter.

 23. De troende i Kristus Jesus går hjem til Herren når de dør.

  “Av Øivind Andersen

  ”Borte fra legemet – hjemme hos Herren.” (2 Kor 5,8)

  Hvor går de troende hen når de dør? Hvor er de i tiden mellom døden og oppstandelsen?

  Det synes å være stor forvirring blant mange om disse spørsmål. Og det blir visst gitt mange slags svar på dem.

  Men i Guds ord er svaret meget enkelt. Mellom døden og oppstandelsen er de troende hos Jesus! De er borte fra legemet – hjemme hos Herren! Det sier Guds ord.

  De troende er altså ikke i dødsriket. Dødsriket er bare for dem som ikke tror på Jesus, de mennesker som ikke er frelst. Det ser vi så mange steder i Guds ord. I Salme 115 tales det om dødsrikets stillhet. I dødsriket er det ingen som kommer Gud i hu, og ingen som priser Gud. (Salme 6,6). De som kommer i dødsriket venter ikke på Guds trofasthet. (Es 38,18). Og fremfor alt har Jesus vist oss i fortellingen om den rike mann og Lasarus, at det ikke er noen utvei til frelse fra dødsriket.

  Derimot sier Guds ord meget klart at de som lever, alltid skal prise Gud, og det står som motsetning til dem som farer ned i dødsriket. De troende kan vitne: ”Jeg skal vandre for Herrens åsyn i de levendes land.” (Salme 116,9)

  Apostelen Paulus vet at når han skal fare herfra, da skal han være med Kristus! Og han lengter etter den dagen.

  Når en kristen dør, møter han ingen annen i døden enn sin egen frelser! Han møter ham som har overvunnet døden for ham, og som er det evige liv. Og så skal han alltid få være med Jesus.

  I oppstandelsen får vi våre herlighetslegemer. Men også før vi får dem, er vi altså med Jesus! Dette skal være din trøst, du som tror på Jesus!

  (Fra ”Ved kilden”, 15.april. Lunde forlag, Oslo 1977)

  Jesus sa til henne: Jeg er opstandelsen og livet; den som tror på mig, om han enn dør, skal han dog leve, 26og hver den som lever og tror på mig, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? 27Hun sier til ham: Ja, Herre! jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden. Joh 11:25-27

  Men de som er døde nå i Herren har ikke fått sine legemer enda.
  ” Vi skal bli forvandlet el. Den fullkomne seier

  1 Kor. 15, 50 – 57

  50 Men det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. 51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, 52 i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. 53. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. 54. Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ord oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier. 55. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? 56. Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. 57. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

 24. Til : Ansgar Braut

  Jeg ble 1.1.69 ansatt i Norges Brannkasse. Det var en egen lov som styrte dette selskapet. Lensmennene var våre representanter over hele landet – således samarbeidet jeg med lensmenn i tre fylker ; og hadde disse på uttallige møter og samlinger gjennom nærmere 10 år. Jeg var leder for Vestlandsavdelingen i Bergen.
  Norges Brannkasse var det største selskapet i landet på sivilmarkedet der vi hadde 25 % markedsandel. Storebrand hadde langt flere industrikunder enn oss – slik at totalt sett var Storebrand landets største selskap.
  Etter mange fusjoner er Norges Brannkasse nå innlemmet i If . Storebrand ble lagt ned som skadeforsikringsselskap for en del år siden – men plutselig fant de ut at de skulle satse på skadeforsikring igjen.
  Norges Brannkasse ble stiftet i 1750 og var et halv-offentlig selskap frem til loven ble endret ca 1975. Alle skadeoppgjør etter krigens ødeleggelser ble behandlet av Norges Brannkasse ; som hadde sitt hovedkontor like ved slottsparken.

 25. Til : Søkelys

  Jeg ble sint i går i forbindelse med måten Søkelys tidligere har karakterisert meg – og som ligger på nettet (det var ufyselige ord ). Sint skal man ikke bli – så det beklager jeg ovenfor denne nettsiden.
  Jeg er en gammel mann på snart 76 år – og min skrantende helse har ikke godt av
  at jeg deltar i disse debattene.
  Hilsen
  Ture Andersen

  • Jeg ser at du anklager redaktør og eier av nettstedet Kjell Andersen for diverse ting, som jeg tror ikke er berettiget. Slik jeg kjenner Kjell, så er han både saklig og svært tolerant. Å anklage ham for å ha økonomiske motiver for å drive dette nettstedet, faller på sin egen urimelighet. Kan du forklare meg hvordan du mener at han har inntekter på sokelys.com?

   Jeg stiller meg ellers noe tvilende til dine mange skrytehistorier.

   1. Du omtaler “privat-markedet” som “sivilt marked” i forsikringsbransjen.
   2. Du påstår at du kunne engelsk, fransk og tysk flytende etter gymnaset.
   3. Du avslører militære opplysninger som, dersom du virkelig hadde vært i forsvaret, ville ha visst var et brudd på taushetsplikten.

 26. Andre Johansen: “Står at ikke en dåre skal kunne fare vill”.

  Dette er en feil oversettelse. Riktig oversettelse er: “Ingen dåre skal forville seg inn på den (veien)”. Dette er logisk ettersom “dåre” i skriften er synonym med “gudløs”.

 27. Ja, Anskar Braut : Det er ikke bra at undertegnede er blitt både gammel og senil , og som dikter opp ting – som ikke har rot i virkeligheten. Du påstår at jeg nok aldri har vært ansatt i Forsvaret.
  Jeg trodde i mitt gamle hode at Søkelys har inntekter av reklame som dukker opp på nettsiden. I dag var det reklame for : Solia , der en kan bestille billett til La Palma. Videre reklame for parfyme der en får 41 % rabatt samt tilbud fra Opp finans. Jeg har vel tatt feil her også – og da får jeg bare beklage påny.

  • Ture.
   Jeg tror annonser som er spesielt tilpasset deg og dine internett vaner dukker opp når du besøker Søkelys. Disse er som regel korrekte for deg og ditt liv. MEN de kan også være feil. Så jeg vil ikke gjøre meg opp en mening om deg basert på annonser som dukker opp hos deg. “vennlig smil”

   Hos meg dukker det opp annonser som er basert på mine hobbier og (u)vaner. Jeg har noen ganger klikket på disse, noe som kanskje har gitt Søkelys litt inntekter, og har ved to anledninger funnet tilbud som jeg har benyttet meg av. Faktisk har disse to Søkelys annonsene spart meg for mye penger.
   Det er selvsagt individuelt fra person til person og jeg vil ikke generalisere her. Og jeg unner Søkelys noen kroner.

 28. Øivind Andersen: “De troende i Kristus Jesus går hjem til Herren når de dør.”

  Ja, de salvede går hjem til himmelen. Men de er bare 144000 kvinner og menn. Alle andre mennesker har et jordisk oppstandelseshåp.

  Men som GT ble til for å få frem Kristus, ble NT til for å få frem de salvede. Derfor står det mest om himmelsk håp i NT.

  I 1000-års-riket vil “nye bøker” åpnes og disse vil dreie seg om jordmenneskene.

 29. Det er de falske kristne som er redd for at kunnskap fra Bibelen skal avsløre dem. Bibelen sier: “Vær IKKE DÅRER, forstå hva som er Guds vilje”.

 30. Søkelys sine annonser passer nok ikke inn med mine (u)vaner. Jeg har nok aldri kjøpt parfyme , og det er minst 30 år siden jeg hadde noe lån.
  Da takker jeg for meg på denne nettsiden. Om det blir atomkrig i verden , kan jeg komme tilbake og gi råd – om noen skulle ønske det.

  • Jeg har ikke noe imot deg personlig, men nå har du i lang tid flere ganger takket for deg for godt her på Søkelys. Du fikk ifjor inn hovedartikkel og takket snurt for deg i dennes samme kommentarfelt.

   Å møte motforestillinger er alltid sunt. Sanne kristne må vente seg motstand. ellers hadde ikke Bibelen vært sann. Det nytter ikke å true. Man må gå foran og dra – ikke gå bak og dytte. Da har du tapt.

   Tenk om Jesus skulle vært krenket hver gang han møtte fariseerne og trukket seg fra oppdraget sitt.

   11/11/2016, kl. 19:30 sa Ture Andersen:
   Eg skriv ikkje meir på denne nettsida – og lukke til vidare !
   Helsing
   Ture Andersen

   https://www.sokelys.com/?p=18862

  • Annonsene du får opp er på basis av dine søkeord i google, nettsider du har besøkt tidligere som ligger i loggen. Den annonsen fra OPP finans ligger fast ut 2017. Vet ikke om de vil fornye den.
   Jeg sjekket litt hva slags annonser jeg fikk opp, og hos meg ble det medisin fra apotek i dk. tilbud om å kjøpe armbåndsur, Tokensalg
   Pepsi Max fra lets deal og herreklær fra en motebutikk.
   Du behøver ikke aktivt en gang ha søkt etter parfyme, det kan være nok å lese en artikkel i VG og da legger det igjen cookies som gjør at annonse systemet tror at et produkt kan være relevant for deg.

 31. Til Josef

  Du kjenner dessverre ikke til alt som foregår : Redaktøren av Søkelys har sendt e-post til meg og bedt om mine kommentarer. Derfor startet jeg skriving påny.
  Men du er fremdeles anonym og har ikke svart på flere spørsmål, herunder :
  Er du ikke et menneske slik JVs “Sadoks sønn” har hevdet om seg selv ? Tilhører du Jehovas Vitner ? Dette må da være enkle spørsmål å svare på – i alle fall når du er anonym.

  • Da må jeg bare få konkludere med at du ikke har det greit. Og jeg har ikke helsefaglig bakgrunn til å forstå slike problemstillinger.

   DU skriver i hytt og pine at du herved slutter å skrive på Søkelys. Men du slutter jo aldri!

   Be heller til Gud og be om styrke til selve livet. Det er ikke alltid like lett.

 32. Til Josef

  Du trenger ikke noen helsefaglig bakgrunn for å svare på to enkle spørsmål :
  1. Er du et menneske ?
  2. Tilhører du Jehovas Vitner ?

 33. Overskriften på denne saken var : ” Alt som har en begynnelse har også en slutt “.
  Etter 74 innlegg fra mange personer , er dette like sant som det er sagt.

  • “11/11/2016, kl. 19:30 sa Ture Andersen:
   Eg skriv ikkje meir på denne nettsida”

   Ettersom Jesus sier: “En tjener er ikke større enn sin herre” – er det i blant betimelig å spørre: Hvem er “løgnens far”.

 34. Dette ble en lang og lærerik tråd i livets skole. Først og fremst takk til Kjell Andersen, som startet det hele med sitt tankevekkende innlegg.

  Takk også til Torstein Langesæter som tross hans – etter mitt syn bibelske feilvurderinger – kom med interessante detaljer om Guds hviledags lengde.

  Dette er selvsagt ikke noe man må kjenne i detalj for å bli frelst, men mennesker er forskjellige med forskjellig behov. Når Bibelen taler positivt om kunnskap så står det ikke bare ”gnosis” (kunnskap) på gresk, men ”epignosis” – nøyaktig kunnskap.

  Gud sier til jødene at de blir forkastet fordi de forkaster kunnskapen. Så la oss ikke gå i samme fellen. Det er skjebnesvangert. Tvert om roses de i Berøa for at ”de gransket daglig i skriftene for å se at det stemte det som ble fortalt dem”. Et fint vitnesbyrd for alle mennesker.

  • Takker for ord. Diskusjon om tema er viktig, og jeg håper at ordskiftet ikke har vært for mye preget av personangrep og skjellsord.
   Jeg vet at Søkelys har blitt et sted med “hardt diskusjonsklima” og det syntes jeg er synd, fordi det kan skremme folk fra å si hva de mener.
   Nå er det vel slik at få oppadgående kristne vil avvise at det å kjenne Bibelen er uviktig. Etter mitt syn er bibelkunnskap essensielt for enhver kristen, og derfor vil jeg oppfordre. Bruk mye tid i Skriften, les systematisk og les hver dag!

   Vi lever nå i en tid, hvor endel kristne faktisk nedtoner Bibelen som kilde til åndelig liv og gudsfrykt.
   For disse er Bibelen bare tørr historie og det som nå teller er Guds Ånd som bor i den troende.
   I stedet for å søke svar i Guds ord -søker mange inn i seg selv og ber Ånden vise vei.

   Jeg har skrevet artikler om dette før. https://www.sokelys.com/?page_id=5362

   Det finnes også en retning som hevder at Bibelen er Dyrets merke og at vi som tror på Jesus og jevnlig leser i Bibelen er bibel-tilbedere som har gjort bibelen om til en avgud. Jeg skrev litt om det her: https://www.sokelys.com/?p=5966

   Når det gjelder dette med å kjenne Gud og kjenne Guds ord -så tror jeg at det er viktig å kjenne Bibelens Ord
   “Dere farer vill sa Jesus -fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft.
   Videre skrev Johannes dette i Joh 17,3: “og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.”
   Jeg er klar over at eksempelvis Jehovas Vitner oversette dette anerledes: “Dette betyr det evige liv, at de stadig tilegner seg kunnskap om””
   Jehova og Ham du utsendte Jesus Kristus.
   Jeg har Ny Verdens oversettelsen ett eller annet sted i huset, men kunne ikke finne den i farten og gjengav Joh 17.3 etter hva jeg husket-
   Jehovas Vitner vektlegger i sin oversettelse nødvendigheten av å studere og studere, og det er veldig sant at vi blir kjent med Gud og Jesus og den bibelske virkeligheten gjennom å studere og lese Guds ord.. Det er viktig

   Men man kan også bli kjent med Jesus gjennom å ha relasjon til ham. Da tenker jeg på relasjon i bibel og bønn, og relasjon gjennom å være i hans nærhet.
   I livet er det jo slik at man kan lære noe om en person gjennom å lese hva vedkommende mener, men dersom det er det eneste grunnlaget for vårt kjennskap, er det både teoretisk og upersonlig. Etter år i samfunn med Jesus har jeg lært han kjenne både gjennom Skriften men også gjennom det å leve i en relasjon med Ham. Denne relasjonen innebærer bønn, bibelkunnskap, og erfaringer man gjør seg under vandringen med Herren.
   Gud har gitt oss Den Hellige Ånd og Guds Ånd kan både lede oss, overbevise oss og tale til oss og slik drive oss til Kristus.
   Og Ture Andersen. Jeg har dyp respekt for dine bidrag i kommentarfeltet og jeg inviterer deg også til å skrive en artikkel om de tingene som opptar deg.
   Jeg tror det er viktig å lytte til 76 års erfaring og som tidligere militær besitter du kunnskap som få av oss andre har.

 35. Jeg takker Kjell Andersen for invitasjonen til fortsatt å skrive i kommentarfeltet samt til å skrive en artikkel her. Som kjent er jeg en gammel mann med mange sykdommer – men jeg prøver fremdeles å stå på : I dag har jeg tenkt å reise på sjøen og se på fangsten av juletorsk.
  Jeg tror vi nærmer oss trengselstiden – og atomkrig. Et viktig budskap fra Jesus var : Frykt ikke! Videre lærte han oss at vi ikke skulle bekymre oss for morgendagen : – Se på liljene på marken…..
  Så fremt jeg er skrivefør , skal jeg love å komme tilbake når verden går inn i en ny atomkrig. Vet du hvordan du skal oppføre deg ; har du gode muligheter til å overleve – med mindre du får A-bomben ” rett i hodet “.
  Det er myndighetene sitt ansvar å gjøre oss borgere i stand til å takle krig og kriser.
  Lite nytt har kommet derfra : For et par år siden fikk vi vite at den enkelte burde ha minst 10.000.- kroner i kontanter. Ved strømbrudd virker ikke betalingsautomater. Tyske myndigheter gikk ut på samme tid og anbefalte folk å ha mat for minst 10 dager lagret hjemme. For noen uker siden gikk våre myndigheter ut og advarte oss mot data-kriminelle som kunne slå ut både el.strøm og mye annet over lang tid. Vi kjenner til at Putin har mange nett-troll plassert i St. Petersburg.
  Jeg prøver å følge Jesu ord om IKKE å frykte. Selv om mange A-bomber går av borte i Korea ; vil det ha liten innvirkning på oss – med unntak av at aksjene i oljefondet ( Pensjonsfond utland ) kommer til å stupe.
  Personlig har jeg gjort mange forberedelser til å takle krig og kriser over lang tid – for min kone og meg selv.
  Til slutt : Gud velsigne alle debattanter på denne nettsiden !

  • Nå, er det vel ingen som ikke har ønsket deg til å skrive her inne. Det har du kun uttrykt selv hr. Ture Andersen. Men hyggelig at du vil skrive likevel.

   Nok om det. Jeg tror ikke på noen altomfattende atomkrig på jorden. ”Gud skal ødelegge de som ødelegger jorden” – ikke selv ødelegge den.

   Men at det kan forekomme noen Hiroshima-trefninger kan vi ikke se bort i fra. For jorden og menneskenes del heter det i Bibelen at folkene i hovedsak skulle leve som før – ”ta til ekte og gi til ekte” og leve sine liv helt frem til den dagen enden kommer. Akkurat som på Noahs tid.

   USA har fortsatt et større militære enn de syv neste nasjonene på listen – til sammen. Men at det blir stadig mer ubehagelig å bebo planeten er det liten tvil om. Hvori opptatt miljøtrusler og terror m.m. ”Det skal bli så ille som det aldri før har vært og aldri mer skal bli”, sier skriftene. Dette henspeiler imidlertid på ”den store trengsel” som forårsakes av at ”Gud legger dyret (nasjonene) i hjertet å …ødelegge skjøgen (falsk religion)”. Dette ligger foran oss og bør bekymre de uomvendte mye mer enn alle andre trusler til sammen.

   Våre ord til dem oppleves derfor som ”en duft fra død til død”, mens det for oss er ”en duft fra liv til liv”, som Bibelen så treffende sier det. Derfor, ”den som holder ut til enden skal bli frelst”, selv om vi må ”gå gjennom mange trengsler”. Men valget er lett for den kristne. Lykke til alle sammen!

  • Er det et alternativ å flytte til min sommerresidens, en romslig og meget godt utstyrt hytte i havgapet på sørlandet, dersom det oppstår en reell trussel? Her vil jeg kunne ha et solid lager av vann, tørrvarer, hermetikk, medisin, ved til fyring og koking osv. Tror jeg ville kunne lagt til rette for at jeg kunne klart meg der i noen måneder.

 36. Svar til Anskar Braut

  Nei , jeg tror ikke at det området du nevner er noe A-bombe mål – av flere grunner.
  Det er Russland som er vår fiende. Om dette landet går til angrep på hele eller deler av Norge ; så er det for å sende inn bakkestyrker og dra fordeler av en slik invasjon : Våre oljerikdommer. Russerne er like smarte som oss – de vil ikke sende egne styrker inn i et område som har stor radioaktiv stråling – da tar de livet av seg selv.
  For det andre er nok dette objektet så godt sikret at det er nærmest umulig å slå ut.
  For det tredje : Norge har ikke A-våpen plassert på norsk jord i fredstid – det har myndighetene bestemt for mange år siden. Således utgjør ikke Norge noe trussel mot Russland. Her er ikke noe truende mål som må slåes ut.

  • At atomvåpen ikke har befunnet seg innenfor norsk territorialfarvann stiller jeg meg tvilende til. Da blir det vel et tolkningsspørsmål hva avtalen mener med ”utplassert”.

   Vi skal jo heller ikke ha fremmede styrker ”utplassert i fredstid” i Norge. Det løser de ved at de stadig rullerer de rundt 300-pluss US Marines-soldatene nord i landet.

   På 50 tallet ble det bygd fjelllagre for atomvåpen i Norge.Det heter seg at de rommer infrastrukturelt materiell. Hvem vet hva som befinner seg der. Ubåter med atomvåpen trafikkerer nær kysten vår kontinuerlig. I oktober 1985 la slagskipet USS Iowa til kais i Oslo under Akershus festning. De dumpet neppe sine taktiske eller strategiske a-våpen i sjøen i internasjonalt farvann før de ankom. Barack Hussein hadde også med seg atom-kufferten da han stakk innom Nobels ”nå-holder-han-vel-fred-prisen”. Hvilken ironi!

   Nordpå skal allierte ikke fly fly øst for en viss breddegrad for å ikke tirre russerne for mye. Da ett Widerøe-fly for noen år tilbake styrtet etter hva mange mener var ett crash med ett britisk Harrier-fly var det øyevitner som så ett slikt fly. De ikke ble trodd av undersøkelseskommisjonen da. Siden har britene innrømmet at de ”touchet” russergrensen ofte på sine treningstokt.

   U2-spionflyet hadde også ”ulovlig” base i Bodø. Min bror var jagerflyver og bekreftet at USA hadde en egen hangar i Bodø med væpnede US-vakter som stanset alle. Da Gary Powers styrtet over Sovjet og norske landingskart fra flyet ble fremvist på internasjonal pressekonferanse i Kreml, sa Gerhardsen og Handal at dette visste de intet om. Sludder!

   Samme Gerhardsen godkjente trening for taktiske atomvåpen i Norge:
   https://www.vg.no/nyheter/innenriks/godkjente-atomvaapen-i-norge/a/1075/

   Vi narrer oss selv om vi tror krigsforberedelser inklusive ABC-våpen er noe offentlig søndagsskole. Men paradoksalt nok er det nettopp Bomben som har bidratt til 70 år med fred i Europa. Den kan ikke ”avoppfinnes” og er selve grunnstenen for avskrekkingsdoktrinen MAD – mutual assured destruction.

  • Takk for svaret ditt, Ture:-)
   Jeg var faktisk inne der en gang, da jeg avtjente verneplikten i militærpolitiet ved Sola Flystasjon. (for 26 år siden, og noen år før NATO overtok anlegget)
   Fikk en uautorisert omvisning:-)

 37. Her er det mye å ta tak i fra Josefs innlegg. Jeg skriver i telegramstil :
  Det skal ikke være utplassert A-våpen på norsk jord i fredstid – og er nok heller ikke tilfelle. Men hva som befinner seg i våre havner og farvann er noe annet. Når US-marinefartøy er i norske havner ; har de nok IKKE kvittet seg med sine A-våpen før de gikk inn.
  Det skal heller ikke være utplassert utenlandske styrker fast i Norge. Når US-marines har 330 soldater i Værnes garnison i Trøndelag – som blir utskiftet hvert halvår – kan man falle i undring. Personlig tror jeg slik framferd er lite klok – russerne ble meget irritert over dette tiltaket. Videre har Storbritannia utplassert ca 200 soldater fast på Bardufoss flyplass.
  I Trøndelag er det store fjellhaller der US-krigsmateriell til en hel brigade er plassert ; inklusive stridsvogner. De 300 US-soldatene er nok der for å ta imot US- brigaden når krig bryter ut.
  Jeg ser at militær – analytikere mener at denne brigaden er tenkt nyttet om nøytrale
  Sverige blir angrepet av russerne. Sverige har nå et like elendig forsvar som Norge – gjerne enda dårligere.
  Da jeg var i aktiv tjeneste , kunne vi mobilisere 13 fulle brigader i tilfelle krig (5133 x 13 ) I dag har vi mindre enn 1 brigade. Bare for å se på infanteriet : En infanteribataljon var på 761 mann. Vi hadde da 39 inf.bataljoner , i dag har vi 3, der to er i Brig N samt Telemark bataljon i sør som visstnok nå er redusert til 400 soldater.
  Jeg mener at Norge terger Russland unødvendig mye. Det er bestemt at vårt land skal gi Ukraina 200 mill. kroner i gave hvert år. Da dette ble kjent i Russland, sendte russisk TV en hel dag nyheten : Norge gir Ukraina penger ; slik at de kan kjøpe nye våpen til bruk mot Russland.
  De nye jagerflyene som vi skal kjøpe ( F-35 ), tåler ikke islagt rullebane. Derfor må det nå utvikles et fallskjermsystem som utløses ved landing. Om jeg husker rett , vil dette koste Norge 700 mill. kroner ekstra.
  Videre har Norge ” glemt ” at disse nye F-35 trenger hangarer på Ørland. Det vil gå flere år før hangarene er på plass – i mellomtiden skal de visst prøve en eller annen form for teltløsning.
  Til slutt : Alt jeg skriver om vårt forsvar er hentet fra åpne kilder.

 38. Beklager Josef. Det var ikke generalløytnant Grandhagen som sa dette , men den langt mer løsmunnede generalløytnant Roger Mood ; som nå er blitt sjef for Norges Røde kors. Han har nettopp utgitt en bok ; der han angriper samfunnet vår fra alle kanter.
  Mange forundret seg over at han som generalmajor og sjef for Hæren rykket opp til generalløytnant. Men når det gjelder uttalelsen om en bydel i Oslo – så hadde han nok helt rett.
  Vårt forsvar en uten planlegging : Tenk på det flunkende nye fortet i Troms som kostet over en milliard kroner og var bemannet i tre uker – før det ble nedlagt og forlatt. Motortorpedobåtene våre ble oppgradert for over en milliard kroner , og noen måneder senere kastet på land på Askøy og strippet for utstyr og solgt til utlandet.
  Det står vel noe i Skriften om å bli overlatt til udugeligheten….

Det er stengt for kommentarer.