Allahu Akbar fra regjeringen – en fullstendig kontraproduktiv «handlingsplan mot muslimhat»

“På en pressekonferanse i dag la statsminister Erna Solberg og kulturminister Abid Raja frem en «handlingsplan mot muslimhat». Konsekvensene er forutsigbare: det kommer til å føre til mer hat fra muslimer mot nordmenn, og mer hat fra nordmenn mot muslimer også. Erna Solberg startet sin innledning med å rakke ned på nordmenn for å ha fordommer mot muslimer. «Vi vet at muslimer er særlig utsatt for diskriminering,» sa hun. Det finnes «fiendtlighet, fordommer og negative holdninger til muslimer.» Hun mente det var et «reelt og økende problem i Norge.» skriver Helge Lurås i en kommentar på Resett

– Vi har et generelt problem i vårt samfunn med at minoriteter blir utsatt for rasisme og diskriminering, men det er noen minoriteter som er særlig utsatt, blant annet muslimer, sa Solberg og nevnte undersøkelser som viser at i underkant av 30 prosent av den norske befolkningen mente det ikke var mulig for muslimer å bli norske selv om de bor lenge i Norge. Omlag 30 prosent av befolkningen tror muslimer ønsker å ta over Europa. Mens 40 prosent mener muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur. Statsministeren gikk deretter rett over til å si at 35 prosent av muslimene i Norge hadde «blitt gitt følelsen av at de ikke hørte til i samfunnet» og at 27 prosent hadde opplevd at folk tok avstand fra dem når de oppga at de var muslimer. På intet tidspunkt indikerte statsministeren at det var noe ved islam som kunne være en medvirkende årsak til at nettopp denne minoriteten var særlig utsatt. Hun problematiserte overhodet ikke islam og politisk islam, radikalisering, offermentalitet, hatprat mot ikke-muslimer, kvinnefiendtlighet. Dermed er både forståelse og budskapet fra regjeringen at norske «fordommer» mot islam er irrasjonelle og en sykdom som regjeringen nå skal kurere gjennom sine terapeutiske metoder. Abid Raja snakket på sin side om at «myter førte til fordommer, fordommer ble til hat, og hat ble til ekstremisme og vold mot muslimer.»

Offer og overgripere

Erna Solberg fremstiller muslimene som ofre hvor nordmenn er overgripere

Budskapet fra regjeringen var at muslimer er ofre. Og de er helt uskyldige ofre. Problemet er den norske kulturen og nordmennene, som har fordommer mot muslimer. Nordmenn er overgripere og muslimene er deres undertrykte ofre. Denne tankegangen er som tatt ut at nymarxistisk identitetspolitikk. Samfunnet skal tolkes som en maktkamp mellom sterke og svake grupper, og de svake gruppene skal beskyttes og hjelpes mens de sterke gruppene skal straffes og kues. Og det er statens oppgave å bestemme hvem som er overgripere og å omfordele makten internt. Nymarxistene har drevet på lenge. Etter at de mislyktes med å få arbeiderne til å gjøre opprør mot kapitalklassen, satte de blikket på å påpeke splittelse mellom kjønnene. Heller ikke det lyktes med å skape revolusjon. I de senere årene har de satt sine øyne på å påpeke at det er minoriteter, og nå muslimer, som er de undertrykte. Og ved å påpeke dette og gjøre alle klar over det, vil agendaen være satt for en «antirasistisk revolusjon».

Dessverre har de større muligheter til å ødelegge samfunnet nå som de har pekt ut muslimer som ofrene (etter å ha forsøkt seg på arbeidere, kvinner, homofile, osv.). For muslimene har sin egen offermentalitet med seg like fra 600-tallet, og islam er også mer en villig til å spille sadist så lenge de møter villige masochister i de selvpiskende europeerne og nordmennene.

Å stille noen frem som et offer når vi snakker om den mest selvhevdende av alle innvandrerkulturene, er det mest idiotiske det norske samfunnet kan gjøre. Ved å fremstille muslimer og islam som et offer, gir man dem bare enda mindre grunn til selvransakelse på om det ikke er noe ved deres egen tro og væremåte som skaper motvilje og frykt hos andre.

Allahu Akbar fra Ernas regjering

Jeg skal ikke gå i detalj på problemene ved islam i Norge. Erna Solberg vet kanskje ikke bedre, hun aner muligens ikke hva som foregår og blir sagt i mange muslimske hjem og på koranskoler i Norge om oss vantro. Men det er ikke pene ting. Abid Raja vet bedre, han har selv vært ute i Aftenposten og fortalt hvor ille det er blant pakistanske muslimer i Norge og alt hatet som spres om ikke-muslimer. Det er forstemmende å se hvor kort det norske samfunnet og våre politikere har kommet i å takle utfordringene med muslimsk innvandring når de bare ser skepsisen som fordommer. Denne handlingsplanen som i praksis kriminaliserer og/eller sykeliggjør skepsis til islam, er det verste som kunne iverksettes. For skepsisen folk har til islam og muslimer henger i høyeste grad sammen med måten islam formidles og hvordan mange muslimer oppfører seg. Og uten at de skjerper seg, kommer ikke «fordommene» hos nordmenn til å bli borte.

Og det regjeringen nå gjør, er å løfte ansvaret helt vekk fra muslimenes egne skuldre og skyve ansvaret helt og fullt over på nordmenn – på vertskulturen.

Allahu Akbar.

Artikkelen er skrevet av redaktør Helge Lurås i nettavisen Resett

Facebook Comments

2 tanker om “Allahu Akbar fra regjeringen – en fullstendig kontraproduktiv «handlingsplan mot muslimhat»

  1. GGGRRRR Erna altså!
    Men hun vet ikke bedre.

    På tide å vite bedre snart. Hun vokter ikke landet sitt godt nok. På tide med en ferd ut i Norge og lære av folk. Jeg kan fortelle henne en del ting.

    • Jeg er ikke overrasket over Erna lenger. Hun er den svakeste statsministeren Norge har hatt i nyere tid, og er ytterst naiv. Jeg oppfatter dagens regjering som uhyre arrogant og uten evne til å lytte til folk. Jeg tror de overdriver diskrimineringen muslimer angivelig opplever. Det er vel heller slik at det er kristne som blir diskriminert nå. Islam ser ut til å være Erna Solbergs foretrukne religion dessverre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *