Agenda2030 -Coronapandemi-vaksinasjon, the great reset -Satans drøm er i ferd med å oppfylles

Er denne lekkede informasjonen virkelig statsminister Trudeau’ sprøe Covid plan for 2021 -du velger  Den verdensomspennende Covid-19 pandemien som fullstendig har preget verdens nyhetsmedia igjennom nesten hele 2020 er uten tvil en nøye planlagt operasjon med en bestemt hensikt. Gjennom ni måneder med intens og sammenhengende propaganda, har krefter lykkes med å skremme store deler av befolkningen til lydighet. Daglig oppdaterte smittetall,  poltikere som stadig rasler med nye og vekslende Covid-19 tiltak, velregisserte reportasjer fra intensivavdelinger på sykehus og bilder som viser vaksinen på vei til landene eskortert av politiet -og fotoseanser av den første nordmannen eller briten -som får sprytet inn den etterlengtede vaksinen i blodårene, er scenesettingen og kulissene vi får presentert.

Under dekke av smittevern har en ny fascisme reist seg i Europa

Den nye normalen anno 2020 og 2021 tegner ikke et lystig bilde av det samfunnet sterke krefter ønsker å innføre. Etter ni måneder med intens propaganda-blitz er vi blitt et kuet folk, et folk redd for nærhet og med angst for smitten som hauses av media. 2020 ble året da det normale ble unormalt -og det skulle bli innført noe som kalles den “nye normalen”. En normalitet som betyr sosial avstand, isolasjon, ensomhet og ikke minst bleie foran nese og munn samt redsel for å ta noen i hånden. Dette er åpenbart en ønsket og villet tilstand for noen. Nemlig for dem som vil innføre Agenda 2030, The Great Reset og tilsist introduseringen av “dyrets merke” og det overvåkings og kontroll-samfunnet endetidens politiske, økonomiske og religiøse system vil føre med seg. Vi er allerede kommet dithen at dersom man protesterer eller nekter å innordne seg, vil man bli møtt med sanksjoner fra samfunnet, enten i form av bøter -eller sosial uthenging på ulike facebooksider. Dette har vi sett i etterkant av smitteutbrudd enten i kristne eller muslimske sammenheng. Det som har reist seg under dekke av å være smittevern er ikke noe annet enn et tyranni som allerede har fratatt oss grunnleggende rettigheter. Gjennom å pålegge kirker og menigheter å holde stengt eller sette begrensninger på hvor mange som kan komme sammen, har myndighetene (og bermen) overtrådt det mandatet som øvrigheten er gitt, skrev pastor John MacArthur i en teologisk betraktning om hva slags mandat den sekulære myndighet egentlig har. Mens kirkene og kristenheten her hjemme ser ut til å spille på lag med den nye normalen -og lydig la seg kue, finnes det heldigvis kirker i USA som viser vei. Det er Jesus Kristus som er Herre og ikke Cesar -og derfor er det først og fremst hans befalinger vi forholder oss til.

Mørke planer med Corona viruset

“Og jeg så et annet dyr stige op av jorden, og det hadde to horn likesom et lam, og talte som en drage. Og det bruker det første dyrs hele makt for dets øine, og gjør at jorden og de som bor på den, tilbeder det første dyr, hvis dødssår blev lægt, og det gjør store tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øine. Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øine, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live. Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes. Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne,  og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn.Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti. (Åp 13,11-18)

Understanding the Times in 2020-2021 as a Christian, a breakdown

Åpenbaringsbokens beskrivelse av det kommende antikristelige systemet har aldri vært mer relevant enn nettopp nå. Som en konsekvens av at Herren har åpnet det første seglet og åpenbart for oss at Covid-19 og Coronaviruset er et resultat av virksomheten til rytteren på den hvite hest, er det ikke unaturlig at man også for dette med dyrets merke rett opp i fanget. Åpenbaringsboken er ikke en kronologisk bok der begivenhetene følger kapittel og versinndelingen i Skriften. Svært mange av fenomenene det apokalyptiske skriftet avdekker er hendelser som kan være samtidige og knyttet opp mot hverandre. Åpenbaringsbokens 13 kapittel avdekker hva som er Satans viktigste agenda i endetiden. Nemlig å innføre et tyranni og kontrollsamfunn som vil medføre et krav om å ta dyrets merke. Og det er her Covid-19 og dette med vaksine kommer inn. Et lekket dokument publisert av The Canadian Report kan forklare hvorfor vi er her vi er nå.

Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
On Saturday, October 10, 2020 1:38 PM, REMOVED <REMOVED> wrote:

Dear REMOVED,

I want to provide you some very important information. I’m a committee member within the Liberal Party of Canada. I sit within several committee groups but the information I am providing is originating from the Strategic Planning committee (which is steered by the PMO).

I need to start off by saying that I’m not happy doing this but I have to. As a Canadian and more importantly as a parent who wants a better future not only for my children but for other children as well. The other reason I am doing this is because roughly 30% of the committee members are not pleased with the direction this will take Canada, but our opinions have been ignored and they plan on moving forward toward their goals. They have also made it very clear that nothing will stop the planned outcomes.

The road map and aim was set out by the PMO and is as follows:

– Phase in secondary lock down restrictions on a rolling basis, starting with major metropolitan areas first and expanding outward. Expected by November 2020.
– Rush the acquisition of (or construction of) isolation facilities across every province and territory. Expected by December 2020.
– Daily new cases of COVID-19 will surge beyond capacity of testing, including increases in COVID related deaths following the same growth curves. Expected by end of November 2020.
– Complete and total secondary lock down (much stricter than the first and second rolling phase restrictions). Expected by end of December 2020 – early January 2021
– Reform and expansion of the unemployment program to be transitioned into the universal basic income program. Expected by Q1 2021.
– Projected COVID-19 mutation and/or co-infection with secondary virus (referred to as COVID-21) leading to a third wave with much higher mortality rate and higher rate of infection. Expected by February 2021.
– Daily new cases of COVID-21 hospitalizations and COVID-19 and COVID-21 related deaths will exceed medical care facilities capacity. Expected Q1 – Q2 2021.
– Enhanced lock down restrictions (referred to as Third Lock Down) will be implemented. Full travel restrictions will be imposed (including inter-province and inter-city). Expected Q2 2021.
– Transitioning of individuals into the universal basic income program. Expected mid Q2 2021.
– Projected supply chain break downs, inventory shortages, large economic instability. Expected late Q2 2021.
– Deployment of military personnel into major metropolitan areas as well as all major roadways to establish travel checkpoints. Restrict travel and movement. Provide logistical support to the area. Expected by Q3 2021.

Along with that provided road map the Strategic Planning committee was asked to design an effective way of transitioning Canadians to meet a unprecedented economic endeavor. One that would change the face of Canada and forever alter the lives of Canadians. What we were told was that in order to offset what was essentially an economic collapse on a international scale, that the federal government was going to offer Canadians a total debt relief. This is how it works: the federal government will offer to eliminate all personal debts (mortgages, loans, credit cards, etc) which all funding will be provided
to Canada by the IMF under what will become known as the World Debt Reset program. In exchange for acceptance of this total debt forgiveness the individual would forfeit ownership of any and all property and assets forever. The individual would also have to agree to partake in the COVID-19 and COVID-21 vaccination schedule, which would provide the individual with unrestricted travel and unrestricted living even under a full lock down (through the use of photo identification referred to as Canada’s HealthPass) .

Committee members asked who would become the owner of the forfeited property and assets in that scenario and what would happen to lenders or financial institutions, we were simply told “the World Debt Reset program will handle all of the details”. Several committee members also questioned what would happen to individuals if they refused to participate in the World Debt Reset program, or the HealthPass, or the vaccination schedule, and the answer we got was very troubling. Essentially we were told it was our duty to make sure we came up with a plan to ensure that would never happen. We were told it was in the individuals best interest to participate. When several committee members pushed relentlessly to get an answer we were told that those who refused would first live under the lock down restrictions indefinitely. And that over a short period of time as more Canadians transitioned into the debt forgiveness program, the ones who refused to participate would be deemed a public safety risk and would be relocated into isolation facilities. Once in those facilities they would be given two options, participate in the debt forgiveness program and be released, or stay indefinitely in the isolation facility under the classification of a serious public health risk and have all their assets seized.

So as you can imagine after hearing all of this it turned into quite the heated discussion and escalated beyond anything I’ve ever witnessed before. In the end it was implied by the PMO that the whole agenda will move forward no matter who agrees with it or not. That it wont just be Canada but in fact all nations will have similar roadmaps and agendas. That we need to take advantage of the situations before us to promote change on a grander scale for the betterment of everyone. The members who were opposed and ones who brought up key issues that would arise from such a thing were completely ignored. Our opinions and concerns were ignored. We were simply told to just do it.

All I know is that I don’t like it and I think its going to place Canadians into a dark future.

Vancouver, Canada·Posted Today, October 14

Is this leaked info really Trudeau’s crazy COVID plan for 2021? You decide …

Facebook Comments

14 tanker om “Agenda2030 -Coronapandemi-vaksinasjon, the great reset -Satans drøm er i ferd med å oppfylles

 1. det er en fake pandemiskuespill å en fakekulturevlusjonen som slår sprekker
  Korona-tiltakene er så absurde at det blir stadig vanskeligere å tilskrive dem utelukkende redsel og dumhet, og ikke å oppfatte dem som et bevisst forsøk på å ødelegge Norge og å underkue befolkningen.

  4
  2
  • Det samme skjer i USA og i resten av verden. Koordinert og planlagt løgn fra globalistene. Dette er det ingen tvil om. Det er trist å se at så mange mennesker har blitt hjernevasket og ser ikke hva som egentlig foregår.

 2. ”Hvert kne skal bøye seg”, sier Bibelen. Hedningene her inne gjør seg ”høye og mørke” og spotter Skaperens store og hellige Navn – Jahveh/Jehovah. Det skal bli interessant å se dem krabbe på sine knær og be om nåde. Men ”den dagen vil jeg ikke høre bønner”, sier Gud Jehovah profetisk i sitt høyhellige ord.

  Sanne kristne lar seg imidlertid ikke affisere av spotternes oppgulp. De tjener Satan Djevelen og må følgelig erfare hans ”lønn” – evig avskjærelse fra livet. Deres nedrige adferd vil få samme konsekvenser som menneskene fikk i vannflommen. De oppfyller således motbildet til dette forbildet. Huff, jeg kan tenke meg det var grusomt å høre angstskrikene runge.

  Deres eneste sjanse er snarest å vende om til Skaperen Jehovah og følge Hans, Kristi og min veiledning. Ellers er alt håp ute innen relativt kort tid. Enhver får ha lykke til med sitt personlige valg.

  1
  5
 3. Trist of tragisk for dem som surrer seg inn i krisemaksimering og konspirasjoner i troen på fantasivenner og fantasiuvenner. Trist og tragikomisk.

  “Drain the swamp” pleide avtroppende president “Grab them by the pussy” si. Når kvinnekjønnsgrafseren talte om dampende, dyvåte søkk, siktet han til det politiske etablissementet og det hardtarbeidende og samvittighetsfulle byråkratiet i Washington D.C. som han hatet etter en mengde personlige konkurser. Vi burde si det samme om den konspiratoriske hat-og-hersk-eliten i alternative medier og kristne koko-miljøer: Tørk ut og tørk opp!

  😂🤣😅

  Nok om Store Oransje Far. I januar ruller han som en muggen appelsin inn i solnedgangen og forsvinner i sitt eget sorte golfhull. Derfra får han heller komme tilbake for å dømme levende og døde i sitt kommersielle korstog for personlig vinning, for penger og pussy og poeng fra faktaresistente kunnskapsfornektere.

  😂🤣😅

  Den andre herskerguden, den selvforelskede far i den beksorte bibel, er også tverr og trumpen om dagen. Han furter fortsatt over skaperverkets feil. Ja, det er i sannhet en ynkelig «allmektig» når guddommen lar verden knirke videre uten å gripe inn. Eller kanskje han ikke bryr seg? Eller, Gud forby, kanskje Gud ikke eksisterer?

  🤣😂😅

  Folk mister angivelig frihet av koronatiltak som skal redde folks liv og helse. Men de samme troende oppgir all frihet og fornuft for å bøye nakken for bronsealderens ørkengud og hans tildels sadistiske regler for enkeltindivid og samfunn. Allah Jahve er den største og War Room Info Wars Newsmax er hans profet.

  😅😂🤣

  Jo, vi smiler av toskeskapen. Får bare håpe de gamle, bitre gubbene og deres blinde barn ikke formørker og forpester livet til andre enn seg selv.

  😅😂🤣

  Fortsatt god jul!

  7
  4
 4. Tenker du noen gang over at konspirasjonsteorier som dette skaper folk som Nashville terroristen som antagelig utførte terrorangrepet pga, konspirasjonsteorier om 5G. (Målet han slo til mot er Telecom-selskapet at&t som bla. Eier CNN, Warner media etc.)

  Angrepet var også relativt «vellykket» da det slo ganske mye telekommunikasjon ut av spill.

  6
  3
  • Roperid tenker du over at , folk er i ferd med å fulstendig miste sin frihet ?
   Det blir ganske drøyt av deg å dra dette kortet med å beskylde søkelys på denne måten.
   Vi lever i en ekstrem og polarisert verden .
   Hva med BLM og Antifa ? er også de søkelys sin feil ?

   6
   5
  • Gi meg et eksempel på et terrorangrep eller drap begått av antifa eller BLM?

   I Norge alene kan jeg vise til nesten 100 drap utført av høyreekstreme og Et utall forskjellige terrorattentatet. Ikke et eneste et av venstreekstreme.

   Og i Norge har jo antifa vært aktive siden 1994 eller noe sånt. 10-15 år før de ble organisert i USA

   2
   2
 5. Alt er inkonsekvent ingenting stemmer med Corona viruset utover at det stjeler friheten fra folk , der er det konsekvent.

  Med seier for og seire er et ruteren på den hvite hesten rir ut med , den røde hesten kommer snart, så le mens dere kan , for dere har liten tid på dere …

  Som i Noahs dager !!

  6
  4
 6. Vi er midt i den største forførelse verden noensinne har sett.
  Et fake virus og en livsfarlig vaksine dyttes på folk som har sine glede i urett fordi de ikke tror sannheten slik at de kan bli frelst.
  Folk som ikke har Åndens lys over denne tiden forstår ikke noe som helst.
  De lar seg dra hit og dit av et hvert lærdomsvær som kommer fra ugudelige massemedier.
  Jordkloden er nå inne i en periode der mennesker blir programmert for antikrist og dyrets merke. Guds barn må slutte å gi sitt øre til fake news media som VG, TV2 og NRK. Alle disse mediene har en eneste oppgave. Nemlig å forføre mennesker til å tro på løgn. Hele denne pandemien er den største svindel verden har opplevd.
  Dessverre er det mange kristne som er forført til å tro på bløffen, fordi de lytter mer til tv, radio og aviser enn de gjør til Guds Ord.
  Guds ord er klinkende klart: Skikk dere ikke lik med denne verden og dem som vil være verdens venn -er Guds fiende.
  La ingen forføre dere, skrev Paulus til menigheten i Tessalonika.
  Den samme oppfordringen gjelder i dag. La ikke verdens barn forføre dere med tidenes bløff.

  6
  6
 7. dette var både morsomt og underholdene lesning. Noe man kan le seg i hel av etter noen år…………….

  7
  5
  • trenger ikke vente i noen år med å le seg i hjel av dette, bare noen uker…

   bare vent til søkelys redaktøren blir smittet og ligge dau sjuk, hadde han nok ønsket seg en vaksine for lenge siden!!!!!

   5
   9
  • Du håper vel på det Henrik. Herren er vår lege og jeg satser på at Gud gir min kropp nødvendig styrke og helse til å stå i mot dette influensaviruset. Har jo hatt influensa tidligere og Gud gir styrke i sykdom.

   1
   1
  • Jeg må si at jeg ikke deler det som ihvertfall kan tolkes som en ønske om at personen bak bloggen skal bli syk og ihvertfall ikke risikere å dø. (Selv om jeg kan være fristet til å ønske det for visse maktpersoner med god tilgang på kunnskap som bevist bruker feilinformasjon til egen vinning.)

   Men jeg vil bare gjøre det tydelig at selv om det sikkert bare var et sleivspark er det ikke en debattform jeg ved taushet vil identifiseres med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *