Advokat Meling vil bistå Christensen i hans klage over at hans ytringsfrihet er blitt krenket av norsk rettsvesen

Advokat Brynjar Meling

Hevder norsk rettsvesen har krenket blogger Christensens ytringsfrihet med uriktig dom Blogger Jan Kåre Christensen har nå i samråd med sin advokat Brynjar Meling påbegynt oppgaven med å innklage den norske stat til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, da bloggeren opplever at dommen i straffesaken mot ham innebærer en krenkelse av hans ytringsfrihet. Det er advokat Brynjar Meling og tidligere advokat Geir Jøsendal som skal bistå Christensen i det de anser som en viktig prinsipiell sak som angår fundamentale rettigheter som tros og ytringsfrihet. I følge Christensens advokater er ikke dette punktet grundig nok besvart i dommen som nå foreligger mot Chrisensen.

Den europeiske menneskerettighets-domstolen i Strasbourg er Christensens siste håp

Prosessen med å innklage den norske stat til menneskerettighetsdomstolen i  Strasbourg over krenkelse av blogger Jan Kåre Christensens ytringsfrihet er nå formelt sparket i gang. Som kjent ble Christensen dømt i Oslo tingrett for å ha sjikanert en Oslo-pastor gjennom å omtale ham i hundrevis av blogginnlegg. I følge Christensen og hans advokater -innebærer dommen og behandlingen Christensen har fått i norsk rettsvesen en grunnleggende krenkelse av Christensens rett til å kunne ytre seg. Mens Christensen i tidligere rettsbehandlinger fikk oppnevnt advokat på statens bekostning, må Christensen selv betale omkostningene med å fremme sin klagesak til Strasbourg. I et estimat fra Meling Søkelys har fått tilgang til beregner den kjente advokaten 12 timers juridisk arbeid i forbindelse med klagen til Menneskerettighetsdomstolen. Timeprisen Christensen må ut med er kroner 2000 pluss moms pr time. Den innledende kostnad for å fremme saken blir dermed ca 30 000 som Christensen og eventuelle støttespillere må dekke i sammen. På egen nettside oppfordrer Christensen sinestøttespillere til å bidra med å hjelpe ham med det økonomiske i saken. Hvorvidt klagen fører frem, vites selvfølgelig ikke, men i følge interne skriverier mellom Meling og hans klient tror Meling at det er en 50/50 sak hvor man har reelle muligheter til å få prøvd saken.

Denne saken er nå utdebattert og stengt for nye kommentarer

Google i ferd med å usynliggjøre blogg i søkemotoren etter rettskraftig dom

Mest debattert: Vebjørn Selbekk i en underlig menings-allianse med straffedømt blogger

84 tanker om “Advokat Meling vil bistå Christensen i hans klage over at hans ytringsfrihet er blitt krenket av norsk rettsvesen

 1. Kjære vene: terrorist-forsvareren Meling og den fallerte advokaten, mislykkede restaurantmannen og konkursrytteren, Geir Jøsendal utnytter den enfoldige og naive bussjåføren.
  Det finnes ikke et fnugg av risiko for at saken vil bli behandlet i Strasbourg. Da er det langt mer sannsynlig at de tar til behandling det uhyrlige overgrepet det var at jeg ble tildelt en bot for mobilbruk under en biltur, før jul, på kr. 1400?

  • Dette er Christensens absolutt siste håp. Torp er selvfølgelig ute av saken. Så det er ikke Torp Christensen nå har en feide med.
   Den saken er avgjort. Nei. Nå er det kongeriket Norge og rettssystemet som har feilet -da de gjennom dommen har krenket Christensens ytringsfrihet.
   Det skal litt til å få kongeriket Norge dømt.
   Jeg tviler på at denne saken vil behandlet i Strasbourg, men Brynjar Meling er flink til å anke saker både her og der og slik kan han trekke ut saken og lønn i all evighet.
   Vi får bare vente å se.

  • Det siste håpet forsvant for endel år siden.
   For uansett om han vinner eller taper, vil han fremdeles være like ensom og like isolert.
   Det er ingen som er ved sine fulle fem som vil invitere han til en menighet eller inn til seg selv.
   Og linkene til denne saken vil ligge der til evig tid. Arbeidgivere og alle andre vil google han. De vil bare finne eder og kvalme ved det navnet. Ingen er gal nok til å selv røre han med en 10 meter lang bambus-stang. Langt mindre ansette han. Selv halv-tomme pensjonist foreninger vil plutselig oppdage at de er helt fulle og meddele Jan Kåre at hans søknad er avslått. Selv borettslag vil avslå hans ønsker om å kjøpe seg inn. Ingen vil invitere han til noe som helst. Det selv om han vinner i Strasbourgh.

   Denne Strasbourgh saken er en akademisk øvelse i å se om Meling får en sak gjennom der eller ikke. Og denne øvelsen betaler Jan Kåre for. Og det mye mer enn 50 000 kroner.

   Til sist, selv med seier, vil Jan Kåre bli den store taperen.

 2. Vi ser en opplagt Christensen på den Himmelske blogg sekv etter 3 år med forfølgelse av Jan Aage Torp, politiet og domstolene.
  Jeg heier på ham, det gjør Gud også er jeg overbevist om derfor kommer saken igjennom i menneskerettighets domstolen i Frankrike, Strusborg.

  Det vrimmleren, slikkeren, gnagerne og andre har spist opp, ccil Herren bøte på ? ? ?✌ ☝

  • At Jan Kåre har sine tilhengere tviler jeg ikke på. En håndfull tilhengere. Det i mot 5 millioner nordmenn som bare forakter Jan Kåre. Så det tar jeg ikke tungt. La Pernille og andre skrive hva de vil her.

   Det å tro at Jan Kåre er uskyldig, i mot gjengifte og for tros og ytringsfrihet for alle er som å tro at jorden er flat, at Holocaust aldri skjedde og at Hitler var en stor leder. Det finnes også de som tror det. Så Pernille er i godt selskap.

  • Pernille.
   Tror det blir like vanskelig som for en kamel å gå gjennom Nåløyet, som det blir for vår venn Jan Kåre å få saken til menneskeretts domstolen.
   Skjønner at du ikke er kristen av hva du tidligere har skrevet.
   Forresten du skriver akkurat som du skulle være selveste Christensen.

 3. Troen på at Jan Kåre er uskyldig og at han vil vinne i Strasbourgh er en type tro som kan sammenlignes med Holocaust benektelse og at troen på at jorden er flat.

  Men jeg ser at to advokater, herunder en konkurs advokat, har funnet en god inntektskilde her i Jan Kåre. Og dette vil koste Jan Kåre.
  Og hvis han vinnner spiller ikke det noen rolle. Det er ingen som tar han seriøst og han vil fortsatt være isolert og utestengt fra det norske kristne samfunnet. Bloggen hans vil også være stengt og borte vekk.

  Tap eller vinn; her er det bare to vinnere. De to advokatene til Jan Kåre.

  • Er det så vanskelig å forstå at Torp ikke er med her?
   Bare en dømt Internett terrorist og kongeriket Norge.

  • “Gildet med Torp,” skriver du Jan Kåre. Siden Torp nå har vunnet sin seier, og er med dette ute av saken fullstendig, har du tenkt å arragere et gilde med ham? En fest kanskje. Jeg tror Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg også ville ha vært med på et slikt gilde. Forøvrig er Torp nå helt ute av saken. Han var bare en fornærmet i en straffesak her i Norge som forlengst er avgjort.
   Det du kan hevde er at norske myndigheter gjennom denne dommen har krenket din ytringsfrihet. Dermed er det kongeriket Norge du nå saksøker, ikke Torp.

  • Når vi leser hva du har skrevet, holder du faktisk Torp ansvarlig for hva Ansgar og Torodd har skrevet også. Det går ikke an.

  • Da har ikke du forstått noe som helst av denne saken og hvordan det norske samfunnet fungerer.
   Du trenger hjelp, Jan Kåre.

  • Eller for å si det på en annen måte, min kamp er ikke imot mennesker, men imot Satan da Satan og de forførende ånder bruker han fremfor noen andre.
   Det er et angrep imot meg og den Himmelske blogg p.g.a. min forkynnelse imot oppadgiftede forkynnere som Satan hater mer enn noe annet!

   Derfor, at han lar seg bruke, det viser at han er som Kong Saul, en frafallen.
   Skriften sier klart at en hverken skal politianmelde andre troende eller gifte seg på nytt etter en skilsmisse.
   Hva gjør han?

   Jesus sa at enten er dere med eller mot meg, ikke en gylden middelvei.
   Han er ingen kristen, han lever i hor og står for ubibelsk lære med å gi seg selv ut for å være apostel.
   Han har fått denne ugudelige verden i sitt race imot meg og den Himmelske blogg.
   Skriften advarer imot å anmelde hverandre i apostelen Paulus brev til Korinterne.
   Det koster han ingenting å bryte Guds bud og gå imot Guds befaling hvis det er til fordel for ham selv som Kong Saul gjorde det!
   Alliansen imot meg og den Himmelske blogg er det forførende Ånder som står bak.

   Skriften er veldig klar på at vi ikke skal anmelde hverandre, men innbyrdes i menigheten skal vi behandle ting.

   1 Kor. 6. 1. Våger nogen av eder, når han har sak mot sin næste, da å søke dom hos de urettferdige og ikke hos de hellige? 2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker? 3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting! 4 Når I da har saker om timelige ting, så setter I dem til dommere som ikke aktes for noget i menigheten! 5 Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror? 6 men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol! 7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade? 8 Men I gjør urett og skade, og det mot brødre! 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?

   Her har han gjort urett som han også har gjort med å inngå et nytt ekteskap. Da sier skriften at han ikke skal arve Guds rike!

  • Jan Kåre, Torp anmeldte deg, og du anmeldte Søkelys, imidlertid skjønte en hyggelig politimann at det ikke var grunnlag for en anmeldelse. Du har et troverdighetsproblem når du faktisk gjør det samme mot Søkelys som det Torp gjorde mot deg. Det blir litt hult når du siterer 1. Kor 6,1 ff og gjør Torp til en frafallen, når du selv faktisk har politianmeldt blant annet Søkelys. Ser du ikke at den steinen du kaster mot Torp, faktisk rammer deg selv?

  • Du er beviselig ikke i mot gjengifte så ditt syn på Torp er kun basert på et kjødelig hat og ikke basert på bibelen, Jan Kåre.

   Det å føre en terror og sjikane kampanje mot en annen person utelukkende basert på kjødelig hat, som du har gjort og gjør, er noe som alle vet er ulovlig, Jan Kåre.
   Og det er noe som alle normalt mentalt utrustede vet.

  • Du skrev “Skriften advarer imot å anmelde hverandre i apostelen Paulus brev til Korinterne.”

   Du selv har levert inn politianmeldelser mot kristne mennesker. Herunder mot noen av disse fordi de har forkynt Guds ord.

   Jeg skjønner ikke hvorfor du lyver og lyver slik om deg selv og andre i det innlegget over når du vet vi vet at du lyver. Er det ikke på tide å innse at noe videre lyving er fånyttes og at man heretter burde være sannferdig ?
   Vi normalt mentalt utrustede ville ha tenkt slik. Men det aner meg hva du er…….

  • Kjell, det er Torp som har oppildnet Finn Jarle Sæle, Torodd Fuglesteg, Ansgar Braut og andre.
   Det er demoner som står bak Torp.
   Satan står bak demone, her er det et hierarki i Satans rike!

  • La meg spørre: På hvilken måte har Torp oppildnet dem?
   Har de hatt fellesmøte for å utarbeide en strategi?
   Har de lagd en felles plan på hvordan de skal ta deg.
   Jeg mener du argumenterer usaklig og barnslig når du nå skriver. “Det er demoner som står bak Torp.
   Satan står bak demone, her er det et hierarki i Satans rike.”
   Jeg tror veldig mange ville mene følgende:
   “Det er demoner som står bak Christensen. Satan står bak demonene, her er det et hieraki i Satans rike.”
   Jeg syntes dette viser at argumentasjonsnivået er farlig lavt.
   Egentlig burde man spare seg å blande inn demoner og Satan når man omtaler personer.
   Jeg vil anbefale en mer moden form for argumentasjon

  • Står Satan og demonene også bak bibelen, Jan Kåre ? For bibelen taler deg midt i mot hele tiden.

 4. Jan Kåre; hver gang noen skriver noe mot deg, så tror du det er meg, men jeg er heller ikke Barak hansen:-)

  • Jeg kan bekrefte det. Jeg ser jo IP. IPen til Braut er kun brukt der Ansgar Braut setter sitt navn. Ansgar er kanskje dyktig, men han kan ikke være på to steder i landet samtidig. Man klarer ikke å kjøre fra Rogaland til Østfolk på 20 minutter….

 5. Jan Kåre; er det slik å forstå at du skal klage Torp og satan inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg?
  Jeg levde i den villfarelsen at det var dommen mot deg, du skulle klage inn….(altså den norske stat, politi, påtalemyndighet og rettsvesen.)

  • Så du vet ikke hvem du tar til retten, Jan Kåre ?
   Det er DU som instruerer Meling om hvem du tar til retten. Du gir han i oppdrag dette. Men du vet altså ikke hva du selv sier, Jan Kåre ?
   Og du har ikke noe mer med saken å gjøre ? Så du gir Meling 50 000 kroner og sier at han kan gjøre hva han vil med disse og saksøke hvem somhelst i ditt navn ?

  • I menneskerettighetsdomstolen kan man ikke gå til sak mot privatpersoner eller private institusjoner. Det er kun stater som har undertegnet menneskerttighets konvensjonen som kan saksøkes. I denne saken er det det norske rettsvesenet som han kan klage på. . eks en domstol eller
   forvaltningsmyndighet.
   Når Christensen hyler om Torp, satan og demoner -så kan disse ikke stilles for retten i Strasbourg.

  • Ansgar. Dette viser at det er vanskelig å forholde seg til Christensen. Han tror vist at han kan trekke Torp for retten i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Det er i hvert fall slik man må tolke Christensens ord og kommentarer.
   Når jeg leser her: http://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_NOR.pdf finner jeg dette:
   Mot hvem kan man klage mot?
   ” Mot en eller flere av statene som er bundet av konvensjonen,
   som etter din mening (gjennom en eller flere handlinger
   eller unnlatelser som har berørt deg direkte) har krenket Den
   europeiske menneskerettskonvensjonen.

   ” Handlingen eller unnlatelsen som du klager over må ha
   vært begått av en eller flere offentlige myndigheter i
   staten eller statene det gjelder (f. eks en domstol eller
   forvaltningsmyndighet).
   ” Domstolen kan ikke behandle klager mot enkeltpersoner eller
   private institusjoner, f. eks. kommersielle bedrifter

   Når Christensen skriver at det er Torp og demoner som står bak, så bør han jo vite at Strasbourg ikke behandler saker mot privatpersoner.

   Jeg tror heller ikke Menneskerettighetsdomstolen går til sak mot demoner og satan
   -og jeg lurer litt på hva Meling egentlig forteller til sin klient?
   Jeg tror Meling godt vet at han ikke kan trekke Torp som privatperson for retten, og han vet i hvertfall at det er vanskelig å få demoner og satan til å stille for domstolen, og jeg tviler sterkt på at “satans rike” er bundet av konvensjonen, -slik den norske stat er.

 6. Etter å ha lest dette barnslige tullet og skrønene til Jan Kåre, mener du fremdeles at hans kommentarer ikke burde forhånds godkjennes, Søkelys ?
  En slik forhånds kontrol er i dette tilfelle like smart som å påby at motorsykkel-kjørere bruker hjelm for å unngå deres død hvis noe galt skulle skje.

  • Jeg ser at JK har mange kommentarer som er mildt sagt… har ikke tatt helt stilling til hvorvidt alt fra JK bør forhåndsvurderes, vi får se.

  • Så du vet ikke hvem du tar til retten, Jan Kåre ?
   Det er DU som instruerer Meling om hvem du tar til retten. Du gir han i oppdrag dette. Men du vet altså ikke hva du selv sier, Jan Kåre ?
   Og du har ikke noe mer med saken å gjøre ? Så du gir Meling 50 000 kroner og sier at han kan gjøre hva han vil med disse og saksøke hvem somhelst med disse i ditt navn ?

  • Videre gang i denne prosessen så langt jeg vet det, er at det er kun advokater og juristene som tar seg av resten.
   Får jeg anken igjennom blir det hele mellom Advokat Brynjar Meling og politiadvokaten, juristene og domstolen.
   Jeg får kun begrunnelse og dommen.
   Jeg skal ikke engang møte i retten i Strasbourg.

  • Jeg tolker Christensen dithen at han ikke aner hva han har begitt seg utpå.
   For Meling er dette en grei sak, skrive noen papirer, sende dem, argumentere litt for det -og vips: Kan han sende regning til Christensen på 30 000.
   Hvorvidt noen sponser han gjenstår å se.

 7. Jan Kåre, tidligere i dag skrev du “Kjell, jeg holder ikke Ansgar Braut, Torodd Fuglesteg eller den Norske stat ansvarlig for noe!”

  Hvordan har det seg da at du tar den norske stat til menneskerettighets – domstolen i Strasbourgh når du ikke holder dem ansvarlig ?

  • Med andre ord tar du ikke de som du mener er ansvarlige til Strasbourgh. Du tar noen du mener er uskyldige til retten og du betaler ut av din lomme samt ber om pengebidrag til å saksøke noen som du mener er uskyldige.

  • Veldig godt poeng, hadde ikke sett den kommentaren fra Christensen før jeg lette etter den nå.
   Jeg tror ikke Christensen har forstått hva en slik klage til menneskerettighets domstolen egentlig er.
   Ut fra det jeg har lest av dokumenter som Meling har skrevet, er det helt klart at Christensen tilsynelatende holder norsk domstol ansvarlig for at hans ytringsfrihet er blitt krenket. Klagen til MRD bygger på at dommen mot ham i tingretten innebærer en krenkelse av hans ytringsfrihet.
   Videre sier regelverket til MRD at man ikke kan klage inn privatpersoner -Siden JKC ikke holder den norske stat ansvarlig for noe, i følge kommentaren du viste til, så er det tydelig at Christensen ikke helt forstår hva han her gjør.
   Jeg tror hans advokat bør skolere ham litt.

  • Så hvorfor reises det da ikke et privat søksmål mot de Jan Kåre mener er skyldige istedet for å reise sak mot uskyldige ? Beklager min naivitet her.
   Så hvorfor reiser ikke da Jan Kåre et privat søksmål mot Torp ?

  • Kjell du skriver:
   Motivet er å ta Torp, JKC føler seg på ingen måte krenket av rettsvesenet. Denne tilsynelatende krenkelsen er bare midlet for å ta Torp.
   Selv i søvne kan jeg se akkurat det.

   Dette er så fullstendig feil det ha forblitt.
   Det er den Ånd i fra Satan – de forførende ånder som har fritt spillerom i Torp jeg er ute etter å få has på!

   I Guds rike er det også en maktfaktor og utgjør en motsatsen til Satan.
   Der Gud Fader er øverst med Sønnen.
   Så har vi alle troende posisjoner og ansvarsområder, og for å bli bevart der er vi selv til dels ansvarlige. Med å være lydige imot Guds ord og følge de anvisninger Herren har gitt oss.

   Så har vi motsatsen, Satan og hans Kongedømme eller rike.
   Apostelen Paulus taler om i Efes. 2 om den Ånd som er virksom i vantroens barn.
   I det Kongerike har Torp en stor posisjon fordi han har forblindet så mange og kan både bruke Gud og Jesu navn som en «innviet» borger i Guds rike.

   Men Torp i motsetningen til de som tilhører Gud, og er en borger i Guds rike kaper ikke svinger i sitt liv. Men følger enhver sving, selv om det koster ekstra.
   Det er helt umulig for ne borger i Guds rike f.eks. å gifte seg på nytt, ta imot 1.5 Millioner av en nyfrelst, anmelde, mene om seg selv at en er Pastor med barn som hater en. På mange måter er slik jeg ser det, Torp ikke noe annet enn en av Satans fremste her i Norge.
   At han da får innflytelse både over og inn i politiet, doms aperattet og andre plasser kommer av at Torp er inntatt av makter. De maktene som Torp er inntatt og styrt av, han alle sanne troende kamp imot.

   http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Paulus-brev-til-efeserne

   Se her for mine bibelkommentarer Efeserbrevet 6. 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

   De egentlige motstandere er onde ånder som står under ledelse av Djevelen. Det er onde åndsmakter av forskjellige størrelsesordener og posisjoner. Det er demoniske verdensherskere som opererer i dette mørke som verden befinner seg i. Det er en kamp mot ”ondskapens åndehær i himmelrommet”. Det vil si at de tilhører åndeverden, og dermed er de uhyggelig farlige og lumske. Satan opptrer på mange forskjellige måter, både som en lysets engel (2 Kor 11,14) og som en brølende løve (1 Pet 5,8). Han er farligst når han opptrer som en lysets engel, forkledd som en budbringer av evangeliet.
   Guds ord sier om de siste tider: ”Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennmerket i sin egen samvittighet” 1 Tim 4,1-2. Vranglæren har følgelig sin opprinnelse i onde åndsmakter, og vranglærene er påvirket av, eller under innflytelse av onde åndsmakter. Derfor kan vi si at det ikke er en kamp mot mennesker i og for seg, men Djevelen og de onde åndsmakter bruker eller misbruker mennesker i sin kamp mot Gud og de kristne.
   Guds ord legger ikke skjul på at vi har en uhyggelig motstander som sammen med forferdelige onde åndsmakter vil gjøre alt som er mulig for å forføre Guds barn. Men vi skal vite at Jesus avvæpnet de onde åndsmakter da han seiret på Golgata (Kol 2,15). Selv om Djevelen og hans åndehær er beseiret, så er ikke dommen eksekvert ennå. Derfor har de ennå en tid til å forføre og friste oss mennesker, men dommen over dem er allerede avsagt.
   Men det er også forskjellige åndsmakter vi står ovenfor. Vi kan dele dem inn.
   1.) Makter og myndigheter.
   2.) Verdens herskere i dette mørke.
   3.) Ondskapens åndehær i himmelrommet.
   Her møter vi tre forskjellige områder av fiendehærer som vil nedkjempe og forstyrre oss. To av hemmeligheten til å vinne seier er å kjenne oss selv og vår egen slagkraft. Og kjenne fienden og hans slagkraft.
   1.) Her møter vi menneskene “Face to Face”. Hvorfor vil ikke massemedia og alt annet skrive og forholde seg saklig og objektiv til oss troende og objektivt? Satan står bak.
   2.) Det er en Ånd som bibelen beskriver som Satans Ånd, Antikrist`s Ånd, den Ånd som er virksom i vantroens barn som virker og regjerer i denne verden. Motsatsen til Guds Ånd kan vi si.
   3.) Her er demonene og de falne Englene. Demoner er gjerne “små” menn på 1\2 m hvis en skulle se dem synlig for øyet. De falne Englene er over demonene igjen og kan tom formere seg leser vi i 1. Mosebok 6. De har antagelsesvis vært med på å regjere denne verden før i sammen med Lucifer. Vi leser flere plasser i skriften at demonene innfiltrert og besatte menneskene. Mens de falne Englene gikk så langt som å ha samleie med kvinner og fikk barn med dem, de hadde muligheter til å forplante seg. Men de er åndsvesener som kan være både synlig og usynlig for det blote øye!
   1. Mosebok 6. 4 På den tiden, og siden også, var det kjemper på jorden. For gudesønnene levde sammen med menneskedøtrene og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra eldgammel tid, de navngjetne.
   Menneskejentene føder kjemper, de er Gudesønnene har andre genetiske betingelser som er sterkere og annerledes enn menneskene etter syndefallet.
   Kong David utryddet dem som overlevde vannflommen, og i dag er de ånds personer og ikke kjøtt og blod,
   2. Samuels bok 21. 18 Siden kom det til ny strid med filisterne, ved Gob. Der felte Sibbekai av Husja-ætten en mann som hette Saf og var en etterkommer av Rafa. 19 Enda en gang kom det til slag med filisterne ved Gob. Elkanan, sønn av Ja’are-Orgim fra Betlehem, felte da Goliat fra Gat, som hadde et spydskaft så tykt som en vevbom. 20 Siden kom det til slag ved Gat. Der var det en kjempestor mann som hadde seks fingrer på hver hånd og seks tær på hver fot, tjuefire fingrer og tær i alt. Han hørte også til Rafa-ætten. 21 Mannen hånte Israel. Men Jonatan, sønn av Davids bror Sjima, slo ham i hjel. 22 Disse fire hørte til Rafa-ætten i Gat. David og mennene hans felte dem.
   23. 21 Han felte også en kjempestor egypter. Egypteren hadde et spyd i hånden, men Benaja gikk imot ham med en stav, rev spydet ut av hånden på egypteren og drepte ham med hans eget spyd.
   Det er først ved slutten av den store trengsel at disse åndelige størrelsene vil åpenbare sitt sanne jeg for alle mennesker. Inntil da er vi deres største motstandere og de er våre vanskeligste og største motstandere. Men Jeus har beseiret dem på korset en gang for alltid. Det er godt og betryggende å vite.
   Vil også ta med at Satan er veldig opptatt av dette derfor har han satt ut løgner som ikke er sanne om dette. Se her: Ifølge ZetaTalk hadde Davids oldemor blitt voldtatt eller misbrukt som sex-slave av en anunnaki-soldat, og hadde så gitt fødsel til en hybrid (Davids bestemor). Det var altså anunnaki-blod i Davids årer, og som barn hadde han av moren lært å hate gigantene. Dette er bare en gigantisk bløff!
   Her fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 2. 15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.
   Satan og demone hadde has på våre liv. Vi var i mørke og trivdes i mørke og var Satans eiendom. Men de ble avvæpnet og stilt frem som løgnere, anklagere og uten reel makt. Satan og demonen hadde fått herjet lenge og grundig nok. Men ikke lengre, nå var de beseiret. Seieren er fullkommen. Gud Fader er tilfredsstilt gjennom Jesu verk på Golgata. Vi har fått syndene tilgitt og Gud kan ta oss til nåde og adoptere oss inn i sin familie som hans egne barn. Og Satan og demonen har ingen reel makt lengre, de lever på lånt tid! Jesus nullstilte loven for oss TROENDE. Den gjelder ikke lengre for oss, kun nåden i Kristus Jesus.

 8. Dere leser ting inn hva jeg skriver som er helt absurd.
  Det er klart at for å få meg frikjent, så er dette nå en «kamp» mellom Meling og domstolene.
  Men den som står bake hele denne elendigheten, og som skal svare innforbi Gud med dette.
  Så er jeg overbevist det er Jan Aage Torp fremfor noen andre.
  Poltiet og alle andre, er egentlig hans «lydige» lakeier.
  Men hvem tjener Torp i bunn og grunn? Det er da enten Satan eller Gud. Da snakker vi om på det åndelige område, hvilken av disse to han tilhører.
  Er det Gud? Nei, det er Satan.
  Hvordan vite det?
  Det er to riker som står imot hverandre. Tilhører du Gud og hans rike, så følger du hans lover og lever som en borger av Guds rike.
  Torp lever akkurat som en borger av Satan og hans rike. Slik som Kong Saul som kortet svingene i sitt liv hvis det var til hans fordel.
  Ellers så gjorde han som det passet ham, rett og slett levde etter sitt kjød og det gamle menneske.
  Nå anser jeg politiet og de folkene rundt der som ugudelige og som dypest sett «lydige» pudler til den Onde.
  Med andre ord, skriften advarer oss imot å blande verdens barn inn i våre konflikt, dette er noe vi som troende skal ordne opp oss imellom!
  Jan Aage Torp bryr seg overhode ikke om Gud og hans ord. Alt gjør han som han lyster, bare det er til hans fordel!

  • Så dette har overhodet ikke noe som helst med det din advokat sier at saken dreier seg om, Jan Kåre. Du har bare gitt han falske instruksjoner for at du kan ta Torp som rettslig sett overhodet ikke er involvert i denne saken.
   Dette fordi du av kjødelige grunner hater Torp. Og fordi du hater Torp saksøker du en uskyldig part av grunner som ikke er reelle.

   Takk for den oppklaringen, Jan Kåre.

  • Motivet er å ta Torp, JKC føler seg på ingen måte krenket av rettsvesenet. Denne tilsynelatende krenkelsen er bare midlet for å ta Torp.
   Selv i søvne kan jeg se akkurat det.

  • Ja da slenger Jan Kåre virkelig penger ut vinduet.

   Jeg har mine store tvil om Torp i det hele tatt vet om hva som skjer eller om han noensinne får vite om hva som blir utfallet av Strasbourgh saken. Ikke interesserer det han og ikke bryr han seg da han overhodet ikke er en part i denne saken.

   Hvis han vil ha Torp sin oppmerksomhet er den eneste måten å reise et privat søksmål mot han. Det er det Jan Kåre må gjøre her.

  • Helt riktig det vi er inne på nå – dette er en åndelig kamp!
   Jan Aage Torp er ikke det minste krenket av at jeg har kalt ham for det ene eller det andre.
   Men det som var problemer, det var at jeg skrev om han som apostel og Pastor. Der jeg beskrev ham som det han virkelig var etter Guds ord.

   Da når en søkte på Jan Aage Torp eller ord nær beslektet fikk en om mine artikkler, og det i fleng.

   På mange måter var det Google som gjorde at Torp hatet meg og gikk til politiet med den fiktive anmeldelsen.
   Ja, Gud er mitt vitne!
   Denne dommen imot meg skal Torp få tilbake på alle måter, og det i syvgang!

   5 Mosebok 28. 7 Herren skal la dine fiender, som reiser sig mot dig, ligge under for dig; på én vei skal de dra ut mot dig, og på syv veier skal de flykte for dig.

  • Jan Kåre skrev “Denne dommen imot meg skal Torp få tilbake på alle måter, og det i syvgang!”

   Det finnes ingen måter du kan hevne deg på Torp gjennom rettssystemene i Norge eller EU med mindre du direkte saksøker han i Norge.
   Den måten du og din advokat går frem på vil overhodet ikke skade eller ha noen som helst innvirkning på Torp. Han er overhodet ikke en part her. Du kaster 50 000 kroner pluss pluss rett ut vinduet hvis hevn over Torp er ditt motiv.

   Men det er greit at du innrømmer at din klage til Strasbourgh over manglende ytringsfrihet er direkte falsk.

   Du skal ha ros for en høyst orginal, fantasirik måte å bruke advokat og menneskerettighetsdomstolen på. Den rosen fortjener du, Jan Kåre.

 9. Jeg er enig med Christensen, jan-Aage Torp og Jan Hanvokd er 2 sjefshøvdinger i Satans kongerike.
  Derfor har de også tilsynelatende fremgang, inntil dommen kommer ✌
  Da er det snipp snapp snute for dem ?

  • Riktig Pernille.
   Det er et hierarki i Satans Kongerike, som det er det i Guds Kongerike.
   Disse 2 er i ledende posisjoner, derfor har de andre under seg.

   Tegnet på hvilket Kongerike man tilhører, er hvilke lover en følger.

   Jesus sa at den som har mine buud, følger mine lover..
   Hverken Jan Aage Torp eller Jan Hanvold hverken følger Jesu og Guds bud. Med andre ord, de elsker løgnens Far ved å følge hans ord som sier det er ikke så nøye.
   For en som tilhører i Jesu Kongerike, er et liv som Torp og Hanvold lever usmakelig!

  • Jurister, Advokater og andre kan aldri forstå åndelige ting uten å være født på nytt!

   Siste fra Søkelys:

   Enig med Jan Kåre

   47 minutes 38 seconds ago

   Det går mot full seier for Jan Kåre Christensen. Jan Kåre må ha rett til å forkynne som han selv ønsker mot gjengifte. Dere vil lykkes med å stanse gudsmannen Jan Kåre som forkynner sannheten slik Johannes gjorde. Torps agenda er å kvele denne røsten i tiden. Det vil aldri skje. Det vil neppe bli noen undertegnet avtale mellom Jan Kåre og “pastor” Torp. Det er dødfødt hele greia.

   http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-986-jurister-advokater-og-andre-kan.html

  • Ser ved en tilfeldighet at enig med Jan Kåre og Pernille har støttet meg.
   Begge er smarte og skriver som anonym, hvis ikke blir de oppsøkt av den onde treenigheten.

   R a n d i I n g w e r s e n skrev åpent og fikk drøssevis med drittslenging på mail av Jan Aage Torp.
   Kunne fortsatt, men her gjør politiet og påtalemyndighetene arbeidet for den Onde med å få meg bøtelagt og den kriminelle treenigheten går fri, trist.
   Men Gud våker over sitt Ord, og vil fullbyrde det i sin tid, halleluja ?

  • Så hvorfor har du da 6 ganger politianmeldt dine kristne brødre, Jan Kåre ?

   Jeg ser forøvrig at du skryter av at du har støtte. En av dine støttespillere er ei dame som er gjengiftet og som lever i et forhold som er nøyaktig lik paret Torp. Noe bibelen sier veldig klart i fra om at er hor og synd. Du er den eneste som ikke ser denne selvmotsigelsen. Fakta er at du ikke er i mot gjengifte.

   Det sier seg selv at ingen kan ta deg seriøst da du vitterlig ikke har noe som helst i mot gjengifte. Du skryter åpent av at du har støtte….. av ei gjengiftet dame som bibelen sier at hver dag lever i hor.

  • Ikke sammenlign fru I n g w e r s e n med Torp.
   Hun er ikke en offentlig person, noe Torp er.
   Hun giftet seg med en fraskilt som hedning, og ble en kristen etterpå!
   Torp skilte og giftet seg mens han var både en “kristen” og “Pastor” og “Apostel”.
   Da lever han etter Guds ord i hor, med å være gjengiftet!
   Fruen nevnt over, lever ikke i hor da ekteskapet der var inngått som hedning!

  • Hun er offentlig i den grad hun har skrevet offentlige innlegg på din blogg og er således relevant.
   Ønsker man ikke offentlighet i internett hverdagen, da bør man slutte å skrive innlegg på din blogg mot andre navngitte personer. Vitterlig har dette ekteparet gjort det, og det er da naturlig at folk kan komme med argumenter mot det ekteparet også.
   Dette ekteparet er også offentlige personer i det de satt sine navnetrekk under statuttene til et politisk parti.
   Skal man angripe noens gjengifte, kan man også angripe andres gjengifte.

  • Og det gir dem rett til å leve i synd, ut fra din teologi.
   Dette du hevder her er Christensens ord og ikke Bibelens lære.

  • OK, du bruker nå et navn som jeg hverken vil benekte eller bekrefte at er den jeg sikter til. Jeg anonymiserer mennesker fordi dette handler om prinsipper og et saklig argument. Ikke om uthenging og sjikane av andre mennesker.

   Faktum er at du legger til ting som overhodet ikke står omtalt i bibelen. I Matt 19,6, Matt 19,7, Matt 19,9, Rom 7,2-3, 1. Kor 7,10-11 og Jesus egne ord i Luk 16,18 står det veldig klart at den omtalte som du forsvarer og Torp lever i identisk parforhold. Bibelen gjør ingen forskjell mellom offentlig og privat person. Det er det kun du som gjør.

   Det er ikke i din makt å redigere bibelen. Du er hverken Gud eller Jesus. Det som står i bibelen, ja det står i bibelen.

   Ergo er det slik at du vitterlig ikke er i mot gjengifte. Det som da står tilbake er hat mot Torp. Om det er av seksuelle motiver, sjalusi, misunnelse eller av andre grunner er noe som du vet. Men du og Torp er ikke i mot gjengifte.

  • Tullball svar, jeg hater overhode ikke Torp, han er en taper som er hatet av alle, ikke minst sine egne barn og familie!
   Jeg er uenig med ham som Pastor og forkynner og kristen!¨
   Har overhode ingen kjennskap til ham ellers!
   Han har oppsøkt meg noen ganger, jeg aldri han!
   Men å si at vi kjenner hverandre godt, blir helt feil!

 10. Jeg har lest litt om hvilke type saker som kommer gjennom nåløyet i Strasbourg, og man kan umiddelbart slå fast at en åpenbart meget forstyrret bussjåfør, som gjennom ti år systematisk har trakassert mennesker, og gjennom 3 rettsinstanser er blitt dømt til et forelegg, ikke befinner seg i kategorien av saker som blir tatt under behandling.
  At Christensen ikke forstår dette, er jo forsåvidt greit. Som en sykelig selvopptatt mann, der hele verden snurrer rundt hans mildt sagt egosentriske tankeverden, er det ikke til å forundre seg over at han virkelig tror at politiet, tre rettsinstanser, hele kristen-Norge og media mener at han er en mann som har gått over alle grenser, en ondskapsfull bølle, er de som er på bærtur, og at det er kun han selv, og og muligens hans hustru som ser dette tydelig!
  MEN; Med tanke på de sakene som blir behandlet i Strasbourg. Det enorme antallet alvorlige saker som blir klaget inn, domstolens begrensede kapasitet, er det faktisk skammelig at advokat Meling og den fallerte eks-advokaten og konkursrytteren, Geir Jøsendal, tar denne jobben.
  Det er faktisk det samme som å spytte på alle de mennesker som VIRKELIG er forfulgt i de landene de bor i, som er urettmessig fengslet, blir torturert osv,
  er det intet mindre enn en skandale at Meling sender en klage til Strasbourg på vegne av Christensen.

  Det er faktisk så til de grader uetisk, og Meling utviser en så stor grad av mangel på dømmekraft, såvel faglig som menneskelig, at man bør vurdere å klage ham inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg!

  Her er årsrapporten for 2016, fra menneskerettighethetsdomstolen i Strasbourg, for de som har interesse i å studere nærmere hva de gjør, hvilke saker de tar osv.
  http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2016_ENG.pdf

  • Ansgar Braut, hvis jeg og mine støttespillere vil bruke en 60.000,- kr på dette. Med å betale forelegget på 15.000,- kr + til Meling/Jøsendal.

   Så er det da vår sak, så får tiden visse seg om det var verd det eller ikke!

   Ha en fortsatt fin søndag nettroll Braut som skal ha en ting, han engasjerer seg på godt på vegne av (navn slettet av moderator)

   Braut, da du traff MRX her i Oslo som dere avtalte her på Søkelys, hvilke instrukser fikk du av ham?
   Skrive på vegne av ham? Eller hva?

 11. I denne tråden drukner hovedpunktene i ullet, selvmotsigelsene og løgnene til ullballen Jan Kåre.

  Så la meg kort oppsummere fakta her:

  Jan Kåre hater Torp så mye at han har blitt dømt til å betale en bot etter en langvarig terror og sjikane kampanje mot Torp. Hvorfor Jan Kåre hater Torp vites ikke. Det kan være seksuelle motiver, misunnelse, sjalusi eller andre kjødelig grunner. Men fakta er at motivene ikke er åndelige da Jan Kåre selv har venner som på samme måte som Torp er gjengiftet. Jan Kåre aktivt beskytter disse vennene, gjennom politianmeldelser mot offentlig omtale fra de som, med Guds ord, helt riktig påpeker at det paret lever i hor. Jan Kåre har også politianmeldt andre kristne brødre fordi de bruker den type ytringsfrihet Jan Kåre hevder sin rett til å bruke.

  I sitt hat mot Torp og som påskudd for å skjelle ut og terrorisere Torp, betaler Jan Kåre to advokater 50 000 for at de skal ta, som Jan Kåre selv sier, en uskyldig part til retten i Strasbourgh for et motiv som Jan Kåre i sine tirader ikke er opptatt av.
  Saken i Strasbourgh er altså ikke en reell anke og grunnene til anken er ikke reelle. Den saksøkte er, i følge Jan Kåre sine egne ord, en uskyldig part.

  Torp er overhodet ikke involvert i denne saken og jeg har ingen tro på at Torp i det hele tatt bryr seg om denne saken i det hele tatt. Så Jan Kåre begår her en totalt skivebom i sin iver etter å ramme Torp. En 50 000 kroners skivebom.

  Men Jan Kåre tror at han reellt sett tar Torp til retten nede i Strasbourgh. Han snakker om demoner og satan. Det uten at dette skader Torp i det hele tatt.

  I tillegg til disse 50 000 kronene, har Jan Kåre også betalt 15 000 i bot og fått særdeles skadelig omtale i media og andre steder. Omtale som kan googles av de som kunne tenkes å tilby Jan Kåre jobb og annet. Jobber og andre tilbud som fort vil bli trukket tilbake etter noen minutter med googling.

  Det eneste som gjenstår for oss lesere er å avgjøre om vi skal le eller gråte av Jan Kåre. Det er et vanskelig valg på en søndag. Her må det virkelig tenkes og tenkes hardt.

 12. Jan Kåre.

  Du skryter av at du har støtte av tre personer. Noe som er bra. Men en av disse tre personene er ei dame som er gjengiftet og lever i hor, skriver bibelen i Matt 19,6, Matt 19,7, Matt 19,9, Rom 7,2-3, 1. Kor 7,10-11 og Jesus egne ord i Luk 16,18.
  I din støtte til denne kvinnen, som bibelen omtaler som horkvinne, har du politianmeldt Søkelys fordi de omtalte denne kvinnen og det forholdet hun lever i som synd.

  Dette mens du i en årrekke har terrorisert og sjikanert andre par som lever i identiske parforhold som dette paret du forsvarer med politianmeldelser hvis de blir omtalt.

  Hvordan kan du forsvare dette ?

  Det sier seg selv at ingen kan ta deg seriøst da du vitterlig ikke har noe som helst i mot gjengifte. Du skryter åpent av at du har støtte….. av ei gjengiftet dame som bibelen sier at hver dag lever i hor.

  • Ikke sammenlign fru I n g w e r s e n med (navm fjernet).
   Hun er ikke en offentlig person, noe (herr X) er.
   Hun giftet seg med en fraskilt som hedning, og ble en kristen etterpå!
   (Herr X) skilte og giftet seg mens han var både en “kristen” og “Pastor” og “Apostel”.
   Da lever han etter Guds ord i hor, med å være gjengiftet!
   Fruen nevnt over, lever ikke i hor da ekteskapet der var inngått som hedning!
   Innlegget er redigert av hensyn til ofrene

  • OK, du bruker nå et navn som jeg hverken vil benekte eller bekrefte at er den jeg sikter til. Jeg anonymiserer mennesker fordi dette handler om prinsipper og et saklig argument. Ikke om uthenging og sjikane av andre mennesker.

   Det er ikke jeg som sammenligner frøken X med Torp. Det er det bibelen som gjør.

   Hvis du mener at du står over Gud, Jesus og bibelen får du mene det. Men bibelen i Matt 19,6, Matt 19,7, Matt 19,9, Rom 7,2-3, 1. Kor 7,10-11 og Jesus egne ord i Luk 16,18 sier at det er ingen forskjell mellom frøken x og Torp sine samlivsformer. Og det er det.

 13. 13/08/2017, kl. 08:57 sa Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen: “Jurister, Advokater og andre kan aldri forstå åndelige ting uten å være født på nytt! Siste fra Søkelys:
  Enig med Jan Kåre 47 minutes 38 seconds ago”

  Jan Kåre. Det finnes ingen innlegg fra Enig Med Jan Kåre her.

  Så her har du selv skrevet et støtteinnlegg til deg selv slik at det skulle fremstå som om du virkelig har støtte av noen. Men signaturen
  Enig Med Jan Kåre er da vitterlig deg selv da den eneste som visste at den signaturen hadde skrevet noe var deg selv.

  Det sier endel om ditt uærlige, bedrageriske menneskelig nivå og natur, Jan Kåre. Stort lavere enn dette er det ikke mulig å synke.
  Hvordan kan du kreve at noen tar deg seriøst når du operer på et slikt bedragerisk og uærlig nivå, Jan Kåre ?

 14. Kjell, gjengifte før frelsen og etter frelsen er to forskjellige ting, det kan ikke sammenlignes.
  Det er som å sammenligne bananer og epler, det blir helt feil!
  Dette vet du jeg har hevdet hele tiden, ikke fabrikker at jeg godtar en form for gjengifte, og ikke en annen, det er etter frelsen at gjengifte er hor.
  Se her:

  http://blog.janchristensen.net/2015/03/nr-1086-alt-det-en-gjr-fr-en-blir.html

  http://blog.janchristensen.net/2015/04/nr-1087-det-gamle-livet-ligger-bak-da.html

  Det gamle livet ligger bak – da begynner det er helt nytt! Gjelder dette også ekteskap og gjengifte?!

  Se også: http://blog.janchristensen.net/2015/03/nr-1086-alt-det-en-gjr-fr-en-blir.html

  Når jeg forkynner og underviser ut i fra Guds ord, så er mitt ønske, og hva jeg alltid prøver å formidle. Det er hva skriften, og skriften alene hva den sier!

  Derfor den som anklager eller lovpriser meg, da går det ikke på meg, men på han som står bak Ordet, det er Gud selv!

  • Dette er din teologi og ditt syn.
   Gud, som vi andre forholder oss til, sier noe helt annet i Matt 19,6, Matt 19,7, Matt 19,9, Rom 7,2-3, 1. Kor 7,10-11 og Jesus egne ord i Luk 16,18.

   Men du må gjerne ha din egen teologi og religion. Men den kommer ikke fra Gud og den er i strid med Guds ord og bibelen.
   Og bibelen og Gud sier at det ikke er noen forskjell mellom samlivsformene til frøken x og Torp. Dette er identiske samlivsformer.
   Du har i flere år angrepet og sjikanert samlivsformen til Torp mens du gjennom politianmeldelser og forfalskning av Guds ord har forsvart samlivsformen til frøken x.
   Det er derfor du ikke er i mot gjengifte og ditt hat mot Torp er utelukkende verdslig og kjødelig.

  • Det er din tese, ikke bibelens. Den setter ikke slike kunstige skiller. Det er da ditt problem at du ikke følger hva Bibelen sier.

 15. Fru X og Herr X som inngikk et ekte-mål før frelsen, der faktisk det var deres tiende ekteskap.
  De skal fra den dagen de blir frelst, forbli i den stand de ble når de ble kalt sier skriften!
  Når Pastor som apostel og kristen blir skilt har han to valg.
  Det er enten å forbli enslig, eller forlike seg med sin første og rette hustru, skriften taler klart slik.
  Orker ikke mer kverulering, ha en fortsatt fin søndag!

  1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann – og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

 16. For å sette sluttstrek vil jeg minne om at Jan Kåre har sagt at han tar en uskyldig part til retten for grunner som Jan Kåre i sine lange tirader her ikke har nevnt med et ord som motivasjon. Og det ordet er “ytringsfrihet”.
  Han betaler 50 000 til en advokat for å ramme en person, Torp, som overhodet ikke bryr seg, ikke vil bli rammet av dette og som ikke er part i saken.

  Dette er faretruende nært å være en løsluppen komedie.

  • Jeg er helt enig Gaedden.
   Christensen har en fullstendig umoden, inkonsekvent lære som tillater dette ekteparet å leve i synd, mens andre skal rette seg etter Christensens meninger.
   Dog, denne debatten har vært debattert før, og jeg setter nå strek for debatten omkring Christensen og hans ubibelske teser, og latterlige drøm om Strasbourg. Ønsker han å svi av endel tusen på advokat som skal skrive en klage som blir forkastet, får han gjøre det.
   Christensen har jo sagt i debatten at han ikke holder kongeriket Norge ansvarlig, men fornærmede i straffesaken, samt demoner og Satan.
   Ingen av disse kan trekkes for menneskerettighets domsstolen, og i og med at Christensen ikke holder den norske stat ansvarlig, er hele hans klage bygd på løgn og bedrag. Vi avslutter debatten omkring denne saken med dette.
   RED

Det er stengt for kommentarer.