Adventistene bryter med Visjon Norge og Normisjon vurderer det samme -Visjon Norge under press

Negative medieoppslag gjør at Adventistkirken avslutter samarbeidet med TV Visjon Norge. I slutten av mars avgjorde ledelsen i Adventistbevegelsen at de vil avlsutte samarbeidet med Visjon Norge, melder avisen Vårt Land. Stadig flere av Jan Hanvolds samarbeidspartnere begynner nå å trekke seg og for kanalen er dette alvorlig. En rekke av gjestepredikantene som har blitt brukt av kanalen har kommet med utsagn og promotert budskap flere av organisasjonene ikke kan stille seg bak, og etterhvert er dette blitt problematisk for kristne organisasjoner.

Også Normisjon vil nå vurdere sitt forhold til Visjon Norge. I følge Vårt Land skal en forening i Normisjon har i årevis sendt sine programmer på TV Visjon Norge. På bakgrunn av kontroversene rundt den kristne TV-kanalen, har organisasjonen nedsatt en kommisjon som skal vurdere om samarbeidet kan fortsette. Normisjon har vært en av de organisasjonene som har vært utsatt for press fra aktivister i Stans Pengepredikantene. Så langt har Normisjon ikke avgjort hvorvidt de vil fortsette med sendingene på Visjon Norge. Dersom Normisjon skulle trekke seg finnes det andre som vil ta over og anvende Normisjons sendetid.