Å jekke ned demonutdrivelse -pastor Torp toner ned omfanget av praksisen og takker Ellel Ministries for rettledning

2016-03-jesus-soldatenOslokirkens pastor Jan-Aage Torp har i de siste månedene fått massiv kritikk, blant annet fra sin sønn Anders Torp, som sammen med Tonje Egedius har skrevet boken “Jesus soldaten”. I Anders Torps bok blir det rettet omfattende kritikk mot Oslokirkens praksis med å drive ut onde ånder, og mens Torp selv forsøker å tone ned omfanget av virksomheten, hevder Anders Torp at faren lyver.Du har i full offentlighet benektet at demonutdrivelser har skjedd i dine menigheters regi i Norge,” skriver Anders Torp i debatt om temaet i Dagen. Pastor Torp på sin side legger ikke skjul på at han alltid har trodd på demonutdrivelse.   Allerede under studiedagene ved Fuller Theological Seminary (1981-1983) var jeg vitne til dette gjennom John Wimbers tjeneste og i pastor Torps siste blogginnlegg, forteller Torp at representanter fra Ellel Ministries helt siden 2003 har veiledet menigheten i spørsmålet omkring demoner. I sitt blogginnlegg takker den velkjente Oslopastoren ekteparet Otto & Sharon Bixler, som ledet Ellel for Øst-Europa for å ha bidradd til å skape et sunt fundament for virksomheten i Oslokirken

Debatten omkring usunn karismatikk, demonutdrivelser og hva slags skadevirkninger slikt kan påføre mennesker, har rast i etterkant av VG serien “Frelst” og Anders Torps bok “Jesus soldaten -gutten som skulle vinne landet for Gud. I Anders Torps bok tegnes det et skremmende bilde av hva han mener har skjedd i regi av Oslokirken, og i en debatt i avisen Dagen forteller Anders at han allerede som 14 år gammel gutt møtte en apostel anders-torp-innleggsom befalte åndsmakten “lyst” å komme ut av ham i Jesu navn. “Det opplevde jeg der og da som at jeg ble satt fri fra demoner, men frihetsfølelsen varte ikke lenger enn en to ukers tid. Samme apostel ba også at demoner skulle komme ut av mine ben, for at de forhindret meg fra å løpe fort. Ved et annet tilfelle da han var 15, drev en person med navnet “Otto” ut av ham den samme “lyst-demonen”. Allerede som 13 åring fikk angivelig Anders befatning med demonutdrivelser: “- Første gang jeg kastet ut demoner av en dame var under en konferanse med Cindy Jacobs, -da som 13 åring,” forteller Anders Torp i sitt innlegg. Og vi siterer  “- I Zambia gjennomgikk jeg 17 demonutdrivelser, og når vi kom tilbake til Norge ventet 10 til. De ble utført på meg både på Jesus Manifistation leiren i 2007 på Malmøya, i vårt hjem i Lillestrøm og på lokalene i Skippergata.  På Malmøya leiren ble til og med en gutt i 11-års alderen kastet demoner ut av, samt også en 13 år gammel jente som fikk PTSD fra demonutdrivelsene i Norge og i Zambia. – Jeg vil definitivt kalle utdrivelsen i Skippergata for en masseutdrivelse. Bilde_av_Anders_TorpMasseutdrivelsen fulgte samme mønsteret som i Zambia med pusteteknikker, og det var flere som fikk kraftige reaksjoner. Som jeg fortalte om på NRK Debatten 17. mars prøvde minst en person å flykte ut gjennom vinduet i 4 etasje, samt at to personer forsøkte å kutte seg med kniv. -Din versjon av at vi stoppet dette, og at hjelp ble forsøkt gitt til de stakkars jentene gir dårlig hold med tanke på at “hjelpen” de fikk var utdrivelse av Satanistiske blodofringsdemoner ved å kni salt og olivenolje inn i sårene deres, samt å befale demonene ut i Jesu navn. Andre hadde også kraftige reaksjoner, og jeg husker spesielt “Månedemonene” om jeg husker riktig – som skulle bli kastet ut av de Afghanske menighetsmedlemmene – ettersom de hadde demoniske røtter tilbake fra sin tid i Islam,” forteller Anders i sitt innlegg. Hele debatten kan leses her.

Demonutdrivelser, eksempler fra You Tube

Demonutdrivelser i Jesu navn er noe det finnes mange klipp av på You Tube. Disse klippene viser tildels sterkt opprivende scener hvor mennesker angivelig bli satt fri fra onde ånder. Her brukes en spray med hellig vann til å fremkalle demoniske manifestasjoner i mennesker. Hvorvidt dette som her vises minner om det som Anders Torp sier han har opplevd vites ikke. (Søkelys vil presisere at videoen under kun er ment som illustrasjon -og det som skjer i klippet kan ikke knyttes til Oslokirken)

Demonutdrivelser vanlig

I Guds eget ord møter vi med flere tilfeller situasjoner der mennesker blir befridd fra onde ånder. Ved ett tilfelle jaget Jesus ut en flokk onde ånder som fløy inn i en griseflokk som så stupte ut for et stup og ned i sjøen. Ved et annet tilfelle forsøkte disiplene å drive ut onde ånder av en gutt, men måtte be Jesus om hjelp da de ikke lykkes. “Dette slaget kan ikke drives ut uten bønn og faste, ” sa Jesus som svar på spørsmålet om hvorfor disiplene ikke klarte å drive ut den onde ånden. De fleste troende som leser tekstene om onde ånder og demonutdrivelse, klarer ikke å forholde seg til det vi leser. Derfor betrakter vi dem som historier over noe som engang har skjedd, og som spesielt var knyttet opp mot Jesu virke. I vår tid har vi langt på vei avskaffet begreper som onde ånder og kaller det overtro, samtidig som man vet at temaet gjør mange oppbrakt. Imidlertid er det mange som praktiserer demonutdrivelser, og slikt kan også utføres på gata: Klippet er fra Toronto i Canada og kan ikke knyttes til Oslokirkens virksomhet.

Nedtoner demonutdrivelser i Oslokirkens regi

“Da jeg var ungdomspastor i Pinsekirken Betel i Trondheim (1983-84) husker jeg spesielt en episode der eksen kom begeistret hjem etter en øvelse i ungdomskoret. Der hadde de angivelig drevet ut demoner av en jente. Så husker jeg videoer og lydkassetter fra Livets Ord i Uppsala der Ulf Ekman og hans disipler skrek og brølte mot demoner, ikke minst ansporet av Sam & Jane Whaley som introduserte «å kaste opp dine demoner». Ekmans gjestepredikant Norvel Hayes sa under en preken i 1988: «Noen mener det er én demon bak hver busk. Men sannheten er at det er to!» Stor jubel på Livets Ord på den tiden, som drev systematisk grøftekjøring under alle Ulf Ekmans 30 år som leder,” skriver torpTorp i sitt innlegg på egen blogg. På bloggen forteller Torp at allerede i 2003 fikk kontakt med det velkjente Ellel ministries som har hovedkvarter i Storbritannia. Imidlertid var det Ellel Øst-Europa som skulle veilede Torps menighet:  “Men i 2003 hadde vi besøk av ledere fra Ellel Ministries. Nå hadde vi begynt opptakten til menighet i Oslo, og nå var jeg opptatt av å legge sunne og velfungerende fundamenter. Jeg hadde hørt mye om Ellel, så min tilfredshet var stor da de valgte å hjelpe oss. -Otto & Sharon Bixler, som ledet Ellel for Øst-Europa, investerte mye i oss fra februar 2003 og til Oslokirken opphørte på høsten 2009. De brakte sunnhet i teologi og praksis. Nå ble det gjort vitterlig for enhver at kristne har ikke demoner, men at vi kan bli plaget av ekstern demonisk innflytelse som trenger å bi brutt i Jesu Navn. Forbønn gjaldt ikke demonutdrivelse, men som pinsevenner i Norge har sagt siden Barratts tid: «Å bli løst fra synden!» «Løsermakt» er et annet godt norsk pinseord fra førkrigstiden,” skriver Torp som nedtoner menighetens forhold til dette med demonutdrivelser.

Venner fra Zambia

Imidlertid var det ikke bare Ellel Ministries som veiledet Torp og hans menighet, men også en gruppe karismatiske troende fra Zambia. Og vi siterer Torp: “Zambia-vennene fra Spiritual Clinic brakte med seg til Oslo i august 2007 en teologi og praksis som minnet om Ulf Ekman, Norvel Hayes & Co på 1980-tallet. Vi ryddet raskt opp i dette, og zambierne viste god vilje til å lære.
Hvorfor forteller jeg alt dette?
Jeg vil at enhver skal vite at vi tror på demonutdrivelse, men at det kreves modenhet og erfaring å kunne skjelne. Paulus skriver til korinterne om evnen til «å bedømme ånder» (1Korinter 12:10).
Jeg er blitt anklaget i media for «i full offentlighet benektet at demonutdrivelser har skjedd i dine menigheters regi i Norge». Imidlertid mener pastor Torp at dette er “vrøvl”, og vi lar demoner-torpTorp fortsette: “Zambia-vennene fra Spiritual Clinic brakte med seg til Oslo i august 2007 en teologi og praksis som minnet om Ulf Ekman, Norvel Hayes & Co på 1980-tallet. Vi ryddet raskt opp i dette, og zambierne viste god vilje til å lære,” skriver Torp som understreker at en kristen ikke kan være besatt. Dermed ser Torp ut til å ha en ryddig praksis i forhold til dette med demonutdrivelser, selv om Anders bestrider dette. Det vi dog kan konkludere med er at ting ofte beskrives og erfares forskjellig, -og kan hende det er nettopp det som har skjedd i denne saken. Oslokirken ønsker å fremstå som en sunn og seriøs menighet som under veiledning av blant annet Ellel Ministries har drevet en praksis i overensstemmelse med det som er praksis i den verdensvide karismatiske kirke. At dette møter kritikk er ikke uventet, men den svir selvfølgelig litt ekstra når den kommer fra pastorens egen sønn. Hele Torps blogginnlegg kan leses her:  https://torpblog.wordpress.com/2016/09/07/a-jekke-ned-demonutdrivelse/

(Søkelys vil presisere at de to videoklippene i saken kun er ment som illustrasjon og har intet med det som Oslokirken eller Ellel Ministries praktiserer)

 

 

Facebook Comments

22 tanker om “Å jekke ned demonutdrivelse -pastor Torp toner ned omfanget av praksisen og takker Ellel Ministries for rettledning

 1. Morsomt at Jan Kåre Christensen gir alle andre skylden for alt som skjer med han mens han selv mener han er uskyldig i alt og Norges snilleste mann.
  Det er slike psykopater og narsister av verste sort oppfører seg. Bare spør hans to døtre om for lenge siden har tatt avstand fra sin far og det han gjorde mot dem.

 2. Slik er det i denne saken, at sannheten ikke blir fremstilt korrekt. Men heldigvis, nå kommer det en ny rettsak der vi får prøvd lovanvendelsen.
  Da regner jeg med, eller tror mest at saken vil gå tilbake til Oslo tingrett for feil lovanvendelse.
  Men det er også to andre muligheter.
  Det er enten full frikjennelse, eller at dommen fra Oslo Tingrett blir stående!
  Be for saken, meg og min familie som er blitt utsatt for grove overgrep av Jan Aage Torps støttespillere. Også hans siste støttespiller som kaller meg for mange stygge ting som f.eks. gjørme Pastor og mange andre stygge og horrible ting og Jan Aage Torp trykker liker hver gang!

  De virkelige kjeltringene her i denne saken er Pastor Torp for falsk anmeldelse.
  Og hans støttespillere, eller som hans lydige pudler og stråmenn som Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg kaller seg for, de to er virkelige kriminelle.
  Det som de to har holdt med i flere år, er åpenbart å bryte mange, mange forhold av Norsk lov. Ikke minst det å angripe anonyme mennesker som ikke har noe å gjøre i offentlighetens lys. Det gjør disse to hele tiden, og fortjener virkelig å få sin straff for det og betale oppreisning til alle de som de har hetset og sjikanert gjennom flere år!

 3. Jeg ser at Torp ikke er helt på nett her.
  Han kan umulig ha lest grunnlegger av Ellel Ministries, Peter Horrobins bok; ” Healing Through Deliverance”
  En tettpakket og svært grundig bok på 600 sider.
  Jeg anbefaler folk å lese denne, i stedet for å trekke svært forenklede konklusjoner om et alvorlig tema, som dessverre blir ignorert i kristen-Norge.

  • Braut: Deliverance fra hva?
   Selve ordet betyr utfrielse, man blir utfridd fra demoner.
   Det ligger i selve ordet.
   Anders Torp bekrefter at han er utsatt for overgrep fra Ellel

 4. Det oppfordres til å slette personangrepet mot meg, med lenke til den ærekrenkende omtalen fra en mann som er dømt for sin netthets og ærekrenkende omtale mot meg.
  Kristne mennesker bør ikke forfølge hverandre med slag under beltestedet. Enhver som sprer den dømte personens sjikane, gjør seg også ansvarlig for spredningen.
  Jf. daværende leder for Pegida, som ble dømt for å spre andres ærekrenkende omtale.
  Saken omhandler pastor Jan-Aage Torps uthengning av meg som noe jeg dokumentert ikke er. At man tyr til ærekrenkelser og slag under beltestedet av denne typen, avslører vel til syvende og sist at man ikke har verdens aller beste sak. Så ønsker jeg alle debatt-deltakerne Guds fred, og minner om av Herrens eget bud er å vende det annet kinn til. 🙂
  (https://www.nrk.no/vestfold/pegida-leder-domt-for-aerekrenkelse-1.12282472)

  • Bruun. Ditt ekle bilde og artikkel i Christensens blogg tyder på at du er en person uten dømmekraft og sperrer, på lik linje med Christensen. Å gå i kompaniskap med han viser hva som bor i deg. Alle normale personer tar avstand fra Christensens blogg.

 5. Hva er det Jan Kåre har gjort nå? Jo, han benytter enda en beryktet sosiopat i sin tilsynelatende evigvarende, bitre og hatske kamp mot Pastor Torp.
  Her et utsnitt fra en kommentar på “himmelbloggen”:
  8. september 2016 kl. 20.14
  Blogger Kristin Bruun sa…
  Jeg ser at Irene Hov anklager Christensen for å ha anklaget henne for å lyve. Det kan jeg ikke se at han har gjort. Derimot legger en merke til at Hov reagerer uvanlig sterkt på kritikk og korrektiver. Eksempelvis slettet hun mitt korrektiv til hennes usanne påstander om fakturering for ulovlig publisering av mitt åndsverk.
  Her ligger den fulle kommentaren med dokumentasjon, som Irene hov måtte slette for å kunne lyve videre om meg.
  Kanskje Hov nå vil fortelle hvorfor hun lyver i stedet for å anklage meg for noe reelt? Altså bedre enn tyverier av kjærester hun ikke har via nettdatingsteder, for at hennes eks-mann skal ha kastet et skifteoppgjør(!), at den sakkyndige psykologen som i 2008 konkluderte at Irene Hov ifølge Irene Hov har en alvorlig personlighetsforstyrrelse og mulig hjerneskade, skal ha formidlet denne rapporten til meg, før Irene Hov så klager uanfektet til den samme sakkyndige over at jeg aldri leste den grundige og gode rapporten ferdig, fordi det var så klart hvor det bar.

  Irene Hov mener hun nå har fått tillatelse til å spre enda flere påstander om meg og mitt angivelige privatliv, og ikke minst mine barns privatliv, da antar jeg det går begge veier, og at truslene hun fremsatte mot psykologen og som ble fremlagt for retten kan offentliggjøres? Samt sakkyndige rapporter som konkluderer med at jeg er mentalt frisk, og at Irene Hov – ja, du kan jo fortelle selv, Irene. Jeg har skjermdumper av hva du har spredt på nett om din egen mentale helse siden 2010, og det er ikke småtterier. Det forklarer jo hvorfor du er så opptatt av meg, som aldri har fått noen diagnose, og aldri har fremvist noen karaktertrekk eller noe å reagere på i undersøkelser. Der har vi to diametralt forskjellige historier. Men er det greit å publisere dette siden retten har behandlet det, så gjør jeg veldig gjerne det for å renvaske meg, og vise verden akkurat hvem du er.

  Det har kostet mye å sitte på dette materialet og ikke si noe mens du har angrepet meg de mest ufine løgner år ut og år inn, og får med deg stadig nye nyttige idioter inntil de etter tre til seks måneder forstår at det jeg sa fra dag en var helt sant, og at jeg heller var for forsiktig. Jf. Mannsforum, du har selv publisert mine meldinger til leder Kjetil Thue.

  Personlig tror jeg hele verden er best tjent med at du aksepterer en av de talløse invitasjonene til Konfliktrådsbehandling, slik at verden kan glemme Irene Hov/Kristin Bruun og du kan slutte å bruke din sikkert dyrebare tid som ufør på å skrive lange uriktige blogginnlegg med sjikane og ærekrenkelser som du vil bli saksøkt for igjen om du ikke slutter.

  De som gidder å google Frk Bruun litt, finner fort ut at vi har å gjøre med en person som er 50 ganger verre enn den Hansen-figuren, som Jan Kåre hostet opp for en stund siden.
  Her står det nokså skremmende og dekkende om henne:
  http://www.sakkyndig.com/psykologi/artikler/bruun/stalker1.pdf

  1
  2
  • Jeg kjenner ikke saken godt nok til å uttale meg. Har ingen planer om å involvere meg med det Christensen nå kjører frem.

  • Torps venninne skriver: “Trygler om hjelp og misbruker “I Jesu navn”. Hvor motbydelig er ikke det?”
   Torp trykker “liker”!
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154551899272899&set=p.10154551899272899&type=3&theater

   Forfatteren av sjikanen er nylig blitt ilagt bot av politiet for forfølgelse av aktører i barnevernet.
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10153645379446150

   Han var med i rettssikkerhetsgruppen til Ulf Leirstein.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152221690481150&set=a.10150821542961150.387192.716856149&type=3

   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10153673689741150

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152217571036150&set=a.10150821542961150.387192.716856149&type=3

  • Jeg noterer meg at det er enkelte som ikke har noe bedre å finne på i sitt liv enn å sjikanere og terrorisere andre. Og da gjerne personer, som i motsetning til disse som sjikanerer dem, har fått til ting i sitt liv. F.eks Torp vs Christensen der Christensen ikke har fått til en eneste ting i sitt ambisiøse liv. Spesielt prosjekter han har lovet som deretter har mislykkes fordi han ikke engang er i nærheten av å ha kompetanse nok til å gjennomføre dem.
   Og i slike personlige nederlag er det “greit” å legge all skylden på andre. Som f.eks Torp. En mann som Christensen har hatet lenge før Torp ble skilt og gift på nytt.

   Det er faktum at Christensen, av grunner som Søkelys vil sensurere bort dette innlegget for, ikke er i det minste i mot gjengifte. Han bare hater Torp av hele sitt hjerte og liv. Og i et slik liv er det intet plass til familie og annet enn hat, hat, hat og atter hat.

   Det er veldig trist, alt dette. Alle disse ødelagte menneskene hvis hat, sjikane og terror er deres liv. La Christensen og lignende internett terrorister være en advarsel til deg selv, du som i det langstrakte landet Norge leser disse linjene og mine tanker. Ikke la ditt liv bli ruinert og ødelagt av hat. Søk psykiatrisk hjelp eller hjelp hos din prest hvis livet er vanskelig og at du føler at du har lidd urett. Skriv det ut og ned på et ark eller i en blogg der de som har påført deg urett anonymiseres. La de seile sin egen sjø. Det er du som skal helbredes. Ikke de.

   Og dette kan ta litt tid. Gråt, tårer og søvnlose netter. Men til syvende og sist vil du komme veldig styrket ut av det.

   Hilsen en som skrev en bok om dette, ga den ut og la det bak meg. Hilsen en som er stolt av den boka og som har vokst på den.
   Hilsen en som nå forstår at det var ikke urett som ble begått mot meg. Det var faktisk jeg som begikk urett mot disse andre.
   Hilsen en gammel og vis mann.

 6. Totalt uinteressant!! Utgått på dato disse temaene i en sykeliggjort kristenhet i vår tid. Tror ikke NOEN har kraft – i alle fall ikke vår Herres kraft – til å drive ut en flue – etter å ha gått på lederkurser, Elel kurs, apostel eller profet kurser !!
  Kurs kurs kurs kurs !! Hva med Den Hellige Ånd og vi..”
  Nei. Gi meg en Guds mann eller kvinne som stiller seg opp uten ett ord og
  djevelen flyr og folket overbevises om synd, rettferdighet og dom – TIL FRELSE, omvendelse og evig liv.
  Gå til bøkenes bok og les selv! Og be om å få ører som hører hva Ånden sier til DEG!
  Torp og Jan K Christensen og andre “sårede sinte” begynner å bli ganske kjedelig! Gå til Jesus med alle sårene deres og få legedom ved Hans sår for oss. Jesus betrodde seg ikke til noe menneske for han visste hva som bodde i mennesket, står det skrevet i Ordet.
  Så hva hjelper vel alt dette?????? Dette er KJØDETS og våre syndige naturers lyster som baktalelser, vrede, sladder, misunnelse og sårbarhet og stolthet og alt det andre som beskrives i Galaterbrevets 5. Kapittel.

  • Kan ikke noen drive ut demonene til Torp og Christensen? Ser ut som om de to trenger det, ingen av dem har vett på å gi seg, tilgi og bilegge striden.

 7. Hva i alle dager er det Anders Torp ønsker å oppnå? Det er ikke tvil om at han har opplevd vonde ting, men det er han ikke alene om. Selv har jeg i barndommen opplevd langt verre ting enn Anders. Men hva tjener det å være hatefull og bitter?
  Tigivelse er nøkkelen for å komme videre. Om den som har gjort deg vondt ikke erkjenner det, kan man allikevel velge å tilgi, for egen del, for å bli satt fri.
  I den forbindelse kan jeg varmt anbefale Peter Horrobins bok “Forgiveness – Gods Master Key”(finnes også i norsk oversettelse)

  • Kanskje han vil ha fram at en må passe seg for slike skadelige sekter som hans far representerer.

 8. Forferdelig hva Anders Torp var utsatt for i sin barndom. Hvor i all verden var hans foreldre? Var det ingen som så det stakkars barnet?

  • Gjorde ikke moren det? Søsteren fortalte at moren spurte om hun ønsket at de flyttet fra faren. Det ser ut til at de valgte å gjøre det, ut fra farens offentlige syting om at han var blitt ufrivillig skilt.
   Kan ikke ha vært lett for henne i ettertid når man ser hvordan Torp holder på. Ser ikke mye kristent i det.

 9. Jeg syns det er trassig at Ellel Ministries nok en gang blir dratt ned i pastor Torps gjørme!
  Det har kommet for en dag, at det var personer fra Ellel Ungarn, som gikk uten tillatelse og drev “opplæring” av Torp og hans folk.

  Peter Horrobin som er grunnlegger av Ellel Ministries, har skrevet en svært grundig bok om utfrielse:
  https://peterhorrobin.com/healing-through-deliverance/

  Men, av svært gode grunner, foregår dette kun to ganger i året, ved Ellel Grange, av mennesker som har gjennomgått en omfattende opplæring, og som ikke minst er dekket av bønn. Dette da det er særdeles mektige saker.
  Jeg har selv vært med på et slikt kurs; “Healing Through Deliverance”, på Ellel Grange våren 2010, og det var mektig, men også fantastisk å se mennesker bli satt i frihet, fra ulike demonske krefter!

  Dette har Ellel et svært rigid system på, og det var derfor særdeles berettiget at disse folkene fra Ungarn ble irettesatt av Ellel International, for sitt stunt i Oslo. At Torp bruker Ellel som “alibi” for sin virksomhet, gir mannen mindre og mindre troverdighet.
  Jeg må være ærlig å si; dette, hans konfrontasjon med sin egen sønn på NRK, hans ensidige korstog mot barnevernet, gjør at jeg har fått et særs negativt syn på denne mannen!
  Torp og Jan Kåre Christensen er når alt kommer til alt, to alen av samme stykke!!

  Når det gjelder Ellel Ministries, så er utfrielse kun en ørliten del av deres virksomhet. Jeg vil anslå at vi snakker om under en promille av deres virksomhet. Jeg har selv vært der tilsammen 9 ganger, både som kursdeltaker og flere ganger som ledsager.
  Et fantastisk plass å være. Det er solid teologisk forankret, og det er null fokus på penger. De tilbyr feks en såkalt “Healing Retreat”, over tre dager, med overnatting, undervisning, alle måltider og “personal ministry”, helt gratis. Alle skal kunne komme der og få et møte med Jesus, og få Hans legedom og gjennopprettelse, uavhengig av sin økonomi.

  Vil spesielt anbefale Ellel Glyndley Manor, svært koselig sted, der man også kan leie en av mange hytter på området, dersom man ønsker mer privatliv. Kun 40 minutter fra Gatwick Airport London, sørover:-)
  Jeg skal faktisk bort der igjen nå om 4 uker, og ser veldig frem til det. Begynner å bli kjent med folkene, og har fått hyggelige bekjentskaper:-)

  https://www.youtube.com/watch?v=XaWQ3IQtKNk

  • Det er lov å reagere Ansgar, Ellel ministries Øst-Europa var helt klart inne i bildet i Oslokirken og det kan jo ha korrigert Oslokirken til å ha en sunn praksis. Vi ser jo eksempelvis at Torp understreker at en kristen ikke kan bli besatt.
   🙂 Vi snakker del da om Blodets beskyttelse over hans barn.

  • Er Ellel åpent for alle? Hva kreves for å få et opphold? Må man søke om plass?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *