91 (102) jordskjelv det siste døgnet, et apokalyptisk tegn sier pastor Paul Begley

jordskjelv-californiaPaul Begley: Whaat! 91 jordskjelv de siste 24 timer, jorden ryster og skjelver og djevelen brøler siden han vet at endetiden er over oss og at Jesu komme er nært forestående, sier pastor Paul Begley i sin siste video. I løpet av det siste døgnet har det vært registrert 91 eller snarere 102 jordskjelv i følge United States Geological Survey’s  (USGS) Flere av skjelvene har skjedd de siste få timer, og var ikke regnet med da Begley spilte inn sin video for litt over en time siden. “Du vil ikke tro hva som hendte i Alaska,” sier Begley før han minner om hva Jesus sa til sine disipler om de siste dager. I likhet med mange andre profetiske røster tror Paul Begley at vi lever i profetiske tider. Bare i løpet av det siste døgnet er det registrert 91 (102 i følge siste oppdatering) og disse skjelvene bærer bud om at Kongen kommer. Hør hva pastor Begley har å si om de mange jordskjelv fra 2,5 og oppover som er registrert siste døgn

Facebook Comments

9 tanker om “91 (102) jordskjelv det siste døgnet, et apokalyptisk tegn sier pastor Paul Begley

 1. “Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget, som ligg rett aust for Jerusalem”
  Jesús tilbakekomst er en del av frelsesplanen. Og i denne Guds plan omfattes Jerusalem og Israel. Jeg ser at opprettelsen av staten Israel er en brikke i Frelsesplanen. For naarJesus kommer igjen, kommer han til sine egne. Og saa kan man sporre ? Maatte det et holokost til for at en brikke skulle foyes inn i frelsesplanen, ved at staten Israel ble opprettet. For Jesús kan jo ikke komme tilbake til et arabisk land, eller et arabisk Jerusalem.

 2. Obama er nummer 7 i denne rekkja i Åp 17.

  antipasministries.com/html/file0000397.htm

  Etter han kjem nummer 8 som og er ein av dei sju.

  “Dyret du såg, det var og er ikkje; men det skal koma opp or avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og dei som bur på jorda, og som ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok frå verda vart grunnlagd, dei skal undra seg når dei ser dyret som var og ikkje er, men som skal koma att.
  9 Her trengst det både vit og visdom. Dei sju hovuda er sju høgder, og på dei sit kvinna. Og dei er sju kongar: 10 Fem av dei er falne, éin er no, og éin er enno ikkje komen; og når han kjem, skal han halda seg berre ei lita stund. 11 Dyret som var og ikkje er, det er sjølv den åttande, men på same tid ein av dei sju og går sin undergang i møte.”

  http://bki.net/bkinoss.asp?3796

  1.Gerald Ford
  2. Ronald Reagan
  3. Jimmy Carter
  4 George H.W.Bush
  5.Bill Clinton
  6.George Walker Bush jr
  7.Barak Obama
  8.George Walker Bush

  Sanhedrin har fortalt oss kven GOG vert.
  http://www.templeinstitute.org/megillat-bush.htm

  “Esteemed Mr. George W. Bush, the chief prince of Meshech and Tubal (Ezekiel 38:1), leader of the west!”

  Obama kunne det sjølvsagt vore om ikkje det profetiske ordet hadde fortalt oss at folk vil UNDRA SEG når dei ser dyret som har styrt før, koma tilbake.

  • Eg begynner med 911 eller 19.mars 2003 då USA gjekk inn i det gamle Babylon .

   http://www.antipasministries.com/html/file0000397.htm

   “Time-wise, then, it’s exactly here – 19 March 2003 – that we must place ourselves regarding the Apostle John’s vision – an event that falls under the purview of President George Bush II. The vision of the “seven kings” (cf. Rev. 17:10-11), therefore, must be seen from the perspective of the presidency of Bush II (the sixth king).

  • Det er mer sannsynlig at antikrist kommer fra det gjenoppståtte Romerriket, det vil si EU.

 3. Det er små jordskjelv rundt omkring i verden hele tiden året rundt. Det er bare latterlig med disse konspiratoriske synseriene rundt disse tingen som jordskjelv, naturkatastrofer, krig og børskrakk etc. Det har forekommet til alle tider og vil skje igjen i fremtiden.

 4. Om ei veke får me avkrefta eller bekrefta om børskrakket kjem, slik J. Cahn har skrive.
  Bibelen beskriv eit spesielt jordskjelv heilt på slutten.
  Det skjer ved Herrens kome.

  “Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget, som ligg rett aust for Jerusalem. Og Oljeberget skal dela seg i to frå aust til vest, så det vert ein brei dal. Den eine halvparten av fjellet vik unna mot nord og den andre mot sør. 5 Dalen attmed fjellet mitt skal fyllast, for dalen mellom fjella skal nå heilt til Asal. Og de skal røma som de rømde for jordskjelvet i dei dagar Ussia var konge i Juda. Då skal Herren min Gud koma og alle heilage vera med han.” Sak 14

  Dette jordskjelvet deler Oljeberget i to . Dei trufaste som opplever det rømer.
  Resultatat av dette jordskjelvet er og at levande vatn vil renna ut frå tempelhøgda.

  “Den dagen skal det henda at ljoset kverv, og dei herlege himmelljosa sloknar. 7 Så skal det vera ein einaste dag – Herren kjenner han – og ikkje dag som skifter med natt; om kvelden skal det vera ljost. 8 Den dagen skal det henda at det RENN LEVANDE VATN UT FRÅ JERUSALEM, den eine halvparten til havet i aust og den andre halvparten til havet i vest. Såleis skal det vera både sommar og vinter.
  9 Då skal HERREN VERA KONGE OVER HEILE JORDA. Den dagen skal Herren vera éin og namnet hans det einaste.”

  Joen 3 beskriv on denne dagen:

  “Sola vert omskapt, ho svartnar,
  og månen vert som blod,
  før Herrens dag kjem,
  den store og skræmande.
  5 Men kvar den som kallar på Herrens namn,
  skal verta frelst.
  For på Sion-fjellet (TEMPELHØGDA)og i Jerusalem
  skal det finnast ein flokk som har sloppe unna,
  så som Herren har sagt.
  Og mellom dei som har berga seg,
  er dei som Herren kallar.”

  Sentrum for klimakset er Jerusalem.

  “Det er eit mylder og ståk i avgjerdsdalen,
  Herrens dag er nær i avgjerdsdalen.
  20 Sol og måne svartnar,
  og stjernene misser sin glans.
  Herren skal torna frå Sion,
  la røysta si ljoma frå Jerusalem,
  HIMMEL OG JORD SKAL SKJELVA”.

  Joel bekreftar at vatnet stig fram.

  “i alle bekkefar i Juda
  skal det renna vatn.
  Ei kjelde vell fram frå Herrens hus(Tempelhøgda)
  og vatnar Akasiedalen”

  Det er enno ein del år til alt oppfyllest.
  Antikrist skal styra eigenrådig i fleire år før Gud grip inn.
  2015 -2016 kan verta ei tid med store forandringar, men å skriva ta Messias kjem no stemmer ikkje med Tanakh.

  • Det trenger ikke være et børskrakk som kommer, men kanskje en enorm naturkatastrofe som også vil få Obama til å bli sittende en ny periode. Da kan han fullføre den avkristningen han står i spissen for. Glem Bush, han kommer aldri tilbake.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *