71 år gammel kvinne dømt til betinget fengsel og 10 000 i bot for å ha kalt Sumaya Jirde Ali for «korrupt kakerlakk» på Facebook.

-Hva skjer dersom man fortsetter å kalle pastor for psykopat, horkarl og spedalsk etter å ha blitt dømt for forholdet tidligere?  En 71 år gammel kvinne er dømt til betinget fengsel og bot for å ha kalt samfunnsdebattanten og forfatteren Sumaya Ali en «korrupt kakerlakk» på Facebook. Det var i kommentarfeltet under et innlegg om Sumaya Ali i fjor høst at 71-åringen skrev «Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk». Bergen tingrett mener utsagnet er grovt sjikanerende, og har dømt kvinnen til 24 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot. I tillegg må kvinnen betale 2.000 kroner i sakskostnader, skriver Bergens Tidende.  71-åringen sier hun vil anke dommen til lagmannsretten.

I tingretten forrige uke pekte hun på at Sumaya Ali offentlig har kalt Frps Sylvi Listhaug nazist, og også skrevet både «fuck Sylvi Listhaug og fuck politiet». Retten bemerker imidlertid at Sumaya Ali har beklaget disse uttalelsene i ettertid, skriver nettstedet Resett. Som Søkelys tidligere har omtalt ble en norsk blogger i 2016 dømt for å ha omtalt pastor Jan Aage Torp som psykopat, spedalsk, narsissist, horebukk og horkarl med mer. I etterkant av dommen har bloggeren fortsatt å publisere nedsettende karakteristikker mot pastoren som fikk bloggeren dømt. I etterkant av dommen  fortsetter skjellsordene å hagle mot pastor Torp på bloggerens flere forskjellige nettsider. Bloggeren som i Borgarting lagmannsrett ble dømt til en bot på 12 000 kroner ser ingen grunn til å slutte med å bruke karakteristikker mot pastor Torp og andre han mener lever i strid med Bibelens ord. Tvert i mot skriver blogggeren som nå har saksøkt Staten fordi at Oslo kommune krever at han må rive en mur, trapp og bod som er “ulovlig bygd” -at dommen fra Torp saken i 2016 er helt uten betydning. På egen blogg skriver Christensen at dommen mot ham ikke har hatt praktisk betydning og at fremdeles skriver og karakteriserer som han lyster: “At Hodne ble dømt er egentlig en skam! At jeg er dømt for å ha kalt Jan Aage Torp (bildet) for en falsk apostel, narresist og spedalsk er en enda større skam.” skriver bloggeren som ikke har latt seg skremme av en dom som i praksis ikke har fått store konsekvenser for bloggeren. “Dommen imot meg er null verd, jeg skriver og taler som før! Dommen er egentlig sjuk,” skriver bloggeren som nå er i rettslig konflikt med den norske stat.

Blogger saksøkte staten etter at han bygde mur uten å søke om tillatelse

Det er muren til høyre i bildet som har falt naboene og Oslo kommune tungt for brystet. Kommunen krever nå at muren rives og at terrenget blir som før

Striden mellom den domfeldte bloggeren  og kongeriket Norge dreier seg om det faktum at bloggeren uten å søke skriftlig tillatelse har oppført en høy mur, en trapp og en for stor bod på egen eiendom. I forkant av byggingen hevder bloggeren at han to ganger hadde telefonsamtaler med en navngitt saksbehandler (som nå har sluttet) og at saksbehandleren i disse samtalene skal ha sagt at det var greit å bygge en ny mur siden det hadde vært en liten mur der fra før. Dette tolket bloggeren som “go ahead” og han fikk så oppført en stor mur, ei trapp og en bod på egen tomt. Noen av naboene klagde så til kommunen, som tok en befaring og besluttet av muren måtte rives. Bloggeren klagde så vedtaket både til fylkesmann og sivilombudsmannen som ikke gav ham medhold. “Muren, trappa og boden må vekk,” syntes å være melodien som synges av det offentlige. Bloggeren som har brukt store summer både på arbeid, søknad i ettertid og advokat gikk så til sak mot Staten hvor han mener at vedtaket til Plan og bygningsutvalget må omgjøres. Partene møttes så i tingretten hvor bloggeren tapte og bloggeren og hans advokat har nå anket saken inn for lagmannsretten som etter all sannsynlighet kommer til å avvise saken. Dersom de likevel skulle behandle saken vil en ankesak komme opp i november 2019. Blogger Christensen er ikke den eneste som har bygd ut noe på egen tomt uten å ha søkt tillatelse først. Mange av dem som har bygd ulovlig gambler på at de blir tilgitt -og får dispensasjon eller tillatelse i ettertid. En del gjør også det, og praksis her kan variere fra kommune til kommune. Andre igjen, opplever som Christensen at det de har bygd må rives -og omkostningene må de dekke selv. Hvorvidt man i ettertid får tillatelse og tilgivelse er litt bingo.

Bloggeren har på egen nettside lagt ut en rekke artikler om saken som kan leses i linkene under

http://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2408-hyt-utdannende-kaja-lange.html

http://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2403-norsk-rettsvesen-fremstar-for.html

http://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2405-da-dommen-imot-megoss-bryter.html

http://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2404-lgnene-imot-meg-fra-oslo.html

http://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2400-var-klage-til-sivilombudsmannen.html

http://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2399-var-klage-til-fylkesmannen-med.html

http://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2402-regjeringsadvokatens-skriv-til.html

http://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2398-det-er-svrt-vanskelig-slike.html

http://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2397-nar-kommunen-fylkesmannen.html

http://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2394-problemet-for-de-offentlige_8.html

http://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2395-dessverre-er-mnsteret-slik-at.html

http://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2393-fra-oslo-tingretts-dom-imot-meg.html

http://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2392-nar-hele-den-offentlige-etat_4.html

 

3 tanker om “71 år gammel kvinne dømt til betinget fengsel og 10 000 i bot for å ha kalt Sumaya Jirde Ali for «korrupt kakerlakk» på Facebook.

 1. “støttemuren”. Det ser ut til at Jan Kåre trenger både støttekontakt og hjelpeverge. Alle vet jo at Teknisk Forvaltning aldri gir muntlige tillatelser/vedtak. Helt utrolig hvor mye penger den mannen kaster bort på advokater, forårsaket av egen dårskap.

  2
  2
  • Jepp. Han er villig til å svi av store summer. Jeg tror nok at saken hittil har kostet ham nærmere 400 000
   Han gamblet og satset på tilgivelse fremfor tillatelse. I noen tilfeller vet vi at folk har fått tilgivelse av kommunen, men i andre tilfeller ikke. Jeg er redd dette er en sak han vil tape.

   3
   2
 2. Jan Kåre er en tragedie for seg selv og sin familie. Og ikke minst en tragedie for kristendommen.

  1
  2

Det er stengt for kommentarer.