699 000 har sett videoen “27 ting som muligens skjer i september og oktober

charisma-newsFra Charisma News: Fra profeti til sekulær analyse, mange er opptatt av hva som kan komme til å skje denne høsten. Den siste ukes verdensomspennende børskrasj og ny oppgang kan bare være begynnelsen på det som kan komme til å skje i september og oktober. Vi har først avslutningen av Shemitah, deretter den jødiske høytiden Yom Kippur og deretter igjen den islamske offer festen for ikke å nevne CERN eksperimentene og pave Francis besøk i Amerika.

Så hva kan dette bety for oss? Se videoen for å få en gjennomgang av de 27 hendelser som mange tror vil skje i september og oktober. Se videoen som hittil er sett av mer enn 699 000 mennesker

Facebook Comments

5 tanker om “699 000 har sett videoen “27 ting som muligens skjer i september og oktober

 1. Jeg gleder meg til september måned, for da får vi se at alle disse spåmennene tar feil. Den måneden vil komme å gå som vanlig.
  Vi blir overøst med bibelske skriftsteder som er tatt ut av sin sammenheng, og så blir missene glemt…og til neste år er det på en igjen…

  • Jeg tror at mange av teoriene er feil, og spesielt ille er det når en rekke “profeter” hevder å ha fått datoen på bortrykkelsen.
   De utroligste ting brukes for å “bevise” at bortrykkelsen vil finne sted 23 september 2015. Når man summerer det hele er vel Jonathan Cahn den mest troverdige, i og med at man også innenfor børs ofte opererer med 7 års sykluser på “bear marked” eller “korreksjon”-

   Når det gjelder disse som har datoen på bortrykkelsen, et eksempel “Renee Moses” med sine mer enn 66700 følgere er det utrolig hva som brukes for å bevise at 23.09 er datoen på bortrykkelsen.
   Her er et eksempel: https://www.youtube.com/watch?v=vZjo0N3TDvQ
   Ser du i videoen kommer tallet 239 frem, ergo et bevis på at CNN signaliserer at noe vil skje 23.9
   I denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=6ilbW-nE3-Y
   dukker nummeret 23.9 opp igjen og vipps har du beviset på bortrykkelsen der også.
   Det de 66700 av hennes følgere glemmer er at denne profeten har bommet med datoen på bortrykkelsen minst 3 eller 4 ganger tidligere, og at det ligger klar nettsider som heter “jesuscomming 2017”
   Det er grunn til å advare mot alle som har datoer og årstall for Jesu komme, da det er direkte konflikt med Bibelens ord.
   Et siste eksempel som brukes som bevis på at bortrykkelsen kommer 23 september er dette klippet: https://www.youtube.com/watch?v=cjuaKhKfI2s

  • Det er ikkje lenge til 13 september.
   I det siste har det verkeleg sett ut som ragnarokket var begynt.

   Det eg har fokusert på er plasseringa av jubelåret.
   År 28 e kr var jubelåret då Messias las frå Esaias 61.
   År 2028 vert 2000 år etter denne hendinga eller 40 jubileumssyklusar.

   http://trackingbibleprophecy.com/images/jubilees.gif

   Det seier seg sjølv at 2017 ikkje er dette avslutningåret eller frigjevingsåret då Messias kjem.

   Enno må 7-årspakta mellom Antikrist og nasjonen Israel inngåast.
   Tempelet vil verta gjenreist på Tempelhøgda.
   2 år framover er for knapp tid.

   http://beholdicomequickly.weebly.com/uploads/2/5/8/7/25873839/1603812_orig.jpg

   “Vekteren” er kome ut no og der vert og året 2017 fokusert på.

   Det riktige er:
   https://revelation1910.files.wordpress.com/2010/05/the-third-thousand-year-day-and-the-seventh-thousand-year-day.jpg

   http://www.templeinstitute.org/megillat-bush.htm
   Me kan alle vera med på å støtta arbeidet med å få tempelet på plass og “den raude kviga” må nødvendigvis snart koma på plass.

 2. “Bortrykkelsen” er ikkje i samsvar med Tanakh.
  Esekiel 37 beskriv oppstandelsen.

  “Så sa han til meg: «Menneske, kan desse beina livna opp att?» Eg svara: «Herre Gud, det veit berre du…
  …Og medan eg tala, tok det til å buldra og skjelva. Beina la seg innåt kvarandre, bein til bein. 8 Og medan eg såg på, kom det sener og kjøt på dei, og det drog seg hud over dei. Men livsande var det ikkje i dei. 9 Då sa han til meg: «Tal profetisk til livsanden! Menneske, tal og sei til han: Så seier Herren Gud: Kom, livsande, frå heimsens fire hjørne og blås på desse drepne mennene, så dei livnar opp att.» 10 Eg tala profetisk, som han baud meg. Då kom det livsande i dei, og dei livna; dei reiste seg opp og stod.”

  Kor reiser desse som står opp?

  ” Så seier Herren Gud: Sjå, mitt folk, eg OPNAR GRAVENE DYKKAR og lèt dykk stiga opp or dei. Så fører eg dykk til ISRAELS-LANDET. 13 De skal sanna at eg er Herren, når eg opnar gravene og lèt dykk, mitt folk, stiga opp or dei. ”

  Dei som står opp skal samlast ved TEMPELHØGDA i det bokstavlege Jerusalem.

  Det er der lauvhyttefesten (sukkot) skal feirast.
  Den kjem 5 dagar etter Yom Kippur slik Guds høgtider viser.

  https://myblessedhope.files.wordpress.com/2010/08/calfeasts.gif

  Bortrykkelsen er falsk lære.
  Paulus er den som gjev desse falske forhåpningane.

  “Så skal vi som har vorte att og enno lever, saman med dei rykkjast opp i skyene, i lufta, og møta Herren. Og så skal vi alltid vera saman med Herren.”

  I Sakarja 14 står det kva dei trufaste gjer når det siste store jordskjelvet kjem.

  “Og Oljeberget skal dela seg i to frå aust til vest, så det vert ein brei dal. Den eine halvparten av fjellet vik unna mot nord og den andre mot sør. 5 Dalen attmed fjellet mitt skal fyllast, for dalen mellom fjella skal nå heilt til Asal. Og DE SKAL RØMA SOM DE RØMDE for jordskjelvet i dei dagar Ussia var konge i Juda. Då skal Herren min Gud koma og alle heilage vera med han.”

  Når Herren kjem er dei truande på jorda og rømer for å unngå å verta tekne av jordskjelvet.

  Så skal Jerusalem i Israel vera jordas hovudstad.

  “Den dagen skal det henda at det RENN LEVANDE VATN UT FRÅ Jerusalem, den eine halvparten til havet i aust og den andre halvparten til havet i vest. Såleis skal det vera både sommar og vinter.
  9 Då skal Herren VERA KONGE OVER HEILE JORDA. Den dagen skal Herren vera éin og namnet hans det einaste.”

  Ut frå tempelet vil rennande vatn koma slik Esekiel 47 beskriv det.

  “Mannen førte meg attende til tempelinngangen. Og sjå, det rann vatn fram under dørstokken på austsida av huset. For framsida på templet vender mot aust. Vatnet rann ned på sørsida av templet, sør for altaret.”

  I dette tempelet vil daglege offerhandlingar pågå slik Esekiel 46 beskriv det.

  “Så seier Herren Gud: Porten til den indre føregarden, den som vender mot aust, skal vera stengd dei seks arbeidsdagane. Men på sabbatsdagen skal han vera open, og like eins på nymånedagen. 2 Då skal fyrsten, når han kjem utanfrå, gå inn gjennom forhalla i porten og stå attmed ein av dørstolpane der, medan prestane ber fram brennoffer og måltidsoffer for han. Han skal bøya seg og tilbe på dørstokken i porten og så gå ut att. Men porten skal ikkje stengjast før om kvelden. 3 Folket i landet skal bøya seg og tilbe Herren ved inngangen til porten, både på sabbatsdagane og nymånedagane.
  BRENNOFFERET SOM FYRSTEN BER FRAM for Herren på sabbatsdagen, skal vera seks lytelause lam og ein lytelaus ver. “

 3. Jeg tror vi kommer til å få en oppvekker i september og i oktober. På Den økonomiske delen I Usa. Og jeg er redd for at det vil skje en katastrofe i USA som vil ramme de hardt, og at det besøket fra paven vil ha en stor betydning på en forandring som vil skje i USA.

  Men det blir ingen opprykkelse i september eller oktober, det er jeg sikker på, for dyrets merke må Være på plass, Før den store trengselen kommer.og det er store krefter som Gjør at dette ikke er lenge til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *