29801 nordmenn har dødd etter at de ble vaksinert mot Corona

Hele 29801 nordmenn har dødd etter at de ble vaksinert mot Covid viser tall fra SYSVAK og folkeregisteret. Imidlertid er det ukjent hvor mange av dødsfallene som er knyttet opp direkte mot vaksinen, men tallene viser det totale antall av mennesker som har dødd etter å ha mottatt en, to eller tre vaksinedoser. Den viser også alderfordelingen på dødsfall og det er flest i de høyere aldersgrupper som har strøket med etter at de ble vaksinert.

Tallet viser at 29801 nordmenn fikk lite nytte av vaksinene de har tatt og mange har gått ut av tiden brått og uventet. Andre som har blitt vaksinert har hatt underliggende sykdommer som kan ha ført til dødsfallet, og det er usikkert hvor mange av de 29801 som hadde levd om de ikke tok vaksinene.

4 tanker om “29801 nordmenn har dødd etter at de ble vaksinert mot Corona

 1. Utklippet av statistikken ser absolutt ut som et utklipp fra FHI sine ukerapporter, men jeg klarer ikke å finne den igjen i noen av de publiserte rapportene.
  Jeg blir også skeptisk når man har klippet bort vesentlige deler av beskrivelser og overskrifter.
  Basert på det lille av informasjon som kan ses i bildet tyder dette på en veldig tendensiøs presentasjon av tall. Jeg antar at tallene er riktige, og selv om det legges opp til at vi skal tro at så mange døde av vaksinene, så der står jo tydelig at tallene inkluderer alle dødsårsaker. Ikke bare vaksiner.
  Det blir som å si at over 600 vaksinerte i Drammen døde i 2021.
  Det døde 716 i Drammen i 2021, så det stemmer antakelig at 600 av dem var vaksinert. Og selv om påstanden i seg selv er riktig så har dødsfallene mest sannsynlig ikke noe med vaksinestatus å gjøre.

  Jeg sier ikke at tabellen er falsk elle uriktig, men alle varselklokker ringer når det klippes ut en liten bit av en tabell, når det ikke oppgis noe informasjon om, eller lenke til kilden.
  Kan du vise til hvor vi kan finne igjen disse tallene?

  • Tallene er hentet ut fra en mail sendt av Hilde Kløvstad i FHI til en person som etterspurte tallene.
   Tallene er hentet fra SYSVAK og Folkeregisteret og forteller at 29801 nordmenn er døde etter å ha fått en, to eller flere vaksiner.
   Personen svarer på spørsmål om FHI har gått ut offentlig med talleneP

   Selvfølgelig IKKE !? 😛
   Dette er et Svar på en Henvendelse..
   Og etter Kraftig Innsats for FÅ et Svar, overhode! 😕
   Slikt skal SKJULES, må vite! 😕
   Jeg forstår at dette er noe FHI ikke fokuserer på. Tallmaterialet viser at mange har tatt sprøytene forgjeves.
   Statistikken viser hvor mange som har dødd i Norge etter vaksinen og sier lite om dødsårsakene til disse nærmere 30 000 døde.
   Noen av disse har dødd “naturlig” av sykdommen sin, andre kan ha fått en vaksinefremkalt “brå og uventet” erfaring med å dø.

  • Det stemmer godt med tala i artikkelen på DERIMOT.
   Det er skremmande at dei som har teke to eller fleire vaksiner står for 86 prosent av dödstala.
   I arikkelen eg viste til fann dei at 14 av 15 döydde av vaksinen som hovudgrunn.
   Konklusjonen må vera at dess fleire dosar du får dess större er sjansen for å ryka med.
   Då vert det spesielt markabert at FHI med fleire pröver å llokka folk til å ta denne “kosedosen” eller oppfriskningsdosen.

  • Takk for svar.

   Jeg blir imidlertid ikke veldig mye tryggere på tallene.
   Som jeg nevner antar jeg at antall døde stemmer, og siden Hilde Kløvstad deler tallene er de ikke veldig hemmelige.
   Men det lille som står i utklippet som er publisert er at tallene inkluderer “alle dødsårsaker, altså ikke at de har dødd av vaksineringen”.
   Med andre ord: dersom alle i Norge var vaksinert, ville 100% av de som døde ha vært vaksinert. Men likevel sier ikke tallet noe om vaksinebivirkninger.

   Så overskriften og innholdet i artikkelen er ikke nødvendigvis feil – dersom man tolker ordene slik de står skrevet – men alt i teksten antyder at dødsfallene er relatert til, eller på grunn av, vaksinene. Det er useriøst.

   (jeg lurer fremdeles hva som er klippet bort, og hvorfor alt ikke er tatt med)

   2
   1

Det er stengt for kommentarer.