23 september 2015 teoriene, hva kan skje?

robert-r-rMisjonær og evangelist Robert R Breaker i Truth Stand Alone Ministries har tatt for seg en del av de teorier og påstander som verserer omkring det mange tror vil skje i september 2015. En rekke kristne profetrøster følger nå utviklingen med argusøyne mens andre igjen er skeptisk eller avviser helt at noe vil komme til å skje. Som bibeltroende kristne skal vi primært la Bibelordet være det avgjørende samtidig som vi ikke kan underslå Gudsordet som står i Apgj 2,16-20….og det skal skje i de siste dager

Teoriene er mange, forutsigelsene mange og også tildels fantasifulle mens noen igjen er mer nøkterne. Noen tror at bortrykkelsen kommer den 23 september, andre igjen tror Blodmoneat USA vil bli rammet av et terrorangrep, en gjentakelse av 11 september 2001. Noen røster mener at kraftig jordskjelv vil ramme Amerika, mens andre snakker om en kollisjon mellom jordkloden og en asteroide. Noen igjen tror at Obama vil bruke den pågående militærøvelsen “Jade Helm” til å skyve konstitusjonen til side og inndra folks våpen, mens andre tror at Obama vil innføre unntakslover for å få avlyst det kommende presidentvalget. Andre igjen nøyer seg med å tro at økonomien vil kollapse og at USA, det moderne Sodoma vil oppleve en rystelse som vil bringe mennesker tilbake til Gud igjen. Noen ler av det hele og sier stolt og i vantro at ingenting vil skje som henger sammen med bibelsk profeti. Apostelen Peter holdt en gang en tale, -da Ånden falt -på pinsedag og sa dette: “Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer; ja, endog over mine træler og over mine trælkvinner vil jeg i hine dager utgyde av min Ånd, og de skal tale profetiske ord.  Og jeg vil la under skje på himmelen i det høie, og tegn på jorden i det lave: blod og ild og røkskyer; solen skal bli til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige.” I videoen nedenfor forklarer misjonær og evangelist Robert R Breaker hva som ligger foran oss i september. Flere av de begivenhetene evangelisten omtaler kan ha profetisk betydning og seerne oppfordres til å vurdere teoriene på basis av Guds ord.

Å være skråsikker på datoer har rent historisk ikke vært det smarteste man kan gjøre når det gjelder dette med profeti. Mange har spådd, og mange har bommet, og deretter, i skam måtte enten bortforklare eller beklage -og så krype til korset og si: “Jeg tok feil”  Et gammelt uttrykk sier: “Mennesker spår men Gud rår,” og dette må man ha som rettesnor i møte med alle de teorier og profetier som nå verserer på nettet. Mens massemedia og presse begjærlig kastet seg over spådommene til den nå avdøde dommedagsprofeten Harold Camping, om hans feilslåtte profeti om 21 mai 2011, er media denne gang merkelig tause selv om dette fenomenet er langt større enn “Harold Camping bevegelsen” i 2011.

Én tanke om “23 september 2015 teoriene, hva kan skje?

  1. Nå må dere kutte ut det tompreiket om at kommer til å skje noe i september. Det kommer ikke til å skje noe mer eller mindre enn hva som skjer hele tiden året rundt og ellers i tide og utide. Vi har lagt bak oss utallige kriger, 1 og 2 verdenskrig, børskrakker, naturkatastrofer og mye annet forferdelig . Det skjer hele tiden og vil skje til den ytterste dag. Intet nytt under solen. Å bruke så mye tid på meningsløse spekulasjoner er bare latterlig. Vi vet ikke hva morgendagen bringer. Man kan rett som det er, ramle død om før man vet ordet av det. Jorden ligger i den ondes vold, noe den har gjort siden begynnelsen da Adam og Eva ble kastet ut av hagen. Og død, krig og elendighet vil forsette til Gud skaper en ny himmel og jord.

Det er stengt for kommentarer.