23 september 2015 teoriene, hva kan skje?

robert-r-rMisjonær og evangelist Robert R Breaker i Truth Stand Alone Ministries har tatt for seg en del av de teorier og påstander som verserer omkring det mange tror vil skje i september 2015. En rekke kristne profetrøster følger nå utviklingen med argusøyne mens andre igjen er skeptisk eller avviser helt at noe vil komme til å skje. Som bibeltroende kristne skal vi primært la Bibelordet være det avgjørende samtidig som vi ikke kan underslå Gudsordet som står i Apgj 2,16-20….og det skal skje i de siste dager

Teoriene er mange, forutsigelsene mange og også tildels fantasifulle mens noen igjen er mer nøkterne. Noen tror at bortrykkelsen kommer den 23 september, andre igjen tror Blodmoneat USA vil bli rammet av et terrorangrep, en gjentakelse av 11 september 2001. Noen røster mener at kraftig jordskjelv vil ramme Amerika, mens andre snakker om en kollisjon mellom jordkloden og en asteroide. Noen igjen tror at Obama vil bruke den pågående militærøvelsen “Jade Helm” til å skyve konstitusjonen til side og inndra folks våpen, mens andre tror at Obama vil innføre unntakslover for å få avlyst det kommende presidentvalget. Andre igjen nøyer seg med å tro at økonomien vil kollapse og at USA, det moderne Sodoma vil oppleve en rystelse som vil bringe mennesker tilbake til Gud igjen. Noen ler av det hele og sier stolt og i vantro at ingenting vil skje som henger sammen med bibelsk profeti. Apostelen Peter holdt en gang en tale, -da Ånden falt -på pinsedag og sa dette: “Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer; ja, endog over mine træler og over mine trælkvinner vil jeg i hine dager utgyde av min Ånd, og de skal tale profetiske ord.  Og jeg vil la under skje på himmelen i det høie, og tegn på jorden i det lave: blod og ild og røkskyer; solen skal bli til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige.” I videoen nedenfor forklarer misjonær og evangelist Robert R Breaker hva som ligger foran oss i september. Flere av de begivenhetene evangelisten omtaler kan ha profetisk betydning og seerne oppfordres til å vurdere teoriene på basis av Guds ord.

Å være skråsikker på datoer har rent historisk ikke vært det smarteste man kan gjøre når det gjelder dette med profeti. Mange har spådd, og mange har bommet, og deretter, i skam måtte enten bortforklare eller beklage -og så krype til korset og si: “Jeg tok feil”  Et gammelt uttrykk sier: “Mennesker spår men Gud rår,” og dette må man ha som rettesnor i møte med alle de teorier og profetier som nå verserer på nettet. Mens massemedia og presse begjærlig kastet seg over spådommene til den nå avdøde dommedagsprofeten Harold Camping, om hans feilslåtte profeti om 21 mai 2011, er media denne gang merkelig tause selv om dette fenomenet er langt større enn “Harold Camping bevegelsen” i 2011.

Facebook Comments

3 tanker om “23 september 2015 teoriene, hva kan skje?

 1. “mens andre tror at Obama vil innføre unntakslover for å få avlyst det kommende presidentvalget…”
  ———————
  Antikrist må stå fram FØR Messias kan koma.
  Tekstane fortel at Antikrist vil styra med diktatorisk hand i 3,5 år.
  Han er og denne personen som inngår ei pakt med nasjonen Israel som skal trygga deira framtid.
  Tekstane fortel at Antikrist bryt denne pakta og legg hand på sine vener.
  ——————-
  Obama kunne sjølvsagt vera denne personen bibelen beskriv detaljert. men det er nokre kjenneteikn som ikkje passar.

  “Og dei som bur på jorda, og som ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok frå verda vart grunnlagd, dei skal undra seg når dei ser dyret som var og ikkje er, men som skal koma att.
  9 Her trengst det både vit og visdom. Dei sju hovuda er sju høgder, og på dei sit kvinna. Og dei er sju kongar: 10 Fem av dei er falne, éin er no, og éin er enno ikkje komen; og når han kjem, skal han halda seg berre ei lita stund. 11 Dyret som var og ikkje er, det er sjølv den åttande, men på same tid ein av dei sju og går sin undergang i møte.” Åp 17.

  Heile jorda vil UNDRA seg når dei ser Dyret(Antikrist) som har styrt før koma tilbake.
  Teksten fortel at Dyret er nummer 8 i denne rekkja av styrande, men samtidig er Dyret og ein av dei 7.

  http://bki.net/bkinoss.asp?3796
  Eg har skrive om dette sidan 2008 og forventar at endetidas GOG eller Antikrist vil venda tilbake til alle si undring når Obama må gå.

  Sanhedrin har og fortalt oss kven denne personen som er omtala i Esekiel 39 er.
  http://www.templeinstitute.org/megillat-bush.htm

  GOG vert GeOrGe W. BUSH.
  Denne unike boksrullen er underskrive av:

  “In Sincere Supplication – In the name of the Jewish people

  Rabbi A Even Yisrael Steinzaltz
  The Sanhedrin

  Dr. Gadi Eshel
  The New Jewish Congress

  Rabbi Chaim Richman
  The Holy Temple and Temple Mount Movements”

  Ein treng ikkje vera spåmann for å sjå at verdsøkonomien går mot eit krakk.
  Samtidig ligg Iransaka der som ei bombe.

  Det er Iransaka som vert Obama sin skjebne. Han har ikkje teke dei på alvor.
  Kva skjer når bomba fell over USA?

  http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

  “What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her.”

  I raseri vil USA knusa desse muslimske landa.

  Det er dette Daniel 11 fortel om.

  Antikrist går inn i land etter land i MidtAusten og til slutt går han inn i Guds Land- Israel og.
  “Han dreg inn i det FAGRE LANDET(ISRAEL), og mange tusen skal falla. Men desse skal sleppa unna hans hand: Edom og Moab og dei fremste av ammonittane.(JORDANOMRÅDET) 42 Han retter handa ut mot land etter land, og heller ikkje Egypt skal gå fri. 43 Han får makt over alle løynde skattar, gull og sølv og alle dyre eigneluter i Egypt. Jamvel libyarane og nubiarane må fylgja han. 44 Då skal rykte frå aust og frå nord skræma han, og han tek ut i stor harme, vil rydja ut mange og via dei til døden. 45 Han set opp kongsteltet sitt mellom havet og det fagre, heilage fjellet.(TEMPELHØGDA) Men så ber det mot slutten med han, og det er ingen som hjelper han”

  Antikrist inntek Jerusalem og tempelhøgda til slutt.
  Det einaste området Antikrist ikkje inntek er området ved Jordan.
  http://www.kristuskommer.com/uploads/jordan.gif
  Yeshua ber folk om å røma til fjella når dei ser Antikrist med hærstyrkane nærma seg Jerusalem.

 2. Nå må dere kutte ut det tompreiket om at kommer til å skje noe i september. Det kommer ikke til å skje noe mer eller mindre enn hva som skjer hele tiden året rundt og ellers i tide og utide. Vi har lagt bak oss utallige kriger, 1 og 2 verdenskrig, børskrakker, naturkatastrofer og mye annet forferdelig . Det skjer hele tiden og vil skje til den ytterste dag. Intet nytt under solen. Å bruke så mye tid på meningsløse spekulasjoner er bare latterlig. Vi vet ikke hva morgendagen bringer. Man kan rett som det er, ramle død om før man vet ordet av det. Jorden ligger i den ondes vold, noe den har gjort siden begynnelsen da Adam og Eva ble kastet ut av hagen. Og død, krig og elendighet vil forsette til Gud skaper en ny himmel og jord.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *