22 juli profetien bekreftet av sju nye vitner -Jeremy Hoff med oppdatert hefte om tragedien som rammet Norge

oppfølger-22-juli-profetien“Endelig er jeg klar til å offentliggjøre fem nye profetier som kom i året forut for 22. juli-tragedien. Disse har jeg fått dokumentert med hjelp av skriftlige erklæringer fra et antall tilgjengelige vitner. En av disse bemerkelsesverdige profetiene ble til og med mottatt av en nasjonalt kjent leder i Den norske kirke, som har bestemt seg for å stå frem. Heftet har fått tittelen “Et brudd i muren, 6 profetier forut for 22 juli.” – I dette heftet har jeg dessuten inkludert et systematisk, konsist og samtidig lettlest teologisk svar på de vanligste innvendingene som jeg har møtt etter utgivelsen av 22. juli-profetien,” skriver Jeremy Hoff, forfatter av boken 22 juli profetien i en pressemelding. Som kjent hevdet Jeremy Hoff at det som rammet Norge fredag den 22 juli 2011 var Gud dom over nasjonen, og da primært over det antikristelige Arbeiderpartiet 

“Hvis våre ledere nå ville reise seg med en klar røst, vil vi kanskje kunne unngå ytterligere jeremy-hoff-nytragiske hendelser. For, som jeg har dokumentert i dette heftet, var det mer enn én av de som mottok profetisk åpenbaring knyttet til 22. juli, som også så noe mye verre komme over horisonten. Kan vi med god samvittighet bare ignorere dette? Bryr vi oss da virkelig om å unngå at flere dyrebare menneskeliv går tapt, hvis vi i utgangspunktet avskriver det profetiske ord?,” skriver Hoff som velger å offentliggjøre de nye vitnesbyrdene om folk som skal ha fått advarsler fra Gud om tragedien, bare timer før den omstridte apostelen Guillermo Maldonado skal holde sitt siste lykke-teologiske møte og love folk velstand, helse og billige helbredelser.  “Etter at boken 22. juli-profetien ble utgitt har det kommet frem at det var flere som hadde sterke åndelige opplevelser i forkant av det som skjedde 22. juli 2011. Som følge av dette kommer det nå en ny utgave av denne boken, der disse historiene tas med som et ekstra kapittel,” skriver Hoff videre.
-Dette heftet inneholder det nye kapitlet, samt to utvalgte kapitler fra første utgave av 22. juli-profetien. I tillegg er det inkludert en systematisk respons på de teologiske innvendingene som er blitt reist mot boken. Disse kan oppsummeres i tre grunnleggende spørsmål, som behandles i Tillegg C:
1. Dømmer Gud under nådens tidsalder?
2. Hvordan kan Gud ha noe å gjøre med det som åpenbart er satans verk?
3. Handler Gud fortsatt med menneskeheten på et nasjonalt plan?
Alt som er nytt i andre utgave er dermed inkludert her. Må dette heftet fremskynde en mobilisering av de gudfryktige til anger på Norges vegne,” skriver Hoff på baksiden av

Der nye heftet samt deler av den første utgaven av boken 22 juli profetien kan lastes ned gratis via: https://www.sokelys.com/hoff.brudd.pdf  For å kunne lese boken trengs det et program til å åpne PDF filer. Gratis nedlasting her

Kristensionister ønsker velkommen til møte

Jeg ønsker å invitere alle dere som har fått øynene åpnet for dette budskapet, til å bli med på sommerstevnet til Kristent Sionistsenter i år. Talere inkludere meg, Gro Wenske, Jan Ernst Gabrielsen, og Jan Willem van der Hoeven. Datoene er: 11. – 14. august. Adresse: Kjørholtvegen Vestre 29, 3949 Porsgrunn. Mer info er å finne på kristensionist.no. (Vennligst ta med deg egen hagestol, for å sikre at det er nok sitteplass til alle. Vi forventer et større antall mennesker til årets stevne.)

8 tanker om “22 juli profetien bekreftet av sju nye vitner -Jeremy Hoff med oppdatert hefte om tragedien som rammet Norge

  • Prøv nå. Den skal komme opp som PDF fil og dermed være lesbar. Jeg sjekket nå.

 1. Forstår ikke at du gir denne rørebøtta oppmerksomhet?
  Komme i ettertid med “profetier”?

  Dersom Gud virkelig ville tatt livet av en haug med ungdommer, for å skremme landet til frelse, ville det vel være bedre å ta HEFs årsmøte? Eller det 100 % antikristne fremskittspartiets ungdomssamling?(hvis partiprogram er gjennomsyret av synd , egoisme og pur ondskap)

  Denne Hoff er en falsk profet og en klovn, og må ignoreres…

  • Uansett, det går ikke bra med en nasjon som går imot Guds utvalgte folk og fordømmer staten Israel. Den som fordømmer Jødene eller Israel fordømmer Gud. Så alvorlig er det. Jødene er Guds utvalgte folk og Jødene er det eneste folket som har rett på landet Israel.

   Det kommer en dom over de nasjonene som går imot staten Israel eller Jødene!

   “Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre:

   2Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål* for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt. 3Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre sig selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle sig mot det. 4På den dag, sier Herren, vil jeg slå hver hest med skyhet og dens rytter med vanvidd; men over Judas hus vil jeg oplate mine øine, og alle folkenes hester vil jeg slå med blindhet. 5Og Judas stammehøvdinger skal si i sitt hjerte: Vår styrke er Jerusalems innbyggere ved Herren, hærskarenes Gud, deres Gud.”
   SAKARIAS 12:1-2

  • Nå får folk selv anledning til å lese dette selv, to kapitler av boken samt de nye vitnesbyrdene som har kommet.
   Du trenger teologi Lund. Hoff gir seg ikke ut for å være profet, men i sin bok har han foretatt en analyse av en konkret hendelse som fant sted og det eneste profetordet som er i boka kan tilskrives Francois Botes som fikk sine ord på Skjærgårdsheimen i mai samme år. En profet er en som kommer å hevder seg et “så sier Herren” eller “Gud har vist meg at dette skal skje” eller “Herrens ord kom til meg og de lød så”
   Hoff gir ingen sted i boken uttrykk for at han er en profet -ei heller ha profetisk gave.
   Han har i sin bok gjort en analyse omkring spørsmålet var hendelsene som skjedde 22 juli av profetisk karakter og han selv har konkludert med et ja.
   Andre vil kanskje komme til andre konklusjoner. Men dog må jeg si at jeg finner de nye vitnesbyrdene interessante. Men folk får avgjøre etter å ha lest hans hefte som er gratis.

 2. Van der Hoven sin profeti: «Norge kommer til å bli delt. Dere kommer til å måtte betale deres pris. … Denne boken er Guds siste advarsel til Norge. Hører dere hva jeg sier? Det kommer ingen flere advarsler. Dette er den siste. Enten kommer dere til å bli ødelagt, eller så tar dere Norge tilbake! … Hvor mange ulykker må komme deres vei? Vil dere at Putin skal komme ned til Trondheim og dele landet deres, fordi dere har sørget for å dele Israel gjennom Osloavtalen? … Norge og Israel står nå overfor den samme trusselen. Norge står i fare for å bli delt av Putin, og Israel står i fare for å bli delt av onde islamistiske krefter.»

  • Jeg har hørt denne og lignende profetier skal andre også ha hørt. Guds folk må be for landet om en sann vekkelse. Ikke en vekkelse om velstand og lykke, men en vekkelse til omvendelse og tårer.

 3. “Gud er lys og det er ikke noe mørke i Ham”. Videre sa Jesus at “jeg dømmer ingen men mine Ord skal dømme dere på den ytterste dagen”.
  Han ER jo Ordet manifestert i kjød!
  Videre sa Gud i 5Mos 30;19 at vi skulle VELGE det gode så vi kunne leve .
  Derfor dømmes vi ikke av Gud så lenge vi er i nådens tidsalder- MEN : Som vi sår får vi høste! Og SYNDENS LØNN ER DØDEN.
  Guds lover og Ord er evig virksomme selvom et menneske ikke VET følgende av det de gjør. Derfor mener jeg at dette skjedde den 22.juli. Jorda henger på tyngdekraften og menneskets liv på Guds Ord og egne valg i lys av dette.
  V har fri vilje. Og når vi avviser Guds lys og velsignelser så blir det mørke!
  Derfor skulle de som sier de er “evangelister” og alle andre titler de smykker seg med – forkynne Sannheten om frelsen der ute , fra synd og død ved troen på Jesu død og oppstandelse for oss som når Han GAV oss sin rettferdighet og som ropte ut da forhenget i tempelet revnet at DET ER FULLBRAGT!! For hver den som VIL komme og drikke Livets vann uforskyldt av bare NÅDE!
  AP visste ikke hva de gjorde den 22/7 og gjør det fortsatt ikke. Og DERFOR sender Herren sine tjenere for å ADVARE fordi Han ikke vil noen synders død men deres frelse!! Og ikke dom. I nådens tid.

Det er stengt for kommentarer.