15 frafalne geistlige slår følge med Obama og velsigner dem som dreper barna i mors liv

Facebook-Religious-Coalition-For-Reproductive-ChoiceFlere frafalne religiøse geistlige pastorer og rabbier var nylig samlet for å velsigne en abortklinikk etter at klinikken hadde vært utsatt for angrep fra krefter som vil stanse abort. De 15 religiøse figurene som var pastorer og rabbier gjennomførte en halvtimelang seremoni utenfor en abortklinikk i Cleveland melder Cleveland Plain Dealer. “Velsigne denne bygningen” ba den geistlige Tracey Lind som er dekan ved det frafalne “Trinity Episcopal Cathedral”, og den apostat-dekanen fortsatte:..”Må dets vegger stå sterkt imot de skammens angrep som blir rettet mot klinikken.” het det i “bønnen” fremført av den religiøse figuren (foto fra (Facebook/Ohio Religious Coalition for Reproductive Choice)

-Må den være et fyrtårn av håp for dem som trenger tjenestene som blir levert her sa den obamas-god-bless-killersgeistlige som dermed gav sin tilslutning og støtte til Barack Obama som selv nedba Guds velsignelse over dem som utfører fosterdrap ved Planned Parenthood. Pastor Laura Young, administrerende direktør for “Religious Coalition for Reproductive Choice” (en religiøs koalisjon for drap av ufødte barn) -sa at tiden nå er kommet for geistlige og religiøse ledere til å reise seg opp til støtte for trygge og lovlige fosterdrap. “Noen troens folk vil kanskje ikke velge abort for dem selv, men de forstår at (fosterdrap) ikke kan bli ulovlig uten ødeleggende konsekvenser for kvinner,” sa den frafalne prestinnen som sa at mange religiøse folk er “for troen, for familien, for valg” og dermed også for fosterdrap. Men for kristne kirkeledere som Frank Pavone, som er nasjonal direktør for “prester for Livet og leder for  National Pro-Life Religious Council, – er disse “velsignelsene” av en abortklinikk å pervertere bibelens lære og dra Guds bud og ord ned i skitten.

At en geistlig velsigner en abortklinikk står i direkte opposisjon til to sentrale bud i den kristne tro som sier “Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og
ulv_i_prestedraktav all din forstand og din neste som deg selv,” sier Pavone til LifeNews. “Vi kan ikke si at vi elsker Herren og hverandre ved å drepe dem som er vår brødre og søstre,” -og dette bryter også med budet at du skal ikke misbruke Guds navn. Dette budet inkluderer ikke bare å misbruke Guds navn i eder og forbannelser, men også å misbruke Guds navn ved å velsigne noe Gud avskyr,” sier Frank Pavone til LifeNews. “At vi nå ser apostat-religiøse figurer ble stadig mer fremmedgjorte og fiendtlige til sanne bibelske verdier bør ikke overraske noen uansett hvor motbydelig og vanhellige de er. Den Hellige Ånd sier med tydelige ord at i de siste tider vil mange falle fra troen, fordi de er under forførelse fra ånder som fører vill og som kommer fra onde makter. Disse apostat-troende har gjerne fine titler, bekler kirkelige embeder, er ikledd religiøse drakter og bærer kors og har sine ritualer og en talerstol. De kan endog ha navn av å være troende, men de er frafalne fra den sanne tro, er mørkets barn og begår mørkets gjerninger. -Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel.  Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger,-og vil møte en stengt port til himmelriket og få servert ordene “Gå bort fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler.” (2.Kor 11,14.15 og Matteus 25,41)