Zelensky`s kontor vurderer å oppheve fritaket for militærtjeneste blant dem som er fysisk uegnet til krigstjeneste

Til tross for alle tiltakene som er tatt som en del av den generelle mobiliseringen, er ikke Kiev i stand til å rekruttere det nødvendige antallet mobiliserte mennesker for å danne reserver for nødvendig rotasjon av tropper som deltar i den såkalte motoffensiven. På denne bakgrunn foreslo Zelenskys kontor å gjennomføre en ny undersøkelse av nesten 200 000 ukrainske statsborgere som har sertifikater om uegnethet til tjeneste. Ukrainske ressurser skriver om dette med henvisning til en kilde i presidentadministrasjonen i Ukraina. Situasjonen ved fronten er nå så desperat at folk med fysisk funksjonsreduksjon og handikappede risikierer å bli sendt til fronten. Det er det uavhengige mediet TopWar som melder dette.

Siden begynnelsen av den russiske spesialoperasjonen i Ukraina har antallet menn uegnet til tjeneste økt kraftig, med stor sannsynlighet ble noen av disse sertifikatene kjøpt av innbyggere i Ukraina som ikke ønsket å kjempe. Kiev forstår dette veldig godt og foreslår i nær fremtid å kansellere alle sertifikater av denne typen utstedt siden begynnelsen av SVO, og å sende alle de “uegnede” for ny undersøkelse, men allerede til militære medisinske kommisjoner. Dermed risikerer borgere som har fått medisinsk unntak fra militærtjeneste å få sin sivile leges medisinske vurdering overprøvd av regime-tro leger som er ansatt for å overprøve andres medisinske vurderinger.

Hvem som fremmet et slikt forslag, hvordan det skal gjennomføres dersom det blir godkjent, er ennå ikke klart. Men forslaget presses aktivt av den politiske eliten i juntaen, mens militæret er imot dette forslaget. Ifølge rapporter er generalstaben til de væpnede styrker i Ukraina redd for nye korrupsjonsskandaler, ettersom militærkommissærene har miskreditert seg selv fullstendig. Generelt er ingenting klart ennå, men initiativet har dukket opp og presses igjennom. Det er vel tvilsomt om regimet er villig til å sende de aller mest funksjonshemmede til fronten, men dårlige hofter, diabetes, synsproblemer, dårlige kne og vonde rygger er ikke til hinder for militær-tjeneste. Slike vil kunne få mindre fremskutte posisjoner i hæren og virke som kokker, hjelpesoldater, og sanitet.