Vranglærer-prester i Kristiansand sutrer over å bli kalt vranglærere fordi de går i mot Guds Ord

Pinsebevegelsens modige utspill om å ikke samarbeide med prester fra den norske kirke som vil vie homofile, har nå fått enkelte prester i Kristiansand til åpent å sutre over at de nå er uønsket på Filadelfias talerstol, -et standpunkt å utspill den norske pinsebevegelsen bør få ros for. I følge domprosten i Kristiansand er prester “sinte og såret” fordi noen av prestene er uønsket. “Vi liker dårlig å bli spilt ut mot hverandre som et A og B lag, sier vranglærer og domprost Bjarne Sveinall til avisen Fædrelandsvennen. Det var i forrige uke at det ble kjent at 14 sentrale ledere i den norske pinsebevegelsen har gått ut med et skriv der det oppfordres til prekestol-nekt mot prester i kirken som har sagt ja til å vie såkalte likekjønnede, i strid med Bibelens Ord.

Det faktum at Filadelfia Kristiansand og en rekke andre bibeltro sammenhenger ikke tillater at vranglærende prester får slippe til på talerstolen, er et viktig sunnhetstegn. Torsdag i forrige uke var prester i den norske apostat-kirken samlet og pinsebevegelsens utspill om å nekte homoliberale prester å entre talerstolen, var blant temaene som ble tatt opp. Etter møtet torsdag satte domprosten seg ned å skrev et brev til ulike kirkeledere i Kristiansand. Bakgrunnen skal være at kirken ønsker samarbeid og fellesskap, -og i bytte med dette, -må frikirker og andre konservative kristne være villig til å se gjennom fingrene med noe Bibelen klart og tydelig kaller synd. Representanter fra den frafalne og vranglærende kirken sier de ønsker å delta i tverrkirkelig samarbeid dersom ingen av dem blir avvist som en følge av deres vranglære i forhold til bibelens ord om ekteskapet. “Dette handler ikke kun om pinsevennene. For også i andre sammenhenger har vi i det siste opplevd at noen av oss ønskes velkommen til samarbeid, mens andre er uønsket. Vi liker dårlig å bli spilt ut mot hverandre som et A- og et B-lag, sier domprost Bjarne Sveinall, sjefen for prestene i byen.

Lojalitet hos sine kolleger

Også de prester i frafallskirken som ennå selv ikke vil vie homofile er på linje med domprosten. En av dem, soknepresten i Randesund, Eivind Martinsen. Han er selv blant dem som ikke vil vie homofile, sier til Fædrelandsvennen at  “det blir helt feil å delta i sammenhenger der mine kolleger er uønsket, sier Martinsen. Dermed er heller ikke disse prestenes lojalitet vendt mot Guds ord, men mot egne kolleger som praktiserer noe Skriften klart og tydelig sier er i strid med Guds Ord. Dette anskueliggjør egentlig at det burde være uhyre problematisk for en frikirke å delta i noe som helst samarbeid med representanter for en kirke som har forkastet Guds Ord. Den norske kirke er som samlet størrelse en vranglærende kirke, og bibelske kristne må for enhver pris unngå å bli besmittet av den forførende ånd som nå har besmittet kirken. Selv blant de prester som ikke vier homofile, er lojaliteten først og fremst med sine egne kolleger, egen kirke og ikke med det bibelske evangeliet.

Et halv-evangelisk fellesskap

Det tverrkirkelige fellesskap prestene i den norske kirke egentlig inviterer til, er et halv-evangelisk fellesskap basert på enighet om å unngå eksempelvis å ta opp hva Bibelen sier om homofili. Paulus formaning i 1.Kor 6,9-10 vil neppe være gangbar forkynnelse i lag med disse prestene fra apostat-kirken. “Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette,  verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.”  At bibelen entydig fordømmer homofil praksis er noe som kommer til uttrykk både i det gamle og det nye testamentet. Her kan ikke Guds menighet gå på kompromiss. Bibelens fordømmelse av homofili er en del av det kristne budskapet, og som sanne kristne er det vår oppgave å forkynne til de homofile og dem som støtter dem, at de må gjøre bot, vende om og ta i mot Jesus som frelser og Herre. Disse prester som aksepterer synden slik at de velsigner den i form av å tilby kirkelige vielser av likekjønnede, er i realiteten forførere som trenger et møte med den levende Jesus Kristus, til frelse og omvendelse. Som et bibelsk kristenfolk må vi aldri gå på kompromiss med kirken her, og igjen vil vi mane pinsebevegelsen til å stå fast på standpunktet at man ikke kan samarbeide med prester som vier homofile. La prestene bare sutre, så lenge de praktiserer likekjønnede vielser, står de på utsiden og trenger å komme til omvendelse og frelse.

 

7 tanker om “Vranglærer-prester i Kristiansand sutrer over å bli kalt vranglærere fordi de går i mot Guds Ord

 1. Enig. Guds ord er slett ikke bare godt og vakkert. Det er vel så mye brutalt og hensynsløst. Frafallskirken representerer fornuft, sannhet og vilje til det gode, Bibelen det motsatte. Så stakkars den som ikke er på Guds parti! Gud kjenner på forhånd alt og alle i sin store plan. På tross av løgner om fri vilje har den allmektige allerede bestemt hvem som skal pines i milliarder av milliarder av milliarder av år fordi vedkommende ikke underkaster seg den teologisk uforståelige gudens endeløse narsissisme.

  • Det er tydelig at du ikke vet noe som helst om hva bibelen sier og at du uttaler deg på sviktende grunnlag. Les bibelen, Oddvar!

 2. Vel, nå er det stort sett ingen kristne, verken prester, biskoper osv som følger Guds ord. Man tolker Guds ord, lever livet stort sett som man vil, og fordømmer andre. Peker på andres synd, men ser ikke sin egen synd. Slik er det tydeligvis også blant “skribentene” på denne bloggen også, som kun peker på den ene synden, men som ikke er like konsekvente med å peke på andre synder. Dobbeltmoralen lenge leve.

 3. Jesus sier at vi skal behandle andre slik vi selv ønsker å bli behandlet.
  Er det noe galt med det Vista og Oddvar?

  • Jeg har ikke nevnt Jesus. Jeg nevner kristne som rakker ned på andre, men som ikke evner å se på hvordan de selv lever, og ikke minst hvordan de selv tolker Bibelen. En skal ikke fordømmer andre når man selv ikke lever slavisk etter det som står i Bibelen.

   Man skal forøvrig behandle andre bra, uavhengig av om Jesus eller andre sier det.

Det er stengt for kommentarer.