Vitnet om Jesus på skolen og ble utvist flere ganger, -fikk delvis medhold av dommer under rettssak

Michael LealDet er slike ungdommer Norge trenger  En tenåringsgutt som ble utvist fra skolen flere ganger fordi han delte ut evangelisk materiale og vitnet om Jesus for medelever på skolens område, fikk delvis medhold av distriktsdommer Thomas Zilly, som hørte argumenter i en rettssak etter at tenåringen ble utvist fra skolen på grunn av evangelisk aktivitet. Michael Leal som er en levende kristen og ikke redd for å dele evangeliet om Jesus for sine jevnaldrende gikk på Cascade High School i Everett og brukte noe av fritiden på skolen til å vitne om Jesus som er veien, sannheten og livet. For dette ble han flere ganger utvist fra skolen i løpet av fjoråret, men nå har dommer distriktdommer Thomas Zilly fattet en kjennelse som går på at straffen han fikk for sin evangeliske aktivitet skal slettes fra guttens vitnemål.

Evangelisk aktivitet i det offentlige rom er under et økende press i Barack Hussein Obama’s Amerika. Tenåringsgutten Michael Leal er en av dem som har fått erfare nettopp
Michael Leal3dette, da skoleledelsen mislikte hans forsøk på å fortelle sine klassekamerater og medstudenter om Jesus. Han ble utvist flere ganger i løpet av fjoråret for sin evangeliske aktivitet som innebar å dele ut evangelisk litteratur samt å preke evangeliet på skolens friluftsområde. I følge skoleledelsen forstyrret dette de andre elevene og Michael ble truet med utvisning. En klage på vegne av gutten ble fremsatt for en rettsinnstans i november. Det hele begynte i september 2014 da tenåringen delte ut eksemplarer av et hefte som heter “Hvordan bli kjent med Gud” under en lunsjpause. Han ble eskortert til rektors kontor og fortalt at hans handlinger kunne oppfattes som støtende. I de påfølgende måneder delte Michael Leal (bildet) ut flere kristne traktater og besluttet også å preke til medelevene om Guds lov og evangeliet. Men han ble raskt oppsøkt av rektor Cathy Woods som ba han om å stanse. Da han fortsatte å preke om Jesus, kontaktet rektor politiet, som kom og snakket med Michael, men de forsøkte ikke å stanse hans aktiviteter. Imidlertid, den påfølgende dagen ble Michael utvist fra skolen på grunn av det hele

En troens helt

Noen dager senere forsøkte denne troens helt igjen å dele ut kristne traktater etter et skole volleyball arrangement og han ble igjen konfrontert. Han ble da fortalt at han trengte rektorens tillatelse til å dele ut materiellet, og skal ha blitt fortalt av den kvinnelige rektoren at hun brøt loven dersom hun gav ham tillatelse til å fortsette. Den påfølgende dagen kom han tilbake å delte ut flere traktater under lunsjpausen og i en fritime i klassen. Han ble
utvist for tredje gang for å ha delt ut religiøst materiell og for ikke ha innordnet seg under skolens regler. I kommunikasjonen med  Pacific Justice Institute (PJI) som representerte gutten under rettssaken hevdet Cascade High School’s advokat Michael Patterson at gutten ikke ble anklaget på grunn av hans vitnesbyrd på skolen, men fordi det ble ansett som en som laget uro. Skolen la også til grunn at skolens policy forbyr elever å dele ut noe de ikke har produsert selv. Pacific Justice Institute gikk til sak over saken og under den innledende fasen av saken valgte skolen å opprette en “free speech sone” hvor studenter som Michael Leal kan tale fritt om sin kristne tro. Forrige fredag fattet distriktsdommer Thomas Zilly som ble utnevnt av tidligere president Ronald Reagan en beslutning som gikk i favør av den kristne tenåringen. I følge dommen må skolen slette hans rulleblad, slik at utvisningene ikke kommer på vitnemålet.  Han fant også at skoledistriktets krav om at materialet må være “skrevet og / eller produsert av studenter” å være grunnlovsstridig.

https://youtu.be/wFQsI2C2qjs

Vurderer å anke

Men dommer Zilly opprettholdt resten av skolens policy overfor utdeling av materiale på skolen område. I følge kjennelsen har retten funnet at skolens politikk er nøytral i forhold til innholdet i materialet som ble delt ut, sa statsadvokat Sarah Heineman i en uttalelse. Det ble også avgjort at gutten ikke bli utvist som en følge av religiøs diskriminering. Michael Leals advokat forteller at de er fornøyd med utfallet selv om skoledistriktet vurderer å anke saken. “Dagens seier er et velfortjent eksamens resultat for vår klien,” sa Brad Dacus i PJI som representerte gutten under saken. “Han burde aldri ha blitt utvist for å dele ut kristne traktater og dagens avgjørelse viser at vi har lykkes på vår klients vegne.

Det er slike ungdommer Norge trenger

.Å dele evangeliet med andre mennesker er en del av vårt kristne livsoppdrag. Evangeliet om Jesus er menneskehetens eneste håp og vi trenger flere unge slike som Michael Leal som har mot til å fortelle våre medmennesker om Guds lov og evangeliets sannhet. I følge Bibelen er Jesus den eneste veien til frelse og det er heller ikke gitt oss noe annet navn, noen annen religion eller noen annen vei som fører til himmelen. Islam er en avvei som fører mennesker til evig fortapelse, buddhismen er også en avvei som fører mennesker til undergang og fortapelse, også hinduismen med dens utall av guder og guruer er en vei som fører mennesker til den evige fortapelse og sannheten er, enten vi liker det eller ikke at det ikke finnes noen annen vei til frelse enn den som går gjennom Jesus Kristus og han korsfestet. Det er for dette evangeliet unge Michael Leal ble utvist fra skolen, endte i retten og som han også gikk seirende ut av i hvert fall i første rettsrunde. I mange andre land går kristne gjennom store lidelser og forfølgelser fordi de elsker Jesus Kristus og trosser øvrighetens forordninger som begrenser friheten til å fortelle andre om Jesus. I Norge har vi ennå en frihet til å dele evangeliet der vi ferdes, men benytter vi den eller er vi for feige? Vår frelser kommer snart tilbake og evangeliets sak har hast og må Herren reise opp tusenvis av unge som Michael Leal som våger å forkynne evangeliet selv om noen sier stans.  Kjell Andersen

 

5 tanker om “Vitnet om Jesus på skolen og ble utvist flere ganger, -fikk delvis medhold av dommer under rettssak

  1. Velsignet artikkel. Godt å lese at det faktisk finnes håp og brann blant unge kristne. Nå har det stått så mye om denne Christensen figuren og det er herlig at det er et fokus på ekte kristne i motsetning til denne tullingen bak himmelske blogg. Han bør få sin destruktive nettside slettet.

  2. Det er kun i islam det er tvang Torstein. Når denne tenåringen vitnet for sine medelever kunne man bare takke nei. Vi trenger slike kristne i Norge som ikke er redde. Her er troen gjort til en privatsak selv om Kristus lærte noe annet.

  3. Jeg ber om at min sønn skal få et like velsignet mot som denne gutten. Jeg viste han historien og han leste den. Pris Herren, det er håp! Og takk til Søkelys fordi jeg stadig finner nyheter her jeg ikke finner i andre norske kristne aviser.

Det er stengt for kommentarer.