Vil USAs jøder fortsette å støtte det stadig mer Israel-fiendtlige demokratiske partiet?

De fire venstrevridde, Israel hatende nye demokratiske representantene er nå i ferd med å ta partiet langt til venstre. Selv speaker i kongressen, Nancy Pelosi som nå er i ferd med å miste kontrollen på partiet, er av disse fire blitt stemplet som rasist.

At amerikanske jøder i overveldende grad har gitt sin stemme til demokratene er noe som er alment kjent. Et flertall av de amerikanske jødene har typiske liberale holdninger med ja til abort og ja til likekjønnede ekteskap. Amerikanske jøder kunne frem til det demokratiske partiet National Convention 2012 slappe av i trygg forvisning om at det demokratiske partiet vil stå med Israel og fastholde partiets udelte støtte til den jødiske staten. Imidlertid skjedde det noe på gulvet under partiets National Convention som skulle komme til å bære bud om det politiske hamskiftet vi nå er vitne til i partiet Barack Obama representerte som president i 8 år. Nye krefter er i ferd med å ta styringen og amerikanske jøder som ennå stemmer demokratisk bør nå kunne se skriften på veggen.

Forvirringen og fortvilelsen stod nærmest å lese i ansiktet til tidligere guvernør og Israel-venn Ted Strickland da et flertall ropte nei til hans anmodning

Vi så det allerede under demokratens National Convention i 2012. Allerede da hersket det et flertall blant delegatene som ønsket å tone ned støtten til Israel i den politiske plattform partiet da ville bygge seg. Når delegatene skulle stemme over hvorvidt termen “Gud” eller “Jerusalem som Israels evige hovedstad” skulle stå i det forpliktende programmet, var det helt tydelig et flertall av delegatene som ropte “nei”. Man kunne nærmest se fortvilelsen i øynene til tidligere guvernør og Israel-venn Ted Strickland da han skjønte at et flertall blant delegatene ropte nei til hans anmodning om å gi termene “Gud og Israel” sin vante plass i det demokratiske partiets politiske plattform. På tross av at et flertall av delegatene ropte “nei” til anmodningen fra Ted Strickland valgte Los Angeles ordfører Antonio Villaraigosa etter tre runder med “ja/nei” å overprøve flertallets nei til å gjenopprette “Gud og Israel” i partiets plattform. Dermed ble de tradisjonelle formuleringene om Gud og Jerusalem” beholdt i partiet inntil videre. Det var først president Donald Trump som tok beslutningen om å omgjøre formuleringene til rådende amerikansk politikk ved å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og flytte ambassaden til Jerusalem.

Økende fiendtlighet mot Gud og Israel i det demokratiske partiet

Ilhan Omar som representerer firerbanden har gjentatte ganger kommet med antisemittiske uttalelser om Israel. Den somalisk fødte kvinnen ville ikke ta avstand fra IS siste terrorangrep. Omar utgjør i sammen med de tre andre representantene  i Squad -det nye radikaliserte og sosialistiske demokratiske partiet.

Etter at den progressive liberale Hillary Clinton led det historiske nederlaget mot Donald Trump i 2016, har USA blitt mer og mer splittet. Fra Donald Trumps første dag har demokratene og mainstream media vært styrt av et innbitt og nær sagt psykotisk hat til Donald Trump. Hillary Clintons forsmedelige nederlag har nesten vært umulig å svelge, og fra dag en har demokratene på alle måter forsøkt å underminere Donald Trumps presidentskap. Trump er beskyldt for forræderi gjennom å skulle ha “colludet” med Russland for å vinne valget. På tross av at flere granskninger inkludert “Mueller rapporten” ikke har funnet bevis på noen Russlands sammensvergelse eller at presidenten skal ha begått “obstruction of justice” (Hindring av myndighetenes etterforskning) og dette er også konklusjonen i Mueller rapporten. Det aller siste utspillet fra de førende demokratene i Squad er at Donald Trump er rasist. Dermed fortsetter det demokratiske partiet sitt politiske spill for å sverte presidenten. Så langt har demokratenes strategi ikke lykkes og selv om Ilhan Omar fortsetter å snakke om “Russlands sammensvergelse” og riksrett mot presidenten, er dette ikke annet enn tom politisk retorikk som ser ut til å styrke Donald Trumps sjanser på gjenvalg.

Amerikanske jøder må kjenne sin besøkelsestid

Det store flertallet av amerikanske jøder har tradisjonelt sett identifisert seg med liberale verdier og derfor stemt demokratisk ved politiske valg. Selv om flere amerikanske jøder har valgt å stemme republikansk ved det siste presidentvalget, er det likevel slik at flertallet av amerikanske jøder gav sin stemme til Hillary Clinton under valget i 2016. Det store spørsmålet mange stiller seg nå er hvordan amerikanske jøder vil tolke situasjonen siden demokratene i kongressen ikke kunne samle seg om en resolusjon som med navn fordømte Ilhan Omar helt åpenbare antisemittiske uttalelser. I stedet ble det avlevert en intetsigende generell fordømmelse av rasisme og fremmedhat, uten at det har påvirket Ilhan Omar i nevneverdig grad. Hun er og blir en antisemitt som ikke er villig til å fordømme terrorhandlinger utført av islamsk stat. Det er ikke tvil om at det demokratiske partiet er i ferd med å få en helt ny politisk grunnvold. En grunnvold som neppe kommer til å holde fast på formuleringer om Gud, dette med kristen kultur eller støtte til Israel. Amerikanske jøder må lære seg å lese tidens tegn, og deretter fatte sine politiske beslutninger. Vil vi ha et Israel-fiendtlig, sosialistisk og liberalt Amerika styrt av radikale demokrater, eller et Amerika tuftet på konservative, kristne og Israel vennlige verdier? Valget i 2020 vil komme til å avsløre hvorvidt amerikanske jøder virkelig står med den eneste jødiske stat i verden, med Jerusalem som hovedstad.

Facebook Comments

1 tanke om “Vil USAs jøder fortsette å støtte det stadig mer Israel-fiendtlige demokratiske partiet?

  1. Det er ikke uten grunn at Bibelens Forfatter Jehovah Gud sier at kvinner skal underordne seg sine menn som under Gud selv. Vi ser tydelig hva som skjer når kvinner “ser det som et røvet gode ikke å være mannen lik”, og kupper sin mannlige leders posisjon. Kaos, føleri, slutt på Guds ånd, seksuelt anarki og til slutt tilintetgjørelse.

    Menn som tillater kvinner, barn og unge å ta styringen er imidlertid de ansvarlige for å la galskapen skje og utvikle seg. Derfor vil både de ettergivende feministmennene og de lovløse anarkistkvinnene møte Jehovahs dom og vrede innen overskuelig tid.

    Vil DU berge livet på Guds den Allmektiges store dag i Harmageddon? Da må DU vende deg bort fra kristenhetens onde eventyrvissvass og se hen til Faderen Jehovah og Hans førstefødte sønn Kristus som har odelsrett til skaperverket.

    2
    1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.