Vil gjenåpne vinmonopolet -folkeopprør på Østlandet etter nedstengning av vinmonopolet

Lar Osloborgere kunne gå på polet.

Alkoholtørste Osloborgere vil i følge media igjen kunne shoppe på Vinmonopolet. Samtidig som folk kan kjøpe vin og brennevin forblir kirker og forsamlinger stengt. Regjeringen har dermed gitt etter for press fra en sint befolkning som reiste til åpne kommuner for å kjøpe vinmonopolets produkter. Oslobefolkningens drikketrang er med andre ord større en kristenfolkets trang etter å komme sammen til møter og gudstjenester. Etter at regjeringen stengte vinmonopolet lørdag har folk reagert svært sterkt og regjeringen bøyer av. Kristenfolket reagerer ikke like sterkt på å bli fratatt retten til å tilbe Gud i lag med menigheten.