Video: Pastor Steve Cioccolanti: “The Unforgivable SIN & BLASPHEMY of the Holy Spirit | APOSTASY of Joshua Harris”

Pastor Joshua Harris var leder for en megakirke men valgte å forkaste og fornekte Jesus Kristus

Pastor Joshua Harris var leder for en megakirke med titusener av medlemmer. Harris gjorde god butikk på boken “Kissed Dating Goodbye” -men ble i ettertid en apostat, en mann som tok i bruk Facebook og Instagram for å fortelle at han bevist har sagt takk og farvel til Jesus og den kristne tro. Pastor Steve Cioccolanti snakker i sin siste video om den utilgivelige synd og pastor Harris frafall og fornektelse av den kristne tro. Hør pastor Steve Cioccolanti tale over et høyst aktuelt tema..