Video: Left Behind Vanished Next Generation

Denne helgen aktualiseres temaet “bortrykkelsen” da noen troende håper på at forutsigelsen om at bortrykkelsen vil skje akkurat denne helgen. Guds Ord sier at “ingen kjenner dagen eller timen” og vi bør slå oss til ro med at slik er det. Blant kristne er det en forventning om at dagen for Jesu komme eller bortrykkelsen kryper nærmere. De fleste av oss er enige om at Jesus Kristus kommer tilbake en gang og at vi skal rykkes i skyer for å alltid være med Herren. Imidlertid er det delte meninger om når i endetiden dette vil skje. Noen tror at dette er helgen da dette skal skje. 27 og 28 mai er nevnt. Opp gjennom årene har det vært fremsatt mange teorier, datoer og årstall. Så langt har alle feilet.

Blant kristne er det stor enighet om at det vil komme en bortrykkelse av Guds folk. Det man er uenige om er på hvilket punkt på det profetiske kartet at dette skal skje. Noen tror at det vil skje før “den store trengsel” som skal være sjuårs-periode i endetiden. Andre tror at det vil skje midt i eller i en eller på et eller annet tidspunkt i denne siste sju-års perioden. En tredje gruppe tror at bortrykkelsen og Jesu gjenkomst vil finne sted etter trengselstiden, men før perioden hvor Guds vrede er sluppet løs. La oss ha respekt for at det kan være ulike syn på akkurat dette. Noen vil mene at de som ikke har samme synspunkt som dem bedriver vranglære, Jeg vil mene at vi bør ha respekt for at det er ulike syn på akkurat spørsmålet om dette og at fremtiden vil avgjøre hvem som har rett.  I 2011 var det en stor hype om “dommedag 21 mai 2011”. Det var den kristne predikanten Harold Camping i Family Radio som fremmet den teorien og dommedag 21 mai 2011 fikk stor oppmerksomhet i media. Akkurat nå er det noen som fokuserer på 27 og 28 mai 2023.Denne videoen som kanskje er tiltenkt et ungt publikum viser det som kanskje mennesker vil oppleve etter bortrykkelsen. Som noen som er latt tilbake.