Vi er i endetiden -Jesus Kristus kommer snart!

Stadig flere unge mennesker står frem og vitner om Jesu snarlige komme. Uansett hva slags syn man har på når bortrykkelsen kommer, så blir tegnene på at Kristus Jesus snart kommer tilbake flere og flere. Uansett teologisk utgangspunkt og teologisk tese, er det en forventning i mange troende om at Kongen kommer snart. Uansett hva som vi møter på underveis, er det Kristus i skyen vi lengter etter å møte og se. Det vil blant troens folk være litt forskjellige tidsskjema, litt forskjellige tolkninger. litt forskjellige forståelser, men en ting kan nytte Guds folk sammen i Åndens enhet -og det er løftet at Han snart vil bryte skyen for å hente sitt lengtende folk Jesus sa: “Eders hjerte forferdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig!  I min Faders hus er det mange rum; var det ikke så, da hadde jeg sagt eder det; for jeg går bort for å berede eder sted; og når jeg er gått bort og har beredt eder sted, kommer jeg igjen og vil ta eder til mig, forat også I skal være der jeg er. (Joh 14,1-3) Selv om vi kanskje har forskjellig syn på når bortrykkelsen kommer, er det likevel slik at vi kan enes om at Jesus dro for å berede oss et sted, og at Han en dag vil komme igjen og ta dere til meg:”  Jesus sa dette i utgangspunktet til Peter og disiplene, men Jesu kirke har alltid lest dette som noe universellt, noe som er et løfte til alle kristne. En del teologer vil nok si at dette bare var et løfte til de tolv disiplene -som ikke angår oss i det hele tatt. Men løftet om å engang bli rykket opp i skyer er gitt til Guds universelle menighet: ” For så sant Vi tror at Jesus døde og stod op, så skal og Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham.  For dette sier vi eder med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede; for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå;  derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord!” (1 Tess 4,14-18)

https://www.youtube.com/watch?v=73ov-u7lIOg

Vil du lytte til Guds menighet og ropet etter “Maran ata Herre kom!? eller overgi deg selv og din familie i hånden på “Kill Gates” agenda og visjoner?

3 tanker om “Vi er i endetiden -Jesus Kristus kommer snart!

 1. Personlig tar jeg det som står i Bibelen bokstavelig. Selv om det ikke klør i øret. Martyrene som blir drept av antikrist skal være med i den første oppstandelse fra de døde. Og siden det skal komme en oppstandelse fra fra de døde før opprykkelsen så gir svaret seg selv. I tillegg bekrefter mange andre skriftsteder dette. Men det klør som sagt ikke i øret.

  Men at vi går inn i de siste årene før tusenårsriket holder jeg for sannsynlig. Både et omfattende frafall, folkelig støtte for nye antikristelige betalingsløsninger, overvåkning av privatpersoner via sosiale medier, politisk og kulturell oppløsning og ikke minst at mange som knapt har lest Bibelen utaler seg skråsikkert og profetisk om alt som skjer tyder på at endetidsprofetiene går i oppfyllelse.

  Og med tanke på denne nettsiden.. . Det å påstå et en rna-vaksine automatisk gjør folk demoniske og/eller frafallne mot sin vilje er så ekstremt og ubibelsk at jeg ikke har ord. Dette er på linje med islamistisk tenkning hvor griseblod kan hindre folk fra å få evig liv. Det er middelaldersk og sekteisk.

  4
  1
 2. Jesus kommer snart blir det ofte hevdet. Og det er mange tegn som tyder på det. Men det er ett spørsmål jeg lurer på: Mange som har kunnskap om misjon sier at det er mange folkegrupper som ikke har hørt om Jesus. Så vidt jeg har forstått, skal disse folkegruppene få høre om Jesus før han kommer tilbake.

  • På slutten av 1990 tallet var misjonologi endel av pensum.
   Da opererte man med at det enda var en god del folkegrupper som ikke har hørt evangeliet. De tekniske nyvinningene siden da har vært enorme, så man skal nok måtte lete litt nå for å finne folkegrupper som er helt uvitende om evangeliet.
   Mobiltelefoner og flatskjermer er jo nær sagt overalt nå. Og mange jobber hektisk med å spre evangeliet ut via internett, tv, radio til folkegrupper vi aldri har hørt om.
   Tingene har gått utrolig fort de siste årene med at nettet har inntatt verden. Men det finnes nok ennå stammer og grupper som ennå kan leve i uvitenhet. Men det blir stadig færre og færre “etniske grupper” som er ekskludert fra å høre evangeliet.
   Men det bør ikke hindre menigheten i å fortsette. Forkynnelsen av evangeliet må fortsette inntil slutten.

Det er stengt for kommentarer.