Vet denne 15 år gamle jødiske gutten mer om Jesu snare gjenkomst enn mange kristne?

natanaelTroen på at Jesus Messias skal komme tilbake igjen er og har vært en av selve hjørnestenene i evangelisk kristendom. Ordene om at Kristus Messias en dag vil komme tilbake er dypt nedfelt i de tre oldkirkelige trosbekjennelsene som definerer den kristne kirkes uforfalskede tro, og selv om mange av våre protestantiske trossamfunn ikke bruker bekjennelsene veldig aktivt i sitt gudstjenesteliv, er det likevel slik at de fleste protestantiske og evangeliske kirkesamfunn sier seg enige i at bekjennelsene uttrykker det de tror og fastholder som offisiell lære. Et av punktene i de tre oldkirkelige bekjennelsesskriftene er nettopp troen på sannheten at Messias Jesus skal komme tilbake ved tidenes ende til frelse eller dom. Selv om svært mange av vår tids moderne kirker i den vestlige verden har tonet ned forkynnelsen om Messias Jesus gjenkomst,  har Gud reist opp alternative røster som gjennom ulike kanaler og forum bærer frem budet om “at brudgommen kommer, gå ham i møte.

Mens den vestlige kristenhet gjennom de siste 20-30 årene har tonet ned forkynnelsen og budskapet om de siste tider og Messias Jesu gjenkomst i herlighet og byttet ut forkynnelsen som skaper vekkelse og lengsel etter Jesus, med et tidsriktig budskap som enten aksepterer synd, lover velstand, helse og fremgang eller som maner de kristne til å ta del i den grønne bevegelsen for å frelse oss selv, er Gud nå i ferd med å reise opp nye vitner -på utsiden av kirkesystemene som gjennom andre kanaler enn kirkens talerstol nå forsøker å rope ut budskapet om Messias Jesus gjenkomst til en sovende verden. Løftet om at Jesus en gang skal komme tilbake er en sannhet som stadig finner nye kanaler og mens den vestlige verdens kristenhet er opptatt av å justere budskapet og uttrykksformer slik at det er tilpasset gudløse mennesker gjennom såkalte “søkervennlige kirker” eller  tar i bruk sekulær musikk og klovneri for å trekke folk til våre stadig mer åndsfattige kirker.

Messias kommer

Selv om mange kirker knapt snakker om det er millioner på millioner av troende opptatt av profeti. En som sier seg å ha hørt fra Gud er Natan, en 15 år gammel sekulær jøde som var angivelig var klinisk død opplevde noe helt spesielt og han gjenforteller at Messias komme står like foran oss og at verden er inne i tredje verdenskrig. Sjekk ut hva den 15 år gamle jøden har å si om Barack Obama, Gog, tredje verdenskrig og Messias komme.

https://www.youtube.com/watch?v=8Yr3oniQ2II

En lengre utgave av hva den jødiske 15 åringen forteller kan ses her.

This astonishing account of a 15 year old Jewish teenager in his Near Death Experience has caught the attention of people world wide. Although some of things that young man speaks of could be perceived from the view point of Jewish thinking I feel that his words of the coming war in Israel and the identity of the Messiah clearly points to none other than Yeshua, Jesus Christ. He also see what very well maybe the resurrection of the Two witnesses. Though he does not say the Messiah is Jesus he clearly states that everyone will be shocked to discover that He was someone the World knew, sier Steven Ben-Nun

11 tanker om “Vet denne 15 år gamle jødiske gutten mer om Jesu snare gjenkomst enn mange kristne?

 1. Dette handler ikke om Jesu gjenkomst. Jødene ser ikke etter Jesus, men etter en annen Messias. Han vil de ta imot, men senere oppdage at de har latt seg lure. En meget respektert rabbi i Israel har også gått ut med info om at Messias kommer snart og at han faktisk allerede er her.
  Denne unge gutten snakker ikke om Jesus, men om den falske Messias som kommer.

 2. Etter å ha lest og hørt denne historien som denne gutten forteller. Og utfra mange skriftsteder, så stemmer ikke hele historien. Og den falske mesias kommer da skal til og med de utvalgte ta feil. Vi er inne I denne tidssonen No.

 3. Han er opphavet, den forstefodte av de dode, saa han i et og alt kunne vere den fremste. Det var Guds vilje og la hele sin fylde ta bolig i ham. Kol 1. 18-19

  Noen joder tror dette men de fleste ikke.

 4. “Etter mange år med studiar har eg landa på det jødane trur.”

  Torstein L. Håper virkelig at du ikke mener dette hvis det innebærer at du forkaster Kristus. Jesus er vår frelser. Han er veien, sannheten og livet. Dessverre har de fleste jødene ennå ikke forstått dette, og det er grunnen til alt det vonde de har gjennomgått. Noen få har sett at Jesus er deres frelser, og disse jødene er i motsetning til rabbinere du hører på, verdt å lytte til. Lån ikke øre til fienden som bare vil at du skal gå fortapt, men lytt nøye til hvordan disse jødene har funnet fram til sin Messias, Jesus Kristus.
  Ellers er det helt riktig at Gud er en. Jesus er Guds sønn og arving til Guds rike. Han skal styre folkeslagene med jernstav. Sløret skal tas vekk fra jødenes øyne og de skal forstå at Jesus er deres Messias, og de skal gråte over han og at de ikke har forstått dette tidligere.

 5. La meg si det slik: Denne jødiske gutten budskap har enkelte elementer i seg av den tradisjonelle jødiske forventningen av at Messias vil komme snart. Den inneholder en del korrekte betraktninger av hva som skal skje når Messias Jesus kommer tilbake for jødene og Gud skal fjerne dekket om deres øyne. Vi som tror venter på en naglemerket Messias, Jesus vår frelser, som vil komme før eller tidlig i trengselstiden som skal komme over jordriket. Det er blant Guds folk delte meninger om hvorvidt bruden eller menigheten vil bli hentet ut før det verste inntreffer. Jeg har min tro her. Men det kan sies som et faktum er, at Guds menighet ikke skal gå gjennom det som kalles vreden i Guds ord. Jeg tror vil står foran mange trengsler og mye forfølgelse fremover. Vi kjenner alle hvordan det strammer seg til. Jeg tror at det først vil komme en bedrager som vil bedra og forføre, men på et eller annet punkt skal jødene sanne at Jesus er Messias og de skal se hen til han som er gjennomstunget.

  Når vår Messias kommer, er det en naglemerket frelser vi skal møte i skyen, men guttens ord vitner om en ting tydelig.. Og det er at hendelsen vil skje snart.

  • Det står skrevet, at til og med de utvalgte skulle ta feil. De lar seg lure av bedrageren som ikler seg sin rolle som mesias. Når bedrageren setter seg inn templet så blir deres øyne åpnet. Men ikke Før 3,5 år har gått. Der kommer den siste resten ut av den store trengselen ut når Jesu står på Oljeberget. Da de siste 3,5 å har gått. Antikrist vil vise seg i lyset av sine gode gjerninger, som vil Være til det gode for menneskenes øyne, men de som er åndelige våkne kan se mørket i det lyset antikrist sprer. Tegn og under vil han bringe ut til menneskene. De vil se på han som en frelser. Men skyggesiden vil komme, men da er det for sent.

   En del av de ord denne gutten bruker, minner meg om et lys som ikke skinner i mørket. For sannheten blir slukt av løgnen man kan tale delvis sant. Og det er djevelen god til. Han kan få løgnen til å se ut som sannhet med få ord som blir vridd om. Det kan man forstå igjennom slangens viskenes lyd fra første ord av til Eva. Har Gud virkelig sagt.

 6. Det er trist å lese om din forkastelse av Jesus Torstein. Stadig flere jøder finner Messias Jesus og kommer til tro på ham som en førstegrøde av av de mange som kommer til å se at Jesus er Messias i de siste profetiske tider. Stadig flere jøder ser at den som har Sønnen, han har livet -og vitner frimodig om det. Siden vi nå lever i tiden før Jesu gjenkomst vil evangeliet i stadig sterkere grad komme “hjem” til det som er den kristne kirkes fødested. Jerusalem.
  Du er en belest mann Torstein, med mye kunnskap, men den veien du nå skisserer har millioner av mennesker forsøkt å gå tidligere fordi de trodde de kunne klare det i egen rettferdighet. Men historien viser oss at det er fånyttes. Derfor kom offerordningene på plass i den gamle pakt og jeg må si at jeg er oppriktig lei meg for at du har tatt det valget. Samtidig så oppfordrer jeg deg til å bruke tid i bønn og Skriften for å få en ny åpenbaring av Kristus den lovede Messias. Kun hos han og i hans navn er det frelse. Det er ikke gitt noe annet navn under himmelen med hvem vi kan bli frelst ved, enn med Jesu navn.

 7. Torstein. Hvis man går bort fra den falske treenighetslæren så faller bitene på plass. Jesus utga seg aldri ut for å være skaperen (den eneste Gud), men sønnen. Han ba til sin Gud, JHWH, han gjorde ingenting av seg selv, men ventet til JHWH hadde talt. Til disiplene sa han at JHWH var hans Gud og deres Gud. Han ble sendt fra JHWH for å gjenopprette forbindelsen mellom JHWH og mennesket som var blitt brutt på grunn av synd. Han viste oss hvem JHWH er, og Jhwh’s store kjærlighet til oss ved at han ofret sin sønn Jesus for vår skyld. Fordi Jesus var lydig har JHWH høyt opphøyet han og satt han over alle ting, gitt han all makt i himmel og på jord. Dette forsto disiplene. Etter at Jesus var gått bort startet de ikke en ny praksis med bønn til Jesus som sin Gud , men fortsatte å be til JHWH (skaperen) i Jesu (sønnens) navn. De forsto at Gud er en. Dette har kristenheten ikke forstått, men laget et sammensurium av en treenighet som det er umulig å forklare.
  Så ikke forkast Jesus, Torstein. Han er vår frelser og den eneste veien til skaperen. JHWH (skaperen) har skapt alle ting for å gi det til sønnen. Når Jesus kommer tilbake kommer han ikke som lammet, men som løven av Juda, dommeren over liv og død.

  Torstein. La ikke de åndelig blinde rabbinerne lure deg til å tro at du er god nok i deg selv til å få et evig liv. De som levde under den gamle pakt holdt ikke mål i Jhwh’s øyne, men måtte stadig renses ved blodet til dyr som ble ofret. JHWH ga oss Jesus som det endelige offer og hans blod renser oss fra all synd. Når tempelet en gang reises og jødene setter i gang med dyreofringer så er disse ofringene forgjeves og vil bare nedkalle JHWH’s vrede. Ikke forakt Jhwh’s store gave til deg. Ditt liv avhenger av at du tar rett beslutning.

  • “I GT er “Guds Son” enkelt forklara. Det er Guds lidande tenar- ISRAEL eller Jakob – Guds Folk.”

   Lidende, ja! Men tjenere, nei! Jødene har aldri tjent Gud og det er deres ulykke. Etter ørkenvandringen, da de var på vei inn i det forgjettede land la Gud gjennom Moses frem for dem valget om velsignelse eller forbannelse. Gud fortalte hva de måtte gjøre for å få hans rike velsignelse, og de fikk høre om forbannelsen som ville komme dersom de vendte seg vekk fra sin Gud. Gud fortalte Moses at etter hans død ville de vende seg bort fra han og dermed velge forbannelsen.
   Gud sendte profeter for å få dem til å vende om. De ville ikke høre på profetene, men tok livet av dem. Dette kjenner du godt til fra GT, Torstein. De mistet landet sitt, ble spredt rundt i landene, levde i fare overalt, ble forsøkt utryddet osv. Lidende, ja! Tjenere, nei!

   Bibelverset snakker om Jesus. Han er Herrens lidende tjener.

  • “Jesus sa feilaktig at han skulle koma tilbake medan nokre av dei som såg han levde.
   “Sanneleg, eg seier dykk: Somme av dei som står her, skal ikkje smaka døden før dei ser Menneskesonen koma med kongsmakt.” Matteus 16

   Det var 3 av disiplene som fikk oppleve dette på forklarelsens berg, Torstein. Jesus ble forvandlet foran øynene på dem. Dette var en forsmak på Jesu andre komme.
   Så ja, Jesus har sine ord i behold!

Det er stengt for kommentarer.