Vet denne 15 år gamle jødiske gutten mer om Jesu snare gjenkomst enn mange kristne?

natanaelTroen på at Jesus Messias skal komme tilbake igjen er og har vært en av selve hjørnestenene i evangelisk kristendom. Ordene om at Kristus Messias en dag vil komme tilbake er dypt nedfelt i de tre oldkirkelige trosbekjennelsene som definerer den kristne kirkes uforfalskede tro, og selv om mange av våre protestantiske trossamfunn ikke bruker bekjennelsene veldig aktivt i sitt gudstjenesteliv, er det likevel slik at de fleste protestantiske og evangeliske kirkesamfunn sier seg enige i at bekjennelsene uttrykker det de tror og fastholder som offisiell lære. Et av punktene i de tre oldkirkelige bekjennelsesskriftene er nettopp troen på sannheten at Messias Jesus skal komme tilbake ved tidenes ende til frelse eller dom. Selv om svært mange av vår tids moderne kirker i den vestlige verden har tonet ned forkynnelsen om Messias Jesus gjenkomst,  har Gud reist opp alternative røster som gjennom ulike kanaler og forum bærer frem budet om “at brudgommen kommer, gå ham i møte.

Mens den vestlige kristenhet gjennom de siste 20-30 årene har tonet ned forkynnelsen og budskapet om de siste tider og Messias Jesu gjenkomst i herlighet og byttet ut forkynnelsen som skaper vekkelse og lengsel etter Jesus, med et tidsriktig budskap som enten aksepterer synd, lover velstand, helse og fremgang eller som maner de kristne til å ta del i den grønne bevegelsen for å frelse oss selv, er Gud nå i ferd med å reise opp nye vitner -på utsiden av kirkesystemene som gjennom andre kanaler enn kirkens talerstol nå forsøker å rope ut budskapet om Messias Jesus gjenkomst til en sovende verden. Løftet om at Jesus en gang skal komme tilbake er en sannhet som stadig finner nye kanaler og mens den vestlige verdens kristenhet er opptatt av å justere budskapet og uttrykksformer slik at det er tilpasset gudløse mennesker gjennom såkalte “søkervennlige kirker” eller  tar i bruk sekulær musikk og klovneri for å trekke folk til våre stadig mer åndsfattige kirker.

Messias kommer

Selv om mange kirker knapt snakker om det er millioner på millioner av troende opptatt av profeti. En som sier seg å ha hørt fra Gud er Natan, en 15 år gammel sekulær jøde som var angivelig var klinisk død opplevde noe helt spesielt og han gjenforteller at Messias komme står like foran oss og at verden er inne i tredje verdenskrig. Sjekk ut hva den 15 år gamle jøden har å si om Barack Obama, Gog, tredje verdenskrig og Messias komme.

En lengre utgave av hva den jødiske 15 åringen forteller kan ses her.

This astonishing account of a 15 year old Jewish teenager in his Near Death Experience has caught the attention of people world wide. Although some of things that young man speaks of could be perceived from the view point of Jewish thinking I feel that his words of the coming war in Israel and the identity of the Messiah clearly points to none other than Yeshua, Jesus Christ. He also see what very well maybe the resurrection of the Two witnesses. Though he does not say the Messiah is Jesus he clearly states that everyone will be shocked to discover that He was someone the World knew, sier Steven Ben-Nun

Facebook Comments

16 tanker om “Vet denne 15 år gamle jødiske gutten mer om Jesu snare gjenkomst enn mange kristne?

 1. Guds rike kjem snart.
  Dei 6000 åra er snart ferdig.

  John Kerry, medlem av Skull and Bones og Bohemian Grove pressar no Guds Folk eller “Son sin” som Gud kallar dei.

  https://socioecohistory.files.wordpress.com/2013/02/george_walker_bush-johnkerry-skull-n-bones.jpg

  https://en.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones

  “Du skal seia til farao: Så seier Herren: ISRAEL ER MIN FØRSTEFØDDE SON. Eg seier til deg: Lat SON MIN fara, så han kan tilbe meg! Men nektar du han å fara, sjå, då vil eg drepa den førstefødde son din” 2 Mosebok 4

  http://www.jerusalemonline.com/news/middle-east/israeli-palestinian-relations/prime-minister-netanyahu-responds-to-us-secretary-kerrys-criticism-of-israels-policy-17592

  “Kerry said: “We have to be honest about what a one-state solution looks like.” He proceeded to warn that in such a case, Israel couldn’t maintain its character as a JEWISH AND DEMOCRATIC STAT”.

  USA har lenge vore ein garanti for Israels sikkerhet og stått ved deira side. Dette kan fort snu .
  ——————————–
  I videoen seier guten at Obama er denne GOG i Esekiel 39.

  “Du menneske, tal profetord mot Gog og sei: Så seier Herren Gud: Sjå, eg kjem mot deg, Gog, du storfyrste over Mesjek og Tubal! ”

  Sanhedrin har fortalt oss kven det vert.
  http://www.templeinstitute.org/megillat-bush.htm

  Han vert endetidas Nebukadnesar som tek seg tilrette i Guds Land.
  Valet i USA er neste november og store ting vil skje.

  Det vil enno går ei tid før enden kjem .
  Israel vil inngå denne pakta med endetidas GOG som er omtala i Daniels bok og i Esaias 28.

  For de seier:
  «Vi har GJORT PAKT MED DØDEN
  og gjort AVTALE MED DØDSRIKET.
  Når flaumen kjem fløymande,
  skal han ikkje nå oss.
  For vi har GJORT LØGN TIL VÅRT LY
  og GØYMT OSS BAK SVIK.»

  Israel burde stola på Herren Gud og ingen annan.
  USA- endetidas Babylon kjem til å svikta dei.

  “Pakta med DØDEN skal opphevast,
  avtalen med DØDSRIKET
  skal ikkje stå ved lag.
  Når flaumen kjem fløymande,
  skal de trakkast ned.”

  I Habakkuk 2 er GOG grundig omtala.

  “For synet ventar på si fastsette tid,
  det vitnar om enden, og det lyg ikkje.
  Om det dryger, så berre vent!
  For koma skal det, det kjem ikkje for seint!

  4 Sjå, i han er det ei oppblåsen og uærleg sjel.
  Men den rettferdige skal leva ved sin truskap.

  5 Sanneleg, vinen er trulaus.
  Den stolte skal ikkje nå sitt mål.
  Som DØDSRIKET spilar han opp gapet,
  han er umettande som DØDEN.
  Han SAMLAR ALLE FOLKESLAG HOS SEG,
  sankar saman alle folk.”

  Han tek eit oppgjer med den muslimske verda, men sviktar så Israel og.

  “Fienden legg hand på sine VENER,
  han BRYT SI PAKT.

  22 HANS TALE ER GLATTARE ENN SMØR,
  men han har strid i sinne.
  Hans ord er mjukare enn olje,
  men dei er dregne sverd.” Salme 55

  Daniel 8 beskriv han slik:
  …” skal det stå fram ein konge med hardt andlet og sleip tunge.
  …Han skal vera stor i eigne tankar, og med LETT HJARTA skal han UTSLETTA MANGE. Han skal reisa seg mot fyrsten over fyrstane og bli knust, men ikkje ved menneskehand.”

 2. Dette handler ikke om Jesu gjenkomst. Jødene ser ikke etter Jesus, men etter en annen Messias. Han vil de ta imot, men senere oppdage at de har latt seg lure. En meget respektert rabbi i Israel har også gått ut med info om at Messias kommer snart og at han faktisk allerede er her.
  Denne unge gutten snakker ikke om Jesus, men om den falske Messias som kommer.

 3. Etter å ha lest og hørt denne historien som denne gutten forteller. Og utfra mange skriftsteder, så stemmer ikke hele historien. Og den falske mesias kommer da skal til og med de utvalgte ta feil. Vi er inne I denne tidssonen No.

 4. Etter mange år med studiar har eg landa på det jødane trur.

  “Før meg har ingen gud vorte forma,
  og etter meg skal ingen koma.

  Eg, eg er Herren,
  det FINST INGEN ANNAN FRELSAR ENN EG.” Esaias 43

  Herren GUD i Tanakh er berre ein person.
  Han er frelsaren sjølv. Utenom HAN finst det ingen Gud.
  Diverre har me kristne gjort Gud til tre personar.
  Jødane held fast dette.

  “Høyr, Israel! Herren er vår Gud, HERREN ER EIN. 5 Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av all di makt.”

  Det er dette som vert sagt så tydeleg til Moses i boda.

  Eg er HERREN DIN GUD, som førte deg ut frå Egypt, ut frå slavehuset.
  3 Du skal ikkje ha ANDRE GUDAR enn meg.
  4 Du skal ikkje laga deg GUDEBILETE, INGA ETTERLIKNING av noko som er oppe i himmelen eller nede på jorda eller i vatnet under jorda. 5 Du skal ikkje tilbe dei og ikkje la deg lokka til å dyrka dei! For eg, Herren din Gud, er ein nidkjær Gud” 2 Mosebok 20

  1 Kol 15 fortel i grunnen akkurat det Gud forbyr eller advarar mot.

  “Han er BILETET av den usynlege Gud,
  den førstefødde før alt det skapte.

  16 For iI HAN VART ALT SKAPT,
  i himmelen og på jorda,
  det synlege og det usynlege,
  troner og herredøme,..”

  Jødane har rett, heldigvis.
  Dei er tross alt Guds Folk.

  • Han er opphavet, den forstefodte av de dode, saa han i et og alt kunne vere den fremste. Det var Guds vilje og la hele sin fylde ta bolig i ham. Kol 1. 18-19

   Noen joder tror dette men de fleste ikke.

  • “Etter mange år med studiar har eg landa på det jødane trur.”

   Torstein L. Håper virkelig at du ikke mener dette hvis det innebærer at du forkaster Kristus. Jesus er vår frelser. Han er veien, sannheten og livet. Dessverre har de fleste jødene ennå ikke forstått dette, og det er grunnen til alt det vonde de har gjennomgått. Noen få har sett at Jesus er deres frelser, og disse jødene er i motsetning til rabbinere du hører på, verdt å lytte til. Lån ikke øre til fienden som bare vil at du skal gå fortapt, men lytt nøye til hvordan disse jødene har funnet fram til sin Messias, Jesus Kristus.
   Ellers er det helt riktig at Gud er en. Jesus er Guds sønn og arving til Guds rike. Han skal styre folkeslagene med jernstav. Sløret skal tas vekk fra jødenes øyne og de skal forstå at Jesus er deres Messias, og de skal gråte over han og at de ikke har forstått dette tidligere.

 5. Geir.
  I alle år har eg trudd at Jesus var frelsaren.
  Eg har trudd på den klassiske forklaringa om at jødane forkasta Messias og at Guds straffedom kom over dei pga det.
  ——————————-
  Så fann eg ut at eg ville sjå ting i frå jødane sin ståstad.

  Kvifor aksepterer dei IKKJE vår Jesus?
  Har dei ikkje lese Esaias 53, Sakarja 12, Esaias 9, osv?

  Tidlegare fekk eg høyra at dei heldt seg for øyrene dersom me siterte frå alle desse profetiane som viste at Jesus var Messias?

  Dei hadde kort og godt forherda hjertene sine.

  Alle desse løgnene har eg no gjennomskua.
  Det er trist å forstå at Jesus ikkje er Frelsaren.

  Herren Gud sjølv er Frelsaren, slik Esaias 43 seier.

  Han treng ikkje eit menneske som ofrar seg på eit kors.
  Det er godt å vita.

  Gud tilgjev når me vender oss vekk frå frå våre “vederstyggeligheter”.
  Det einaste Han forlangar er at me prøver å leva skikkeleg.
  Det gjeld alle menneske.

  Maria og Jesusbarnet finn me igjen gjennom heile historien.
  Det starta med Astarte og Tammus og er vidareført gjennom kristendomen.

  Guds Son er i Tanakh Israels folk eller Guds fyrstefødde son.

  “Du skal seia til farao: Så seier Herren: Israel er min førstefødde son. 23 Eg seier til deg: Lat son min fara, så han kan tilbe meg! Men nektar du han å fara, sjå, då vil eg drepa den førstefødde son din.» 2 Mosebok 4

  Det er denne SONEN td Esaias 53 handlar om.

  Jesus er eit “bilete av Gud” som 1 Kol 15 seier.

  “Han er biletet av den usynlege Gud,
  den førstefødde før alt det skapte.

  16 For i han vart alt skapt,
  i himmelen og på jorda,
  det synlege og det usynlege,
  troner og herredøme,”

  Desse avviser Tanakh. Gud er EIN.

  • Det er trist å lese om din forkastelse av Jesus Torstein. Stadig flere jøder finner Messias Jesus og kommer til tro på ham som en førstegrøde av av de mange som kommer til å se at Jesus er Messias i de siste profetiske tider. Stadig flere jøder ser at den som har Sønnen, han har livet -og vitner frimodig om det. Siden vi nå lever i tiden før Jesu gjenkomst vil evangeliet i stadig sterkere grad komme “hjem” til det som er den kristne kirkes fødested. Jerusalem.
   Du er en belest mann Torstein, med mye kunnskap, men den veien du nå skisserer har millioner av mennesker forsøkt å gå tidligere fordi de trodde de kunne klare det i egen rettferdighet. Men historien viser oss at det er fånyttes. Derfor kom offerordningene på plass i den gamle pakt og jeg må si at jeg er oppriktig lei meg for at du har tatt det valget. Samtidig så oppfordrer jeg deg til å bruke tid i bønn og Skriften for å få en ny åpenbaring av Kristus den lovede Messias. Kun hos han og i hans navn er det frelse. Det er ikke gitt noe annet navn under himmelen med hvem vi kan bli frelst ved, enn med Jesu navn.

 6. La meg si det slik: Denne jødiske gutten budskap har enkelte elementer i seg av den tradisjonelle jødiske forventningen av at Messias vil komme snart. Den inneholder en del korrekte betraktninger av hva som skal skje når Messias Jesus kommer tilbake for jødene og Gud skal fjerne dekket om deres øyne. Vi som tror venter på en naglemerket Messias, Jesus vår frelser, som vil komme før eller tidlig i trengselstiden som skal komme over jordriket. Det er blant Guds folk delte meninger om hvorvidt bruden eller menigheten vil bli hentet ut før det verste inntreffer. Jeg har min tro her. Men det kan sies som et faktum er, at Guds menighet ikke skal gå gjennom det som kalles vreden i Guds ord. Jeg tror vil står foran mange trengsler og mye forfølgelse fremover. Vi kjenner alle hvordan det strammer seg til. Jeg tror at det først vil komme en bedrager som vil bedra og forføre, men på et eller annet punkt skal jødene sanne at Jesus er Messias og de skal se hen til han som er gjennomstunget.

  Når vår Messias kommer, er det en naglemerket frelser vi skal møte i skyen, men guttens ord vitner om en ting tydelig.. Og det er at hendelsen vil skje snart.

  • Det står skrevet, at til og med de utvalgte skulle ta feil. De lar seg lure av bedrageren som ikler seg sin rolle som mesias. Når bedrageren setter seg inn templet så blir deres øyne åpnet. Men ikke Før 3,5 år har gått. Der kommer den siste resten ut av den store trengselen ut når Jesu står på Oljeberget. Da de siste 3,5 å har gått. Antikrist vil vise seg i lyset av sine gode gjerninger, som vil Være til det gode for menneskenes øyne, men de som er åndelige våkne kan se mørket i det lyset antikrist sprer. Tegn og under vil han bringe ut til menneskene. De vil se på han som en frelser. Men skyggesiden vil komme, men da er det for sent.

   En del av de ord denne gutten bruker, minner meg om et lys som ikke skinner i mørket. For sannheten blir slukt av løgnen man kan tale delvis sant. Og det er djevelen god til. Han kan få løgnen til å se ut som sannhet med få ord som blir vridd om. Det kan man forstå igjennom slangens viskenes lyd fra første ord av til Eva. Har Gud virkelig sagt.

 7. Torstein. Hvis man går bort fra den falske treenighetslæren så faller bitene på plass. Jesus utga seg aldri ut for å være skaperen (den eneste Gud), men sønnen. Han ba til sin Gud, JHWH, han gjorde ingenting av seg selv, men ventet til JHWH hadde talt. Til disiplene sa han at JHWH var hans Gud og deres Gud. Han ble sendt fra JHWH for å gjenopprette forbindelsen mellom JHWH og mennesket som var blitt brutt på grunn av synd. Han viste oss hvem JHWH er, og Jhwh’s store kjærlighet til oss ved at han ofret sin sønn Jesus for vår skyld. Fordi Jesus var lydig har JHWH høyt opphøyet han og satt han over alle ting, gitt han all makt i himmel og på jord. Dette forsto disiplene. Etter at Jesus var gått bort startet de ikke en ny praksis med bønn til Jesus som sin Gud , men fortsatte å be til JHWH (skaperen) i Jesu (sønnens) navn. De forsto at Gud er en. Dette har kristenheten ikke forstått, men laget et sammensurium av en treenighet som det er umulig å forklare.
  Så ikke forkast Jesus, Torstein. Han er vår frelser og den eneste veien til skaperen. JHWH (skaperen) har skapt alle ting for å gi det til sønnen. Når Jesus kommer tilbake kommer han ikke som lammet, men som løven av Juda, dommeren over liv og død.

  Torstein. La ikke de åndelig blinde rabbinerne lure deg til å tro at du er god nok i deg selv til å få et evig liv. De som levde under den gamle pakt holdt ikke mål i Jhwh’s øyne, men måtte stadig renses ved blodet til dyr som ble ofret. JHWH ga oss Jesus som det endelige offer og hans blod renser oss fra all synd. Når tempelet en gang reises og jødene setter i gang med dyreofringer så er disse ofringene forgjeves og vil bare nedkalle JHWH’s vrede. Ikke forakt Jhwh’s store gave til deg. Ditt liv avhenger av at du tar rett beslutning.

  • Til Geir og søkelys.

   Tanakh er Guds ord for meg.
   Det som stemmer med desse skriftene i GT stolar eg på.
   Korleis frelser Gud oss?
   Treng han ein person som døyr på eit kors?
   Nei, ikkje på nokon måte.

   Gud er Frelsaren sjølv.
   Betingelsane Gud stiller for frelse er at me prøver å leva etter Hans lover. Vanskelegare er det ikkje.

   Gud seier enkelt: “Snu om og følg mine reglar. Gjer du det er du sikra evig liv”.
   Gud gløymer det gamle me har gjort om me vender oss vekk frå det.
   Ein rettferdig person som snur om og kastar vrak på Guds lover vil oppleva det motsette.
   Dette står tydeleg i Esekiel 33.
   Dette med korset er falsk lære.

   I GT er “Guds Son” enkelt forklara. Det er Guds lidande tenar- ISRAEL eller Jakob – Guds Folk.
   Det er ikkje ein person som er likestilt med Gud og som dei fleste kristne trur er ein del av guddomen.
   ————————————
   Det er veldig mange tekstar eg har reagert på i NT.
   Paulus er heilt forferdeleg, men ein finn det i dei andre bøkene og.

   Mange av dei er imot all sunn fornuft og rettferdighet.

   Jesus sa Jesus feilaktig at han skulle koma tilbake medan nokre av dei som såg han levde.

   “Sanneleg, eg seier dykk: Somme av dei som står her, skal ikkje smaka døden før dei ser Menneskesonen koma med kongsmakt.” Matteus 16.

   Det må vera feil. Elllen White sa det same. Til ogmed Paulus ber folk la vera å gifta seg fordi det er så kort tid igjen.

   Av dei sadistiske og urimelege tinga som ikkje stemmer med Tanakh kan nemnast.

   “Om handa di lokkar deg til fall, så hogg henne av! Det er betre for deg at du går lemlesta inn til livet, enn at du har to hender og kjem i helvete, til elden som aldri sloknar, 44 *der makken deira ikkje døyr og elden ikkje sloknar.• 45 Og om foten din lokkar deg til fall, så hogg han av! Det er betre for deg at du går halt inn til livet, enn at du har to føter og blir kasta i helvete, 46 *der makken deira ikkje døyr og elden ikkje sloknar.• 47 Og om auget ditt lokkar deg til fall, så riv det ut! Det er betre for deg at du går einøygd inn i Guds rike, enn at du har to auge og blir kasta i helvete, 48 der makken deira ikkje døyr og elden ikkje sloknar.”

   På forståeleg norsk kallast dette for sadisme .

   I GT er Herren Gud einaste SKAPAREN.
   Han er åleine om det.

   Joahnnes evg. fortel:

   “I opphavet var Ordet,
   Ordet var hos Gud,
   og Ordet var Gud.

   2 Han var i opphavet hos Gud.

   3 Alt vart til ved han,
   og utan han vart ikkje noko til. ”

   Enkelt fortalt seier Johannes at Jesus er Skaparen.
   Løgn, kallast det.

   Kol 1, 15 seier det same.
   Søk på “image og God” på nettet og sjå på bileta.

   https://www.google.no/search?q=image+of+god&espv=2&biw=1097&bih=546&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjb1v_Jts_JAhWHBSwKHW_iDJsQ_AUIBigB

   Du skal ikkje laga deg noko bilete av Gud. Det er ein styggedom. Jesus er eit bilete av Gud.

   Konteksten eller samanhengen er viktig når me les profetiane. Ta for dykk profetiane som skal bevisa at Jesus er Messias.

   I Lukas står td dette orda:

   …”slik som det står skrive i boka med profeten Jesajas ord:
   Ei røyst ropar i øydemarka:
   Rydd Herrens veg,
   gjer stigane hans rette!

   Orda vert brukt på Johannes døyparen.

   Kva står i orginalen?

   Teksten er teke frå Esaias 40,3.

   Det neste verset er slik:

   “Kvar dal skal hevast,
   kvart fjell og kvar haug
   skal senkast.
   Bakkete land skal bli til slette
   og kollane til flat mark.”

   Kortid skjer dette?

   Herrens herlegdom
   skal openberra seg,….Sei til byane i Juda:
   «Sjå, dykkar Gud!»…

   ….. Sjå, Herren Gud
   kjem med styrke,
   han herskar med sin arm.
   Sjå, løna hans er med han,
   dei han vann, er framfor han.”

   Det handlar på ingen måte om Johannes døyparen, men om Herrens kome.

   Rabbi Singer tek opp temaet om Esaias 52/53.

   https://www.youtube.com/watch?v=ufNNQZZNjEA
   Det er veldig enkelt å forstå riktig.

   Korleis ser jødane på fortapelsen?

   https://www.youtube.com/watch?v=L3jP4nLELyU

   Kven er Menneskesonen?

   https://www.youtube.com/watch?v=V3I8onV9ghg

   https://www.youtube.com/watch?v=cR8CYQ8Btvs

  • “I GT er “Guds Son” enkelt forklara. Det er Guds lidande tenar- ISRAEL eller Jakob – Guds Folk.”

   Lidende, ja! Men tjenere, nei! Jødene har aldri tjent Gud og det er deres ulykke. Etter ørkenvandringen, da de var på vei inn i det forgjettede land la Gud gjennom Moses frem for dem valget om velsignelse eller forbannelse. Gud fortalte hva de måtte gjøre for å få hans rike velsignelse, og de fikk høre om forbannelsen som ville komme dersom de vendte seg vekk fra sin Gud. Gud fortalte Moses at etter hans død ville de vende seg bort fra han og dermed velge forbannelsen.
   Gud sendte profeter for å få dem til å vende om. De ville ikke høre på profetene, men tok livet av dem. Dette kjenner du godt til fra GT, Torstein. De mistet landet sitt, ble spredt rundt i landene, levde i fare overalt, ble forsøkt utryddet osv. Lidende, ja! Tjenere, nei!

   Bibelverset snakker om Jesus. Han er Herrens lidende tjener.

  • “Jesus sa feilaktig at han skulle koma tilbake medan nokre av dei som såg han levde.
   “Sanneleg, eg seier dykk: Somme av dei som står her, skal ikkje smaka døden før dei ser Menneskesonen koma med kongsmakt.” Matteus 16

   Det var 3 av disiplene som fikk oppleve dette på forklarelsens berg, Torstein. Jesus ble forvandlet foran øynene på dem. Dette var en forsmak på Jesu andre komme.
   Så ja, Jesus har sine ord i behold!

  • Geir.
   Eg har alltid prøvd å forklara slutten av Matteus 16 med det som skjer i Matteus 17.
   “SEKS DAGAR etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes, bror hans, og førte dei opp på eit høgt fjell; der var dei åleine. 2 Då vart han forvandla for auga deira. Andletet hans skein som sola, og kleda vart kvite som lyset. 3 Og sjå, Moses og Elia synte seg for dei og snakka med han…. å skal eg byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia”

   Etter 6 DAGAR kjem sukkot- lauvHYTTEfesten.

   Skal ein vera heilt ærleg så seier Jesus at GUDS RIKE og Menneskesonen kome skal skje innan hans generasjon.

   Matteus 24 beskriv dette:
   “Då skal teiknet til Menneskesonen syna seg på himmelen, då skal alle folkeslag på jorda setja i med klagerop, og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt og HERLEGDOM”.

   Sanneleg, eg seier dykk: Somme av dei som står her, skal ikkje smaka døden før dei ser Menneskesonen koma med KONGSMAKT.»

   Lukas øydelegg litt av det fine mønsteret.

   “Sanneleg, eg seier dykk: Somme av dei som står her, skal ikkje smaka døden før dei får sjå Guds rike.»

   “Om lag ÅTTE DAGARr etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be”
   ———————
   Teksten i Sakarja 14 fortel at det er HERREN GUD sjølv som kjem med englane for å halda dom.

   Det er ikkje “Menneskesonen” som gjer det.

   NT seier dette:
   “Frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, den utvalde”.
   Gjennom GT er Guds Son, den fyrstefødde- ISRAEL.
   “Du skal seia til farao: Så seier Herren: Israel er min førstefødde son. 23 Eg seier til deg: Lat son min fara, så han kan tilbe meg!” 2 Mosebok 4,22
   “Då Israel var ung,
   fekk eg han kjær,
   frå Egypt kalla eg SON MIN” Hosea 11.

   I Salomos ordtakar “SON MIN” brukt mange gonger.

   http://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=son+min&type=and&book2=-1&searchtrans=&start=101

   “Son min, om du tek imot orda mine
   og gøymer boda mine hos deg….Visdomen skal fria deg frå ei anna kvinne,
   ei framand kvinne med glatte ord,
   ho som har svike sin ungdoms ven
   og gløymt pakta med sin Gud.” Salomo Ordtak 2

   Salme 2 er veldig fin.

   “Kongane på jorda reiser seg,
   fyrstane slår seg saman
   mot Herren og den han har salva.”

   Kven er det folkeslaga skal kriga mot?
   Jau, Herren GUD og Israel, Guds tjenar.

   «Det er eg som har innsett min konge
   på Sion, mitt heilage fjell.»
   Eg vil kunngjera det Herren har fastsett.
   Han sa til meg: «Du er son min, eg har fødd deg i dag.
   ————————————–
   Paulus misbrukar orda slik:

   “For aldri har Gud sagt til nokon engel:
   Du er Son min,
   eg har fødd deg i dag.
   Eller, som det òg står:
   Eg vil vera far for han,
   og han skal vera son for meg.
   6 Og når han på nytt fører den førstefødde inn i verda, seier han” . Heb 1
   ————————
   Gud har fortalt i 2 Mosebok 4 kven som er den FYRSTEFØDDE SONEN hans.
   Har Gud fleire som Han kallar for sin fyrstefødde SON?
   ——————————–
   Salme 2 seier vidare:
   ” Be meg, så gjev eg deg folka som arv
   og heile jorda i eige.
   Du skal knusa dei med jernstav som ei krukke frå pottemakaren skal du slå dei sund.”
   ——————————-
   I Daniel 7 ser me denne denne siste endetidshendinga då SONEN eller Menneskesonen får overlevert riket.

   “Eg såg i mine nattsyn, og sjå!
   – med himmelskyene
   kom det ein som var lik ein MENNESKESON.
   Han gjekk bort mot den GAMLE AV DAGAR
   og vart ført fram for han.

   14 HAN fekk herskarmakt, ære og rike
   så alle folk og nasjonar og tungemål skal tena han.
   Hans herskarmakt er ei evig makt
   som ikkje skal forgå.
   Hans rike går aldri til grunne”

   FORKLARINGA kjem vidare i vers 25.

   Og han skal tala mot Den høgste og fara hardt fram mot dei heilage til Den høgste. Han skal setja seg føre å endra tider og lover, og dei heilage skal gjevast i hans hand éi tid, tider og ei halv tid. 26 Då skal retten setjast. Herskarmakta skal takast frå han, knusast og gå under for alltid. 27 RIKET, HERREDØMET OG MAKTA over rika under himmelen skal GJEVAST TIL DET FOLKET SOM ER DET HEILAGE TIL DEN HØGSTE. Riket deira skal vera eit evig rike, og alle herskarmakter skal tena og lyda dei.»

   Kven får overlevert RIKET når verdSrika vert knust?

   FOLKET SOM ER DET HEILAGE TIL DEN HØGSTE eller “GUDS SON” – menneskesonen.
   —————————————

   Det som skjer med Israel no er beskrive i Hosea 3.

   For i mange dagar skal israelittane bu utan konge og hovding, utan offer og utan steinstøtte, utan efod og terafar. 5 Sidan skal israelittane venda om og søkja Herren, sin Gud, og DAVID,SIN KONGE. Skjelvande skal dei koma til Herren og dei gode gåvene hans i dagar som kjem.”

   Israel har lenge vore utan offersystem og tempelteneste, men det vil koma på plass om nokre år.

   I Esekiel 37 fortel Gud om oppstandelsen som kjem og om David som skal vera sjefen. Israel skal samlast.

   “Dei skal ikkje lenger vera to folkeslag og ikkje meir vera delte i to kongerike. 23 Då skal dei ikkje gjera seg ureine meir med avgudane sine og alt det motbydelege og alle brota sine. Eg vil berga dei frå alle stadene der dei levde i synd, og eg vil gjera dei reine. Dei skal vera mitt folk, og eg skal vera deira Gud.
   MIN TENAR DAVID SKAL VERA KONGE OVER DEIi, og alle skal dei ha éin gjetar. Dei skal følgja lovene mine og halda forskriftene mine, så dei lever etter dei. Så skal dei få bu i landet som eg gav min tenar Jakob, og som fedrane dykkar budde i. Dei skal bu i det for alltid, både dei og borna og barneborna deira. Og min tenar David skal vera deira fyrste for alltid. 26 Eg gjer ei fredspakt med dei; det skal vera ei evig pakt. Eg lèt dei bli mange. Eg set min heilagdom hos dei for alltid. 27 Min bustad skal vera hos dei. Eg skal vera deira Gud, og dei skal vera mitt folk. 28 Folkeslaga skal kjenna at eg er Herren som helgar Israel, når min heilagdom er hos dei for alltid.”

   Jødane spurde Jesus om eit viktig tema. Kva skjer ved oppstandelsen når det gjeld giftemål og ungar?

   “Jesus svara: «De er på ville vegar fordi de ikkje kjenner skriftene og heller ikkje Guds makt. For etter oppstoda er det ingen som gifter seg eller blir bortgifte; nei, dei er som englane i himmelen.”

   Esekiel 37 fortel om korleis det vert .
   “Eg gjer ei fredspakt med dei; det skal vera ei evig pakt. Eg lèt dei bli mange”
   “Dei skal bu i det for alltid, både dei og borna og barneborna deira.”

   Esaias 65 fortel om dette og.
   “For sjå, eg skaper Jerusalem om til fryd
   og folket der til glede….
   Der skal det ikkje lenger finnast SPEBORN
   som berre blir NOKRE DAGAR GAMLE,….
   Ulven og lammet skal beita saman,
   og løva skal eta halm som oksen,”
   ————————-
   Jeremias 31 fortel om denne nye pakta som Gud vil inngå med Israel ved Hans kome.
   Legg merke til kven som er den fyrstefødde sonen i Jeremias 31:
   “For eg er ein far for Israel,
   og Efraim er min FØRSTEFØDDE SON.”

   Er Efraim min DYREBARE SON,
   er han MITT KJÆRASTE BARN?
   Kvar gong eg talar imot han,
   må eg likevel tenkja på han.
   Difor skjelv mitt indre for han,
   eg må visa miskunn mot han,
   seier Herren. ”
   —————-
   Israel er Guds augnestein, det kjæraste Han har.
   ————————————-
   “Så, dagar skal koma, seier Herren,
   då eg gjer ei ny pakt
   med Israels hus og Judas hus,
   ikkje som den pakta
   eg gjorde med fedrane deira …..Eg legg mi lov i sinnet deira
   og skriv henne i hjartet deira.
   Eg skal vera deira Gud,
   og dei skal vera mitt folk.”….
   ——————-
   Det er eit stort bedrag når ein påstår at denne pakta er iinngått.
   ——————–
   “Då skal ingen lenger
   undervisa sin neste og sin bror
   og seia: «Kjenn Herren!»
   For dei skal alle kjenna meg,..”
   —————–
   Du skriv:
   “Lidende, ja! Men tjenere, nei!”

   Israel har lide grusomt gjennom historien og meir er i vente.

   Esaias 52 siste del fortel om Israel gjennom augene til folkeslaga som har plaga dei.

   ” Sjå, min tenar -ISRAEL- skal ha framgang,
   han-ISRAEL- skal opphøgjast og lyftast opp og bli svært høg.

   14 Slik mange vart forfærde over deg-ISRAEL
   – så øydelagd var han-ISRAEL,
   han-ISRAEL likna ikkje ein mann,
   han-ISRAEL såg ikkje ut som eit menneske

   15 slik skal mange folkeslag undrast,
   for hans-ISRAEL-skuld skal kongar lata att sin munn.
   For det som ikkje vart fortalt dei, skal dei sjå,
   og det dei ikkje høyrde, skal dei skjøna.”

   I Esaias 53 held det fram med detaljert skildringar .

   “Han-ISRAEL- skaut opp som ei spire for hans andlet,
   som ein renning av tørr jord.
   Han hadde INGEN HERLEG SKAPNAD vi kunne sjå på,
   ikkje ein utsjånad vi kunne gleda oss over.”

   Jesus var ein heilt normal flott mann då han vaks opp, slik han vert framstilt i NT. Han var populær ei stund. Folk i tusental samla seg rundt han.
   Så det passar ikkje med han, slik teksen vidare seier.

   “Han var forakta, forlaten av menneske,
   ein mann av smerte, kjend med sjukdom,
   ein dei løyner andletet for.
   Han var forakta, vi rekna han ikkje for noko.”

   På Israel passar det.
   På slutten vil alle folkeslag samla seg mot Israel og å utrydda dei. Då vi HERREN GUD visa si guddomsmakt.

   “Eg vil visa min herlegdom mellom folkeslaga. Alle folkeslag skal sjå min dom som eg set i verk, og mi hand som eg legg på dei. Då skal Israels hus forstå at eg, Herren, er deira Gud, frå den dagen og i all framtid. Og folkeslaga skal forstå at Israels hus vart bortført på grunn av syndene sine. Fordi dei var trulause mot meg, løynde eg andletet for dei og gav dei i fiendehand, så dei alle fall for sverd.” Esekiel 39

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *