Venter på oppfyllelsen av Kim Clement profetien: “To samtidige presidenter?”

Trey Smith er ikke noen profet, men likevel svært opptatt av de profetiske aspekt som den avdøde profetrøsten Kim Clement bar frem omkring Donald Trump, to riksrettssaker, en bedrager i Det Hvite Hus og den salvede David som Gud har utvalgt for Amerika. Mange profetiske røster har som kjent profetert at Trump ville få to perioder. Etter at Joe Biden nå er installert i Det Hvite Hus og et nytt regime er satt til makten, er det flere av disse profetene som har gått tilbake på sine profetier. Frem til 6 januar 2021 trodde disse at det var Gud som hadde talt til dem, men nå erkjenner de at de er kontrollert av en løgnens ånd.

Andre av de profeter som har forutsagt at Trump vil få to perioder i Det Hvite Hus står fast på sine profetiske ord på tross av at alle stempler dem som falske profeter og nå spotter dem. Disse forsvarer seg med at Guds tidlinje ikke nødvendigvis var helt slik som de trodde og de tror at noe vil skje som vil endre de politiske kulisser. “Vi har satt vår lit til valgprosessen, til rettskaffenheten til republikanske ledere og til rettsvesenet, Alt har feilet og avdekket at de er 100 prosent korrupte. Det som vil skje er at Gud selv vil gripe inn, og gjøre noe slik at alle forstår at dette var Guds verk, -slik at bare Han får æren og mennesker vil bøye seg i ærefrykt for Guds inngripen i historien,” sier Chris Yoon som mener at mange kristne de siste ukene har blitt avslørt som mennesker uten tro. “Uten tro er det umulig å behage Gud” og dette er en tid hvor alle ting skal opp i lyset, avsløres og dømmes. “Dommen begynner med Guds hus” -og kristne som kaller oss falske profeter fordi tingene ikke helt har skjedd etter vår tidslinje og tenkning, avslører bare seg selv som vantro mennesker som ikke kan vente på Gud,” sier Yoon videre. “Mange kristne lever i en slags “instant villfarelse” -som går ut på at man slenger opp en bønn til Gud -og dersom Gud ikke svarer straks etter våre ønsker, kan det bare være det samme. Bibelsk kristen tro dreier seg om å holde ut, være veldholden i bønn og urokkelig i troen samt å være tålmodig -og vente på at Gud gjør hva Han har lovet -selv om tingene ser ut til å drøye,” sier Yoon videre. “Akkurat nå med Biden i Det Hvite Hus, og kristne som avslører seg selv som mennesker uten ekte tro, er et ledd i avsløringene som vil komme og rettferdighet bli gjenopprettet,” skriver Yoon til Søkelys.

Kim Clements profetiene om Donald Trump

En som har gransket de ulike profetiske ord til Kim Clement er Trey Smith. Trey Smith ser ut til å mene at det fremdeles er fragmenter i de ulike profetiske ord Kim Clement har fremsatt som vil bli oppfylt. Ved første øyekast får folk ikke med seg alt og det er nødvendig å se på profetiene i et nytt lys etter høstens begivenheter, er konklusjonen vi må trekke etter Trey Smiths gjennomgang av Kim Clements profetiske utsagn. Clement som selv er død forventet selv aldri å se sine profetier oppfylt for under en sekvens i 2014 skal han ha spurt Herren om dette ville være noe han selv skulle oppleve. Svaret Gud gav ham fikk han til å gråte stille.”  Den kristne menighet hadde forventninger om at Gud skulle oppfylle de profetiske ord den 3 november, men mange elementer i Kim Clements profetier peker i en annen retning. “Noen svært pinlige øyeblikk ligger foran demokratiske og republikanske politikere i tiden som kommer.”