Vårt Land på nett ikke lenger gratis

Vårt Land på nett vil nå ha betalt for sine nettbaserte tjenester. Imidlertid skal man kunne vl-logolese fem saker gratis før man må registrere seg. Abonnenter av avisen må så opprette en digital bruker eller logge inn for vider lesning. Lesere som ikke abonnerer får tilgang på ytterligere ti saker den første måneden uten å måtte  betale. Når man har lest 15 artikler får man tilbud om videre abonnement og må punge ut. I en tid med betydelig inflasjon og generell økt arbeidsledighet og mindre kjøpekraft blant folk flest, kan avisen risikerer å se betydelige fall i tallet på dem som besøker Vårt Land på nett. Mange av Vårt Land leserne er vant til å lese gratis og kan selvfølgelig komme til å hoppe av når “gratisdosen” av nyhetsstoff er over. Avisen Dagen tar ennå ikke betalt for sine nyhetssaker og vil kanskje som en følge av Vårt Lands siste grep komme til å oppleve mer trafikk. 

For øyeblikket er avisen Vårt Land den største av de to kristne avisene i Norge. I følge Alexa blir Vårt  Land målt til 446 i Norge (124516) mens Dagen er  931 i Norge og 204081 målt mot verden og dersom Vårt Lands uregistrerte lesere ikke liker å måtte betale for å lese Vårt Land og dermed rømmer til andre gratis-tjenester kan Vårt Land risikerer at rankingen vil falle tildels betydelig.