Vårt Land kryper til korset og sletter, beklager og “dumper” innlegg fra Christine Josephine Andreassen langt ned på verdidebatt-siden

vårt-land-beklagerOnsdag promoterte avisen Vårt Land et  innlegg på Verdidebatt forfattet av pastor Jan Aage Torps datter, Christine Josephine Andreassen som hadde tittelen “Jeg er en Guds soldat, drep meg om du vil”. På førstesiden i torsdagens avis kjørte Vårt Land den famøse tittelen “Jeg var livredd min pappa” sammen med et bilde av Jan Aage Torp. Nå har avisen som etter all sannsynlighet ville blitt felt av PFU beklaget det hele, fjernet sin anbefaling, dumpet innlegget og satt strek for videre kommentering av Christine Josephine Andreassen innlegg på verdidebatt. Avisen har også måttet fjerne en kommentar av Njål Kristensen, en åpen homofil, -som den kontroversielle og straffedømte bloggeren Jan Kåre Christensen brukte for alt det var verd, for å sverte sitt mobbeobjekt nummer en, Jan Aage Torp

 

Avisen Vårt Land har sammen med Dagen i de siste månedene kjørt en omfattende kampanje både mot karismatiske menigheter og relativt små forsamlinger som ikke besitter samme økonomiske midler til å forsvare seg i møte med den massive ei-årsakingkritikken som er rettet mot dem. En av dem som har slått mynt på dette er den omstridte bloggen Jan Kåre Christensen som til de grader har misbrukt artikler og oppslag for å fremme sin agenda mot ymse menigheter og personer han ikke liker eller forakter, med et hat jeg aldri hadde trodd hadde kunne bo i en person. Gårsdagens oppslag i Vårt Land om Christine Josephine Andreassen innlegg:  “Jeg er en Guds soldat, drep meg om du vil” ble torsdag markedført av Vårt Land som redaksjonen anbefaler og fremhevet på en måte som var langt over streken. Dagens beklagelse og fjerning av bilde og navn på pastor Torp viser at avisen her gikk langt over streken, og saken som i følge anonyme kilder allerede var på vei til pressens faglig utvalg, er droppet etter at avisen foretok sitt nødvendige tilbaketog, fjernet både bilde av Torp og alle referanser til hans navn -og samtidig “dumpet” Christine Josephine Andreassen innlegg til en nærmest “usynlig” plass i verdidebatts “religions og livssyn” hvor innlegget ennå kan diskuteres.

vårt-land-beklager2

Det er ingen rystende “ny” historie ChristineJosephine Andreassen kommer med i sitt innlegg på verdidebatt. Det er tvert i mot en gjenfortelling av den samme historien som ble brakt til torgs i A-magasinet i Aftenposten i 2011? og den samme historien som blir formidlet i Anders Torps bok om sin oppvekst i Oslokirken og en leir i regi av Faderhuset som fant sted for noen år siden. Merkelig nok finnes det ikke andre referanser til historien bortsett fra dem som har Anders Torp til kilde – selv om det finnes massiv og sterk kritikk av Faderhuset på nettet, -som også pastor Jan Aage Torp selv satt ord på i sitt siste blogginnlegg, som kan leses her. Også Søkelys valgte å gjengi Torps blogg innlegg i sin helhet tidligere i uken. Vårt Lands tendensiøse forsideoppslag med bilde av Torp torsdag var i går på vei til pressens faglige utvalg -hvor de mest sannsynlig hadde gått på et nederlag, men siden avisen nå har krøpet til korset, vil også gjenopptakelse av en klage til Pressens Faglige Utvalg lagt på is. Jeg er temmelig overbevist om at Vårt Land her hadde gått på et nederlag.

Christensen bruker slettede kommentarer for å angripe sin fiende

Blogger Christensen som lenge har kjørt sin hatefulle krig mot Torp bruker nå njål-kristensen-slettetabsolutt alt han kan finne for å sverte blogg. Hvorvidt Christensen bruker sitater av liberale eller åpne homofile spiller ingen rolle, og Christensen er ikke så nøye på om han henter inspirasjon og argumenter fra urene brønner. “To onde ting har mitt folk gjort, sa profeten Jeremias til det frafalne Israel. Jer 2,13 For to onde ting har mitt folk gjort: Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og hugget sig ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann.” Christensen er akkurat en slik, bygger på brønner som ikke holder vann. Den kontroversielle bloggeren som omtaler den åpne homofile Njål Kristensen som “forstandig” er tydeligvis nå som forblindet av hat, at han mangler all naturlig skjelne evne og dømmekraft.  Skrevet av Kjell Andersen