En udetonert bombe i internasjonal politikk

“Jordbruksminister Uri Ariel oppfordret i et intervju med «The Times of Israel» i begynnelsen av juni d.å. den israelske regjering til å annektere areal C som utgjør Uri_Ariel_(1)ca. 60% av «Vestbredden». Det bor bare noen få tusen palestinere i C-området. Oppfordringen vakte likevel oppstyr i media både i Israel og ute i verden, og brakte til overflaten en splittelse i den israelske regjering. Uri Ariel er leder for “ytre høyre-fraksjonen” i partiet «Det jødiske hjem» der Naftali Bennett er leder. De to har samme syn i dette spørsmålet, og Bennett har truet med å forlate koalisjonen og skape regjeringskrise hvis Netanyahu går med på territorielle innrømmelser i fremtidige fredsforhandlinger. Det foreligger derfor et spenningsforhold mellom ham, hans parti og statsministeren i denne saken, som kan få vidtrekkende konsekvenser,” skriver hedersmannen Roald Øye i et innlegg. Roald Øye er en av flere som på sin pensjonist-dager utkjemper troens gode strid med sin penn i ulike aviser

Høyresiden i Israel har ignorert de siste dagers fredsovertyrer fra statsminister Netanyahu, for de er overbevist om at hans uttalelser ikke kommer til å føre til noe som helst. Ariel mener likevel at det er viktig å gå ut i det offentlige rom å imøtegå statsministerens løse tanker om en tostatsløsning.

Disse er bare med på å bygge opp under utopien, som noen israelere og mange naive fredsvenner i verden for øvrig ennå sverger til, at opprettelse av en palestinsk stat er uunngåelig. Den er etter flertallets mening i Israel tvert imot helt urealistisk!

Både undervisningminister Naftali Bennett og justismnister Ayalet Shaked i Det jødiske hjem har vært talspersoner for å gå enda lenger med hensyn til annektering av de bibelske landområdene, Judea og Samaria. Dette politiske fremstøtet må vente til etter neste valg til Knesset i 2017.

Landbruksministerens anliggende fortjener støtte hos tunge aktører også i Norge, som våger å si hva de mener og tror om denne udetonerte bomben i internasjonal politikk. Hermed er de oppfordet til å komme på banen.

Skrevet av Roald Øye