Varsler kraftig økning i matvareprisene i januar. -Varer kan stige oppmot 10 prosent

“De store dagligvarekjedene vil komme til å sette opp prisene vesentlig på dagligvarer etter nyttår. Dette kommer på toppen av en årsvekst i matprisene. Fra november 2021 til november 2022 økte prisene med 12,7 prosent, ifølge SSBs konsumprisindeks. Leverandørene skylder på økte kostnader. Nortura, som er markedsledende på kjøtt og egg, er ett av firmaene som hevder dette. – Økte strømutgifter i høst alene utgjør dobbelt så mye som overskuddet var i fjor, sier kommunikasjonssjef Kjell Rakkenes. Selskapet får ingen strømstøtte fra myndighetene. Dermed må kostnadene fordeles mellom bonde, industri, handel og forbrukerne, forklarer han.” Gjennom hele 2022 har vi merket at inflasjon og økende renter har tært på folks lommebøker -og verre vil det bli over nyttår. Det er nå det virkelig er vanlige folks tur….