Valg 2021: KrF har sviktet så totalt, stem Partiet De Kristne

Mandag 13 september er det valgdag i Norge, og denne dagen vil det overveldende flertall av befolkningen gjennom å stemme på de nåværende stortingspartiene gi et signal til politikerne om å fortsette kursen mot Sodoma. Med Høyre, AP, KrF. V, SP, Rødt, SV, MDG eller FrP vil kursen mot Sodoma og Guds dom fortsette. Ingen av disse partiene tør trå på bremsene og stanse denne kursen mot undergangen, men vil heller eskalere farten og dytte oss lengre inn i frafall og avkristning. “KrF har mistet sin sjel og står for noe som Gud på det sterkeste advarer mot. Frafall.Derfor stemmer jeg PDK, ekte kristent parti,” skriver evangelist Svein Magne Pedersen søndag morgen. En stemme til KrF er en stemme til et parti som støtter alt det Herren hater -og til en partileder som ikke vil si hva han mener i abortspørsmålet,” skriver evangelisten videre.

“KrF har i regjering og Stortinget stemt for å øke støtten over statsbudsjettet til organisasjonen FRI og Rosa kompetanse, skjerpelse og utvidelse av diskrimineringslovens virkeområde til også å omfatte familie, forbudet mot hatefulle ytringer utvidet til også å inkludere seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet og Flaggloven slik at Pride-flagget kan markedsføre fri seksualitet landet over.” (Orientering fra PDK) -KrF har en leder som ikke vil si hva han mener i abortspørsmålet. Dette fordi det er folk i partiet som er for fri abort. (Noen i partiet har antydet at de kunne tenke seg å utvide grensen for fri abort til 16 uker.) Stemmer du KrF, er det dermed en stemme til dagens abortlov. Det er en stemme til frafall og svekkelse av det kristne synet på mange områder av livet. KrF er i sin politikk med på å fremelske det som Pride står for. Derfor stemmer jeg ,sammen med mange andre, på PDK. Dette partiet har en klar kristen profil i dagens åndskamp, noe som KrF mangler på flere viktige områder. Men dette betyr ikke at det fins mange gode kristne i partiet som sikkert vil det beste for landet, men det fins farlige brist i partiets grunnmur,” skriver Svein Magne Pedersen som allerede fredag avla sin stemme -som gikk til PDK.

Protesterer

Vibeke Evenbye Rikardsen protesterer på Pedersens argumentrekke og skriver dette: “Jeg er ikke enig deg, Bollestad sier klart hun kjemper mot abort, og Ropstad støtter ikke org. Fri, rosa kompetanse og Pride,” og får da dette svaret i fra evangelisten som har markert seg som en tydelig røst i striden om vaksinen: “Ropstad tør ikke å stå frem å si hva han mener om abort. Partiet er delt i dette spørsmålet. Derfor tier han. Erik Lunde har sagt at han er for fri abort. Andre har antydet fri abort til uke 16. KrF ga sin stemme for Pride-flagget. Det var årsaken til at dette flagget henger på flaggstenger over hele landet, til og med i den “kristelige” bygda Vennesla, hvor jeg bor. Hareide gikk i Pride-parade. Ingelinn Noresjø har stått frem på TV og ønsket god Pride, selvsagt med Ropstads velsignelse. KrF er ikke et parti for konservative kristne. “Og dersom en basun gir utydelig lyd, hvem vil da gjøre seg klar til kamp?” (1 Kor 14:8) Og Svein Magne Pedersen har rett. KrF er blitt en tannløs pusekatt som er mer opptatt av taburetter en kristne verdier. Partiet har ikke kompromissløst stått opp for barnet i mors liv, med KrF i statsrådsstolen ble konservative prester i den norske kirke dolket i ryggen av Jon Lilletun og KrFs landsmøte demonstrerte klart og tydelig hvem de var da de lot seg underholde av den lesbiske komikeren Christine Koth. Avisen Dagen skrev da: “Man kan si mye om komikeren Christine Koth. Og når vi snakker om humor vil det naturligvis være ulike meninger om hva som er morsomt. Men la oss i hvert fall være enig om en ting. Når man slipper løs en Christine Koth i fri dressur som løfter skjørtet opp foran forsamlingen, deler ut puppeklemmer, promoterer sitt forestående lesbiske bryllup og får med seg partiets tillitsvalgte i årope «Herregud», så er det i hvert fall ikke helt tradisjonell KrF-underholdning vi snakker om. Enkelte vil gå mye lenger i å karakterisere seansen på landsmøtehotellet lørdag kveld. Også for enkelte av deltagerne ble det tydeligvis for mye av det gode. Flere landsmøtedeltagereforlot salen under Koths show. Etter min mening fikk vi da se hva KrF var. Et langt mer korrekt og dekkende partinavn hadde vært “Ukristelig Folkeparti” for ut fra det vi så fra KrF landsmøtet allerede da, viste vi at løpet var kjørt for dette partiet. KrF er et parti som fronter regnbuen, promoterer gay-pride, heiser homoflagget i Vennesla kommune og de har lenge sviktet barna i mors liv.

Magny Torhild Roland Bransdal som selv er stortingsrepresentant for KrF reagerer negativt på at Pedersen så tydelig går ut mot KrF og skriver dette på Pedersens Facebookside. “Jeg synes du skal slutte å motarbeide det eneste partiet som har mulighet for innflytelse på Stortinget. Du kan konsentrere deg om eget parti og slutte å spre halvsannheter om andre.” Pedersen responderer slik: “Hun kommer med pekefingeren uten noen begrunnelse for sitt syn. Dårlig politiker.” Høstens valg er for kristne et valg mellom pest eller kolera. En stemme til de nåværende stortingspartiene er en stemme til å fortsette kursen mot Sodoma og Gomorra, det er en stemme til Gay-Pride, en stemme til fortsatt fosterdrap og en stemme for videre avkristning av Norge. KrF har gjennom flere tiår vist at de er kraftløst salt, et salt som har mistet sin kraft og er ikke et parti som står fast på kristne verdier. KrF er bare et parti som er “kristne” i navnet. I år anbefaler vi å stemme på PDK for å gi en stemme til et “kristelig” parti hvor ungdommen går ut i gatene og deler ut kondomer og samtidig velsigner det Bibelen kaller en vederstyggelighet -er absurd og totalt uaktuelt. Det er godt mulig PDK ikke kommer på stortinget. Det samme gjelder kanskje også for Demokratene. Og en forklaring på dette er at de store medier som NRK og TV2 ikke gir disse samme taletid og mulighet til å delta i debatter på TV. Ved å stemme på de etablerte stortingspartiene er man også med på å støtte en slik åpenbar diskriminering av parti som er utenfor stortinget. En stemme til PDK er en stemme som forteller at vi som kristenfolk ønsker en annen kurs enn den våre stortingspartier fører oss på. Godt valg

15 tanker om “Valg 2021: KrF har sviktet så totalt, stem Partiet De Kristne

 1. Politikk er maktinstrumentet til denne verden. Bibelen: “Den som vil være verdens venn blir Guds fiende”. Kan det sies klarere at sanne kristne IKKE deltar i politiske valg?

  Vi er som Skriften sier “ambassadører og utsendinger for Guds rike”. Ambassadører deltar ikke i politikk i de landene de er utsendte til.

  Stemmer du har du tatt dyrets merke.

  7
  3
  • En ting er å oppfordre til å ikke stemme, noe annet er å si “Stemmer du har du tatt dyrets merke.”

   Det regner jeg med at du kan gi en bibelsk tolkning på.

 2. Sidan nynorsk-delen er heller liten på denne nettsida : Får eg freista å bøta på dette i mitt innlegg. Denne skrivaren har ikkje tenkt å røysta ved dette stortingsvalet. Grunngjevinga mi er slik : Det er heilt klårt for meg at den Allmektige styrer både stort og smått på denne jorda. Han eig jo alt som er på og i jorda – så det skulle berre mangla.
  Sidan eg ikkje veit kva Jahve og Yeshua sin plan er : Så kan eg motarbeida deira plan ved å røysta. Difor vil eg heller ikkje røysta.
  Dei siste dagane har det kome fram at regjeringa vil forby at biblar vert delt ut til skuleborn. Det er partiet Venstre som har denne skule- ministeren – og dette partiet framstår stadig meir kristendom-fiendtleg, Slik framferd fører i avgrunnen !
  Eg trur at me er i starten på Trengselstida – og tilhøva på vår planet skal då verta verre og verre. Det kjem etterkvart til å verta umogeleg å styre kongedømet Noreg. Truleg kjem sosialistane i regjering – og desse er stort sett jødehatarar. Slikt fører til endå fleire problem – jfr. Bibelen. Ja , eg trur at dei politikarar som no kjem inn på storting og inn i regjering ; vil angra på at dei i det heile vart politikarar . Dei får pest ( det har me allereie ) , hungersnaud , jordskjelv samt krig å handskast med dei næraste åra. Ja , lat desse framfuse politikarane steikja i eige feitt – seier eg.

  2
  1
  • Mange fornuftige tanker fra deg Ture. Da de ville gjøre Jesus til konge trakk han seg unna. Hans rike var ikke av denne verden, sa han.

   Flott at du benytter varianter av Guds og sønnens navn. Det erbimidlertid viktig å være konsekvent med prefixet – forstavelsen – “JE…”, eller “JA…” for begge navnenes del.

   Sier du JAhveh, må du også si JAhshuah, eller JAhoshuah. Sier du JEhshuah eller JEhoshuah om sønnen må du bruke JEhoshuah om Faderen.

   Fordi de aller fleste sier JEsus og ikke JAsus, sier jeg derfor JEhovah om Faderen for å være grammatikalsk korrekt. Da får det heller stå sin prøve at Vakttårnistene også sier Jehova, som likner, men som mangler den siste konsonanten “h” i JHVH.

   At eksempelvis vranglærere har noe galt gjør ikke at jeg slutter å tro på det de har rett. Da ville Satan vinne over meg.

   3
   2
  • Guds plan vil skje og fyldes uansett, jeg har heller ikke tenkt å stemme , da det ser ut til å ha litte for seg , for uansett hvem du stemmer , synes det som dem blir mer og mer korrupte og runde i kantene jo nærmere makta de kommer og det tyder på at vi i realiteten har ett skin demokrati , ett styresett underlagt denne verdens fyrste .

   Hva er korrupsjon ? ett eksempel er såkalte pr byråd , som ansetter eks politikkere og gir dem god lønn og har du penger nok så kan du betale disse pr byråden og på den måten får du tilgang til og innflytelse på den politiske eliten, så Norge er styrt av mammon som hører keiseren til.

   1
   1
  • Du tenker kanskje på at vi i forbindelse med JHVH uttaler bokstaven H som HÅ.Men slik kan vi ikke transkribere YHWH fra hebraisk fonetisk sett. H uttales ikke med HÅ når bokstaven står i ordsammenheng selv på norsk.

   Det er stor enighet blant filologer at Yod Ha Waw Ha – YHWH – på latinske språkgrupper innebærer to hoveduttaler – Jahveh, eller Jehovah. Og sier du Jahveh må du også si Jasus.

   2
   2
 3. Dersom vi som ofte er på denne siden her ikke stemmer, ja, da overlater vi plattformen til venstresiden i politikken. Og som kjent, er de for senabort, og mot kristne verdier.

  3
  2
  • Dette er vel den eneste fornuftig påstanden under denne artikkelen!

   De andre kommentarene er vel relativt oppsummerende for kommentatorene på Søkelys. Det eneste de kommer med er kritikk av omtrent alt og alle. Ingen forslag til løsninger.

   Nå regner jo jeg med at samme hva jeg skriver så blir jeg utskjelt – det er nå bare sånn – men når jeg spør hva som er feil kommer det bare nye utskjellinger. Det er vel kun et par ganger noen har kommet med et forslag til hva som er feil.

   Å ikke stemme, eller bidra med sin mulighet for å påvirke, er det samme. Man vil ikke gjøre noe selv, man vil bare sitte på sidelinjen og kritisere avgjørelsene andre tar. Det er verdens letteste oppgave.
   Vi burde heller være takknemlige for at vi har noen som tar ansvar for å prøve å styre landet. Selv om de gjør feil og ikke gjør slik vi alltid kunne tenkt oss, så gjør de noe. De sitter ikke bare og sutrer og klager.

   4
   1
 4. Det har blitt sagt at hvis et valg faktisk utgjorde en reell forskjell på den styrende politikken, så hadde det vært forbudt. Og det stemmer nok. Det er revnende likegyldig om det er en rødgrønn eller en blå regjering som styrer. Den overordna politikken forblir den samme. Det som måtte være forskjeller, er små ubetydelige ting som ikke spiller noen rolle i den store sammenhengen. Men jeg stemmer av prinsipp uansett. Og det eneste reelle alternativet er Partiet de kristne.

  • Jeg oppfordrer også, sammen med Spiff, til å bruke stemmeretten.
   Dersom man ikke bruker stemmeretten kan man ikke komme etterpå å klage på at de som stemte fikk “sine” politikere inn i styre og stell.

   2
   2
 5. Alle som har fulgt med siden Kåre Kristensen ble forrådt, og kastet som Krf-leder, vet at partiet, med Kjell Magne Bondevik, kjørte partiet på dyngen. Imgen av de etterfølgende lederne har gjort et reelt forsøk på å gjøre partiet KRISTENT igjen. Ikke bør det være så overraskende heller. Politikk betyr ofte EN ting: Å gjøre hestehandler. Og da betyr Gud og Guds Ord INGENTING. Krf har gjort hestehandler så det forslår.
  Derfor er det min klare mening, at kristne ikke bør være med i politikken. Det er uansett bedre at kristne samler seg i bønn og tilbedelse for landets styresmakter, for å få dem til å føre en rettferdig politikk. Der har kristne forsømt seg så det synger etter.

 6. JV

  Navn er uhyre viktig i kristen sammenheng. Vi vet at Paulus ble omdøpt til Saulus , Simon til Peter og Jakob til Israel . Det som er viktig for meg er hvordan navnene ble uttalt da disse personene gikk omkring på jorden. Er det ikke riktig at Jesus som snakket arameisk ; fikk sitt navn uttalt som Yeshua ? Jeg oppdaget for en tid siden at apostelen Peter slett ikke bar dette navnet : Hans navn var Kefa.

Det er stengt for kommentarer.