Undersøkelses-panel: “Todd Bentley er diskvalifisert fra tjeneste i Guds rike -Todd Bentley ut mot Dr Brown “tribunalet”

Den skandaliserte predikanten fnyser av dommen fra undersøkelses-panelet og planlegger å fortsette i tjenesten som tidligere. Foto: Todd Bentley/Facebook

Todd Bentley, som er mest kjent for den kontroversielle Lakeland Revival i 2008 hvor eldre damer ble sparket i magen i Jesu navn og puffet i gulvet under Guds kraft, er diskvalifisert fra tjeneste i Guds rike. Dette er konklusjonen til et undersøkelsespanel som har sett grundig på de sterke anklagene som er rettet mot den kontroversielle predikanten. Todd Bentley ble på grunn av affæren i Lakeland en populær skikkelse blant tørre norske karismatiske ledere som i flokk og følge dro til Lakeland for å hylle vekkelsen samt å smake på den “nye vin” som ble servert under den rabiate predikantens vekkelse. Både under Lakeland vekkelsen men også i det senere år har det fremkommet en rekke anklager om upassende seksuell oppforsel, både fra kvinner og menn. I 2019 kom vekkelses-predikant Stephen Powell i Lion of Light Ministries med anklager om Todd Bentleys angivelig upassende seksuell oppførsel overfor både kvinner og yngre menn.

Stephen Powell i Lion of Light Ministries anklaget i 2019 Todd Bentley for upassende seksuell oppførsel mot både menn og kvinner. Et undersøkelsespanel slår nå fast at Todd Bentley er diskvalifisert fra å kunne stå i en formell tjeneste, Foto: Privat

Todd Bentley har gjennom sin oppførsel og levemåte diskvalifisert seg selv fra tjeneste i den kristne kirke. Dette syntes å være konklusjonen til et undersøkelsespanel som har gransket anklager fremsatt av Stephen Powell og andre som har vært involvert i virksomheten til Todd Bentley. Undersøkelsespanelet som ble ledet av Dr Michael Brown bestod av Dr. Joseph Mattera ved “Resurrection Church”, Dr. James W. Goll ved “God Encounters Ministries”, Dr. Jane Hamon som leder “Vision Church”, Biskop Harry Jackson ved “Hope Christian Church” og  Dr. Don Finto ved “Belmont Church.” Disse syv ledende karismatiske personlighetene har brukt tre måneder på å granske de alvorlige beskyldningene mot Todd Bentley, og en rekke personer har kommet med vitnesbyrd som bekrefter anklagene mot Todd Bentley.

Todd Bentley fnyser av panelets konklusjon og vil starte opp en ny virksomhet i 2020

Dr Michael Brown som var endel av undersøkelsespanelet som vurderte Todd Bentley er ikke i tvil om at Bentley er uegnet til å kunne stå som leder i tjeneste for evangeliet. Foto: You Tube

Etter grundig granskning og avhør av en rekke vitner kom undersøkelses-panelet med en skrevet uttalelse den 2 januar hvor de konkluderer med at Todd Bentley er diskvalifisert for en formell tjeneste i den kristne kirke. I den offisielle uttalelsen som er ført i pennen av Dr Michael Brown heter det blant annet: “Som etterfølgere av Jesus er vi avhengig av Guds tilgivelse og nåde og vi tror på gjenopprettelse og tilgivelse. Men på samme tid holder vi fast på at Guds Ord stiller et sterkere krav til standarden til ledere i menighetene siden disse er representanter for Kristus. Spørsmålet har vært om hvorvidt Todd Bentley, grunnleggeren av “Fresh Fire Ministries”, lever opp til den standarden og er han kvalifisert til å bli anerkjent som en leder i kirken? Vider skriver Dr Brown at de gjennom grundig granskining har vurdert hvorvidt Todd Bentley er egnet til å være en åndelig leder i følge de bibelske standarder. “In conducting such investigation there are limits on what can be known with certainty, but we look carefully at long-term track records and the accumulated testimony of many witnesses,” skriver Brown før han stiller spørsmålene om hvorvidt Bentley kvalifiserer rent etisk til å være en leder i menigheten. Under granskningen har panelet hatt et ønske om å få høre Todd Bentleys egen versjon, men han avslo å besvare de 60 spørsmål vi hadde til ham etter at han først hadde sagt ja. (Todd Bentley krevde så at alle spørsmål ble sendt via hans advokat) -og etter det opphørte all kommunikasjon mellom Bentley og panelet som skulle granske ham. På basis av en grundig gjennomgang av et stort antall førstehånds vitner som hadde historikk helt tilbake til 2004, vil vi meddele vår teologiske synspunkter og med en stemme kan vi alle, helt uten tvil slå fast at Todd Bentley ikke er kvalifisert til å tjene som leder i en tjeneste.

Troverdige anklager og beskyldninger om et mønster av langvarig ugudelig og umoralsk oppførsel

Utdrag av den offentlige Todd Bentley rapporten delt av Dr Brown på Facebook

“Det finnes troverdige beskyldninger og anklagene viser et mønster av ugudelig og umoralsk oppførsel, bekreftet av uavhengige etterforskere som har gjennomført intervjuer med vitner fra 2008 og frem til 2019. I tillegg finnes det vitnesbyrd om umoralsk adferd som går så langt tilbake som til 2004, ” skriver Dr Brown videre. Vi har basert konklusjonen utelukkende på førstehånds-rapporter, men det finnes i tillegg en stor mengde annenhånds og tredjehånds rapporter som bekrefter de samme anklagene. Disse kommer fra forskjellige personer over hele landet -og selv utenfor USA,” heter det videre i Dr Browns offentlig fremlagte konklusjon. “Vi bryr oss om Todd og ber om at han ydmyker seg, angrer og åpent søker hjelp og legedom i livet og en hel overgivelse til Jesus. Istedetfor, ser vi et langvarig mønster av kompromissfull og syndig oppførsel, inklusiv troverdige anklager om hor, utroskap og tøylesløs adferd som å dele nakenbilder og videoer, vulgær språkbruk og misbruk,” heter det videre i den alvorlige og svært knusende rapporten. Rapporten er bekreftet at et stort antall vitner over så lenge som 15 år og går helt frem til 2019. Det alvorlige er at mange av disse har involvert mennesker som Todd Bentley var åndelig ansvarlig for. (team-medlemmer, internt ansatte, folk ansatt i virksomheten og personer han utøvde sitt åndelige hyrdeansvar for) -og dette gjør det hele mer alvorlig. Slik vi ser det, diskvalifiserer dette Todd Bentley fra all offentlig tjeneste (i menigheten) frem til han demonstrerer sanne og varige frukter av omvendelse som vil innebære et brudd fra disse langvarige og syndige vanene, inklusiv offentlig erkjennelse av synden, uten bortforklaringer samt å be dem han har syndet mot om tilgivelse og en villighet til å underlegge seg lederskapet til en lokal menighet inntil tilliten er gjenopprettet. Dette kan ta flere år,” skriver Brown videre i den offentlige uttalelsen som er signert de sju åndelige ledere som utgjorde undersøkelses-panelet. Hele uttalelsen kan leses her

Todd Bentley offer snakker ut  (saken fortsetter under videoen)

Fortsetter i tjeneste og fnyser av dommerne

Many of you are already aware of the storm that has been raging on social media. In an era when we should be using Facebook to share the message of the gospel and encourage each other, it is tragic to see other ministries weaponizing social media to destroy other people in the Body of Christ.

En gjenstridig Todd Bentley bare fnyser av undersøkelses-panelets rapport og etterforskning og sier rett ut at han vil fortsette i samme spor samtidig som han anklager Michael Brown “tribunalet” for å “våpenisere” sosiale medier for å ødelegge andre tjenere i Kristi legeme. “Mange av dere er klar over den stormen som raser i sosiale medier. I en tid hvor vi skulle bruke Facebook til å dele evangeliets budskap og oppmuntre hverandre, er det tragisk å se at andre “i tjenesten” våpeniserer sosiale medier for å ødelegge andre mennesker i Kristi kropp. Det er virkelig en lite sunn måte å håndtere konflikt på i Kristi kropp,” skriver Bentley i en oppdatering på egen facebook side. “Dette er en ondsinnet kampanje som vil påføre andre i Kristi legeme mer smerte enn det sårer meg,” og dette knuser mitt hjerte,” skriver Todd Bentley som ikke har noen planer om å trekke seg fra aktiv tjeneste i menigheten. Snarere planlegger Bentley å starte opp noe nytt for å vinne verden i løpet av 2020. I følge seg selv har Todd Bentley (som ennå lever i hor) omvendt seg fra syndene og beklaget uakseptabel oppførsel. “As far is this concerns me, I have already admitted to areas where I’ve sinned in the past and I’ve been very broken over it for a long time. As you can see in my previous interview with Michael Fickess, I have admitted to inappropriate texting, I have repented, and I have set up safeguards to avoid anything similar from happening ever again,” skriver Todd Bentley som omtaler undersøkelsespanelet som “Dr Browns tribunal” som baserer seg på baktalelse og sladder om folk. “Uansett, jeg har alltid forkynt evangeliet og akter å fortsette med det uavhengig av hva tribunalet skriver,” sier Bentley som den 16-19 januar 2020 vil være blant hovedtalerne under “Secret Place Conference” som vil bli avholdt neste helg. Todd Bentleys respons på anklagene fra Dr Brown og undersøkelsepanelet ble lagt ut på Facebook for kort tid siden under overskriften “An Update to Ministry Friends and Partners and response to tribunal!”

Michael Fickess i Fresh Fire: Støtte til Todd Bentley og avstandstagning til Dr Brown og tribunalet

A FINAL STATEMENT ON DR. BROWN’S TRIBUNAL PROCESS—and why it’s time to move on!

Slået op af Michael Fickess i Torsdag den 2. januar 2020

8 tanker om “Undersøkelses-panel: “Todd Bentley er diskvalifisert fra tjeneste i Guds rike -Todd Bentley ut mot Dr Brown “tribunalet”

 1. Kjære JEHOVAHS AMBASSADØR

  Du skriver at “Det er en stor velsignelse å forkynne det store og hellige Navnet Jehovah for beboerne.”

  Men det er ikke frelse i noe annet navn enn Jesus!!!

  Som det står i Johannes 10:27
  Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg.

  Johannes 10:30
  Jeg og Far er ett.»

  Jesus sier: Jeg og Far er ett!!

  Du greier ikke å overbevise noen her på Søkelys som er født på ny,att det du sier er rett.For alle lamper lyser røde,med det du sier.

  som sagt tidligere :”Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg.”

  Johannes 1:1
  I begynnelsen var Ordet.
  Ordet var hos Gud,
  og Ordet var Gud.

  Dette kan du ikke nekte på JV: “Ordet var Gud”

  Johannes 1:14
  Og Ordet ble menneske
  og tok bolig iblant oss,

  Ordet er Gud,og ble Jesus!

  Hvorfor måtte Ordet (Gud) bli menneske? Fordi Gud er ånd,og han lot oss mennesker råde over jorden,dyrene,fiskene osv.
  Derfor måtte han bli som en av oss!

  Dette er verdens største redningsoperasjon,som Gud står bak.

  3
  1
 2. Hei JV.

  Apostlenes gjerninger 4:12
  Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»

  Og navnet er Jesus!

  Romerne 10:9
  For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.

  Hvem er Herre i GT. JV.? Er ikke det Gud?
  Men i Romerne 10:9 står det at du skal bekjenne at Jesus er Herre!

  Derfor hjelper det ikke å påkalle Jehovahs navn.

  (………….ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»)

  3
  2
 3. Ikke pent JV…
  Om jeg mener du er fortapt eller noe annet så ønsker jeg deg ikke lykke til! Om du synes Bjørn ikke svarer slik du vil, hva med deg selv? Start for eksempel med å svare “postmann”, “bare meg” eller “frelst” når de kommenterer her. Du har nok lagt merke til at det er andre her -foruten deg selv, som også er belest i Bibelen. Noen kommentarer fra dem hopper du gjerne bare over å svare. Men for all del, det er lov til det.

  Du må gjerne vise bort Bjørn og andre så mye du bare vil uten at det hjelper 🙂 Jeg ønsker faktisk å lese bibelversene og kommentarene hans. Bibelverset du henviste angående det, skjønner man selvfølgelig ble misbrukt 🙂

  1
  1
 4. Ja fine ord det Hannah 🙂 Takk for bibelvers.

  Tenk for oss som er frelst,hvilken kraft som bor i oss!:

  efeserne 1-19/20
  og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror.20 Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen,

  kollosserne  2/9
  For i hans kropp bor hele guddomsfylden,10 og i ham, som er hodet for alle makter og åndskrefter, har dere fått denne fylden.

  Tenk at vi har fått HELE GUDDOMSFYLDEN !!! vi som har tatt imot Jesus!!

  som det står i første kor.: 6/19
  Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud?…..

  2
  2
 5. Hei, jeg vil dele mitt fantastiske vitnesbyrd. Etter å ha vært i forhold til ektemannen i mange år, slo han opp med meg, jeg gjorde alt for å bringe ham tilbake, men alt var forgjeves, jeg ville ha ham tilbake så mye på grunn av kjærligheten jeg har for ham ba jeg ham med alt, jeg ga løfter, men han nektet. Jeg forklarte problemet mitt for vennen min, og hun foreslo at jeg heller skulle kontakte en stavebeslag som kunne hjelpe meg med å kaste en spell for å bringe ham tilbake, men jeg er den typen som aldri trodde på stave, jeg hadde ikke noe valg enn å prøve det, jeg sendte en e-post med stavekasteren, og han fortalte at det ikke var noe problem at alt vil være i orden før tre dager, at eksen min vil returnere til meg før tre dager, han kastet trylleformularen og overraskende den andre dagen, det var rundt 16.00. Eksen min ringte meg, jeg var så overrasket, jeg svarte på samtalen, og alt han sa var at han var så lei seg for alt som skjedde at han ville at jeg skulle vende tilbake til ham, at han elsker meg så mye. Jeg var så glad og gikk til ham at det var slik vi begynte å bo sammen lykkelig igjen. Siden den gang har jeg gitt et løfte om at alle jeg kjenner som har et forholdsproblem, jeg vil være til hjelp for en slik person ved å henvise ham eller henne til den eneste virkelige og kraftige stavekasteren som hjalp meg med mitt eget problem. e-post: babaidadawiseman01@gmail.com
   kan du sende ham e-post hvis du trenger hans hjelp i ditt forhold eller noen annen sak.

  Elsker staver
  Tjen gode penger eller vinn et lotteri.
  Oppnå suksess i virksomheten.
  Åndelige problemer.
  Vinn rettssak.
  Se etter din livspartner.
  Få en godt betalt jobb.
  Få kontroll over ekteskapet ditt.
  Motta tjeneste og få tiltrekning fra folk.
  Få tilbake tapte penger.
  Helbrede deg av alle sykdommer. både helbredelig og uhelbredelig.
  Løs graviditetsproblemer og velsigne deg med babyer osv …

  Kontakt denne flotte mannen hvis du har noen problemer med en varig løsning
  gjennom babaidadawiseman01@gmail.com
  WhatsApp: +2348136951551
  Viber: +2348136951551

  Takk meg senere

 6. Mitt ønske akkurat nå er at Gud skal fortsette å velsigne Dr zooma for hans gode gjerninger mot livet til de menneskene som er knust i hjertet. Mitt navn er Michael DeBruin og jeg er fra USA, det er en stund siden kjærestens holdning endret seg fra å være den omsorgsfulle typen hun har vært for meg, men senere viste det seg å ikke bry seg i det hele tatt. Men ikke lenge oppdaget jeg senere at kjæresten min hadde en affære med noen andre. og hun fortalte meg at hun ikke trenger meg tross alt vi passerer da fortalte en venn meg om en stavekaster. Dr zooma at jeg vil få tilbake kvinnen min med trolldommen, jeg tok mobilnummeret hans og ringte ham og også hva som app-ham som han svarte meg, og jeg gjorde noen ofre til spellmannen, og han kjøpte elementene til meg som han brukt til ofringene og ringte meg senere at før 48 timer vil kjærligheten min komme tilbake til meg, og nå er vi mer forelsket i hverandre enn noensinne. du kan nå ham på WhatsApp + +19737553810 eller nå ham via e -post; zoomatemplegoddess@gmail.com, kjæresten min kom tilbake og slo opp med den andre fyren hun hadde et forhold til … Takk skal du ha

Det er stengt for kommentarer.