Ukraina-krisen: Steven Ben Nun følger situasjonen og teller ned til krig i Øst-Ukraina

steven-ben-nunReligion, strategisk innflytelse, kampen om landjord og Krim er blant ingrediensene i det som vil medføre krig i Ukraina. Denne konflikten har røtter i splittelsen mellom den katolske kirke og den russisk ortodokse kirke, og Rom søker innflytelse. Selv vestlig media snakker lite om det, fortsetter tallene på døde og vokse i Ukraina. I følge Ben Nun er det ny-nazister som kontrollere Ukraina. Selv vi i vest ser en annen vei, drepes sivile stadig i konflikten i den østlige del av Ukraina. Det som skjer er mindre krigføring, støttet av Vesten og Obama og sivile rammes. 

I den 56 minutter lange oppdateringen fra situasjonen i det østlige Ukraina snakker Ben Nun både om bakgrunnen for konflikten. Det vises klipp fra skadene de sporadiske kamphandlingene mellom ukrainske regjeringsstyrker og opprørerne som kontrollere de østlige områder av Ukraina opp til grensen mot Russland. Bygninger og hjem blir ødelagt og Steven Ben Nun som følger det hele fra Tsjekkia følger løpende hva ukrainske og russiske medier forteller. Ben Nuns kone er oppvokst i gamle Sovjet og kan språket. På russisk side av grensen har Putin sendt store militære styrker og utstyr, mens Nato styrker sitt nærvær i Polen og de baltiske stater. Sjekk ut hva Ben Nun i Israeli News Live har å si. Spekulativt? Kanskje -men at konflikten lett kan antennes til å bli en større militær krise, er det lite tvil om.