Ukens preken: Perry Stone: America’s perfect storm coming in 2020

Perry Stones tale fra 20 desember 2019 er vel verd å lytte til.

Én tanke om “Ukens preken: Perry Stone: America’s perfect storm coming in 2020

 1. Mye tyder på at vi kan få oppleve noe som ligner på revolusjonene i Russland og Kina. Grunnen er at det ikke fantes noe velfungerende demokrati i utgangspunktet. Det gjør det vel heller ikke i vesten idag. I USA kan f. eks dommere dømme etter eget politiske forgodtbefinnende hvis det er i tråd med venstresidens ideer. I tillegg er størstedelen av befolkningen hjernevasket eller lite opplyste. De forstår ikke hva som skjer. Og viktigst av alt, veldig mange har ikke lenger referanser for godt og ondt eller hva som er rett og galt. Etter at kristendommen mistet sin posisjon har en slags relativ kulturmarxsisme innhyllet nasjonene i en tett tåke. Og typisk, når alle journalister begynner å løpe i flokk for å promotere de revolusjonære ideene så står samfunnet på kanten av stupet.

  Den klassiske fremgangsmåten for revolusjon er å skape totalt kaos for å rive ned det eksisterende. Og så etablerer man et nytt maktsystem på ruinene av det gamle. Dette kan skje hvis sammensvergelsen har fått ett visst omfang. Mye tyder på at dette kan skje nå også.

  Noen ganger får man litt hjelp. Etter Weimarrepublikkens økonomiske sammenbrudd trengte nazistene bare å tenne på Riksdagen for å kunne innføre unntakslover. Jeg er overbevist om at noen tenker slik i dag også. Faren for at et opprør kan skape økonomisk sammenbrudd er overhengende.

  Et tankekors er alle profetiene om at New York skal settes i brann. Wilkersons profeti fra syttitallet har vært mye omtalt. Han snakket om tusenvis av branner. Det samme sa “Lebesbymannen”. Både han og Wilkerson hadde en viss troverdighet.

  Problemet er ikke primært revolusjoner og kaos men årsakene til at slik kan skje. Og siden mye av det vi ser rundt oss idag er en konsekvens av en lang utvikling gjennom mange årtier så er det kanskje best at slutten på det hele kommer så fort som mulig?

  Hva handler dette egentlig om. Finnes det en stidens kjerne? Jeg tror det. Karl Marx hatet religion. Han var en boms som tigget penger av alle og hadde nok ikke så mye til overs for et velfungerende økonomisk system. Og dette gjennspeiler seg vel i sosialismen. Hitler mente at jødene måtte utryddes fordi de representerte Bibelens ideer. For han var darwins lære om den sterkestes rett det eneste riktige i politikken. To motsettninger som illustrerer sosialistisk ideologi. Og antagelig kan de spores til boka “Staten” av Platon. Her beskriver han “gullmenneskene”, “sølvmenneskene” og “jernmenneskene” og hvordan et samfunn skal bygges på det som i mine øyne fremstår som løgn og bedrag. Jo lenger ned på rangstigen man står jo mer skal man manipuleres. “Jernmenneskene” skal fores med bråkete musikk og vulgær underholdning for å holde dem nede på et primitivt kulturellt nivå.

Det er stengt for kommentarer.