Ugandisk pinse-pastor og dåpskandidat druknet under dåpshandlingen

Minst 9 dødsfall tilskrevet kristen voksendåp i Uganda

En ugandisk  pastor og en ny konvertitt han skulle døpe skal ha druknet foran øynene på voksen-dap 200 troende ved en demning i det østlige Uganda. I følge lokale medier skal det ha forekommet minst sju dødsfall tidligere knyttet til dåpshandlinger med den samme dammen. De to siste dødsfallene skal ha skjedd tirsdag idet en lokal pastor fra Redeemed Gospel Church var i ferd med å døpe en nyomvendt kvinne. I følge lokale medier skal den omkomne presten ha hett enten Julius eller Wilber Mukisa og den døde kvinnen skal ha hett enten Farida eller Jennifer Mugolofa. Dåpshandlingen som fikk et tragisk utfall skal ha skjedd ved Mugoya dammen som ligger ved landsbyen Nakalama i Iganga distriktet og skal angivelig være et populært valg for å utføre kristen dåp med full neddykkelse.

Mugoua dammen skal nå ha krevd minst ni dødsofre som kan knyttes til kristen dåp, skriver  lokale medier i følge avisen Christian Post. Den siste tragedien knyttet til dåp fant i følge NewVisjon.com sted tirsdag 28 januar og vitner skal ha fortalt at en stor vannmasse brått skal ha innhentet pastor Mukisa og den kvinnelige dåpskandidaten under dåpshandlingen. De 200 fremmøtte som skal ha vært medlemmer av den lokale pinsemenigheten kunne ikke annet enn å stå å se på at pastoren og ny-konverterte kjempet mot vannmassene og til sist bukket under. En annen pastor, Joseph Akwasibwe fra Kampala som skal ha vært ledende pastor hadde hjulpet til under dåpen når den massive bølgen traff.

Mistet grepet og druknet

Mens ledende pastor sto langs vannkanten å fulgte dåpsseremonien på litt avstand skal uhellet ha inntruffet da pastor Mukisa gjennomførte neddykkelsesdåp av kvinnen. Han skal ha mistet grepet på kvinnen da den store bølgen kom overraskende og begge to druknet. De lokale vitnene kunne ikke gjøre annet enn å følge tragedien med øynene, fortalte Abbas Zikulabe som overvar dåpshandlingen. I følge lokale innbyggere skal minst sju andre mennesker ha dødd under lignende dåpshandlinger de siste to år. Lokale tjenestemenn skal nå granske omstendighetene rundt de siste dødsfall knyttet til dåpen.

 Uttrykt sorg over dødsfallene

I følge ugandiske medier skal mange ha uttrykt sorg over dødsfallet til pastor Mukisa og den nyfrelste Mugolofa og mange skal ha skrevet R.I.P og gått i forbønn for de rammede. “De døde i troen, må den Allmektige Fader i himmelen gi dem en trygg plass hos ham i Jesu navn, jeg ber,” het det i en kommentar i en lokal avis. Videoen nedenfor viser en kristen dåp i Afrika.