Tyrkias Recep Erdogan er sykelig opptatt av Jerusalem og søker å befri Jerusalem fra jødene og bli den store muslimske befrier

Recep Erdogan har helt siden han kom til makten søkt å bli den muslimske leder som skal befri Jerusalem fra jødene. Hans drøm om å gjenopprette det Ottomanske storriket er høyst levende for denne antikrist-kandidaten. Den tyrkiske presidenten som mange mener regisserte et militærkupp mot seg selv i 2016 og slik klarte å rydde ut mange motstandere, er en moderne muslimsk diktator som har store ambisjoner og tanker om seg selv. Enkelte mener at Recep Erdogan viss navn har tallverdi 666 i gematria-kalkulatoren er en kandidat for å bli den muslimske antikrist. Imidlertid er ikke dette tama for Erick Stakelbecks intervju med professor Efraim Inbar ved Jerusalem Institute for Strategy and Security.

Her er temaet den tyrkiske presidents besatthet av Jerusalem. Den tyrkiske diktatorens har en drøm om å gjenopprette det tyrkiske storriket, kalifatet med det mål å befri Jerusalem fra jødene og bli den store muslimske befrier. Det er svært interessant å høre professor Efraim Inbar`s tanker omkring den tyrkiske dikatorens sykelige drøm om å befri Jerusalem og bli den store hersker han drømmer om. Sjekk ut intervjuet under.

8 tanker om “Tyrkias Recep Erdogan er sykelig opptatt av Jerusalem og søker å befri Jerusalem fra jødene og bli den store muslimske befrier

 1. SATAN HAR NARRET KRISTENHETEN

  Hele det kjødelige verdensbildet med kriger og politikk tilhører Satan Djevelen. Også den kjødelige nasjonen Israel kom til i 1949 som et smart trekk i Satans strategi for å narre kristenheten til å tro at denne vesle jordlappen innerst i Middelhavet har noe som helst med Skaperen Jehovahs ”Guds Israel”.

  Sistnevnte er nemlig ikke noen kjødelig nasjon, men et ÅNDELIG ISRAEL. Guds sanne Israel består av 144 000 åndelige kvinner og menn med et løfte om å utgjøre Guds rike i himlene i tusen år etter Harmageddon. Dette riket skal under Kristi ledelse rydde hele jorden og hjelpe menneskeheten til et evig liv i fullkommenhet. Etter de tusen år vil menneskeheten atter være like fullkomne som Adam og Eva før syndefallet.

  Erdogan, Biden, Pelosi, Trump, Putin, Merkel, Solberg, Støre eller andre gallionsfigurerende entiteter er kun midlertidige rolleinnehavere som utgjør brikkene i Djevelens politiske spill.

  Det VIRKELIGE Israel og den VIRKELIGE fremtiden velges ut og grunnlegges akkurat mens du leser dette. Hele denne verden er snart en saga blott. For DEG er det gjenstår bare ett spørsmål: Vil DU vinne evig liv på en ny og renset jord? Valget er DITT, men det haster. Snart er det for sent!

  5
  5
  • JV; 1000 års riket er det et fysisk rike eller et åndelig rike?
   Etter min mening er det også et fysisk rike da det snakkes om hvor lenge mennesker kan leve uten å dø av sykdom. Hvor skal 1000års riket styres fra; Jerusalem. JV; Lyver Jahve Elohim? Hvilke løfter gav han Israels forfedre? .

   3
   1
  • Det tusenårige riket vil styres fra himmelen av 144000 åndelige skapninger – “det himmelske Jerusalem som er der oppe”..

   Menneskene på jorde vil la seg styre av dette riket med Kristus i spissen for sine himmelske brødre – tidligere mennesker.

   For jordens del vil det også finnes et administrasjonssenter et stykke nord for dagens Jerusalem der den nye, tredje og siste pakt til menneskene vil tas i mot av de gamle jødisketrosheltene for videreformidling til hele menneskeheten.

  • Kanskje vi heller burde snu på flisa, og spørre om det ikke heller var slik at Satan narret kristenheten til å forkaste jødene som Guds folk.

   Justin Martyr som levde i det andre århundret e.Kr. var den første som formaliserte tanken om at de kristne hadde erstattet jødene som Guds folk. Ut av denne erstatningsteologien kom et regulært jødehat som har vart til denne dag. Jødene ble annenrangs borgere, plassert i gettoer, tvangsdøpt, landsforvist eller drept. De ble kollektivt stemplet som Kristusmordere. I Norge var de utestengt fra landet til 1851.

   At jødene skulle få igjen sitt eget land var utenkelig, og ikke i samsvar med gjeldende teologi. Ole Hallesby kunne under en forelesning i 1928 fortelle sine studenter: “Jeg kan forsikre dere mine unge venner, at Israel aldri får sitt land tilbake igjen. Den tid er for alltid forbi”. Nå vet vi at det gikk ikke slik. 20 år senere fikk jødene sitt eget land tilbake.

   De store kirkesamfunnene som den katolske kirke, de ortodokse kirker, og de fleste protestantiske kirker står fortsatt for erstatningsteologien eller den kirkehistoriske tolkning. Kun i senere århundrer har bibeltro kirker fått øynene opp for at jødene fortsatt har en viktig rolle i Jahvès frelsesplaner.

  • 28 Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet”.

   Romerne 2:28,29

   Ingen vet heller lenger hvem som i virkeligheten er etterkommere av de opprinnelige jødene. De ble bortført av romerne i år 70 og som profetert “spredd blant folkene.”

   Nasjonen Israel gjør heller ikke Jehovah Guds vilje, som blant annet er å “ikke lenger lære å føre krig”. Det er de sanne kristne som tar dette til etterretning og utgjør “et folk for Hans Navn”.

 2. Det som forundrer meg er, at det ikke er noen protester fra land med en majoritet av muslimer, slik som Tyrkia, Indonesia og Saudi Arabia når Kina oppretter konsentrasjonsleirer for uigurbefolkningen, som er muslimer. …

 3. Tja, jeg har absolutt ingenting til overs for den høyreekstreme diktatoren Erdogan, men Tyrkia har ikke en gang en promilles mulighet til å befri Jerusalem militært og han er oppegående nok til å vite det veldig godt selv.

  Det er et fullstendig urealistisk scenario som dermed ikke reelt sett står på agendaen, selv om han sikkert dagdrømmer om å bli en ny Saladin.

  Tror heller man skal være urolig for spesielt Armenia og deler av Kurdistan.

Det er stengt for kommentarer.