Ture Andersen “Om russerne lager tsunami i Nordsjøen”

Bildet viser hvilken fart en tsunami-bølge vil ha – avhengig av dybde der hendelsen skjer. Gjennomsnitt dybde i Nordsjøen er 94 meter og største dyp der kring 300 meter. Norskerenna er opptil 700 meter dyp og ligger nær Norge. Myndighetene i Norge har fått i stand en mobil-varsling som går ut umiddelbart om en tsunami er på vei hit. Som du ser : Så vil en tsunami-bølge fra 94 meters dyp gå med en fart på 108 km / time. Om denne hendelsen skjer midt mellom Skottland og Norge : Så har vi god tid til å komme oss vekk fra sjøen. ( Vi hadde både matematikk og fysikk på Krigsskolen – på universitets-nivå. Etter 60 år har det meste av dette gått inn min store Glemmebok – men litt sitter fremdeles igjen )

Det har vært tsunamier før i Norge. For 8200 år siden gikk Storegga-raset i havet sju mil fra land utenfor Sunnmøre. Storegga går fra 100 / 200 meter ned et stup til 900 meters dybde. Det var altså fjellet som raste nedover denne undervanns-skråningen. Forskere har funnet ut at ute ved kysten ble tsunami-bølgen bare 10-12 mer høy – men inne i fjordene helt opp til 40-50 meter . Denne tsunamien satte spor helt opp til Trøndelag.
En slik voldsom tsunami-bølge kan ha svært lang bølgelengde – gjerne 100 kilometer. Båter som er ute på havet merker gjerne at det kommer en bølge på en eller to meters høyde – men dette blir ikke tatt særlig høytidelig. Når de kommer til land : Så skjønner de alvoret og konsekvensene av en tsunami. Således trekker jeg den konklusjon at våre oljeinstallasjoner til havs KAN bli stående – om russerne detonerer en eller flere ” Poseidon ” dommedags-torpedoer i Nordsjøen. Men landanleggene våre kan bli fullstendig knust – tror jeg.

En slik tsunami-bølge har enorme mengder med energi i seg. Så lenge den får fare fritt fram i åpent hav ; oppfører den seg rolig. Men når den møter land : Får den motstand og det fører til at havet først trekker seg tilbake. Båter deiser ned på havbunnen og fisk ligger og spreller på tørt område. Så begynner energien å bevege seg fremover igjen : Mindre øyer og skjær blir lett oversvømt og bølgen fortsetter innover i fjordene. Der vil energien møte høyere fjell og vann-massene får plutselig bråstopp. Dette fører igjen til at havvannet stiger forferdelig høyt inne i fjordene – i de Sunnmørske fjorder til 40-50 meter. En Putin-torpedo har en termonukleær Kobolt-bombe som er kring 4500 ganger sterkere enn den A-bomben som ble detonert over den japanske byen Nagasaki høsten 1945. ( Poseidon-torpedoen er 24 meter lang , 1,6 meter i diameter. Den har atom-fremdrift og komprimert atomstridshode og kan gå med en fart på 100 km / timen ned til en dybde på 1000 meter ). Den store nye ubåten ” Belgorod ” har seks slike torpedoer om bord .

Russerne har for lengst tenkt ut hvor de vil detonere en slik torpedo i Nordsjøen. Langt ute i Østersjøen ligger den russiske enklaven Kaliningrad. Selvsagt vil de spare sine egne borgere der. Derfor – tror jeg – at de ikke vil la detonasjonen gå særlig dypere enn 100 meter. Da har vi kystfolk tid til å komme oss opp i høyden – om landets mobil-varsling fungerer og ladningen går av et stykke fra vår kyst.

Skrevet av Ture Andersen:

http://turestril.blogspot.com/2023/03/om-russerne-lager-tsunami-i-nordsjen.html

37 tanker om “Ture Andersen “Om russerne lager tsunami i Nordsjøen”

  • Ja , tsunamien fra Storegga skjedde for kring 8200 år siden – har forskere funnet ut. En Poseidon-torpedo er mye kraftigere enn dette undersjøiske raset. Ellers har det vært flere tsunamier langs vår kyst opp gjennom tidene – men ikke så kraftige som på Storegga. Da oljeindustrien skulle etablere seg utenfor Mørekysten : Ble Storegga grundig undersøkt først – man ville unngå en ny tsunami der.

  • MEN, samme sted som vi leser om dette med de 8200 årene så leser vi OGSÅ noe annet… 🤔
   ⬇️
   At skredet førte til at STEINALDERBOSETTINGENE på Vestlandet ble knust av bølgen osv…

   Det må ha vært en laaaang bølge som varte i 2200 år 🥱

   Vi kristne tror på BIBELEN, ikke på dette.

   Gud skapte for ca 6000 år siden.

   DU kan som kristen ikke skrive det slik du skrev det. Men helt ok å skrive hva forskningen SIER.

   3
   1
  • De har muligens bommet med 2000 år…
   Leser noen ganger om geologer som har funnet gjenstander/rester av ulike ting som er flere millioner år, da detter jeg av med det forskere påstår. Jeg mener det ikke går an å påstå at noe er flere millioner år. Noen teorier er at siden for Gud er en dag som tusen år, og tusen år som en dag, og at Gud like godt brukte 6 tusen år og ikke seks dager. Jeg forholder meg til 6 dager og at Han hvilte på den syvende dagen. Forskningen har sine begrensninger.

   2
   0
  • Vi mennesker er blokkert for å forstå hva evigheten er. Som du skriver ; er en dag i evigheten som tusen år og tusen år som en dag. Først i himmelen vil man forstå det hele. I Trengselstiden vil disse dager bli forkortet – ellers ville intet kjød bli frelst.. Dette skjønner vi heller ikke med menneskets forstand. Jeg tror at vi er kommet langt lenger inn i de siste dager – enn de fleste tror.

   2
   1
  • Det er jeg enig i, det kom bare på en ganske uventet måte, men det er sånn det er når noe skal angripes, det skjer som oftest ikke som man selv har forståelse for. Det er bare å se på når denne coviden entret verden, og alt som er kommet etter det. Så, ja, nå er det som Åpenbaringen åpenbarer seg selv, så det som var helt uforståelig for de fleste, er begynt å åpenbare seg.

   1
   0
  • De fremste fysikerne i verden har funnet ut følgende : Uendelig langt borte fra jorden fins en skapning som er helt lik deg og som beveger seg som du gjør. Når det gjelder bønn til vår himmelske Far : Så tror jeg at vi må be til Ham – slik at Han dukker ned i den tiden vi lever i – slik kan Han kan dukke ned i problemet og således hjelpe oss. Tenk om du har en fot som er for kort. Slikt kan kanskje kirurger ordne etter flere operasjoner. Ber du til den Allmektige om å forlenge denne foten : Så kan han utføre dette i løpet av meget kort tid. Ja , la oss si at foten ble helt OK etter ett døgn. Kan hende har Gud brukt 1000 år på å få dette til – der ute i det uendelige. Når DU er blitt reparert – kan dette være gjort langt der ute. Fysikerne sier at samme gjenstand beveger seg helt likt – da vil en ” reparasjon ” der ute også føre til ” reparasjon ” her på jorden.
   Men vi beveger oss nå inn i fysikken og filosofiens verden.
   De samme fysikerne fikk så følgende enkle spørsmål fra journalisten : Hva er tid ? Det ble helt stille – de kunne ikke svare på dette spørsmålet !

   2
   2
  • Feil Ture.

   Man trenger IKKE komme til himmelen for å f.eks forstå at Gud skapte for ca 6000år siden. Det ser vi ut i fra Bibelen, og ALT Guds Ord er sant.
   I 3.vers leser du om lys og 27.vers om mennesket.

   Blir mer og mer overrasket her inne…
   Det virker jo som du tror at det var noen huleboere her for 8200 år siden.

   Og en kopi av Hannah et eller annet sted langt uti der??? Seriøs?
   Jeg forstår at naboen min kanskje kunne trodd på det, men…
   Hvorfor ikke vise leserne her inne HVOR i Bibelen du finner støtte i slikt?

   3
   1
  • Kanskje litt av tidens mysterium, som den Gudsskapelse den er, kan finnes ved bønn og åpenbaring av ordet «Adoil» Les om ordet, og forske med vett og forstand ledet av DHÅ

  • Vi må ta 8200 år med en klype salt. Tross alt – ekspertene var ikke der da. Men på den annen side – jorden kan være eldre enn 6000 år – det er menneskene som ble skapt for ca 6000 år siden – men jorden kan være noe eldre.

  • Bibelen anslår en 6000 år lang historie for Adam og Evas etterkommere. Skriften sier at i begynnelsen/opphavet skapte Gud himmelen og jorden, og jorden var/ble (hâyâh) som kan bety var/eksistere eller ble -øde og tom. Det hebraiske ordet er tôhû som kan bety tom, en ørken, en verdiløs sted og deretter begynte Jahve skaperprosessen, Man kan faktisk lese skaperordene fra Genesis slik “at i begynnelsen skapte Jahve himmelen og jorden og jorden ble øde og tom. Jorden kan ha eksistert i mange tusen år før Jahve startet prosessen med å skape planter og dyr og mennesket i sitt bilde. Om så en formløs klode har eksistert i titusener av år før skapelsen begynte rokker ikke med Guds kalender og vår 6000 år lange historie.

   2
   1
  • Nei GAT; som du skriver, det rokker selvfølgelig ikke med Guds kalender og vår 6000 år lange historie. Jeg viste kun til vers 3 og 27 jeg.

   Tore og GAT; vi alle her inne vet hva som står i vers 1-2😉 Det kan ha vært lenge før -og det kan ha vært samme dag. Det er ikke DET saken dreier seg om😁

   Poenget her er at Ture ignorerer det faktum at samme sted som han har funnet disse opplysningene står det også om vestlendinger som 2200 år -før skapelsen av Adam, ble tatt av en tsunami. Og alle kristne her inne jatter med Ture😁 Selv det han videre skriver om at det finnes en kopi av Hannah uti der et sted…(??)

   Hoppla!! sier jeg bare😊 Det er jo litt morsomt her inne innimellom…
   (Håper ikke jeg blir behandlet slik som Ture når jeg blir 80 -håper virkelig folk våger å si imot meg selv om jeg er oppi årene). Synes bare det er dumt for Ture jeg.

   OG; når vi leser vers 6-11, så tenker jeg at dette raset IKKE kom før vers 3.
   (Men OM det gjorde, så betydde det intet)

   Anbefaler deg, Ture, å lese disse vers og grunne litt (i forbindelse med raset)

   ⬇️⬇️⬇️
   Må si at man leser lite oppbyggelig stoff her inne. Det er SVÆRT mye merkelige kommentarer og tvilsomme profetier og saker her.

   Mange går nesten kun å venter på flodbølger, atombomber, ny pandemi, antikrist, matmangel og 666 merket (som kommer ETTER at Gud har tatt sine hjem til seg).
   ⬆️⬆️⬆️

   Jeg venter på Jesus😀 Ikke elendighet, den finnes allerede, men Han er med hvert minutt. Han kan komme i dag eller om 10 år. Inntil da håper jeg å være til glede og i arbeid for Ham og dem Han har planlagt for meg å være et lys for. Og ikke prate om krig og covid mm.

   «Trøst da hverandre med disse ord» (???)

   Synes det er på tide å vende om nå…(?) KRISTNE er IKKE kalt til dette. Nå har også Lye startet opp hestene sine igjen… Så det har ikke bedret seg her inne akkurat.

   Doom and gloom. Heia kristne🇳🇴🙈😥

   Ps. Kristne er IKKE kalt til dette. Det er ikke Hannas ord, men Bibelens. Bare let i vei😊 Take it or leave it. Gud tvinger ingen.

   5
   1
  • Kjære Hannah
   Kjære Ture
   Det som dere “krangler” om er tanker.
   Ikke la “tanker” skape disharmoni.
   Levde det huleboere for 8200 menneskeår siden?
   Kanskje
   Finnes det er parallelt univers med Hannah 2-3?
   Hvem vet.
   I denne verden er vi unike -og elsket av Gud.
   Så høyt at han lot sin egen sønn dø i vårt sted.
   Vi ser nå stykkevis og delt eller?
   Bibelen sier at Gud skapte lyset for rundt 6000 år siden.
   Vitenskapsfolk sier at den og den rasen ble utryddet for 2 millioner år siden.
   Som kristne holder vi fast på at menneskets historie er 6000 år.
   Var det tsunamier for 8200 år siden?
   Hvem vet?
   Forskere “vet” mye men er ikke i stand til å utforske Guds sinn.
   Jes 55,6-9 Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær! Den ugudelige forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende sig til Herren, så skal han forbarme sig over ham, og til vår Gud, for han skal mangfoldig forlate. For mine tanker er ikke eders tanker, og eders veier er ikke mine veier, sier Herren; som himmelen er høiere enn jorden, således er mine veier høiere enn eders veier, og mine tanker høiere enn eders tanker.

   2
   0
  • MITT NAVN, ser du selv hva du skriver??

   Ofte når jeg sier mine meninger om ting og stiller spørsmål ved om noe er riktig her inne, så er du og mange andre raske til å skrive kjære Hannah og be oss slutte å krangle å være snille nå og komme med bibelvers og annet.

   Hvorfor behandle meg annerledes her enn andre? Vær snill selv du, og husk se nøye på deg selv. Bibelvers er jeg glad i men det bør jo brukes riktig…(Og selv har jeg også gått i grøften der🙈 …man mener det jo ofte godt)

   Du PÅSTÅR å tro på Jesus, og så tror du SAMTIDIG at det gjerne kunne være mennesker her for 8200 år siden. Da tror du ikke på Bibelen da. Guds Ord forteller deg at Adam var FØRST. For Hannah så teller Bibelen. Ikke hvilke eventyr du og Ture babler om.

   Og ja. Jeg blir sint. (Sjeldent det) Men når såkalte kristne prater IMOT min Himmelske Far -DET liker jeg ikke.

   For meg må du tro på hva du vil. Men du er ikke enig med Jesus da.

   Ser du hva du skriver? Nei🙈

   OG -skriver du, at ja det finnes kanskje et univers med Hannah 2 på. (??)
   Du verden som du tror…

   Jeg plantet 2 og 2 bjørkebabyer for 20 år siden, tett ved siden av hverandre -i tilfelle den ene døde. Da ville jeg nesten garantert ha en perfekt Allé bortover veien om 3-4 år, tenkte jeg. Det ble perfekt😊 uten å mene å skryte. Jeg ba for bjørkene jeg. Gleden er ikke stor -men DIGER💚 Gud er med i alt. I himmelen får jeg en Bjørke-allé tror jeg. Da vet dere hvor jeg bor👍🐸 Kom på besøk🍉🍍🥭 Noen dyr her ødela en plante, og én vokste ikke bra, men reserve plantene gjorde alléen FULLKOMMEN.

   Men Gud trengte ikke skape 2 Hannah’er. Han trengte ikke helgardere seg som meg med bjørkene. Hannah er FULLKOMMEN, sett med Gud sine øyner gjennom Jesu’ fullkomne verk på Golgata.

   Du kan umulig se noe KRANGLING her. MITT NAVN, du tar jo feil.

   Ture ignorerer jo 🤣😂 Han prater helst med andre enn Hannah. Det er hans problem😊 Han som går glipp av noe. (Trodde jeg var lillesøsteren hans jeg) Husker da jeg kom hit. Ture var glad for meg og jeg for ham. Ros gav jeg mye. Og én gang ris. DA forandret han seg. Jeg er glad for Ture ennå😊 Men han hører kanskje mer på Gransker. Får håpe det🤔 Men tvilsomt. Dessverre😥

   Vi må fortsatt ALLE lære om vi er 60 70 eller 80. Ydmykhet og meget mere.
   Hver dag. Guds Ord sier det.

   Jeg har observert Hanvold. Og Flåten.
   Sier ikke mer.

 1. Jeg skrev om denne Tsunami bomben her:

  https://korsfestet.wordpress.com/2022/02/27/27-febr-2022-lebesbymannens-forutsigelser-krig-mot-norge-og-sosialismens-gudloshet/

  Vel og merke helt på slutten. Det kan oppfylle Lebesbymannens profetier.
  Men jeg er noe usikker på om denne bomben blir sluppet nå.

  I 2015-16 – var det vel – så forsøkte Obama og hisse på seg russerne – og det ble anspent mellom landene – og man hadde atomøvelse i Moskva for innbyggerne – og jeg og Jeremy Hoff og Ture gikk ut og advarte – og det kunne ha blitt rett, om ikke Trump hadde kommet til makten – det var som om bølgene bare la seg i hele 4 år.

  Biden er Obamas marionett – og driver på der han slapp – med å hisse på russerne. Men nå har det kommet frem flere profetier – på at Biden regimet vil falle – og at Trump vi muligens komme tilbake – dette vil da roe ned ting – selv om det har allerede blitt gjort stor skade – med det USA har gjort i Ukraina.

  Gud har fortsatt kontrollen! Når Lebesbymannens profetier – eller Emmanuel Minos eller andres profetier vil oppfylles – vet bare Gud – og Han vil advare sine Vektere/Profeter – når tiden nærmer seg – det tror iallefall jeg!

  2
  1
 2. Det er så mye atombomber i verden at menneskeheten kan bli utryddet fra jorden, De rettferdige vil gå over i evigheten, og den tar aldri slutt. Gud er udødelig, og vil leve evigheter.

  • Det samme er mennesket. Det står «også evigheten har Han lagt ned i deres hjerte»! Dvs, et menneske flytter bare til en annen dimensjon etter sin bortgang. Altså, kan ikke dø i den forstand å bli til intet. Hvorfor skulle det ellers stå det at evigheten er nedlagt i et menneske?

  • Kommentaren er nok trykket ned av en som tror at det ikke er noe etter at et menneske forlater kroppen. Jeg må korrigere om noen misforstår kommentaren, mennesker er ikke Gud, men evigheten er nedlagt i hvert menneske, og hva betyr det? Jesus fortalte selv dette flere ganger, bla fortellingen om Lasarus og den rike mannen!

 3. Russland : Feilinformasjon som taktikk foran et angrep !

  Russiske myndigheter har fortalt at atom-missilene som skal plasseres i Belarus først er operative i juli 2023. Om dette er korrekt :Så ville russerne aldri gått ut offentlig med det. 10 russiske fly har allerede landet i Belarus og jeg tror at disse missilene snart er operative – om de ikke allerede er det.
  Så leser jeg i dag at dommedags-torpedoene ” Poseidon ” først er operative i Stillehavet i 2024. Dette er nok bare feilinformasjon mot Vesten. Disse torpedoene er lastet opp på minst to store ubåter : ” Belgorod ” og ” Khabarovsk “. Trolig er Poseidon-torpedoene også om bord i russiske overflatefartøy.
  Slike opplysninger sier meg at et atom-angrep fra Russland mot Vesten er nært forestående.

 4. Jeg observerer at et nettroll – som skulle slutte å skrive på denne nettsiden – har startet igjen med å latterliggjøre andre og deres meninger. Hun går ikke av veien for å bruke høy alder i sin hets. Hun har heller ikke fått med seg at det er de fremste fysikerne i verden som har funnet ut at det er en kopi av jorden – og alt som befinner seg på denne kloden – nøyaktig lik uendelig langt borte.

  1
  1
  • Selv om noen teoretiske fysikere har teorier om multivers, så er det fortsatt teorier basert på matematikk og kvanteteori. Nettrollet du nevner er helt avhengig av et hoff rundt seg som kan være der for henne, når hun latterliggjør andre.

   1
   1
  • Enig med Trollet. Her tror jeg Ture tar feil.
   Jeg har heller ikke fått med meg at forskere har funnet ut at det faktisk finnes et parallelt univers/klode.
   De har en ide, eller teori, om at siden det er så uendelig mange planeter og stjernetåker, så er det teoretisk sannsynlig at det finnes en jordkopi. Men etter det jeg vet er det fremdeles, som også Trollet sier, bare teori og matematikk.
   Men overbevis meg gjerne om at jeg tar feil, og vis meg hvor jeg finner informasjon jeg ikke har fått med meg.

  • Jeg så intervju med kjente fysikere på TV for et par år siden ( skulle være de fremste i verden ). De var helt klare på at det fantes en identisk lik jordkule som Tellus og at gjenstander der beveget seg likt som her på vår jord. Vi vet at Skriften sier at det skal komme en ny himmel og en ny jord – og havet skal være borte. Da undrer jeg : Er det denne ” andre jorden ” som da kommer og at temperaturen går mot det absolutte nullpunkt – slik at havene fryser til ? Bibelen oppfordrer oss til å grunde på himmelrikets hemmeligheter. Men jeg har ingen fasit på dette.

  • For å være litt flåsete:
   I følge altfor mange på Søkelys kan man ikke stole på forskere.

   Og litt mer seriøst:
   fram til noen kan komme med noe mer konkret en hva “noen forskere sa på på for flere år siden” så velger jeg å tro det fremdeles bare er matematikk og teori

   1
   0
  • Trollet, nei hoff ser jeg ikke som en nødvendighet.
   Sterkere med de ytterst få som jeg har med meg -som jeg til enhver tid vet 100% sikkert hvor de står.

  • En ting til Ture:
   Du nevner at Hannah skulle være et nettroll. Dersom du skulle bruke henne som referanse for hva et nettroll er, hva er da alle vi andre som kommenterer på Søkelys. Altfor mange er arrogante, stygge, nedlatende og hoverende. Og selv om jeg ikke er enig med Hannah i alt hun sier, så tror mange av oss har mye å lære av Hannah sin uttrykks- og væremåte.

   PS!
   Ture, et vennlig råd: du bør huske på at det kan oppleves som at du benytter hersketeknikker når du kommenterer.
   Når du til stadighet påpeker at du har “god millitær utdannelse”, “som gamal offiser i Hæren, veit eg følgjande”, har hatt “matematikk og fysikk på Krigsskolen – på universitets-nivå” og at du er eldre og mer erfaren enn de fleste så er det nesten som du samtidig sier: “ikke motsi meg! I motsetning til dere vet jeg nemlig hva jeg snakker om!”
   Nå satte jeg bevisst den siste setningen i hermetegn, fordi jeg vet at det ikke er det du sier, for det stemmer jo at du har god utdannelse og mye erfaring, men med de stadige henvisningene til din bakgrunn, utdannelse og alder så kan det oppfattes som du hever deg litt over mange andre her inne.
   Nå kan nok du mye mer om militæret enn jeg kan, og helt sikkert mye mer om mange andre ting også, men tenk over det med hersketeknikk. Ydmykhet er ikke en dårlig egenskap. Vi burde hatt litt mer av det noen og enhver.

  • Jeg ventet, så Ture kunne få sjansen til å skrive først her…. Det var høflig og fint skrevet til ham av deg. Vi setter pris på Ture. (Personlig setter jeg pris på f.eks. å lese han skrive om fiske, båt, ubåter og fly) Men motsatt så setter han kanskje kun pris på oss når vi roser ham eller er enig, det er trist.

   Takker for fine ord Gransker. Og ærlighet. Og at du gidder å engasjere deg så mye her -og er her for oss (jeg forstår nesten ikke at du holder ut) OG at du skriver høflig og med respekt til alle. Jeg lærer (kanskje litt tregt) mye av dine kommentarer, setter stor pris på deg. Du er et eksempel for oss alle.

   Personlig synes jeg at det utenom deg kun er Nick og Kjell redaktør + noen få andre som kommenterer voksent og med respekt. Det er trist…

   Takk for at du sa fra. Og går imot urett.

   Selv har jeg ikke alltid trødd til støttende for deg og andre når jeg kunne ha sagt noe. Men noen ganger krever det så mye med skriverier og ordlegging ( jeg er ikke så rask), og jeg bare ønsker meg bare langt bort fra hele greia. Fordi ordbruk og villighet til å gå i seg selv her ikke ligner noen ting jeg har sett.

   Ser at det ofte nytter lite overfor andre å vennlig å si fra om noe også. Man går lei. Ikke alltid får jeg til å skrive det på den fineste måten selv heller. Men prøver 🙈 Og lærer litt håper jeg.

   TROR faktisk at en av grunnene du holder ut her er faktisk fordi du bryr deg om menneskene her, men mange merker det ikke, og liker deg fremdeles ikke. Det er synd for dem. Jeg merker ditt ønske om å hjelpe dem og meg. Gang på gang. Takk for det.

 5. Hvor leser du hetsen om alder? Det er mitt inderlige ønske at folk fremdeles skal være ærlige med meg når jeg blir 80 og si fra om de ikke er enige med meg om noe.

  Joda jeg har lest om disse fantastiske fysikerne…og Hannah2 langt langt borte… Men man MÅ ikke tulle å tøyse! For ALL del😉 For nå ble det visst latterliggjøring. Og kristne tuller og tøyser ikke og må ikke være for glade…

  Kanskje skal jeg si som Ture sint sier flere ganger til meg her når han ikke tåler min mening -at herved er vår diskusjon avsluttet🤔..? Med sinte utropstegn. (Uten at jeg HAR diskutert. Men sagt min mening)

  Neida, bare skriv du😊 Men det er ikke alt jeg prioriterer å svare på. Min mening tolererer du jo ikke allikevel så. Og nå er jeg jo nettroll også. Fantastic🌷 (er vant til å bli kalt mye rart og stygt her inne så det går helt fint) Nei du, ingen nettroll. Men Guds prinsesse.

  👑
  👩🏼‍🦱
  Skapt i Hans bilde.

  Like lite som jeg ville finne på å kalle deg nettroll så burde ikke du heller. Ikke bra for deg det Ture.

  Det står en del i Guds Ord om dette med eldre. Alt i Bibelen er sant. Så derfor avslutter jeg😉

  Og det står OGSÅ endel on de yngre. Det går begge veier. Ha respekt.

  2
  0
  • ⬆️Kommentaren var ment å stå under Tures påstand om at jeg latterliggjorde, og hetset. Og hvor han kalte meg nett-troll. Jeg er mye rart her inne😄

 6. Er helt ærlig spørsmål Ture:
  Skal ikke bølgelengde også være en av variablene når man beregner bølgefart?

  Min begrensede fysikkunskap sier at bølgefart påvirkes av vind, strøm, bunnforhold etc. Men jeg antar at en forenklet modell for store dyp ikke trenger å ta med disse faktorene. Likevel blir det vel litt for enkelt å kun ha med dybde og gravitasjon? Eller?

  Forklart gjerne. Slikt som dette er interessant.

  • Her er slik enorm energi ute og går at motstand fra vind og strøm har lite å si . Dessuten er det umulig å beregne slikt da man ikke vet hvor bomben går av – og vind / strømforholdene der. Men fører man et skip : Så må man beregne avdrift – grunnet vind og strøm ( jeg tok kystskippereksamen da jeg var 71 ).
   Det er ikke jeg som har laget den formelen som ble benyttet.

 7. Gransker :
  Du har gransket altfor lite ! Om du gidder å lese innlegget mitt som Søkelys tok inn : Så poengterer jeg at det meste av mine fysikk-kunnskaper har gått inn i min store Glemmebok etter 60 år.
  Siden du karakteriserer meg : Så fremstår du for meg som en kverulant av dimensjoner – som attpå til IKKE har manns mot nok til å bruke ditt eget og riktige navn. Ja , du har vel hørt om gutten som var så rasende at han knyttet hendene sine i bukselommen ! Forresten : Du spør hvorfor bølgelengde ikke er med i formelen for hastighet av en tsunami . Kjenner du ikke til : K = m X a ?
  Min diskusjon med deg herved over er.

  • Jeg er nok en kverulant. Det har flere påpekt, og jeg har akseptert.

   Jeg hevder ikke at jeg kan mer fysikk enn deg. Det var et genuint og oppriktig spørsmål om ikke bølgelengden burde vært med. Jeg trodde, i min enfoldighet, den måtte tas med. Det var ikke en påstand, det var et ønske om å lære mer om fenomenet. Jeg antok at du ville forklare hvorfor den ikke skulle være med/evt om den burde vært med. Jeg regnet ikke med at du ble sur og gretten.

   PS! jeg har null peiling på hvordan man regner ut en bølgehastighet for en tsunami.

  • …bare for å ha innrømmet det:
   I kommentaren over nærmest påstår jeg at man kan oppfatte det som at du “sitter på din høye hest”.
   Jeg må nok innrømme at jeg ofte “sitter på en enda høyere hest”. Når jeg er uenig med noen så sier jeg det. Dessverre ser jeg at jeg litt for ofte blir oppfattet som arrogant, og det er ikke noe jeg er stolt av.

   Men beklager dersom jeg såret deg. Det var ikke meningen.
   Du får velge å tro meg eller å la være, men kommentarene mine var ment som et undrende spørsmål om bølgefart, en sleivete bemerkning om forskere og fjerne galakser (uten ironi eller skjulte antydninger) og et velment tips om hva som oppfattes som hersketeknikk.
   Beklager Ture, jeg mente ikke å være ufin.

 8. Angåande innlegget: russaren sparar neppe Kaliningrad, om Kaliningrad i det heile tatt er intakt når det blir aktuelt å bruke A-våpen. Det blir nok optimal plassering for maksimal sprengkraft. Om dei ikkje greier å lamme NATO med A-våpen, kva kan då stoppe NATO. Det blir gjengjeldelse også, ingen tvil.
  Kanskje blir bølga berre 50 meter høg? Infrastrukturen på vestlandet og rundt heile nordsjøbassenget ligg uansett på den høgda og lavare. Så det blir lite igjen å gjere seg nytte av, best å ta turen over til austlandet om ein kan.

Det er stengt for kommentarer.