Trump advokaten Jay Sekulow beskylder Tyrkia for å være ansvarlig for kristenforfølgelse i Syria

Jay Sekulow som var advokat for president Trump under riksrettssaken kritiserer tyrkiske myndigheter for forfølgelsen av kristne i Syria. (Foto Facebook)

Det islamistisk tyrkiske regimet under ledelse av Recep Erdogan som mange mener kan være en mulig antikrist kandidat er ansvarlig for den tyrkiske forfølgelsen av kristne i Syria på tross av at en avtale om våpenhvile er avtalt. “Kirker blir ødelagt og sivile drept og dette er grusomheter verden må stå i mot. Tyrkias forfølgelse av kristne må ta slutt,” sier Jay Sekulow som var advokat for president Trump under riksretts-saken i senatet. Sekulow som både er advokat og medlem av det kristne Jay Sekulow band er uhyre kritisk til hvordan tyrkiske styrker opererer med sin militæraksjon i Syria. Kirker blir ødelagt og sivile blir drept etter ordre fra den muslimske lederen i Ankara.

Den tyrkiske Recep Erdogan hvis navn har tallverdi 666 kan i følge endel kristne være en mulig antikrist kandidat.

President Recep Erdogan hvis navn har tallverdi 666 i følge engelsk gematria har under sin tid med makten omgjort Tyrkia, som en gang var en troverdig NATO alliert og venn av Vesten med et sekulært styre og omgjort det til en stadig mer islamistisk preget stat etter mønster fra det gamle Ottomanske Imperiet med seg selv som leder for kalifatet. Det demokratiske Tyrkia som vi kjente med demokrati og personlig frihet er noe som for det meste tilhører fortiden. Fengslingen av pastor Andrew Brunson som blant annet American Center for Law & Justice (ACLJ) kjempet for og som førte til at pastor Brunson ble satt fri, er bare et eksempel på president Erdogans forfølgelse av kristne, og det er hans paranoia som har ledet han til utrenskninger i det tyrkiske militæret, arrestasjoner av journalister og dommere og fengsling av dem han anser som politiske fiender.

Still opp for fofulgte kristne

“Over hele verden står kristne overfor tiltagende og økende  forfølgelse. Hvis vi ikke stiller opp for dem, hvem gjør det da? La stemmen din bli hørt. Legg til navnet ditt i vår underskriftskampanje for å forsvare forfulgte kristne,” skriver den kristne advokaten i en oppfordring på Facebook. Sekulow som fikk omfattende oppmerksomhet i forbindelse med riksrett-saken mot Donald Trump oppfordrer kristne over hele verden til å signere et opprop til støtte for forfulgte kristne. Oppropet kan signeres her.

Jay Sekulow som er en aktiv prakiserende kristen spiller her “Jesus is still alrigth” sammen med John Schlittt som er kjent fra det kristne bandet Petra.

Les også

Turkey’s Erdogan – The Antichrist Rises