Trengselstiden er over oss: Franske og kroatiske bønder reiser seg mot diktaturet som søker full kontroll av alt

Den globale elites forsøk på å ta kontroll over all matforsyning møter nå motbør fra franske og kroatiske bønder som kjemper mot opprørspoliti. Det dramatiske forsøket på å påtvinge oss “den new green deel” og the great reset har fått franske og kroatiske bønder til å ta til gatene i protest mot maktmisbruk fra overordnede globale ledere. Christian Westbrook i Ice Age Farmer rapporterer om den pågående krigen mot landbruket -og det globale forsøket til å tvinge folk til å slutte å ete naturlig kjøtt og erstatte maten vi spiser med innsekter og kunstig kjøtt dyrket frem i laboratorium.

Christian Westbrook i Ice Age Farmer forstår hva som er i ferd med å skje og hva som nå senker seg over verden

8 tanker om “Trengselstiden er over oss: Franske og kroatiske bønder reiser seg mot diktaturet som søker full kontroll av alt

 1. Trengselstiden har ikke startet og noen kristne står på som bare det FØR den starter. F.eks Ingelinn Lossius-Skeie sier i dag i Norge i Dag at LHBTIQ ikke skal få definere hva som skal læres i skole/b.hager. Hun har en liste på 24 punkter for å begrense dem. Takknemlig til denne dama.

  1
  1
  • Den store trengsel er her, Hannah. Vi er i begynnelsen av de siste sju år av menighetens tidshusholdning.
   Og bortrykkelsen kommer etter denne trengselstiden.
   Den kommer i tråd med det Jesus sa:

   Matt 24,9 Da skal de overgi eder til trengsel og slå eder ihjel, og I skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.
   Matt 24,21 for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nu, og heller ikke skal bli.
   Dette blir en vanskelig tid for Jesu menighet, og vi er nå helt i begynnelsen av trengselstiden -og noen kristne kjemper i mot.
   Det er rett og riktig. Guds folk skal kjempe for kristne verdier og motstå mørkets makt og forkynne frelse for mennesker selv langt inn i den store trengsel.
   Derfor vil verden og antikrist hate oss.
   Det er derfor vi ser at tingene strammer seg til på alle områder.
   Det greske ordet for trengsel er thlipsis og betyr “press” eller tilstramming, byrde eller vanskeligheter.
   Dette er noe vi ser kristne nå i økende grad opplever over hele verden.
   Legg merke til følgende: Jesus henter sine etter trengselen
   Ikke før
   Matt 24,29-31 Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 30 Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre sig, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet. 31 Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn.

   2
   1
 2. Trengsel tiden er i gang Hanna og den sniker seg inn og strammer gradvis grepet og til slutt skal det bli så harde trengsels tid at ble ikke den tiden forkortet så kan ingen bli frelst , men for de utvalgtes skuld blir denne tiden avkortet ….

  • Jeg tror opprykkelsen kommer i tiden rytteren på den røde hest begynner og gjøre seg gjeldene , jeg tror når det 3 seglet brytes er den kristne menighet alt opprykket . I praksis så er vi i en tid der Jesus nå kan komme hvert øyeblikk , om det er som jeg tror.

   Med dette sagt så vet jeg ikke , men jeg klynger meg til Jesus og ber åndelig på mine knær om å slippe disse prøvelsene som er i ferd med å komme over jorden. Bare Gud kjenner dagen å timen , men når vi ser alt dette skjer , da skal vi vite at våres utfrielse er nært forestående .

   2
   1
  • Alt makter du i Ham som gjør deg sterk. Gled deg i Herren . Vi kan legge oss til to ved Hans bryst. Gud har kontroll. Vi lever virkelig i spennende tider 🙂 Vi har intet å frykte. Det må bare buldre så mye det vil rundt meg. Desto mer, desto nærmere. 🙂

   Trøst da hverandre… står det, etterpå ordene om bl.a. at vi er ikke kalt til vrede.

   Kos deg med bibelundervisning på JDFarag sin YouTube kanal.

   1
   1

Det er stengt for kommentarer.