Trenger du Gud? Hvor går du hen etter dette livet?

trenger-gudNettstedet “Trengergud.no” er for oss en ny nettside vi akkurat kom over. På denne nettsiden blir det gitt anledning til å sjekke seg selv opp mot Guds standard ved å svare på spørsmål som har med Guds bud å gjøre, evighet, frelse eller fortapelse. Besøk nettsiden og ta testen her