Trekker seg fra styret i David Yonggi Cho kirke etter konverteringen

Oppbruddets dager for Ulf Ekman som har fått massiv oppmerksomhet i massemedia

Ulf Ekman trekker seg også fra styret i pastor David Yonggi Cho’s kirke, melder ekman-ulfCharismaMagazine mandag. Bakgrunnen for at Ekman nå velger å trekke seg fra styret i den skandalepregede sør-koreanske kirken som nylig fikk massive mediaoppslag etter at pastor David Yonggi Cho ble dømt for svindel. I et brev til pastor Cho forklarer Ekman fratredelsen. Nyheten om at Ulf Ekman har valgt å konvertere til katolsk tro er i dag blitt omtalt i en rekke medier i Skandinavia. Søndag ble saken omtalt i Charimamagazine og det innflytelsesrike Christian Post skriver i dag at “at den svenske pastoren “lamslo” forsamlingen med sitt overraskende budskap søndag.

Kjære Dr. Cho, 

Jeg ber om at alt er bra med deg, og at Herrens velsignelse er på ditt liv og tjeneste. I dette brevet vil jeg dele med dere en avgjørelse som kona Birgitta og jeg har kommet til. Som du sikkert vet, i fjor var det et skifte i departementet på Livets Ord / Livets Ord.Vår kirke fikk sitt nye Senior Pastor, Joakim Lundqvist. Han er en fin mann, og gjør en veldig god jobb, og er veldig mye elsket av vår kirke. Overgangen har gått veldig bra og kirken og de ulike departementene gjør store. Vi har rekonstruert noe av departementet og gjort strukturen mer effektiv. Vår sønn Jonathan Ekman er vår administrerende direktør og arbeider effektivt med styret, og Christian Åkerhielm har lykkes meg som vår Oppdrag direktør. Arbeidet holder utvide, og jeg vet at du vil finne disse brødrene og Livets Ord til å være gode partnere i departementet i fremtiden. Jeg er trygg på at arbeidet er i veldig gode hender og fremtiden ser bra ut, ved Guds nåde.

Nylig Birgitta og jeg har pensjonert fra våre posisjoner på Livets Ord / Livets Ord. Men vi er fortsatt Herrens tjenere, selvfølgelig, og ønsker å være aktiv i sin tjeneste i denne sesongen av våre liv. Når vi ser tilbake på våre 30 år i tjenesten kan vi skille mellom tre deler i den.  Den første var å bygge den Livets Ord kirke, å nå ut med evangeliet og undervisning om tro og den Hellige Ånd gjennom Livets Ord Bibelsenter. Vi har sett mange tusen studenter som går gjennom skolen vår.

Den andre delen har blitt våre Oppdrag jobb, gå til mange nasjoner forkynne evangeliet, plante menigheter og bibelskoler og utvikle et nettverk av Livets Ord menigheter mange steder. Den tredje delen startet rundt begynnelsen av dette årtusenet. En økt lengsel etter og forståelse for betydningen av kristen enhet begynte å vokse i oss. Vi ønsket å hjelpe vårt nettverk, og troende generelt, å ha en dypere forståelse av Kristi legeme og forholde seg sterkere til Guds folk i de historiske kirkene.

I denne prosessen har vi stadig kommet i kontakt med den katolske kirken, spesielt i løpet av våre tre år i Israel. Dette har ført til vennskap, en dypere forståelse, en gradvis fjerning av fordommer og et sterkere ønske om enhet. Det har vært en fascinerende reise med mye å studere og be, og vi har oppdaget i hvor mange måter vi har så mye til felles med katolikkene.Vi deler en felles historie, som går tilbake til apostlene. Vi deler de sentrale prinsippene for vår tro, og er faktisk i gjeld til dem for utvikling av klassiske dogmer. Vi deler en sterk moralsk forpliktelse og med millioner av katolikker vi også dele pinseopplevelsen. Jeg har også hatt mange muligheter til å dele med dem hva Herren har gitt oss.

Jeg oppdaget hvor lite jeg egentlig visste om dem, deres åndelighet og sin tro. Ubevisst jeg gjennomført mange fordommer og dårlige holdninger og har vært raske til å dømme dem uten egentlig å vite hva de faktisk trodd. Det har vært godt å oppdage og å omvende seg fra nonchalant og grunne meninger, basert ikke på sine egne kilder, men på sine motstandere, og å oppdage en meget rik kulturarv, en sterk teologisk fundament og en dyp kjærlighet til Jesus Kristus blant dem. Fra den oppdagelsen min kone og jeg mer og mer begynt å sette pris på hva vi så, og vi oppfattet hvordan Herren nærmet oss nærmere denne kirken. Dette er en personlig prosess som har pågått i omtrent ti år. Steg for steg vi følte tegningen av Ånden, hørte Herrens røst og endelig klart forstått at Herren var faktisk fører oss til å forene med og være en del av den katolske kirke.

Dette er en personlig reise som vi tar, og det er ikke måte på Livets Ord, nasjonalt eller internasjonalt. Livets Ord er i dag mye mer åpne for større Kristi legeme enn for ti år siden. Unity er en del av sin visjon, men det vil fortsette i sin distinkte kall som har vært den samme siden 1983: “Equip Guds folk med hans Ord tro, lære dem om deres åndelige våpen, trene dem hvordan de skal bruke dem og sende dem ut i seirende kamp for Herren. “Livets Ord vil fortsette som den har gjort til nå, oppfylle spesifikke visjon Herren har gitt. 

Etter samtaler med biskopen av Stockholm har vi bedt om å bli mottatt i den katolske kirken senere denne våren. Vi har offentliggjort dette til vår menighet og partnere på Livets Ord i dag, på Mars den 9., 2014.  Jeg kan forestille meg at denne nyheten kan overraske noen av våre venner. Andre, som har hatt mulighet til å følge oss nærmere det siste nummeret av år, kanskje ikke helt overrasket. Jeg har snakket og skrevet om dette ganske vesentlig, i en rekke måter de siste ti årene. Du absolutt ikke trenger å være enig med vår beslutning, men vi ber deg ydmykt respektere det. Det er ikke noe som har blitt tryllet frem på sporen for øyeblikket, men en gradvis prosess gjennom mye bønn og forsiktig refleksjon.

Birgitta og jeg virkelig føler en dyp fred om denne avgjørelsen, og vi har sett Herrens hånd lede våre skritt inn på denne banen i så mange fantastiske, milde og noen ganger også overnaturlige måter. Vi har møtt Herren og opplevd hans kjærlighet i unike og kraftfulle måter som har ført oss til å elske ham enda mer og å være lidenskapelig om hans kirke og hans rike. Så mye godt er i vente for oss alle i fremtiden, når vi vandrer med Jesus. På grunn av denne endringen jeg også fratre innlegget mitt i styret for CGI fra denne datoen. Jeg vil spesielt takke deg for din store kjærlighet og støtte for meg gjennom årene. Også vil jeg gjerne takke hele styret for en vital og velsignet fellesskap gjennom årene. Det har vært utrolig viktig for meg å ha blitt betrodd med æren av å tilhøre denne store gruppen av ministrene. Jeg verdsetter det veldig mye og bære den med meg inn i fremtidige engasjementer i Kristi legeme.

Dette er ikke en adskillelse av bånd. Herren ga meg et ord for noen måneder siden: “Oppgaven er oppfylt, men vennskapet forblir.” Vi verdsetter vennskapet vi har med deg i Herren, og tror vi vil, i en annen kapasitet fortsette å ha et levende fellesskap og en dyp enhet i Jesus. La oss trekke inspirasjon fra hverandre og sammen arbeide for styrking av Kristi legeme på jorden. 

Må Gud velsigne deg! 

I Kristus. Ulf Ekman