Transkjønnede aktivister i sammenstøt med katolske troende som holder fast på “Til mann og kvinne skapte Ham dem”

Katolikker demonstrerer mot den transkjønnede indoktrineringen av barna. I hele den vestlige verden pågår det nå en krig mot de bibelske normene og verdiene

Frafallet fra Skriften og det som er naturlig eskalerer nå over hele den vestlige del av verden. Mens bibeltro kristne og dem som er gammeldagse holder fast på de gamle ordene “Til mann og kvinne skapte Ham dem” -opererer man nå med at det finnes langt flere kjønn enn to. Esben Esther Pirelli Benestad mener i følge NRK at det finnes sju kjønn selv om enhver av oss som har øyne kan se at Guds Ord “til mann og kvinne skapte Ham dem,” er rett. I den vestlige kultur pågår det nå en knallhard kamp mellom dem som står fast på de bibelske verdiene og krefter som forsøker å undergrave de bibelske verdier

En transkjønnet aktivist gikk til angrep på en gruppe troende katolikker som var møtt frem for å demonstrere mot en transkjønnet event for barn. Målet for de transkjønnede er å hjernevaske barna til å tro at det finnes langt flere kjønn enn det Bibelen lærer.  Esben Esther Pirelli Benestad opererer med sju forskjellige kjønn, mens andre igjen hevder at det finnes langt flere. Se videoen fra demonstrasjonen mot “Drag Queen Story Hour” som er iscenesatt for å hjernevaske barna til å forkaste de bibelske verdier.