Tomme kirker preger kirken, påsken i ferd med å bli den glemte kristne høytid

Illustrasjonsbilde av en nesten tom kirke

Jesu lidelse, død og oppstandelse er i følge Skriften hovedelementet i den kristne påskefeiringen. Imidlertid er det nå blitt slik at oppslutningen om den kristne høytiden har vært sterkt dalende og mens folk flest feirer påske på fjellet eller på dyre utenlandsferier, står norske kirker og forsamlingslokaler tomme under høytiden som burde minnes oss om Jesu lidelse og død. Faktum er nå at Norge er i ferd med å bli så avkristnet at de aller fleste nordmenn ikke lenger kjenner eller har hørt de kristne påskesangene.

Matt 26,67 Da spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttet neve; andre slo ham med stokker

“Ola Nordmann tror på Gud, og i påsken drar han ut…..og fyller livene sine med alt annet enn det som vil gi liv og håp både for denne tiden og evigheten. I dag minnes vi dagen da Jesus døde som en soning for din og min synd og skyld. Etter at Jesus hadde blitt arrestert i Getsemane hage, ble han ført bort og måtte møte til avhør for jødenes rådsherrer. Her ble han hånet, spottet, spyttet på og slått i hodet med stokker. Deretter, etter å ha blitt funnes skyldig av de jødiske ledere, ble Jesus ført frem for Pontius Pilatus som kom til å felle dødsommen: Apostenen Lukas skriver det slik: “Så felte da Pilatus den dom at det skulde skje som de krevde;  og han gav den fri som var kastet i fengsel for oprør og mord, ham som de bad om; men Jesus overgav han til deres vilje.  Og da de førte ham bort, tok de fatt på en mann ved navn Simon, fra Kyrene, som kom fra landet, og de la korset på ham, forat han skulde bære det efter Jesus.  Og en stor mengde av folket fulgte ham og mange kvinner, som jamret sig og gråt over ham.  Men Jesus vendte sig om til dem og sa: I Jerusalems døtre! gråt ikke over mig, men gråt over eder selv og over eders barn!  For se, de dager skal komme da de skal si: Salige er de ufruktbare og det liv som ikke fødte, og det bryst som ikke gav die. Da skal de begynne å si til fjellene: Fall over oss! og til haugene: Skjul oss!  For gjør de så med det grønne tre, hvorledes skal det da gå det tørre?  Også to andre, to ugjerningsmenn, blev ført bort med ham for å avlives.  Og da de var kommet til det sted som kalles Hodeskallen, korsfestet de der både ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høire og den andre på hans venstre side. Men Jesus sa: Fader, forlat dem! for de vet ikke hvad de gjør. Og de delte hans klær mellem sig og kastet lodd om dem.  Og folket stod og så på; men rådsherrene spottet ham og sa: Andre har han frelst, la ham nu frelse sig selv dersom han er Guds Messias, den utvalgte!  Også stridsmennene hånte ham, de gikk bort til ham og rakte ham eddik og sa: Er du jødenes konge, da frels dig selv! Men det var også satt en innskrift over ham: Dette er jødenes konge.

“Er du Messias?”

Den blødende og døende frelser

En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa: Er ikke du Messias? Frels dig selv og oss! Men den andre svarte og irettesatte ham og sa: Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom? Og vi med rette; for vi får igjen hvad våre gjerninger har forskyldt; men denne har ikke gjort noget galt. Og han sa: Jesus! kom mig i hu når du kommer i ditt rike!  Og han sa til ham: Sannelig sier jeg dig: Idag skal du være med mig i Paradis.  Og det var omkring den sjette time, da blev det mørke over hele landet like til den niende time,  og solen blev formørket, og forhenget i templet revnet midtefter.  Og Jesus ropte med høi røst og sa: Fader! i dine hender overgir jeg min ånd! Og da han hadde sagt dette, utåndet han.  Men da høvedsmannen så det som skjedde, gav han Gud æren og sa: Sannelig, denne mann var rettferdig!  Og alt folket som var kommet sammen for å se dette syn, slo sig for sitt bryst og vendte tilbake da de så hvad som skjedde.” (Luk 23,24-48) I videoen under synger den kristne artisten David Meece om det store som skjedde da Jesus led og døde for våre synders skyld. En nydelig sang som påminner oss om det blodige Guds Lam som bar våre synder på sitt eget legeme….

Men påskens budskap stanser ikke med smerte, sorg, død og grav: For: “Men ved enden av sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det kom et stort jordskjelv; for en Herrens engel fór ned fra himmelen og trådte til og veltet stenen fra og satte sig på den. Og han var som et lyn å se til, og hans klædning var hvit som sne; og av frykt for ham skalv de som holdt vakt, og de blev som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! jeg vet at I søker efter Jesus, den korsfestede;  han er ikke her; han er opstanden, som han sa; kom og se stedet hvor han lå!  Og gå avsted i hast og si til hans disipler at han er opstanden fra de døde. (Matt 28,1-6) Påske morgen slukker sorgen, er en av våre mest kjente påskesalmer, og med denne salmen vil jeg på langfredag, ønske alle en riktig velsignet påske! For om noen dager vil kvedet i våre (tomme) kirker være: “Han er oppstanden!” Han er oppstanden!!

31 tanker om “Tomme kirker preger kirken, påsken i ferd med å bli den glemte kristne høytid

 1. Påsken – “forbigang” – er ingen kristen høytid, men en jødisk høytid. Lørdag etter solnedgang tilsvarer imidlertid den jødiske 14. nisan, da Jesus døde. Det er alltid første fullmåne etter vårjevndøgn.

  Før Jesus døde innstiftet han imidlertid “minnemåltidet” der han lot servere vin og brød til sine salvede brødre og ba dem fortsette å gjøre dette “til minne om ham” i alle år fremover inntil han kom tilbake.

  Både den jødiske og den kristne lov forbød å spise blod. Nå er jo vinen jesu symbolske blod. Like fullt – den som drikker dette symbolske blodet tar derfor farvel med sitt eget legeme.

  Ettersom “kjøtt og blod ikke kan arve Guds rike” i himmelen, er det for alle salvede med himmelsk håp høyst naturlig å se frem til å skulle dø og “fødes påny”.

  For alle de som IKKE er blant de 144000 kvinner og menn som skal til himmelen, men har et håp om å få fortsette sitt jordiske liv på nettopp JORDEN vil det således være galt å spise og drikke av disse jordiske symbolene. Da drikker og spiser man seg til den evige død og mister også sitt jordiske håp.

  Det er derfor naturlig for alle med jordisk håp kun å delta ved minnemåltidet som respektfulle observatører og avholde seg fra å spise og drikke disse symbolene.

  Resten av de jødiske påskehøytiden naglet Jesus til pelen en gang for alle, slik at de bestrebelsene jøder i dag måtte gjøre seg for å opprettholde de gammeltestamentlige lovene er totalt forgjeves og uten verdi.

  2
  2
  • Ja, Jesus var det endelige påskelammet som avskaffet jødedommens lovreligion.

 2. Ja , du anonyme Josef som ikke har mot å stå fram med ditt eget navn – men som er uhyre tøff : Hvor mange personer tilhørende JV har dødd – eller blitt skadd for livet ved fødselen – pga at foreldrene nektet blodoverføring . En som bor her i nærheten ble blind for livet. Det er noe som heter resus minus. Men denne sekten nekter blodoverføring.
  Og du har mot til å snakke om blod ….Stå fram med ditt eget navn – og diskuter da !

  2
  2
  • Det er bedre å miste sitt øye enn å ta skade på sin sjel, sa Jesus. (Noen setninger er slettet av moderator pga personangrep)

   2
   2
  • Sitat: “Dette å ikkje bruka fullt namn er eit teikn på feighet eller ynkelighet.”

   Noen linjer er slettet av moderator

   I denne kristne krigen – hvor mange av englene eller demonene kjenner dere navnet på?

   Men vær ikke redde – mitt navn skal dere få vite – når jeg står frem i krigen på Guds den allmektiges store dag i Harmageddon som jordisk talsmann for Kristus.

   Frem til da: Hør Jehovas ord dere mennesker, for Han har sak med dere!

   2
   1
 3. Du kommer til å oppleve verdens største skuffelse hr. Langesæter. Men det skjønner du ikke ennå.

  1
  1
 4. Stå fram med ditt fulle navn – anonyme Josef – så skal vi vurdere å lytte til dine standpunkter. Du er vel ikke en slik reddhare – du som er freidig nok til å stemple og karakterisere alle oss andre.
  Ellers bør du avslutte din omfattende korrespondanse her. Er du gjennomgripende feig ?

  2
  2
  • Kjødelige, jordiske skapninger har behov for kjød å knytte sine tanker til. Men et åndelig menneske trenger bare å kjenne ånden i ideene for å kunne glede seg over det åndelige innholdet.

   Kjødelige mennesker retter sitt skyts mot kjødet, mens åndelige mennesker «ikke har kamp mot kjøtt og blod men mot ondskapens åndehær i himmelrommet».

   I denne kristne krigen – hvor mange av englene eller demonene kjenner dere navnet på?

   Men vær ikke redde – mitt navn skal dere få vite – når jeg står frem i krigen på Guds den allmektiges store dag i Harmageddon som jordisk talsmann for Kristus.

   Frem til da: Hør Jehovas ord dere mennesker, for Han har sak med dere!

   2
   2
 5. Ja , Josef : Du er gjerne klar over hvem du representerer – som anonym og som fordømmer oss alle andre – og kaller oss både det ene og det andre.

  Er du ute etter å ødelegge denne gode nettsiden fullstendig ? Du vet vel hvem som blir kalt ødeleggeren. Du har jo for kort tid siden vært ute her og truet med å ødelegge nettsiden bibelogtro også – og takket for opplysninger om denne kristne nettsiden – slik at du kunne gripe inn der også. Dette ligger på nett og kan leses av alle – og kan ikke bortforklares.
  Ja , jeg mener det er synd om du greier å ødelegge Søkelys !

  2
  2
  • (en linje er slettet av moderator). Din retorikk er akkurat den samme som jødene benyttet overfor Jesus. De anklaget ham for oppvigleri og ødelegger av jødenes tro. Mon du skulle ta kontakt med Pontius Pilatus snart? Eller kanskje det rekker med å skaffe deg en oversikt over alle de ukvemsordene du selv genererer fordi du ikke tåler andres meninger. Prøv heller å legge frem bibelske argumenter. Om du har noen…

   2
   1
 6. Hvor lenge tillater Søkelys at denne anonyme Josef får raljere på denne nettsiden og adressere sine karakteristikker mot oss andre. Han har uttalt flere ganger at HAN er en av tolv utvalgte som skal styre hele jorden. På spørsmål fra meg om det er Europa han alene skal styre – ja , så vil han ikke svare. Men han truer oss – se ovenstående uttalelser.
  Jeg verken dømmer eller fordømmer noen – og er ingen psykiater : Men slike uttalelser minner meg om diagnosen : paranoid schizofreni. Siden personen er anonym – så kan ingen bli fornærmet av denne uttalelsen min. Jeg vet ikke hvem han er.

  1
  2
  • Takk for at du aldri gir opp å stille meg spørsmål som jeg med glede svarer på hr. krigsmann.

   Om du har en Bibel for hånden kan du selv slå opp og konstatere at det vitterlig fremgår at de salvede kristne “skal arve riket sammen med Kristus og herske sammen med ham”. Det er mulig dette er ukjent for deg, men det er faktisk det Bibelen går ut på.

   Åpenbaringen 20:6: “de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år. ”

   Hvor du har fått “Europa” fra vet ikke jeg, men Guds rikes myndighetsområde er hele verden. Inklusive himlene.

   2
   1
  • Ture. Jeg ser hva Josef skriver og jeg har nå flere ganger oppfordret sterkt til å slutte med å komme med karakteristikker av hverandre og oppfordret til en høflig og saklig debatt.
   Jeg vil dersom ikke det blir slutt på disse karakteristikkene gå inn i aktuelle innlegg å slette tekst jeg oppfatter som krenkende og karakteriserende.
   Det vil bli første skritt.
   Når det gjelder hans påstander om at han er en av de tolv, så tror jeg alle forstår at dette enten er en form for provokasjon, og er det skrevet i alvor, så minner det meg voldsomt om denne kvinnen som kalte/kaller seg “Kristi brud” i Knutby-sekten. Jeg kan også huske at det har fremstått personer som hevder at de har vært “guttebarnet i Åpenbaringsboken” eller “Gud åpenbart i kjød i Amerika”.
   Det finnes dessverre en del mennesker med slike åpenbart merkverdige påstander om seg selv.
   Min umiddelbare reaksjon på disse, er at de må få lov til å leve i sin villfarelse.
   Jeg husker for noen år siden så var det en ung mann som kalte seg “reserve Jesus”. Han trodde han kunne gå på vannet og gjøre vann om til vin.
   Han endte på et eller annet asyl.
   La ham bare kalle seg keiser Napoleon eller hva han vil. Når en person opptrer med slike former for selvhevdelse er det ingen som klarer å ta ham seriøst uansett hvor mange bibelsitater han kan sitere.
   Tilsist: Jeg vil -dersom ikke dette bedrer seg, gå inn i kommentarene og slette krenkende eller karakteriserende tekst.
   Jeg syntes lite om å gjøre det, men stygge eller spottende karakteristikker hører ikke hjemme her, så dersom det ikke blir slutt på slike, vil det være nødvendig.

   1
   2
 7. Du forstår ikke at det kjødelige Israel i og med Jesu død er konvertert til “Guds Israel”. Guds Israel er i dag en åndelig nasjon av 144000 åndelige jøder. Jøde betyr jo “gudsdyrker” og Israel betyr “Gud kjemper”.

  Grunnen til din villfarelse er at du er et kjødelig menneske, og ikke et åndelig menneske. Derfor kan du heller ikke forstå det jeg forteller. Det er lukket for deg, og Jehovah ved Kristus lukker ikke opp ditt sinn og hjerte før du ydmyker deg. Lykke til med den jobben.

  2
  1
 8. Du leser tydeligvis ikke hva jeg skriver. Du har fortalt oss andre at DU er en av tolv personer som har fått fullmakt til å styre hele jorden. Da må det være fullt legitimt å spørre hvilket område DU personlig skal styre ! Er det hele Europa ?

  • De himmelske dimensjoner er tolv, hvorav de jordiske regioner utgjør fire. (Høyde,bredde,lengde og tid.) Jehovah bebor den tolvte alene, men den rommer da også de andre elleve. Kristus har alene den ellevte dimensjon.

   De 144000 besitter sammen den tiende. Serafer og kjeruber har 9. og 8. Englene er i den syvende himmel – “den tredje himmel” sett fra jordens fire dimensjoner. Det er her de himmelske samlingene finner sted. Demonene er i 6. og 5. dimensjon. Alle grupper kan gå nedover i dimensjoner, men ikke oppover.

   FØR en gruppe på 12 salvede kommer hjem til himmelen, men ETTER Harmageddon, skal vi befinne oss ved “den hellige gave” nord for Jerusalem. Der skal vi være i førti år. Arbeidet her går ut på å etablere en administrasjon som skal ha tilsyn med Rikets jordiske områder og menneskene.

   Det blir vi som alternerer med å ta i mot “de nye bøker” til menneskeheten – en ny pakt med alt som lever her nede. Vi vil utgjøre den høyeste jordiske myndighet, og tar imot våre akkreditiver og arbeidsordrer fra Kristus på vegne av Jehovah og via de av våre himmelske brødre som allerede er kommet hjem til himlene.

   Verre er det ikke. Vi fullfører Guds hensikter med Hans skaperverk og skal IKKE herske, men TJENE alle som får leve her nede. Du har også sjansen til å vende om fremdeles. Sinte folk har tatt sannheten før.

   2
   1
  • For å være helt ærlig, dette du skriver her er fullstendig ubibelsk. For å si det litt kort. Helt på sidelinjen av det som diskuteres.

   2
   2
  • Ture. Jeg klarer ikke på noen måte å ta Josef alvorlig. Dette han formidler er ubibelsk tøv og selvhevdelse.

   1
   2
  • Tiden kommer, sier kineserne. Det skal bli interessant å være VITNE til kristenhetens påståelige vranglærere når religionene faller. Da står det at “vannet skal renne fra deres nær” – de skal tisse i buksen av redsel. Mange av prestene skal også gni jord og skitt i nevene og uttrykke at de slettes ikke er prester, men jorddyrkere. Det blir litt av et syn!

   2
   1
 9. Sitat jordmennesket: “Hehe. Eg er veldig glad for at eg er eit kjødeleg menneske med føtene solid planta her på denne jorda.”

  Nei her kommer du ikke i fra. Ditt eneste valg er om du skal befinne deg over eller under torven når støvet har lagt seg etter Harmageddons vinder. Gud har lagt fremfor deg livet. Var jeg deg ville jeg ha valgt det. For Skriften sier: “Det er ikke oppkommet i noe menneskehjerte hva Gud har i beredskap for dem som er Ham tro”. Valget er ditt.

 10. Torstein
  Om eg forstår deg rett : Meiner du at president Trump er Antikrist ?
  Han var den første sitjande amerikanske presidenten som la si hand på Klagemuren ( Vestmuren ) i Jerusalem.
  USA skal flytta sin ambassade frå Tel Aviv og attende til Jerusalem ( bra er det ) – og så langt eg skjønar ; så kjem Trump til Jerusalem påny den 14. mai i år.
  Ja , er han Antikrist ; så kan Daniel-koden løysast – og han må gå av etter 3 1/2 år. Då er me komne til juli 2020. Trengselstida startar like etter dette – trur eg.

 11. Ja , Torstein – då er me på same frekvens. Du har vel lese den opplevinga eg fekk 10.april 2016 kl 0500 om morgonen : Eg vart vekt av ei røyst som sa fire ord :” Donald Trump er Antikrist “. På den tida var det nok ingen som trudde at herr Trump hadde den minste sjanse til å verta president i USA.
  Om eg har rekna rett ; så kjem Yeshua attende til Oljeberget i Jerusalem i mai månad 2027. Då er opplysningane profeten Daniel kjem med ; grunnlag for å konkludera slik eg gjer. – Den dag og den time veit ingen ; står å lesa. Eg skriv ikkje om dag eller time ; men om månad og år.
  Då står me att med ” detaljane ” mellom dagen i dag og Yeshua si attkome – der har me – kan henda – litt ulikt syn.
  Men der det er mange råd ; så finst det også gjerne ei løysing….

  • Rent personlig syntes jeg at Donald Trump godt kan minne om den israelske kongen Jehu, så her tror jeg Jonathan Cahn er inne på noe spennende i sin bok “Paradigm”
   Jehu var noe bedre enn Akas og Jesabel og Joram, men han hadde også delt hjerte.
   Har brukt litt tid i 1. og 2 Kongebok i de siste dagene, og jeg ser flere paraleller til frafallet i det moderne USA.
   Jeg har også vanskeligheter med å se at Antikrist vil komme fra USA. En nasjon totalt fraværende i det historiske bildet da tekstene om Antikrist ble skrevet. Når det gjelder Antikrist, tror jeg vi må se etter en muslim.

  • Her tror jeg du har helt rett Søkelys, når du skriver
   Sitat:
   “Jeg har også vanskeligheter med å se at Antikrist vil komme fra USA. En nasjon totalt fraværende i det historiske bildet da tekstene om Antikrist ble skrevet. Når det gjelder Antikrist, tror jeg vi må se etter en muslim.”

   Når vi vet at alt av profetier i Bibelen er skrevet ut fra Jerusalem som ståsted, For Jerusalem er jordens navle.

   Så vil vi nok se et menneske som er halvt jødisk og halvt syrisk altså en muslim.

   Dette mennesket kan til og med ha vokst opp i et kristen hjem.

   Mvh RJ

  • De tidligere teorier om hvem Antikrist skulle bli har pekt enten på en antikrist fra EU eller en amerikansk president.
   Begge deler er selvfølgelig mulig, men det er langt mer som peker i retning av en antikrist med kontekst fra Midtøsten som er kontekst for det aller meste i Bibelen. Gud utvalgte en mann fra Midtøsten til å bli stamfar til det profetiske folk, Jesus ble født i Midtøsten og de hendelser Bibelen snakker om skjer primært i de landområder vi omtaler som Midtøsten.
   At Antikrist skulle være en amerikaner eller Europeer passer ikke med resten av den bibelske konteksten, så jeg mener at vi gjør en stor feil dersom vi utelukkende holder det profetiske fokus på Det Hvite Hus eller Brussel.
   Jeg anser det som svært sannsynlig at den Antikrist som kommer, vil ha muslimsk opphav, -og i dag kan vi jo se hvordan islam og muslimer brer seg ut til hele verden svært raskt.

 12. Om Donald Trump er Antikrist ; står sjølvsagt att å sjå. Men så langt eg veit , så skal Antikrist ha stor makt på jorda – og det har mr. Trump. Vidare er han ein president i USA som verda aldri før har sett. Utsegna hans om at han er så berømt at han kan ta ukjende kvinner i skrittet utan at dei reagerer på det – er festa på tape.
  For meg tykkjest det som han handlar på instinkt. For eit par dagar sidan kom han plutseleg med uttale om at USA skal trekkja alle sine styrkar ut or Syria omgåande – stikk i strid med råd frå sine medarbeidarar.
  Plutseleg kan han finna ut at han skal støtta palestina-arabarane og snu ryggen til Israel.
  Plutseleg kan han seia nei til å forsvara Noreg om russarane vert meir aggressive.
  Plutseleg sparkar han sine næraste radgjevarar etter tur – dei er ikke samde i hans innfall.
  Han har også stadfesta at han ikkje bed til Gud – han har ikkje trong for det – sa han. Ja , det er nok mage-kjensle og instinkt som styrer denne mektige mannen.
  Slikt kan verta farleg for oss jord-buarar.

 13. Sidan nynorsk er mangelvare på denne nettsida – får eg halda fram med denne målforma.
  Når det gjeld kven som KAN vera Antikrist – så er det ei anna vurdering som ligg bak min teori : Eg trur at ” den jordiske klokka ” er komen så langt at denne Antikrist snart må dukka opp. Det er ikkje tid att til å venta på at ein eller annan muslims leiar skal oppstå i framtida.
  Russland har no fått overtaket på USA og NATO og verdssituasjonen er svært spent :
  – ei undervassdrone med A-framdrift og svær A-ladning om bord.
  – eit A-drive missil med enorm fart ( 10 x lydmuren )som ikkje kan skytast ned
  – ein heilt ny stor A-ubåt som er så stillegåande at han ikkje kan følgjast av NATO.
  Putin veit at han no er i ferd med å spela USA ” sjakk matt ” – han produserer nok desse nye våpna for fullt.

 14. Kjempe-øvinga ” Trident Juncture 2018 ” I Noreg

  Eg fell i undring over den gigantiske militærøvinga til hausten i Noreg – ikkje sidan Hitler sine soldatar var her – skal så mange soldatar øva på vår jord.
  Føremål : – Russland har hærteke Noreg – og NATO skal driva dei ut.
  35.000 soldatar , 130 fly , 60 fartøy , pluss Heimevernet. ØV-område :
  Trøndelag , Møre og Romsdal , Oppland , Hedmark. Landgang , bl.a. : Fredrikstad , Kristiansund N , Åndalsnes , Sør-Trøndelag.
  Øvinga varer frå 25. oktober til 7. november 2018.
  Sivilsamfunnet vil merka godt denne øvinga : Kø på vegane , stor fly-aktivitet , skade på privat eigedom grunna stridsvogner og andre tunge kjøretøy ute i terrenget.
  Hitler kalte Noreg :- Die besetzen norwegishe Gebiete. Det vert me påny under denne øvinga – men då av russarane. Kva land som skal agera fiende under øvinga ; er ikkje kjent av meg. Kan henda vårt HV eller svenskane ?

Det er stengt for kommentarer.