To pastorer fra Bangladesh arrestert og siktet for å ha såret religiøse følelser ved å forkynne Kristus til muslimer

euro-christianFra Martyrkirken: To kristne pastorer fra Bangladesh risikerer to års fengsle for å ha såret religiøse følelser da de under en gudstjeneste preket Kristus til forsamlingen. Pastor Arif Mondol som leder “Faith Bible Church of God” i Lalmonirhat, og som samler mellom 30 og 40 kristne i området til jevnlige møter og gudstjenester opplevde tidligere i denne måneden at han og en annen besøkende pastor ble angrepet av en mobb rasende muslimer mens de selv var i ferd med å døpe flere konvertitter til Kristus. Mobben som telte mellom 100 og 200 muslimer stormet bygningen og gikk løs på de to pastorene. I følge “Open Doors” var den muslimske mobben opprørte fordi noen av de døpte var tidligere muslimer.

Mer enn ett hundre muslimer leder at en lokal leder for et muslimsk parti samt noen muslimske geistlige samlet seg utenfor menighetens lokale og begynte å rope spørsmål til de to pastorene. “Hvorfor promoterer dere kristendom i området og hvorfor har dere omvendt noen bort fra deres tro,” ropte muslimene sint. Pastorene svarte at de ikke behøver tillatelse fra noen myndighet for å kunne fremme kristendom eller omvende kirke-bangladeshmennesker fra en annen tro. Da den muslimske mobben hørte dette ble de svært opphisset og forsøkte å hisse til kamp og de fektet mot og skrek mot pastorene. Lokalt politi ble tilkalt og pågrep de to pastorene samt de 40 som var samlet omkring dåpshandlingen. De 40 ble løslatt senere samme dag, mens den muslimske imamen rettet sterke anklager mot pastor Mondol og hans pastor-kollega og anklaget dem for å forsøke å omvende byens befolkning til kristendommen. De påstod også at pastorene forsøkte å bestikke folk til å konvertere, -noe de to pastorene benektet.

De to pastorene ble senere løslatt mot kausjon og advokaten som hjalp til med løslatelsen forteller at dersom de to blir funnet skyldig risikerer de opphold bak murene. “Dersom anklagene i saken blir bevist og de blir funnet skyldige vil de kunne bli idømt opptil to års fengsel i henhold til lovgivningen,” sa Nazrul Islam Mukul til Morning Star News. Folk utenfor lokalet var svært rasende på de to pastorene og dersom politiet ikke hadde kommet i rette tid, hadde det kunne fått alvorlige konsekvenser. Det vil bli en rettslig høring om forholdet i løpet av desember. På tross av at Bangladesh ikke har noen lov som forbyr evangelisering møter kristne i landet mye forfølgelse fra ekstreme muslimer. “De aller fleste som jobber innen politi eller administrasjon i landet er muslimer,” sa en lokal kirkeleder til Open Doors. Mange av disse er åpne om sin religiøse tro. Dette er tilsynelatende et sekulært land men i praksis ser vi lite til det. Alle har rett til å preke og praktisere sin egen religion og politi og myndigheter er klar over det, men forfølgelse får likevel fortsette. Omkring 86 prosent av befolkningen i Bangladesh er muslimer og hinduisme er nummer to. Litt under en prosent av befolkningen er kristne.

Kilde: Morning star news