Tidligere Jehovas Vitner konfronterer medlemmer av Vakttårn organisasjonen med anklagene om organisasjonen dekker over for pedofile

Det tidligere vitnet, “border Jenus” kort tid før han blir avbrutt i sitt forsøk på å konfrontere den lokale forsamlingen

Jehovas Vitner internasjonalt er i hardt vær etter en rekke saker som angår Organisasjonen og deres forsøk på å dekke over pedofili internt i Vakttårn organisasjonen. I fjor slo en australsk kommisjon fast at Jehovas Vitner “vendte det blinde øyet til en rekke alvorlige problemer internt i organisasjonen. I  en Royal Commission’s raport ble det slått fast at barn ikke er tilstrekkelig beskyttet fra å bli utsatt for seksuelle overgrep i Vakttårn organisasjonen. I Canada ble det i oktober i år åpnet for et søksmål mot organisasjonen hvor saksøkere krever 66 millioner amerikanske dollar i erstatning, og utstøtte og tidligere medlemmer av organisasjonen konfronterer nå menigheter i Jehovas Vitner med denne virkeligheten. Det tidligere Vitnet blir invitert til å si noe under et møte i en lokal menighet av Jehovas Vitner. Sjekk ut hvordan det gikk

Våkttårn Organisasjonen eller Jehovas Vitner møter nå stadig mer motstand og kritikk fra tidligere medlemmer og utstøtte som bruker oppslagene om selskapets likegyldige policy overfor pedofili og seksuelle overgrep mot barn og unge for alt det de er verd. Videoen under er fra en lokal menighet i Canada som av et tidligere medlem blir konfrontert med virkeligheten. Sjekk ut hvordan dette gikk

https://www.youtube.com/watch?v=cm27qUCeHnw&t=1s

I videoen under forsøker et tidligere kvinnelig medlem av organisasjonen å fortelle at også hun ble utsatt for seksuelle overgrep. Forsamlingen er åpenbart nervøse

https://www.youtube.com/watch?v=W05QjBkFs3o