Tidens frafall fra Guds ord

22-juli-profetien

Hentet fra Dagen: Skrevet av John Skåland

Samfunn  “Vebjørn Selbekks leder bærer preg av et ønske om å distansere seg fra «konservative ekstremister» – og å få være med i det gode selskap. Dette er en linje som aldri vil tjene verken avisen Dagen eller de bibeltro kristne. I «Helgens leder» 29. august tar redaktør Vebjørn Selbekk et «oppgjør» med boken «22. juli-profetien» av Jeremy Hoff. Han mener man «snarere bør advare mot boken enn anbefale den». Jeg har lest boken med stor interesse. At enkelte avsnitt, episoder og profetier eventuelt skulle være «tvilsomme», kan ikke jeg si så mye om. Det er umulig å etterprøve alle slike forhold,” skriver John Skåland fra Moi i et innlegg publisert i Dagen.

Men det jeg kan si noe om er at denne boken som helhet er en radikal vekkerrøst i vår tid. Forfatteren tar et modig oppgjør med den antikristelige og anti-israelske holdning som er blitt et varemerke for arbeiderbevegelsen og i særdeleshet AUF de senere år. Det er slett ikke en ubibelsk tanke at et folk må høste det de sår. Tvert om!

Norge er i senere år blitt regnet for kanskje det mest fiendtlige landet Israel har – sett med israelske øyne. Vi som har jobbet med Israel de siste 30 år, har selvsagt merket det væromslaget som har vært i Norge.

I dagene etter den 22. juli var det norske folk som lammet. Selv vi Israel-venner lot pennen ligge fordi det unisone presset fra politikere, kirke og media var så enormt at man godt kan stille spørsmål om pressefriheten eksisterte i de dagene. Ingen måtte våge å fortelle at det som skjedde i Oslo og på Utøya hadde noe som helst med Gud eller Israel å gjøre. Og vi var feige – vi tidde!

Og hva skjedde videre? Jo, som Jeremy Hoff skriver er det ikke blitt noen omvendelse verken i arbeiderbevegelsen eller i det norske folk generelt. Tvert imot fortsetter de på sin syndige og ugudelige ferd – om enn verre enn før 22. juli.

I 1996, da arbeiderbevegelsen stod i front for det listige angrepet mot Israel som ble kalt for «Oslo-prosessen», var vi noen få som advarte mot de såkalte «Oslo-avtalene». Vi mente de ikke førte til fred i Midtøsten og at avtalene stred direkte mot Guds ord. Men da avtalene ble undertegnet i Oslo var jeg en av de få som stod «utenfor leiren» – på Karl Johan og deltok i motdemonstrasjonen, mens det gode selskap inklusive ledelsen i Israelsmisjonen var med i feiringen sammen med de store! Når vi i dag vet resultatet av dette feiltrinn, burde man kunne forvente litt ydmykhet fra de som tok så grundig feil – men en slik ydmykhet kan man visst se langt etter.

Vebjørn Selbekks leder bærer preg av et ønske om å distansere seg fra «konservative ekstremister» – og å få være med i det gode selskap. Dette er en linje som aldri vil tjene verken avisen Dagen eller de bibeltro kristne. Selbekk har en stor oppgave foran seg med å videreføre den gamle linjen som Dagen har hatt både i forhold til bibeltroskap og i forhold til jødene og Israel. Men jeg frykter at tidens frafall fra Guds ord også er nådd Dagens redaksjonslokaler i Bergen.

En stor takk til Jeremy Hoff, som tok den store belastningen som flere av oss andre ikke våget. Per Haakonsen er også en mann med meningers mot som bør takkes for klargjørende innlegg i media om konsekvensen av folkets opprør mot Gud og hans ord.

Av John Skåland Publisert i Dagen

5 tanker om “Tidens frafall fra Guds ord

  • Jeg er skremt over Dagens vinkling her. De forsøker åpenbart og fyre opp stemningen mot Jeremy Hoff ved å spille på lesernes medfølelse for ofrene for Utøya terroren. Det er jo ikke så at ikke det kan ha vært unge der med en personlig relasjon til Jesus -selv om de frivillig satt seg inn under anti-israelsk manipulasjon, men det er jo slik at når Guds dom rammer så blir også kristne rammet. Daniel og hans tre brødre ble i likhet med de andre i Judea og Jerusalem bortført til Babylon -som Ordet sier kom over folket som en dom, -det er faktisk ikke det boken om 22 juli snakker om.
   Når slikt skjer rammes alle, troende som ikke troende.
   Det Dagen nå gjør er å fremme et bibelfjernt gudsbilde hvor de egentlig sier at “Gud ikke utfører dom” eller så avviser de også Guds suverenitet. Jeg er skremt over det Dagen her gjør og det ubibelske gudsbilde som nå formidles av avisen Dagen.

 1. ISRAELS STILLING INNFOR GUD – SETT I LYS AV MENIGHETENS TID
  Israel falt fra Gud slik vi finner det i spennet mellom Apg. 28, 25-28 (“….la det derfor være kjent for dere at Guds frelse er blitt sendt til hedningenfolkene og de skal også høre”) og Efeserbrevets skriving – som skjedde i år 62 da Paulus var i Rom for ankesaken sin.
  Tilga Gud jødedommen i en total-forståelse, korsfestelsen tatt i betraktning?
  SVAR: Nei, på ingen måte! Jesu bønn på korset om å tilgi dem pga. deres uvitenhet, avkreftes og dimmiteres mot Israels harde respons på budet fra apostlene om å omvende seg og tro Kristus – de VILLE IKKE OMVENDE SEG, ergo så frastøtes de fra Gud og all kontakt brytes, Israel mistet alle sine rettigheter både landet deres og prestetjenesten. De ble sendt inn i en uhørt ødeleggelse, som begynte med deres opprør i 66 og endte i september år 70 med katastrofalt mannefall (Jerusalems ødeleggelse). Vi skjønner lett at tilgivelsen i Jesu bønn på korset var knyttet opp mot dette at Israel skulle i de påfølgende år ha omvendt seg til tro på Kristus!
  Israels ødeleggelse var bebudet i Jesu taler (lignelser, se Matt. 22, 7 og Luk. 13), i Peters taler, se Apg. 3, 22-23 der han gjentar Mose advarsel om ødeleggelse (“en Profet som meg skal Herren din Gud oppreise for dete fra deres brødre. Han skal dere høre på i alle ting som Han taler til dere. Og det skal bli slik at hver sjel som ikke vil hre den Profeten, skal bli fullstendg utryddet av folket “) Paulus gjentatte advarsler i 1. Kor. 10, 2. Tess. 2, for ikke å snakke om Rom. 1 og 2. Dersom de ikke tok imot Kristus skulle de bli «…utryddet av folket…».
  Israel i vår tid, helt siden år 70, ligger under den nasjonale bannbulle fra Gud Herren, og er ikke hans nasjon på jord, slik de ville a vært dersom de hadde overholdt hans bud og lov. Hadde de tatt imot Kristus, ville ingen ødeleggelse rammet dem. LES: Sak. 14, 11 om bannlysing).
  Esek. 36 beviser en ubrutt syndelinje/og unåde over Israel som nasjon, i forhold til hele tidsrommet fra deres ødeleggelse (Esek. 36, 19) og fram til at Jesus kommer med tusenårsriket etter først å ha hevnet seg på den falne anti-kristelige jødedommen (sionismen) som framgår av Esek. 36, 23: «Jeg vil hellige mitt store navn (Jesus), som er blitt vanhelliget blant folkene, det som dere har vanhelliget (spottet!) blant dem. Og folkene skal kjenne at jeg er Herren (Kristus), sier Herren Herren, når jeg helliger meg på dere for deres øyne.»
  Hvordan kan det være at svært mange lærer at Gud har opprettet Israel igjen og velsignet dem – når vi i Esek. 36 presenteres for en ubrutt praksis i jødedommen som påkaller Guds svære vredestraff over dem? De påstås (rettelig så) å ha spottet/vanhelliget Herrens navn i hele den tiden DE HAR BODD I SPREDNINGEN BLANT HEDNINGENE.

  Guds Ord kan ingen stå imot i denne saken. Denne helligelse av Herrens navn imot jødedommen, er det samme som flere av profetene kaller ‘Hevnens dag’ – av Jesus kalt for ‘Den store trengselstiden’ – og Jeremias kalte den for ‘Jakobs trengsel’.
  For å finne ut hva som eksakt skal skje når tiden kommer for denne helligelsen av Herrens navn på det vantro ondsinnete Israel, så må vi til Åpenbaringen. Likeså bør man lese Sak. 13, 8 om at bare en tredjedel vil overleve denne 7-årige trengselstiden i Israel (“Det skal skje i hele landet, sier Herren, at to tredjedeler i det skal utryddes og forgå, men en tredjedel skal bli igjen i det”)
  ISRAEL I MODERNE TID
  Utvisnings-dommen Gud gjennomførte i år 70 og ødeleggelsen av nasjonen, står fast:
  De ble kastet ut av landet ved benyttelse (fra Guds side) av romerhærene (kalt Kongens hær, i Matt. 22, 7), og de ble i hht. Josefus’ krigshistorie deportert tilbake til Egypt som slaver, men ingen ville kjøpe; Mose profeti i 5. Mos. 28, 68 oppfylt i årene 70-71. Dette sier alt: Gud har annullert nasjons-prosjektet helt. Det må en ny utvelgelse til, og den vil komme i og med Den store Trengsel.
  Jødedommen er grunnet på den babylonske Talmud læren, der en finner grov spott av Jesus. Talmud er Israels offisielle religion, ca 75-80% holder seg til denne. Talmud er anti-kristelig. Dagens Israel er faktisk antikristelig og de venter på Messias (Antikrist). Et Israel som er antatt og velsignet av Gud, betinger at man anerkjenner Kristus som Messias, før så skjer har ikke Israel Guds aksept for å oppholde seg i landet.
  FN og San Remo konferansen i tidligere tid, mener å lovlig ha opprettet Israel som nasjonalhjem for jøder fra hele verden. Men Gud har ikke talt i og med dette. Han er taus, og himmelen er lukket med syv segl!
  (Det er derfor trengselstiden begynner med at engler bryter de syv segl i Åpenbaringen). Når Gud lar høre fra seg etter 2000 år med taushet overfor Israel, så er det tid for domshandlinger !
  Guds domslutning fra år 70 står fast og urokkelig, og det kommer en domshandling nummer to siden år 70: Syv års trengsel og plager som skal både hevne vanhelligelse av Herrens navn på den ene siden, men samtidig bli en streng tukt til å falle på kne og påkalle det navn de før har vanhelliget.
  Dette som her er skrevet gjelder nasjonen Israel og ikke den enkelte jøde, messianske jøder (disse skal vi støtte på alle måter) blir i dag forfulgt av ortodokse jøder, og det er kanskje ikke til å undres over at bare en levning på 1/3 skal bli igjen, da et flertall vil anta Antikrist som sin Messias.

 2. ISRAELS STILLING INNFOR GUD – SETT I LYS AV MENIGHETENS TIDIsrael falt fra Gud slik vi finner det i spennet mellom Apg. 28, 25-28 (“….la det derfor være kjent for dere at Guds frelse er blitt sendt til hedningenfolkene og de skal også høre”) og Efeserbrevets skriving – som skjedde i år 62 da Paulus var i Rom for ankesaken sin.Tilga Gud jødedommen i en total-forståelse, korsfestelsen tatt i betraktning?SVAR: Nei, på ingen måte! Jesu bønn på korset om å tilgi dem pga. deres uvitenhet, avkreftes og dimmiteres mot Israels harde respons på budet fra apostlene om å omvende seg og tro Kristus – de VILLE IKKE OMVENDE SEG, ergo så frastøtes de fra Gud og all kontakt brytes, Israel mistet alle sine rettigheter både landet deres og prestetjenesten. De ble sendt inn i en uhørt ødeleggelse, som begynte med deres opprør i 66 og endte i september år 70 med katastrofalt mannefall (Jerusalems ødeleggelse). Vi skjønner lett at tilgivelsen i Jesu bønn på korset var knyttet opp mot dette at Israel skulle i de påfølgende år ha omvendt seg til tro på Kristus!Israels ødeleggelse var bebudet i Jesu taler (lignelser, se Matt. 22, 7 og Luk. 13), i Peters taler, se Apg. 3, 22-23 der han gjentar Mose advarsel om ødeleggelse (“en Profet som meg skal Herren din Gud oppreise for dete fra deres brødre. Han skal dere høre på i alle ting som Han taler til dere. Og det skal bli slik at hver sjel som ikke vil hre den Profeten, skal bli fullstendg utryddet av folket “) Paulus gjentatte advarsler i 1. Kor. 10, 2. Tess. 2, for ikke å snakke om Rom. 1 og 2. Dersom de ikke tok imot Kristus skulle de bli «…utryddet av folket…».Israel i vår tid, helt siden år 70, ligger under den nasjonale bannbulle fra Gud Herren, og er ikke hans nasjon på jord, slik de ville a vært dersom de hadde overholdt hans bud og lov. Hadde de tatt imot Kristus, ville ingen ødeleggelse rammet dem. LES: Sak. 14, 11 om bannlysing).Esek. 36 beviser en ubrutt syndelinje/og unåde over Israel som nasjon, i forhold til hele tidsrommet fra deres ødeleggelse (Esek. 36, 19) og fram til at Jesus kommer med tusenårsriket etter først å ha hevnet seg på den falne anti-kristelige jødedommen (sionismen) som framgår av Esek. 36, 23: «Jeg vil hellige mitt store navn (Jesus), som er blitt vanhelliget blant folkene, det som dere har vanhelliget (spottet!) blant dem. Og folkene skal kjenne at jeg er Herren (Kristus), sier Herren Herren, når jeg helliger meg på dere for deres øyne.»Hvordan kan det være at svært mange lærer at Gud har opprettet Israel igjen og velsignet dem – når vi i Esek. 36 presenteres for en ubrutt praksis i jødedommen som påkaller Guds svære vredestraff over dem? De påstås (rettelig så) å ha spottet/vanhelliget Herrens navn i hele den tiden DE HAR BODD I SPREDNINGEN BLANT HEDNINGENE.Guds Ord kan ingen stå imot i denne saken. Denne helligelse av Herrens navn imot jødedommen, er det samme som flere av profetene kaller ‘Hevnens dag’ – av Jesus kalt for ‘Den store trengselstiden’ – og Jeremias kalte den for ‘Jakobs trengsel’.For å finne ut hva som eksakt skal skje når tiden kommer for denne helligelsen av Herrens navn på det vantro ondsinnete Israel, så må vi til Åpenbaringen. Likeså bør man lese Sak. 13, 8 om at bare en tredjedel vil overleve denne 7-årige trengselstiden i Israel (“Det skal skje i hele landet, sier Herren, at to tredjedeler i det skal utryddes og forgå, men en tredjedel skal bli igjen i det”)ISRAEL I MODERNE TIDUtvisnings-dommen Gud gjennomførte i år 70 og ødeleggelsen av nasjonen, står fast:De ble kastet ut av landet ved benyttelse (fra Guds side) av romerhærene (kalt Kongens hær, i Matt. 22, 7), og de ble i hht. Josefus’ krigshistorie deportert tilbake til Egypt som slaver, men ingen ville kjøpe; Mose profeti i 5. Mos. 28, 68 oppfylt i årene 70-71. Dette sier alt: Gud har annullert nasjons-prosjektet helt. Det må en ny utvelgelse til, og den vil komme i og med Den store Trengsel.Jødedommen er grunnet på den babylonske Talmud læren, der en finner grov spott av Jesus. Talmud er Israels offisielle religion, ca 75-80% holder seg til denne. Talmud er anti-kristelig. Dagens Israel er faktisk antikristelig og de venter på Messias (Antikrist). Et Israel som er antatt og velsignet av Gud, betinger at man anerkjenner Kristus som Messias, før så skjer har ikke Israel Guds aksept for å oppholde seg i landet.FN og San Remo konferansen i tidligere tid, mener å lovlig ha opprettet Israel som nasjonalhjem for jøder fra hele verden. Men Gud har ikke talt i og med dette. Han er taus, og himmelen er lukket med syv segl!(Det er derfor trengselstiden begynner med at engler bryter de syv segl i Åpenbaringen). Når Gud lar høre fra seg etter 2000 år med taushet overfor Israel, så er det tid for domshandlinger !Guds domslutning fra år 70 står fast og urokkelig, og det kommer en domshandling nummer to siden år 70: Syv års trengsel og plager som skal både hevne vanhelligelse av Herrens navn på den ene siden, men samtidig bli en streng tukt til å falle på kne og påkalle det navn de før har vanhelliget.Dette som her er skrevet gjelder nasjonen Israel og ikke den enkelte jøde, messianske jøder (disse skal vi støtte på alle måter) blir i dag forfulgt av ortodokse jøder, og det er kanskje ikke til å undres over at bare en levning på 1/3 skal bli igjen, da et flertall vil anta Antikrist som sin Messias.Reply ↓

 3. Vi lever nå i begynnelsen på det Paulus skriver er det store frafallet. Dette frafallet skjer på mange områder i livet. Kristne faller fra den levende Guds ord og fremholder synspunkter som sier i mot Bibelen. Det er mange slike frafalne indivder som later som de er kristne, men på fruktene skal man kjenne dem. De sier imot Guds ord og lyver og taler ille mot dem som forkynner sannhet.
  Kirkesamfunn kan også falle i fra. Dette ser vi skje i de store og eldre kirkesamfunnene, men de ferske menigheten i U-land og den fattige del av verden, faktisk står klippestøtt på sann kristen tro.
  Predikanter og prester kan falle i fra. Det ser vi tydeligst på kristen tv hvor den ene etter den andre har hengitt seg til herlighetsteologien.
  Vi ser det også i kirken hvor biskoper og prester faktisk forkynner budskap som er imot Guds ord.
  Også journalister i den kristne presse, eksempelvis i Dagen har falt fra Ordet, Verken Vårt Land eller Dagen kan pr definisjon omtales som kristne aviser, da de begge ånder og lever for å sverte kristne.
  Dette har vi spesielt sett i Dagen hvor redaktøren og journalistene driver heksejakt på dem som har Den Hellige Ånd.
  Jeg tror vi er kommet dit nå, at Satan har plassert mange av sine folk rundt i menigheter og avislokaler for at disse skal spre åndelig død på innsiden av den kristne kirke. Mange av disse er mennesker som har høy menneskelig utdannelse, men de har ikke kall fra Gud eller blir sanksjonert av Ånden.

  Vi må ikke være naive. Djevelen er smart og Paulus advarte å sa at han vil kunne komme forkledd som en lysets engel -med andre ord bære kristennavnet uten egentlig å være frelst. Slike skal enn vende seg bort fra, sier ordet.
  Jeg takker Gud for Søkelys, en av de få tydelige røster som er igjen.
  Nettopp derfor ser vi også at Djevelens disipler er rasende på Søkelys og forsøker febrilsk å sverte og besudle.
  Må Gud velsigne Kjell og hans arbeid.

Det er stengt for kommentarer.