Tiden nærmer seg: Dyret er allerede i kirken

Selv kirkefolk er nå begynt å våkne opp for det faktum at Dyret nå er i ferd med å ta kontroll over kirken. “THE HOUR IS APPROACHING..THE BEAST IS IN THE CHURCH!”.. Antikrist er i ferd med å bli åpenbart forkynner “broder Stuart” som selv er er i den anglikanske kirke men opererer som en advarende røst mot frafallet som skjer i kirkens lederskap. “Å forkynne at Jesus ville ha tatt vaksinen som erkebiskopen av Canterbury hevder er ren blasfemi. Det kristne “eklesia” som bokstavlig betyr “de utkalte” er i ferd med å møte mørket som kommer innenfra, fra det frafalne lederskapet i kirkene. “Vi er nå i ferd med å se det sanne ansikt til de såkalte “Guds menn” som er en del av Dyret som allerede er i kirken.”

Stadig flere kristne reiser seg nå som en motreaksjon på at åndelig forførere i kirkene presser hjorden til å ta en vaksine som er en del av dyrets system. Flere og flere røster, selv innenfor de etablerte tradisjonelle kirkesystemer har nå sett hva slags forførelse vaksineagendaen er. Biskoper, prester, predikanter har i stort antall bøyd seg for “vitenskapens avgud”, den frafalne apostate kirke har åpnet opp for lovløshet, synd, ugudelighet og opprør. Disse er blitt blinde ledere som forleder mennesker inn i synd. Dyret er nå i kirken sier pastor Stuart i sin bibeltime over frafallet som nå skjer innenfor kirkene.

Én tanke om “Tiden nærmer seg: Dyret er allerede i kirken

Det er stengt for kommentarer.