The Great Reset: Klimavennlige mel-ormer kan snart dukke opp i maten

Som Søkelys gjentatte ganger har omtalt vil “the great reset” som den globale eliten planlegger å trykke ned over hodene våre, også bety en nullstilling av våre matvaner. Insekter, larver, gresshopper og andre krypdyr vil snart utgjøre en vesentlig del av vårt kosthold. EUs etat for mattrygghet (Efsa) fastslår at melormer ikke utgjør noen helserisiko og har godkjent at larven kan brukes som menneskemat. Larvene inneholde protein, fett og fiber og skal innebære lave utslipp av CO2, skriver The Guardian. Mens kjøtt og tradisjonelt kosthold er direkte klimafiendtlige -og dermed er fy fy, er den nye maten av innsekter

“Forskernes samtykke er et viktig steg på veien mot europeiske butikkhyller og kjøkkenskap. Med grønt lys fra EU kan de dukke opp i kjeks og andre matvarer. Larvene kan spises hele eller som pulver. I tørket form skal de smake omtrent som peanøtter, hevder The Guardian. NTB skriver at elv om melormer kan utløse allergiske reaksjoner, særlig basert på hva de er foret med, sier Efsa at de små, gule larvene «er trygge til den bruken og i det omfanget som er foreslått».– Denne første Efsa-risikovurderingen av en insektart som ny mat kan bane vei for den første godkjenningen i hele EU, sier sjefforsker Ermolaos Ververis i Efsa,” skriver Reset mandag. Christian Westbrook i Ice Age Farmer har lenge advart om dette som kommer, og tror at øvrigheten vil ta i bruk dramatiske virkemidler for å tvinge oss bort fra klimadestruktivt kjøtt og klimafiendtlige grønnsaksprodukter. All erfaring tilsier at det nye kostholdet vil bli implentert forholdsvis raskt og prisstigning og egne klimaavgifter på kjøtt og tradisjonelle landbruksprodukter kan gjøre at folk flest rett og slett ikke har råd til å opprettholde det kostholdet vi er vant med.  FN gikk i 2013 ut og tok til orde for å bruke spiselige insekter som kilde til fettfattig og proteinrik mat for mennesker, kjæledyr og husdyr. EU følger nå opp.