The Duran: Kina har tatt stilling -For Russland og mot USAs globale hegemoni

USAs globale hegemoni er på hell -og den røde drake viser nå sin tenner -og tar side med Russland i konflikten med Vesten. Alexander Mercouris og Alex Christoforou drøfter i sin siste video de globale konsekvensene av at Kina nå så tydelig har tatt side for Russland i konflikten med USA og Vestens hegemoni. En uhyre interessant samtale for dem som vil forstå litt av det globale paradigmeskiftet som vi er vitne til i verden.